åldring gubbe äldre
Inrikes

Ingen syrgas till smittade på Gävleborgs äldreboenden

Publicerad 4/21/2020
Annons

I direktiv som Region Gävleborg gick ut med den 17 april stipuleras att covid-19-smittade på regionens äldreboenden inte ska ges syrgas, detta då personalen saknar kompetens för att administrera detta. I stället ska åldringarna erbjudas opioider för att försvaga andningsfunktionen och på så sätt tillhandahålla en mer bekväm dödsprocess.

I direktiven, som Fria Tider uppmärksammar, står bland annat:

Syrgasbehandling vid palliativ eller kurativ vård i hemmet samt på SÄBO är inte aktuellt vid covid-19. I palliativ vård är sambandet mellan hypoxi och upplevd dyspné lågt, varför man bör följa symtomen snarare än syrgassaturationen. Oftast har opioider bättre symtomlindrande effekt än syrgastillförsel.

SÄBO är en förkortning för Särskilda boenden för äldre, även kallat äldreboenden.

I samma direktiv konstaterar man samtidigt att ”syrgasbehandling och intensivvård med respiratorbehandling förbättrar överlevnaden och chansen att bli helt frisk vid svår covid-19”.

De anställdas bristande kompetens anges som huvudskäl till att åldringarna ska förvägras syrgas.

Syrgas är ett läkemedel som ska ordineras och doseras i likhet med alla andra läkemedel. Syrgasbehandling kräver särskild teknik och utbildning både av patient och av personal. Behandlingen ges vanligen inom sjukhusvården. Undantag finns, bland annat vid vissa lungsjukdomar, där individuellt utprovad behandling kan ges utanför sjukhus. Behandlingen sätts in efter noggrann diagnostik, utprovning och utbildning av patient. Att sätta in syrgasbehandling utanför sjukhus utan ovanstående hantering är ej aktuellt.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons