aterbetald-pension-feature

Faksimil/Grafik

Inrikes

Illegal invandrare lurade till sig 1,6 miljoner – krävs på återbetalning

Publicerad 5/8/2023
Annons

En illegal invandrare i Järfälla utanför Stockholm har lurat till sig pension och andra bidrag som denne inte haft rätt till i nästan tolv års tid. Nu försöker Pensionsmyndigheten få tillbaka det mesta av de felaktigt utbetalda pengarna.

Det är i juni 2010 som en migrant i Stockholmsområdet ansöker om allmän pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Pensionsmyndigheten godkänner ansökan, utan att upptäcka att personen saknar uppehållstillstånd i Sverige och därmed är en illegal invandrare.

Invandraren får därefter garantipension och andra bidrag i nästan tolv års tid, utan att ha rätt till det, innan utbetalningarna upphör i maj förra året. Då har mer än 1,6 miljoner kronor felaktigt betalats ut.

Den illegala pensionären har under de tretton år som gått sedan 2010 försökt få uppehållstillstånd i Sverige, men fått avslag av Migrationsverket.

Krävs på återbetalning

Nu vill Pensionsmyndigheten i ett beslut från mars i år att den illegala invandraren betalar tillbaka de pengar som betalats ut felaktigt sedan mars 2013 – 1 232 869 kronor. De pengar som betalades ut felaktigt innan dess återkrävs däremot inte, eftersom det hunnit gå mer än tio år sedan preskriptionen avbröts i och med beslutet. Enligt preskriptionslagen avskrivs en fordran efter tio år.

Totalt beräknas den illegala migranten ha lurat till sig över 1,6 miljoner kronor i garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, enligt en beräkning som tidningen Mitt i, som först uppmärksammade fallet, gjort.

Lisa Nordenhäll, enhetschef på kontrollenheten på Pensionsmyndigheten, uppger för Samnytt att migranten hade ett svenskt personnummer och inte bara ett samordningsnummer. Därmed har det varit svårare att upptäcka att vederbörande inte haft rätt till pension.

Kan inte betala

Migranten uppger i en skrivelse att denne trodde sig ha rätt till skattebetald försörjning i Sverige, precis som alla andra pensionärer, trots den illegala vistelsen. Denne menar att det är Pensionsmyndigheten som gjort fel som beviljat utbetalningarna. Vidare uppger migrantens dotter att föräldern saknar inkomst, och därför inte kan betala tillbaka skulden.

Myndigheten menar dock att det är ”uppenbart” att en person som vistas illegalt i Sverige inte har rätt till pensioner eller andra bidrag, och därför måste betala tillbaka när felet upptäcks. Migranten bedöms även ha lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter i sin ansökan, och det anses därför saknas förutsättningar för att befria denne från återbetalningskravet.

Mattias Albinsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
333M, KD och L röstade för Ungernfientlig resolution i EU
Annons