Källa inifrån Swedavia: allvarliga säkerhetsbrister på Arlanda

Igår rapporterade nättidningen Samtiden om att nyanlända syrier utan svenskt medborgarskap anställs på Arlanda för bagagehantering. En källa som arbetar på flygplatsen har hört av sig till Samhällsnytt och berättat att läget är mycket allvarligare än vad som hittills framkommit. ”Jag kan ta med mig vad som helst”.

Källan uppger risken att förlora jobbet som anledningen till att vara anonym. Samhällsnytt har dock kontrollerat att källan verkligen är anställd på Swedavia. Enligt källans uppgifter arbetar nyanlända bland annat med bagagehanteringen efter att bagaget röntgats vilket innebär att lastarna måste vara 100% säkra.

”Det pratas arabiska i bagagehanteringen”

En anledning till detta är att säkerhetsföretaget Nokas som sköter personalsäkerhetskontroller inte är noggranna med kontroll av personal:

”Själv har jag upptäckt en slarvighet hos Nokas när jag passerar personalsäkerhetskontrollen, jag kan i princip ta med mig vad som helst. Visiteringen när det piper i säkerhetskontrollen blir oftast en klapp på axeln. Poängen med detta är att alla som jobbar inom bagagehanteringen på Arlanda måste vara 100% säkra och det är allvarligt att Aviator tillåter personer som verkar sakna trovärdiga ID-handlingar jobba inom sorteringen.”

Det pratas ofta arabiska i bagagesorteringen vilket gör att annan personal inte förstår innehållet i samtalen.

”Jag ställer mig frågan varför man inte kommunicerar på svenska eftersom det är ett svenskt skyddsobjekt, då bör det vara logiskt om alla anställda faktiskt talade svenska”, undrar vår källa.

När Samhällsnytt når pressansvarig på företaget Aviator Andreas Vassilaros på telefon med den uppgiften säger han följande:

– Vi styr inte vilket språk våra anställda pratar.

Företaget gör ingen säkerhetsprövning – trots att det måste göras enligt Transportstyrelsen

Att låta nyanlända sköta bagagehanteringen är farligt, menar källan, därför att man inte riktigt kan göra en fullgod säkerhetskontroll av personer – på grund av att någon information saknas i register till följd av den korta vistelsetiden i Sverige:

”Bagagehanterare på Aviator lastar bland annat jaktvapen och militärvapen till och från flygen. Lastarna på Aviator tar också hand om bagage efter bagaget har blivit röntgade i sorten vilket innebär att Aviator bör anställa folk som har haft ett svenskt medborgarskap under en längre tid. Om en person fått svenskt medborgarskap och bott i Sverige i en vecka kan personen inte ha något svenskt brottsregister på den korta tiden vilket innebär att Säpo oftast inte hittar någon information eller brottsligt på personen.

Och då anställer Aviator personer som finns i riskzonen för att kanske begå något kriminellt i framtiden. Det är inte brist på Säpo eller Swedavia utan det är Aviator som är ansvariga för att välja säkra personer.”

Angående de uppgifterna säger Andreas Vassilaros inledningsvis att det är SÄPO som gör en säkerhetsprövning av den personal som anställs av företaget:

– Vi kan anställa personer som får arbeta på flygplatsen efter en säkerhetsprövning av Säkerhetspolisen. Sedan gör vi vår prövning att det är rätt personer och rätt kvalifikationer – som alla företag som anställer.

Har företaget något ansvar för vilka ni anställer ur säkerhetssynpunkt?

– I och med att Säkerhetspolisen bedömer att de kan arbeta så… det är i så fall hur Säkerhetspolisen arbetar.

Vidare i samtalet visar det sig dock att det är företaget självt som först väljer ut vilka personer som kan bli aktuella för en anställning som sedan skickas på en säkerhetsprövning.

Enligt Transportstyrelsens hemsida handlar säkerhetsprövningen hos SÄPO om en vanlig registerkontroll. Endast i förekommande fall görs en grundligare säkerhetsutredning. Oftast är det företaget som har ansvar för säkerhetsprövningen. Men trots detta menar Vassilaros att källans argument om för kort tid av nyanlända i Sverige för en fullgod registerkontroll inte är legitimt och hänvisar oss till SÄPO.

Internationella medier rapporterade om att Islamiska staten fick tag på passmaskiner och tomma passböcker i Syrien och på det sättet kunde tillverka syriska handlingar som var tekniskt äkta. Det kostade exempelvis endast drygt 7 tusen kronor för en holländsk journalist att få ett komplett paket av syriska id-handlingar i Nederländernas premiärministerns namn i september 2015:

Sådana handlingar godkänns av svenska Migrationsverket om de inte tillhör vissa serier som är svartlistade. I det syriska krigets kaos är det dock svårt att ha koll på alla försvunna pass. Vid flera tillfällen har det visat sig att Islamiska statens terrorister tagit sig in i Europa i migrantströmmen genom porösa gränser och använt sig av id-handlingar från Syrien.

Starka ekonomiska incitament för att anställa nyanlända

Finns det några ekonomiska incitament som gör att ni väljer att anställa just nyanlända?

– Det har jag ingen uppgift om, säger Andreas Vassilaros.

Det visar sig dock att företaget kan få upp till 80% av lönen för nyanlända i bidrag från Arbetsförmedlingen enligt den information som finns på myndighetens hemsida.

Således verkar det som att företagets flexibla inställning i säkerhetsfrågor förklaras med en ekonomisk kalkyl – närmare bestämt att nyanländas anställning kraftigt subventioneras genom skattemedel, vilket verkar väga tyngre än både potentiella säkerhetsrisker och problem med språket.

Känner ni er säkra när ni flyger genom Arlanda?

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Egor Putilov

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.