I en nationell tillsyn av regionernas sjukhusvård som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomfört framgår att i minst 18 av 21 regioner råder en brist på disponibla vårdplatser.

I ett första steg av tillsynen har IVO begärt in uppgifter och analyser från alla regioner med fokus på vårdplatser och bemanning. Då man på fredagen presenterar en sammanställning av redovisningarna ges en bild av en sjukhusvård som präglas av stor brist på vårdpersonal och därmed också brist på disponibla vårdplatser.

LÄS ÄVEN: Vårdpersonal larmar – beskriver akutmottagning som ”en krigszon”

– Brist på disponibla vårdplatser innebär stora patientsäkerhetsrisker. Med överbeläggningar och utlokaliseringar som följd ökar risken för vårdskador. Problemen hos regionerna kan ha olika förklaringar, men patientsäkerheten måste kunna garanteras, säger Peder Carlsson, avdelningschef och ansvarig för IVO:s nationella tillsyn.

Värst i specialistsjukvården

I åtminstone 18 av de 21 regionerna finns en brist på vårdplatser och allra värst är det inom den somatiska specialistsjukvården. Vissa regioner pekar även ut problem inom den psykiatriska specialistsjukvården, i synnerhet i rättspsykiatrin.

LÄS ÄVEN: Skenande vårdkostnader för illegala – nu uppe i kvarts miljard

I de tre resterande regionerna kan IVO utifrån underlaget inte bedöma ifall det råder brist på disponibla vårdplatser eller ej. Problem med överbeläggningar och utlokaliseringar förekommer dock inom samtliga regioner.

Bemanningsbrist

Anledningen till bristen ska ofta vara en följd av brist på bemanning där sängplatser kan finnas men det saknas adekvat utbildade medarbetare som kan bemanna vårdplatserna. Bemanningsbrist finns i samtliga regioner och är för de flesta något man inte tror kommer förbättras under kommande år.

LÄS ÄVEN: Antalet intensivvårdsplatser i Sverige långt under europeisk genomsnitt – fortsätter att minska

– I vår analys av redovisningarna kan vi se stora risker med att patientsäkerheten inte kan upprätthållas. Vår tillsyn fortsätter därför i samtliga regioner och vi är beredda att använda hela den verktygslåda lagen ger oss, för att säkerställa att patienterna får en god och säker vård, avslutar Peder Carlsson, avdelningschef och ansvarig för IVO:s nationella tillsyn.