En 32-årig lärare med svensk bakgrund har häktats av Borås tingsrätt för att under flera års tid ha begått våldtäkter och andra grova sexövergrepp mot flera barn på den skola i Borås där han arbetat.

Mannens förehavanden uppdagades förra året när det kom till annan skolpersonals kännedom att han gjort närmanden mot elever. Han stängdes då av från sin tjänst och polisanmäldes. Utredningen mot mannen har pågått en längre tid men beslut om häktning togs relativt nyligen.

– Det är först nu vi hittat material som gör att vi kan begära honom häktad, säger kammaråklagare Sofia Bryngelsson i en kommentar till Borås Tidning om varför häktningen dröjt.

Mannen är häktad på sannolika skäl, den högre misstankegraden, något som indikerar att åklagare och domstol bedömer bevisläget mot honom som gott. Bland annat har man säkrat innehåll i hans mobiltelefon som styrker brotten. Flera av barnen har också vittnat om vad de utsatts för.

Åtal har ännu inte väckts men enligt åklagaren kommer det att ske inom kort. Mannen förnekar brott och motsatte sig även häktning.

32-åringen har enligt utredningen begått brotten bakom en fasad av att genomföra en undersökning av hur eleverna på skolan trivs. För detta hade han inhämtat samtycke från barnens föräldrar. I verkligheten hade upplägget ett annat syfte – att komma nära barnen enskilt för att våldta dem.

När mannen anställdes som lärare gjordes en kontroll i belastningsregistret men eftersom mannen är tidigare ostraffad – något som Samnytt också kontrollerat – fanns ingen anledning att fatta några misstankar. 32-åringens referenser från tidigare arbetsgivare ska också ha varit goda.

– Om vi som arbetsgivare får koll på att det finns domar sedan tidigare anställer vi aldrig, säger tillförordnad grundskolechef Hayne Hedin till BT.

Efter att härvan rullats upp har en krisgrupp inrättats där vårdnadshavare och skolans personal fått fortlöpande information om utredningens framåtskridande och där grundskoleförvaltningen erbjudit stöd till föräldrar och medarbetare som önskat detta.