hfd

Margit Knutsson t.v. och Mari Heidenborg som la ner åtalet t.h. Foto: HFD/Sveriges Advokatsamfund. Bakgrund: Holger.Ellgaard

Inrikes

Justitieråd i Högsta Förvaltningsdomstolen bröt mot tystnadsplikten – slapp åtal

Publicerad 2/4/2019
Annons

I april förra året anmälde dåvarande chefen för Högsta Förvaltningsdomstolen, Mats Melin, justitierådet Margit Knutsson för brott mot tystnadsplikten som ska ha skett i slutet av 2017. Justitiekanslern beslutade dock om åtalsunderlåtelse, alltså att åtal inte ska ske.

Enligt Dagens Juridik handlade målet om ett skattetillägg där Margit Knutsson hade varit ordförande. Efter att domstolsförhandlingen var över mejlade hon ett utkast av domen till en skattejurist – som inte var ledamot i domstolen utan god vän till justitierådet.

Utkastet innehöll domen i sin helhet, samt Margit Knutssons egna skiljaktiga mening. Först två veckor senare offentliggjordes domen som då var identisk med det utkast hon hade mejlat sin vän.

Knutsson erkände brottet under förundersökningen och sa sig dessutom vara beredd att ”underkasta sig ansvar för brott mot tystnadsplikt”. Hon meddelade även att hon efter mejlkontakten med vännen, varit redo att ändra sin avvikande mening, och ”försöka få till en ändring av domen” i det fall att vännen hade haft synpunkter av avgörande betydelse.

Inget straff trots erkännande
Trots att Justitiekanslern i sin utredning av fallet anser det vara klarlagt att ”Margit Knutsson gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikt” valde JK att inte åtala eftersom domaren, enligt JK, inte agerat i syfte att skada något av de intressen som den aktuella sekretessbestämmelsen avser att skydda.

Knutsson slapp därmed straff för ett brott som hon redan erkänt.

Raderade mejl
Knutsson verkade vara medveten om att hon begick lagbrott. Hon raderade nämligen mejlen hon skickade till sin vän, som dock återskapades av IT-avdelningen. I ett av mejlen skriver hon uttryckligen att ”jag ska radera alla mejl till/från dig.”

Hon konstaterar även att det kan bli en skandal:

Om de kommer ut kan det ju bli rena Knutsson-gate”. ”Det kanske blir ett upprop om Crooked Knutsson (Ohederliga Knutsson, reds anm.)

Crooked Knutsson är en referens till det öknamn Hillary Clinion fick av Donald Trump under valrörelsen för Clintons många skumraskaffärer, bland annat genom Clinton Foundation.

”Klokt” att lägga ner åtalet
Anna Skarhed, som vid tillfället agerade JK och var förundersökningsledare, sa till Dagens Juridik att beslutet om åtalsunderlåtelse, som hennes efterträdare Mari Heidenborg fattade, var ”klokt”.

– Vad gäller de raderade mejlen kanske man kunde grävt djupare, men det handlade om ett felaktigt handlande i sin helhet, och eftersom det inte blev något åtal vet man inte vad som kunde tagits upp i ett sådant, sa Anna Skarhed till DJ.

Nerlagda åtalet får kritik
På sociala medier får beslutet kritik. Bland annat skriver Krister Thelin, före detta domare, om att man bör avskaffa JK:s tillsyn över domstolarna:

En annan insinuerar att juristkåren håller varann om ryggen:

En advokat ifrågasätter rättssäkerheten i skattemål:

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1054Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons