➤ Enligt en färsk undersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå, har det skett en kraftig ökning av antalet sexualbrott i Sverige de senaste fem åren.

Andelen svenskar som uppger sig ha utsatts för ett sexbrott har ökat från 1 procent till 1,7 procent. Anmälningarna om sexualbrott har ökat från ca 12.500 2007 till ca 20.300 2016. På Brå vill man inte ange specifikt vad som kan ligga bakom den kraftiga ökningen.

Thomas Hvitfeldt, som är enhetschef på Brå, spekulerar i ett uttalande till media om att ökningen kan handla om ”en attitydförändring” där fler personer idag än tidigare är villiga att berätta att de utsatts för ett sexualbrott. Ökad anmälningsbenägenhet, förenklade rutiner för att anmäla brott och ändrad lagstiftning tror Hvitfeldt också kan ha bidragit till de ökade siffrorna

Hvitfeldt utesluter dock inte att det också kan röra sig om en faktisk ökning av antalet brott och säger att detta är något som Brå ”ska titta vidare på”. Det är oklart om det beskedet kan tolkas för en öppning om att återinföra den demografiska differentiering av gärningspersoner som man tidigare upphört med utifrån vilken man kunde se vilka grupper som är över- respektive underrepresenterade i brottsstatistiken.