joar forssell

Joar Forssell (L).

Inrikes

L-motion: Gör Sverige till delstat i Europas förenta stater

Publicerad 11/21/2018
Annons

Bakom motionen står Joar Forssell, riksdagsledamot (L) och ordförande för Liberala ungdomsförbundet. För att EU ska kunna ”uppnå sin fulla potential” vill Forssell att unionen ska ”gå mot att bli en europeisk federation där de gränsöverskridande besluten fattas tillsammans”.

I motionen skriver Forssell att EU-samarbetet varit en garant för att bibehålla freden i Europa och att det ”gjort våra samhällen rikare och stärkt människors rättigheter”. Efter Brexit påstår han att stödet för unionen är starkare än någonsin. De ”nationalistiska krafter” som nu växer fram ser han dock som ett hot och förordar att unionen reformeras.

Kritiken från Europas befolkningen gentemot EU, och dagens gränsöverskridande utmaningar som migration och brottslighet, gör att Forssell vill se en gemensam yttre gräns och ”ansvarstagande asylpolitik” för unionen.

Han vill se ”ett europeiskt FBI” och att Europa går mot att bli ”en europeisk federation”. Samtidigt försäkrar han att det inte handlar om att skapa en europeisk superstat eller att ta makt från folket, utan att rätt makt ska fattas på rätt nivå.

Att förflytta viss makt från enskilda regeringar är därför inte en fråga om att minska människors inflytande, det handlar om att göra vår union mer demokratisk. Enskilda länders regeringar får mindre makt över det dagliga arbetet och att vi i stället stärker EU-parlamentets inflytande och gör det till ett parlament med två kammare.

[…]

I svåra tider behövs ett som prioriterar det allmänna välståndet över särintressen, och ett ledarskap som inte bara reagerar utan utvecklar. Det är dags att EU rör sig mot att bli en federation, men det kräver politiker som inte bara pratar om vikten av samarbete, utan politiker som också utvecklar det samarbetet.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1145”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons