En iranier ville ha asyl i Sverige för att han konverterat till kristendom. Migrationsverket nekade till att bevilja uppehållstillstånd. Då passade mannen på att överklaga till migrationsdomstol samt bryta sig in på den iranska ambassaden i Köpenhamn. Konverteringen tillsammans med ambassadintrånget ger nu asyl.

En iranier sökte asyl i Sverige i oktober 2015. Han uppgav att han börjat ”be i Jesus namn” vid årsskiftet 2014/2015. Han ska även ha börjat besöka så kallade ”hemkyrkor” i Iran. En dag när han inte gick till hemkyrkan för att han var tvungen att arbeta ska en vän ha ringt upp honom och berättat att människor som gått till hemkyrkan blivit gripna. Han ringde då upp sin fru som berättat att några personer eftersökt honom i hans hem. Kort därefter åkte han till Sverige. I Sverige ville han ha asyl för att hans konvertering till kristendomen kommit de iranska myndigheterna till känna.

Migrationsverket nekade konverteringsasyl bland annat med hänvisning till att mannen inte kunnat berätta om ”sina övertygelser på en djupgående och känslomässig nivå”. I juli 2018 beslutade Migrationsverket att mannen ska utvisas, varefter han överklagade till migrationsdomstol.

Intrång på ambassad nytt asylskäl

Inför migrationsdomstolens förhandling har mannen lagt fram ett nytt asylskäl. Så här refereras den nya delen av mannens asylberättelse av migrationsdomstolen:

”Vidare riskerar han skyddsgrundande behandling med anledning av den demonstration han deltagit i vid den iranska ambassaden i Köpenhamn. I augusti 2018 tog han och en kristen vän sig in på ambassadområdet och demonstrerade mot regimen. De satte upp regimkritiska flygblad och försökte ta ner den iranska flaggan.”

Mannen menar att han genom intrånget på ambassaden gjort sig känd för iranska myndigheter och att han därför kommer granskas extra noga med avseende på både politisk åskådning och religion vid ett återvändande.

Domstolen menar på att mannen uppgett en ”huvudsakligen sammanhängande beskrivning” av varför han övergett islam för kristendomen. Domstolen anser att mannen gjort sannolikt att han konverterat av en ”genuin personlig, religiös övertygelse” och att denna konvertering i princip i sig själv skulle kunna ge asyl. Intrånget på den iranska ambassaden i Köpenhamn gör dock enligt följande stycke ur domen att mannen är extra utsatt:

”Till detta kommer att A i augusti 2018 genomfört en regimkritisk aktion vid den iranska ambassaden i Köpenhamn. Av det danska utvisningsbeslut som tillförts målet framgår att säkerhetschefen på den iranska ambassaden lämnat uppgifter om att A, tillsammans med en annan person, trängt sig in på ambassadområdet och försökt dra ner den iranska flaggan. De har även hängt upp propagandabilder och ropat slagord mot iranska regeringen. A:s fullständiga namn finns angivet i både utvisningsbeslutet och det strafföreläggande som händelsen föranlett. Det går således att identifiera A utifrån dokumentationen hos danska myndigheter. Oaktat genuiniteten i det politiska budskap som uttryckts finns det, enligt migrationsdomstolen, skäl att anta att agerandet skulle föranleda en granskning av A vid ett återvändande till Iran. Vid en sådan granskning skulle sannolikt även hans religiösa aktiviteter på internet framkomma.”

Mannen menar på att han ägnat sig åt religiösa aktiviteter på internet genom konverteringsförsök på sociala medier. Domstolen ger mannen flyktingstatus och uppehållstillstånd.

Domen har målnummer UM 8949-14 och går att ladda ner här. De som dömde var rådmannen Noah Tunbjer och nämndemännen Ingrid Dackert (MP), Nichodemus Nilsson (SD) och Kevin Sundin (M). Rätten var enig.

LÄS ÄVEN: Domstol: Alla afghaner som finner Jesus bör få asyl

Ambassadintrånget kan ha uppmärksammats i media

Den aktuella asylsökande mannen menar på att han gjort intrång på den iranska ambassaden i Danmark i augusti 2018, men den aktion han beskriver påminner starkt om en aktion som genomfördes i januari 2017. Enligt iransk media handlade det då om sex personer, varav fyra iranier som sökte asyl i Sverige, som tagit sig in på det iranska ambassadområdet i Köpenhamn. Väl därinne ska de ha satt upp plakat och tagit ner en iransk flagga. Incidenten ledde till att Danmarks ambassadör i Iran kallades upp till det iranska utrikesdepartementet. Händelsen uppmärksammades i Sverige av TT.