polis-tensta-83773
Inrikes

Internrevision: Polisens bemanning räcker inte till

Publicerad 3/28/2019
Annons

På onsdagen släpptes en rapport som SvD tagit del av i vilken revisorerna konstaterar att polisens bemanning lokalt inte är anpassad för att hantera det brottsförebyggande arbetet. Konsekvenserna blir bland annat en minskad trygghet.

Enligt såväl polisledningen som politiker är det lokalpolisområdena och det brottsförebyggande arbetet som är avgörande. Enligt den interna rapporten brister dock bemanningen.

När det brottsförebyggande arbetet väl utförs planeras det efter tillgängliga resurser och inte problembilden, slår man också fast. Exakt hur många polisområden som problematiken innefattar skriver man inget om, men mönstret ska vara återkommande då man samlat in svar från hela landet.

”Då den totala bemanningen upplevs vara för låg hinner varken ingripande poliser eller utpekade brottsförebyggande resurser såsom områdespoliser, kommunpoliser och särskilda insatspoliser med det planlagda brottsförebyggande arbetet kopplat till den lokala lägesbilden”, skriver internrevisionen. Konsekvensen blir en minskad trygghet och stora negativa konsekvenser för polisens verksamhet.

Inte heller då det gäller grov brottslighet fungerar det som tänkt. Dessa ska normalt skötas av polisregionen och inte lokalpolisen, som i huvudsak ska fokusera på att utreda så kallade mängdbrott. Istället blir det lokalpolisen, som inte har den rätta kompetensen, som får utreda grova brott. Enligt internrevisionen innebär detta att polismyndigheten inte uppfyller myndighetsförordningens krav på effektivitet, lagenlighet och hushållning.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
882Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons