jimmie-akesson-atta-krav-bild-sd-83763
Inrikes

Lång kravlista från SD för att släppa fram Kristersson

Publicerad 9/7/2022
Annons

Huruvida Sverigedemokraterna kommer att sitta med i en ny regering ledd av Moderaternas Ulf Kristersson står skrivet i stjärnorna. Partiet aviserar dock att man tagit fram en kravlista med hela 100 punkter som man kommer lägga fram på förhandlingsbordet inför en regeringsbildning.

SD lättade vid en pressträff på onsdagen på förlåten till åtta av de total 100 kraven. Så gott som samtliga dessa har kriminalpolitisk prägel men kan också sägas vara migrationspolitiska då de i stor utsträckning träffar kriminella med utomvästlig och oftast asylrelaterad invandrarbakgrund.

Obligatorisk utvisning vid grova brott

Partiet vill bland annat kraftigt öka antalet utvisningar av brottsdömda. Idag och sedan länge utvisas endast en bråkdel av alla utlänningar som döms för grova brott, trots att lagen ger utrymme för betydligt högre andel.

För de allra grövsta brotten, däribland mord och våldtäkt, kräver SD att utvisning ska vara obligatorisk. Där förväntar man sig dock stöta på patrull hos de övriga partierna.

Visitationszoner och undantagstillstånd

I de invandrardominerade och tungt gängkriminellt belastade så kallade ”utanförskapsområdena” kräver partiet att så kallade visitationszoner ska kunna införas där polisen med lägre krav på misstanke ska kunna visitera personer för att söka efter bland annat vapen och narkotika.

Ett tredje relaterat krav är att undantagstillstånd i allvarliga fall ska kunna utlysas i dessa områden, exempelvis vid den typen av muslimska kravaller som utspelade sig i ett flertal städer under påskhelgen då runt 200 poliser stenades och ett 20-tal polisfordon stacks i brand.

Skärpta straff och lägre straffmyndighetsålder

Eftersom den invandringsrelaterade grova kriminaliteten letar sig allt längre ned i åldrarna kräver SD att straffmyndighetsåldern sänks och att de idag generösa ungdomsrabatterna för påföljd avskaffas eller minskas.

Allmänt kräver SD kraftiga straffskärpningar över hela linjen för grova brott. Man vill också skärpa reglerna för villkorlig frigivning i förtid. Idag och sedan länge slipper i princip alla som döms till fängelse avtjäna en tredjedel av strafftiden, oavsett man skött sig i fängelset eller kan anses rehabiliterad.

Partiet vill införa något som man kallar för förvaringsdom med förebild från den möjlighet som idag finns att döma till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. För särskilt samhällsfarliga livsstilskriminella där möjligheterna till rehabilitering till ett hederligt liv anses uttömda ska det gå att ta personen i förvar och inte släppa ut denne innan han eller hon inte längre bedöms utgöra en fara för samhället.

Skadeståndsgaranti och nationellt tiggeriförbud

SD kräver också att en statlig skadeståndsgaranti för brottsoffer införs. Många som utsatts för brott får inte de skadeståndspengar domstolen bestämt att gärningsmännen ska betala. Samtidigt har kritiken varit hård mot att brottslingar i många fall kan kvittera ut höga skadestånd från staten.

Ett krav som enligt undersökningar uppskattas av en majoritet av svenskarna är det på ett nationellt förbud mot hitrest tiggeri.

Asylrelaterad invandring ned till noll

Partiet har tidigare flaggat för att man kommer att ställa migrationspolitiska krav som innebär att den asylrelaterade invandringen minskas till i princip noll och att ett nettominus uppstår genom stimulansåtgärder för återvandring.

I kontrast till vad den socialdemokratiska regeringen vid upprepade tillfällen hävdat om att invandringen till Sverige efter asylkaoset 2015 minskat till ”EU:s miniminivå, har antalet utdelade uppehållstillstånd legat kvar på rekordnivåer på uppemot 100 000 om året och mångdubbelt flera än de övriga nordiska länderna tillsammans.

2022 går mot all time high med bortåt 150 000 utdelade uppehållstillstånd. Även med de ukrainska akutflyktingarna borträknade som utgör cirka en tredjedel av totalsiffran är det nytt svenskt rekord.

Kan tänka sig kompromissa

Sverigedemokraterna flaggade vid presskonferensen för att kraven inte ska ses som ultimativa och att det kommer att bli fråga om ett givande och tagande och kompromisser med de övriga partierna, M, KD och eventuellt L om Ulf Kristersson får talmannens uppdrag att försöka bilda regering.

– Vi har förståelse för att inte all SD-politik blir verklighet vid ett maktskifte, sade Jimmie Åkesson.

De åtta krav som presenterades på onsdagen kommunicerades dock av SD:s gruppledare Henrik VInge som de partiet kommer att vara minst villiga att kompromissa med vid sidan av de tidigare aviserade mer renodlat migrationspolitiska.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons