Ibn Rushd

Faksimil Facebook

Inrikes

Islamistanklagat förbund bedriver verksamhet på Sveriges asylboenden

Publicerad 3/1/2019
Annons

Studieförbundet Ibn Rushd har nyligen pekats ut i en rapport av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om radikal islamism. I rapporten menade man att det skattefinansierade förbundet har kopplingar till Muslimska brödraskapet – en organisation som är terrorstämplad i ett flertal länder. Idag kan vi berätta att det kontroversiella förbundet bedriver undervisning direkt på Sveriges asylboenden. Enligt en av samordnarna hade mellan 50 och 60 asylboenden löpande kurser från förbundet bara i ett distrikt ifjol.

I Sverige agerar Muslimska brödraskapet under namnet Islamiska förbundet i Sverige enligt rapporten och kontrollerar studieförbundet. Ibn Rushd har även kritiserats av olika företrädare för politiska partier – bland annat av Amineh Kakabaveh (V) som i en interpellation i riksdagen riktad till dåvarande kulturministern Alice Bah Kuhnke hävdade att organisationen underminerar arbete mot hedersförtryck samt samarbetar med antisemitiska talare. Ifjol fick förbundet ett riktat bidrag från kulturdepartementet för att bygga en hemsida om islamofobi.

År 2016 krävde KDU i en debattartikel i SvD att bidrag till Ibn Rushd stoppas på grund av organisationens kopplingar till radikal islamism.

Idag kan Samhällsnytt berätta att förbundet har sex så kallade asylsamordnare anställda på heltid – i var sitt distrikt i Sverige. När vi ringer till en av asylsamordnarna – i distriktet Mitt – förklarar han att hans uppdrag är att samordna lektioner i svenska för asylsökande direkt på asylboenden.

En lärare från förbundet åker till varje asylboende som ingår i programmet tre gånger per vecka, för tre timmar per varje tillfälle.

Får ni ett bra bemötande från kommuner och Migrationsverket när det gäller era förfrågningar om att genomföra de här kurserna?

– Ja, absolut! Förra året hade vi 50-60 asylboenden, berättar mannen.

På en direkt fråga från Samhällsnytt förnekar han att det förekommer några religiösa inslag i verksamheten. I ett annat distrikt – Norra – beskrivs dock verksamheten annorlunda när vi når deras asylsamordnare på telefon:

– Jag försöker att hitta asyler, var de bor och var de är, och sedan jobbar jag med dem. Jag ordnar så att de lär sig svenska… och kommer lite snabbare i samhället med språket… och också lite information om Sverige och sådant.

Hjälper ni dem också med hanteringen av deras asylärenden hos Migrationsverket?

– Inte direkt så. Det kan vara att man har lite erfarenhet och sitter i gruppen och berättar lite, kanske delar lite information som man har till varandra.

När vi dock fortsatte vår granskning dagen efter i andra distrikt av Ibn Rushd blev det stopp direkt:

– Jag har inget tillstånd att prata med dig. Du får ringa till kansliet, – fick vi bland annat höra.

Samhällsnytt har varit i kontakt med organisationens presschef Hanna Svensson. Vi har ställt bland annat följande frågor till henne:

Med tanke på den tidigare kritiken mot förbundet – finns det en risk att asylsökande blir radikaliserade om de kommer i kontakt med era asylsamordnare och lärare?

Finns det religiösa inslag i denna verksamhet?

Finansieras denna verksamhet med hjälp av bidrag från staten? Om ja – i sådant fall vilka?

Vi har fått följande mejlsvar på alla våra frågor:

”Verksamheten med asylsökande bedrivs inom ramen för Folkbildningsrådets satsningar ”Svenska från dag ett” och ”Vardagssvenska” och genomförs av alla tio studieförbund med offentliga medel. Verksamhetens fokus är introduktion till svenska språket samt samhällsorientering. Verksamheten är inte konfessionell.”

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
850Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons