bråk gislaved
Inrikes

Kaotiskt på skolor i Gislaved – utsatta elever stängdes av från turnering för sin säkerhet

Publicerad 11/15/2018
Annons

Frilansjournalisten Joakim Lamotte har kontaktats av föräldrar till elever på en skola i Gislaved där situationen sägs ha spårat ur. En konflikt ska pågå mellan elever på olika högstadieskolor i staden. Detta ledde till att de elever som utsattes för fysiska påhopp inte tilläts vara med i en skolturnering då man inte kunde garantera deras säkerhet – de stökiga eleverna fick dock vara med, med ett våldsamt resultat.

Det hela ska ha börjat under en temadag i slutet på oktober då både elever och lärare attackeras av ett 40-tal elever från en annan skola. De tvingades låsa in sig i en byggnad. De attackerade eleverna transporterades sedan till en buss och under tiden utsattes de för sparkar, slag och spottloskor. Hotbilden mot minst en av eleverna var så pass allvarlig att han får transport ända hem.

Någon polisanmälan har skolan inte gjort trots att föräldrarna förmått dem att gå med på att göra en sådan.

När det några veckor senare är dags för fotbollsturnering bedöms man inte kunna garantera säkerheten för de utsatta eleverna. Lösningen blir att dessa inte får vara med medan gärningsmännen får det. Våld utbryter ändå och filmas av en elev:

https://www.facebook.com/joakim.lamotte/videos/285051468799625/?__xts__%5B0%5D=68.ARCtuecZd_VYca6Q8EJtSatB3_dX9l8igOQPv_UDB5fh9QMF6Ghqcj_I8Gms3JsCkVuANUX_QRy_1zQZyaoyWzssOBF7amUapNLBkLt9ycBIWfsilmZKxFjA-uPuH-juHDxiZnvb4XLHHILra-ZXVhHdik8OwBGrkq6YFYBNM1gR1fEdmfsIqW8UuUZnodpGIIaGIfty0VvqyuNa069BgylQJZt3SyOPEI4dFOdtUexdVdQuO3rVasM5xGjHKmz9AAOYCZfHdfSKbBrvWwXSg9KgOLBok3MUcQufPpO9P5OGPRmznx8mV3Bdudw4K9yF8Pi3KHGApKfXbBYGbv5rXsmxE6j1-yVdEhYtXQ&__tn__=-R

Gislaveds kommun är för övrigt den kommun som avbokade mig när jag skulle komma dit och jobba för att motverka kränkningar och trakasserier och försöka skapa en lugnare miljö bland eleverna på kommunens skolor. Anledningen var att de var osäkra på min ”värdegrund”.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
432Regeringen lovade sänka skatten – höjde i stället med 30 procent
Annons