fredrik-malm-riksdagen

Foto: Bengt Oberger, CC BY-SA 3.0 / Ankara, CC BY-SA 3.0

Inrikes

L-profil bekymrad över förbud mot organisationer – menar att Samnytt kan drabbas

Publicerad 3/1/2021
Annons

Den kommitté som regeringen tillsatte 2019 för att utreda ett förbud mot så kallade rasistiska organisationer kommer att presentera sitt förslag i nästa månad. Man kommer med största sannolikhet att förorda en kriminalisering av deltagande.

Kommitténs uppdrag var enligt Expressen att utreda ifall det bör införas ett särskilt straffansvar för deltagande i en rasistisk organisation och hur ett sådant förbud skulle utformas samt ett eventuellt förbud mot organisationerna i sig.

I april ska kommittén lämna över sitt betänkande och i dagsläget finns en majoritet för att införa ett straffrättsligt ansvar för deltagande i en organisation som betecknas som rasistisk. Samtidigt är inte deltagande i kriminella organisationer olagligt.

LÄS ÄVEN: Regeringen överväger förbud mot ’rasistiska organisationer’: ”Ett hot mot vår demokrati”

Enligt TT ska S, M, C, MP och KD stå bakom detta förslag. Någon majoritet för att förbjuda organisationerna i sig finns dock inte, men frågan är ännu inte avgjord.

De som är emot ett förbud hänvisar i synnerhet till åsikts- och föreningsfriheten. Även hos polisen har man uttryckt en skepsis mot ett förbud.

Skillnaden mellan de två alternativen är att en upplösningslagstiftning kräver en grundlagsändring.

LÄS ÄVEN: Rasister de som skapar otrygghet i samhället enligt regeringen – vill förbjuda organisationer och medier

I regeringens direktiv lyfter man fram bland annat antisemitiska och så kallade afrofobiska budskap samt vitmaktmiljön där man bedömer att individer har förmåga att begå terrorbrott. Det är emellertid oklart vem som ska definiera organisationer som rasistiska.

Kan påverka Samnytt

I en Twittertråd menar riksdagsledamoten Fredrik Malm (L) att förbudet kan få långtgående konsekvenser. Bland annat om Sverige ska få en regering med ”högerpopulistiska inslag” kan organisationer som AFA och SAC leva farligt. Vidare bekymras han över att det eventuella förbudet kommer att bli svårt att tolka och att risken finns att inte bara nazistiska NMR ska omfattas av detta, utan så småningom även nya medier som Samnytt och riksdagspartier som SD.

”Mitt enkla råd är: Don’t go there.” skriver Malm.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons