Foto: Mr Thinktank (CC BY 2.0)

Inrikes

Landsbygden lockar allt fler

Publicerad 7/6/2021
Annons

Allt sedan 1988 har utflyttningen från Jämtlands län överstigit inflyttningen, visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Nu har kurvan vänt. Framför allt är det stockholmare som överger huvudstaden och flyr till landet men även inflyttningen från Skåne och Västra Götaland har ökat markant.

– Sedan 2018 har det flyttat fler personer till Jämtlands län från storstadsregionerna än vad det har flyttat personer från Jämtland till dessa regioner. Den huvudsakliga ökningen står Stockholmsområdet för, säger Emma Persson, statistiker och analytiker vid Region Jämtland Härjedalen.

De mest populära kommunerna är Åre, Krokom, Berg och Härjedalen, som alla hade en större inflyttning än utflyttning.

– I Åre har inrikes nettoinflyttningen varit positiv både hos män och kvinnor. Åre är den kommun som sticker ut och ökar oavsett beräkningssätt och kön, säger Emma Persson.

LÄS ÄVEN: Nu överger svenskarna Stockholm – allt fler flyttar ut

Stort rekryteringsbehov i norr

En stark tillväxt på arbetsmarknaden förutspås driva på en fortsatt inflyttning till Jämtlands län. Rekryteringsbehovet uppges vara fortsatt stort inom flera sektorer i länet. IT-sektorn beräknas behöva rekrytera cirka 700 utvecklare de kommande fem åren.

Då det inte finns tillräckligt många utvecklare i länet kommer större delen av den kompetensen behöva rekryteras utifrån. Även inom vård, skola, industri, ekonomi och tjänster kopplade till besöksnäringen spås ökat rekryteringsbehov.

Detta bekräftades av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) som i ett uttalande i SR, i april, konstaterade att: ”Är du arbetslös eller funderar på att faktiskt byta jobb, ja då är det ett väldigt bra läge att faktiskt flytta norrut. Därför att där finns jobben. De kommer att finnas där”.

– Uttalandet är en viktig signal som utmanar normen och föreställningen om att det bara är i storstadsregionerna som de attraktiva jobben finns, för så är det ju inte. Jobben och möjligheten till ett hållbart liv finns här, vilket jag tror att allt fler börjat upptäcka. Inte minst sedan det blivit möjligt att jobba på distans, säger Sharre Blomqvist, projektledare för inflyttarprojektet ”En attraktiv region” vid Region Jämtland Härjedalen.

LÄS ÄVEN: Svenskfödda flyttar ut och utrikesfödda in: ”Vi håller på och byter befolkning”

Intresset för regionen ökade redan innan pandemin

Enligt Regionråd Elise Ryder Wikén (M) är jobbchanserna stora i länet. Enligt statstelevisionen antas flykten från Stockholm till Jämtland ”till stora delar” bero på den rådande pandemin. Detta förnekas av Regionrådet, som säger sig ha märkt av det ökande intresset för regionen redan långt innan pandemin.

– När vi utannonserar jobb så är det idag många kvalificerade som söker från platser utanför länet. Det är glädjande att se att många upptäckt att det både går att bo till exempel nära en skidbacke och samtidigt ha ett spännande jobb, säger hon.

Almgren
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1173”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons