Allt pekar på att 2023 blir ytterligare ett år när 100 000-gränsen för antal beviljade uppehållstillstånd spräcks. Den Tidöväljare som väntar på det utlovade ”paradigmskiftet” får ge sig till tåls ännu en tid.

Samnytt tog pulsen på invandringen strax innan halvårsskiftet och kunde då konstatera att några synliga effekter av den nya Tidöregeringens utlovade ”paradigmskifte” ännu inte kunde skönjas i siffrorna. När vi nu på nytt tittar på statistiken syns fortfarande ingenting i paritet med vallöftena.

Med två månader kvar av året att räkna hem har enligt Migrationsverkets siffror 87 549 uppehållstillstånd utfärdats. Extrapolerat till årets slut innebär det att drygt 105 000 personer, såvida inget oförutsett inträffar, kommer att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige när nyårsraketerna skickas upp vid tolvslaget den 31 december.

Bild: Migrationsverket.

60 000 beviljade medborgarskap

Till det ska runt 50 000 beviljade medborgarskap adderas – med ursprungsländer som Syrien, Afghanistan, Somalia och Eritrea i topp. Extrapolerat till årsskiftet blir det ytterligare 10 000 medborgarskap, det vill säga 60 000 totalt.

Noteras bör också att Migrationsverket på sitt bord har ytterligare hela 94 000 öppna medborgarskapsärenden där man ännu inte har hunnit fatta beslut. Att döma av hur fördelningen mellan beviljanden och avslag sett ut hittills kommer ungefär 75 000 av dessa ansökningar om medborgskap att beviljas, dock inte i så snabbt takt att de inkluderas i siffrorna för innevarande år.

Bild: Migrationsverket.

Genuina flyktingarna från Ukraina färre

Sammantaget gör siffrorna 2023 till ett av Sveriges verkliga massinvandringsår. Den som hoppats på att Den SD-stödda så kallade Tidöregeringens migrationspolitiska ”paradigmskifte” nu skulle ha kommit igång har anledning att känna sig besviken.

Totalsiffran jämfört med 2022 har visserligen gått ned, men det beror i princip helt på att de strida strömmarna av genuina flyktingar från krigets Ukraina minskat kraftigt. Asylmigranter och anhöriga till dessa utgör fortfarande den största gruppen.

Liberala arbetskraftsinvandringsregler ändras

De hittillsvarande liberala arbetskraftsinvandringsreglerna består och gruppen är nästan lika stor som de asylrelaterade invandrarna. I siffran ingår ett stort antal så kallade ”spårbytare” som fått nej på asylansökan och prövat andra sätt att hålla sig kvar i Sverige.

Reglerna stramades emellertid åt nu från månadsskiftet i syfte att stoppa missbruk, lönedumpning och massimport av okvalificerad arbetskraft som konkurrerar med den stora arbetslösa asylinvandrade grupp som skulle kunna ta dessa jobb och befria skattebetalarna från en del av bidragsförsörjningsbördan.

1 200 med asylavslag eller utvisningsdom får stanna

En siffra värd att notera är att närmare 1 000 personer som fått beslut om utvisning eller dömts till detta på grund av brottslighet har fått sina ärende omprövade och beviljats uppehållstillstånd i Sverige hittills i år.

Detta på grund av vad som beskrivs som ”verkställighetshinder”. Vid årsskiftet kommer den siffran extrapolerat att ha ökat med ytterligare 200 personer.