Nyligen sparkades en läkare från Södra Älvsborgs sjukhus (Säs) efter att ha ertappats med att i en sidoverksamhet som privatpraktiserande utfärda falska friskhetsintyg för covid-19. Att mannen är under utredning både av polisen för brott och av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har dock inte hindrat storsjukhuset Sahlgrenska i Göteborg från att ge honom en ny anställning. Efter kritik tas läkaren dock nu ur tjänst.

Det var i januari i år som läkarens bedrägliga intygsskrivande avslöjades. Personer gavs intyg om att de testats negativt för covid-19. I verkligheten hade PCR-testerna inte ens skickats på analys. Intygen var avsedda att möjliggöra resor utomlands.

Läkaren fick omedelbart gå från sin anställning på Säs och Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) inledde en granskning och förelade Capio, där mannen i en ledande position varit verksam, med ett vite på 750 000 kr. Han anmäldes senare även av vårdbolaget.

Ivo bedömde det falska intygsförskrivandet som så allvarligt att man även uppmanade Åklagarmyndigheten att väcka åtal mot läkaren. Den typ av osant intygande och bedrägeri som läkaren misstänks ha gjort sig skyldig till i sin yrkesutövning är brott som har fängelse i straffskalan. Att brotten begåtts genom missbruk av tjänsteställning menar man gör att de ska betraktas som grova.

Åklagaren delade Ivos bedömning och har inlett en förundersökning om bedrägeri och grovt osant intygande i ett stort antal fall. Enligt Göteborgs-Posten, som var först med att rapportera avslöjandet handlar det om ett hundratal personer som fått falska covid-intyg för att kunna resa utomlands. Det framgår inte vilken typ av utlandsresenärer och resedestinationer verksamheten varit riktad mot.

Fick nytt läkarjobb trots grova brottsmisstankar

Nu avslöjas att mannen, trots avsked och brottsutredning för grova brott i tjänsten, fick en läkaranställning på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Enligt den ansvarige verksamhetschefen, Mathias Alvidius, är det oklart om man vid rekryteringen kände till mannens bakgrund.

Alvidius uppger samtidigt att sjukhuset har som regel att kontrollera läkarlegitimation och brottsligt CV i samband med en anställning och att så även gjorts i det aktuella fallet. Men sådana automatiska kontroller ger inte information om avsked från tidigare tjänster eller om en läkare är under utredning av Ivo, polis eller åklagare.

För detta krävs att man tar referenser, något som Sahlgrenska av allt att döma inte gjort i det aktuella fallet. Enligt verksamhetschefen innebar inte det faktum att man i efterhand fått kännedom om vad läkaren vid anställningstillfället förtigit att anställningsavtalet skulle rivas.

I stället var beskedet att läkaren skulle få arbeta kvar fram till dess utredningen är klar. Det beslutet menade Alvidius är ”arbetsrättsligt korrekt” och inte i konflikt med sjukhusets allmänna policy om att ”säkerställa att patientsäkerheten inte är objektivt ifrågasatt för någon medarbetare på Sahlgrenska universitetssjukhuset”.

Men efter att den nya anställningen fått uppmärksamhet och kritik, väljer Sahlgrenska nu att ta läkaren ur tjänst. Det rapporterar flera medier på onsdagseftermiddagen