Faksimil Twitter / Foto: Adam Radosavljevic

Inrikes

IT-anställda vid Riksgälden döms för mutbrott

Publicerad 6/28/2021
Annons

Sex personer som vid brottstillfället var anställda vid Riksgälden har dömts för tagande av muta. De dömda har arbetat med IT-relaterade uppgifter och mutorna togs emot vid bokningar av kurser för kompetensutveckling.

Samtliga hävdar att de inte avsiktligt tagit emot några mutor. Tre av dem har dock tagit emot presentkort hos NetOnNet till ett värde av 3 000 kronor vardera medan två andra vid två tillfällen har accepterat presentkort på sammanlagt 8 000 kronor var. Den sjätte personen tog emot en PlayStation-spelkonsol med tillhörande Star Wars tv-spel.

Mutorna har delats ut av Labcenter Sverige, en kursarrangör för kompetensutveckling, och registrerades som ”labbtillbehör”. Fyra av de anställda döms till 40 dagsböter medan de övriga två döms till 60 dagsböter. Då fängelse ingår i straffskalan för mutbrott ska var och en även betala 800 kr till brottsofferfonden.

LÄS ÄVEN: Allt fler försöker muta myndighetspersoner

Hävdade att tv-spel utgjorde arbetsutrustning

”Det pratades på arbetsplatsen om att det ingick labbtillbehör när man valde kurser hos Riksgälden och det var inget hemligt. Han har inte haft en tanke på att detta skulle tänkas utgöra en otillbörlig förmån”, har en man som arbetat 17 år på Riksgälden uppgett inför rätten, skriver Dagens Juridik.

De dömda påstår att mutorna, de så kallade labbtillbehören, inte haft någon betydelse för deras val av kursarrangör. De anser dessutom att labbtillbehören ingått i kursavgiften och att syftet varit att de skulle kunna fortsätta utbilda sig efter avslutad kurs.

Tingsrätten bedömde dock inte tv-spelet som arbetsutrustning, varken i tjänsten eller inom ramen för utbildningen. Inte heller gällande presentkorten bedömdes det finnas tillräckliga omständigheter för att de skulle kunna anses lämpliga för arbetet.

Trots att några av dem valt att använda presentkorten till att köpa in vad som kan anses vara arbetsrelaterad utrustning ändras inte bedömningen då ett mutbrott föreligger redan vid mottagandet av presentkorten.

LÄS ÄVEN: En av tre tror på ökad korruption i Sverige

Förstod inte att de blev mutade

Att de tilltalade hävdar att de inte förstod att deras förehavanden kunde utgöra mutbrott godtogs inte som ursäkt av tingsrätten.

”Den straffrättsliga villfarelse som de måhända har befunnit sig i är inte på ett sådant sätt ursäktlig att de kan vara fria från ansvar för brott, och detta trots de bristande rutiner och möjligen accepterande attityd som kan ha förekommit hos Riksgälden samt Labcenter Sverige AB:s marknadsföringssätt. Mot bakgrund av det nu sagda anser tingsrätten att det föreligger subjektiv täckning och att ingen av de tilltalade kan undgå ansvar för tagande av muta”, skriver tingsrätten i domen.

Labcenters ”labbtillbehör” har tidigare lett till åtal för fyra statsanställda på Lantmäteriet och Transportstyrelsen, uppger Publikt. Även region Östergötland har undersökt mutbrott kopplat till samma företag, men valt att inte anmäla, uppger SvD.

Riksgälden är en statlig förvaltningsmyndighet som bland annat ska fungera som statens centrala finansförvaltning, med andra ord ”statens bank”. Sedan 1989 lyder Riksgälden under regeringen och sorterar under Finansdepartementet.

Almgren
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1042Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons