busch-akesson-diesel
Ekonomi

KD ansluter sig till SD-krav för lägre pris på diesel

Publicerad 1/20/2022
Annons

Kristdemokraterna ansluter sig nu till Sverigedemokraternas krav på att sänka drivmedelspriset genom att reversera regeringens beslut att öka den så kallade reduktionsplikten, det vill säga inblandningen av förnybara bränslen i bensin och diesel. Det meddelar KD:s partiledare.

Det två partierna som kan komma att sitta i regering tillsammans efter valet i höst tar ett steg närmare varandra i en för många väljare viktig fråga. Priset på diesel är nu det högsta i världen och även bensinpriset ligger extremt högt i en internationell jämförelse.

En stor del av förklaringen till Sveriges höga drivmedelspriser är den hårda beskattningen som nu utgör cirka 60 procent av totalpriset vid pump. Men en prisdrivande faktor är också de klimatpolitiska beslut som regeringen under påtryckningar från Miljöpartiet har fattat om att bensinen och dieseln ska blandas ut med allt större mängder förnybart bränsle.

Medan man fortfarande är oense om förändringar av skattetrycket på drivmedel har KD nu närmast sig SD när det gäller reduktionsplikten. Genom att slopa regeringens senaste tvång på en ökning av denna kan priset på diesel sänkas med tre kronor litern.

KD-ledaren motiverar varför hon nu följer efter SD i frågan med att nuvarande situation med ”de extremt höga priserna vid pump är fullkomligt ohållbar”. Alltför många svenskar drabbas alltför hårt ekonomiskt av regeringens missriktade klimatpolitik menar Busch och pekar ut grupper som barnfamiljer, pensionärer och boende på landsbygden.

Har uppfyllt EU:s krav sedan länge

Sverige har för länge sedan uppfyllt den reduktionsplikt för diesel som EU påbjuder på 14 procent. Under Miljöpartiets tid i regeringen drev man dock igenom att Sverige ska gå före, dels genom att först drygt dubbla den siffran till 30,5 procent och om åta år mer än fyrdubbla den till 66 procent. KD vill nu i likhet med SD se en återgång till EU-nivån 14 procent.

Eftersom det förnybara bränslet är väsentligt dyrare än det fossila innebär varje ökning av reduktionsplikten en höjning av bensinpriset. Den faktiska prishöjningen är dessutom högre än vad som framgår om man bara ser till literpriset.

Förnybart bränsle har lägre verkningsgrad än fossilt, vilket innebär att körsträckan per liter bränsle minskar med varje ökning av reduktionsplikten. förnybart bränsle sliter också hårdare på motorerna och kan om de tankas i lite äldre fordon leda till motorhaveri.

KD brasklappar samtidigt för att man kan tänka sig högre reduktionsplikt längre fram om det kan ske utan kraftiga prishöjningar. Man biter sig också fast vid målet att inga nya bilar med bensin- och dieselmotorer ska få säljas i Sverige efter 2035.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
646Demonstration mot svenskt WHO-medlemskap
Annons