Låt lärdomar av detta val bli vår styrka i nästa

Delningar

➤ KRÖNIKA 2018 års val ger skäl till viss självrannsakan och omprövning av metoder och strategier. Låt oss dra lärdomar som vi kan ta med oss in i kommande fyra år av kulturkamp och opinionsbildning. Låt vår läxa från årets val bli kostsam för etablissemanget i nästa.

Under parollen ”Vi är 82% – antirasistisk demonstration” samlades igår unga politiker från SSU, LUF, Grön ungdom, Ung Vänster och CUF på Norra bantorget i Stockholm. Detta är ett tecken i tiden. Av VALU att döma så delar såväl Centerpartiets som Liberalernas väljare i hög grad de traditionella vänsterpartiernas värderingar, problemformuleringar och världsbild.

Vidare visar VALU med all tydlighet att det i stort sett bara finns tre partier som SD kan hämta väljare från med sina två kärnfrågor, migration samt brott och straff: M, S och KD. Och de enda partier som SD:s väljare vill se i regering är SD, M och KD. Omvänt så är M och KD:s väljare de enda av de gamla riksdagspartiernas som vill se en regeringsbildning tillsammans med SD.

Föga förvånande så var det just dessa två borgerliga partier som tappade högst andel av sina väljare till SD i årets val. Sedan migrantkrisen 2015 och en bra bit in i valrörelsen såg det ut som att ännu fler väljare var på väg att byta parti – inte sällan har SD fått opinionssiffror så höga som omkring 25 procent. Men någonting tycks ha hänt de senaste 1-2 veckorna innan valet. Många väljare som 2014 röstade på M och KD, och som sedan migrantkrisen har planerat att rösta på SD, återgick nu till sina gamla partier och frågan är varför.

Eftervalsanalyser – i synnerhet efter ett val som gått sämre än förväntat – är inget bra sätt att skaffa vänner. Ofrånkomligen och av nödvändighet blir fokus att, i egenskap av proffstyckare med facit i hand, efterklokt sitta och kritisera och försöka finna brister i ideellt kämpande partiaktivisters arbete. Trots det vill jag göra just detta i förhoppning om att kanske bidra med ett eller annat perspektiv som i bästa fall kan leda till konstruktiv utveckling av de svenskvänliga partierna.

Den första lärdomen är knappast ny, men ändå värd att än en gång analysera: etablerad media är våra politiska motståndare. Detta är inte mer kontroversiellt än att så kallad ”alternativ media” (jag vet – snart måste vi enas om ett bättre begrepp) är våra vänner, och vi måste alltid ta detta i beaktande. 2015 års migrantkris tog de gamla sju riksdagspartierna – den så kallade sjuklövern – och deras vänner inom journalistkåren på sängen. Krisen exponerade bristerna i den migrationspolitik som sjuklövern fram tills dess hade bedrivit. Följaktligen rusade Sverigedemokraterna i mätningarna.

Allt sedan dess har S och M jobbat hårt med att omprofilera sig som mer ansvarstagande och restriktiva i migrationsfrågorna. Och med medias hjälp tycks man över tid ha lyckats övertyga många väljare om att man på ett trovärdigt sätt faktiskt har svängt i frågan. De partier vars väljare tycker att migration är viktigast är SD följda av Fi och MP. Detta talar för att svenska folket – undantaget SD-väljarna – inte har förstått hur omfattande invandringen fortfarande är.

Att väljarna tycker att S är näst bäst på migration efter SD stärker denna bild. Många tror att S har ”åtgärdat problemen” som exponerades 2015. Dessutom tycks många väljare tro att invandringen till Sverige sedan 2016 skulle vara väsentligt mindre än innan, t o m på ”EU:s miniminivå”. Detta är så klart ren lögn: Sedan 2016 har 375 tusen invandrare getts uppehållstillstånd i Sverige – en nivå högre än någonsin tidigare i vårt lands historia fram till migrantkrisen.

För att mildra de upplevde konsekvenserna av krisen har även media och politiker lyckats sprida bilden av att Sverige upplever hög ekonomisk tillväxt – trots att vår BNP per capita har ökat minst i hela EU det senaste året. Och som ett brev på posten, knappt fyra dagar efter att vallokalerna stängde, så kom SCB idag på att man ända sedan 2016 har överskattat den svenska tillväxten och försett svenska folket med felaktiga siffror.

När SD lanserade sin kampanj med stora bilder på företrädare men utan budskap så sa experter inom politisk PR och kommunikation att detta var ett smart och väl genomtänkt drag eftersom partiet har ett så starkt varumärke att det räcker med att bara synas i folks vardag och ge ett sympatiskt intryck. Detta är knappast fel i sak, men resonemanget var bristande.

Väljarna vet förvisso vad SD har för kärnfrågor – det hade de knappast behövt upplysas om. Men väljarna saknade problembeskrivningen för vilken SD:s politik är lösningen. Även om SD:s politik inte krävde ytterligare förklaring så hade man behövt jobba mer med att få ut kunskap om det faktum att Sverige just nu upplever invandringsnivåer högre än någonsin skådade innan 2015 års migrantkris.

SD riskerar i nästa val att ”slå i taket” och nå mer eller mindre hela partiets potentiella väljargrupp – dvs de väljare som i någon mån delar vår världsbild och problembeskrivning. Det finns två sätt att växa därefter:

1) Genom att anpassa partiets politik efter de mer liberalt orienterade mittenväljarna som efter en lång tids indoktrinering har köpt vänsterns världsbild. Eller…

2) Genom att ändra på väljarnas världsbild så att allt fler förstår behovet av SD:s politik. I grunden handlar detta om att vi måste få folk att förstå den demografiska frågan och dess konsekvenser på djupet, men också i rena siffror.

Vägen dit är dock en balansgång. SD var i detta val starkast bland svenska män som misstror politiker och är antingen med i LO eller arbetslösa. Detta är det samhällssegment som bäst förstår den demografiska situation som Sverige befinner sig i. Men mer intressant för partiet är att analysera vilka de potentiellt nya SD-väljarna är. Min gissning är att det fortfarande i hög grad är svenska män, men att det handlar mer om tjänstemän, medelklass, egenföretagare och storstadsbor.

I nästa val måste SD försöka bryta igenom i de större städerna och i medelklassen, men också bland unga och kvinnor. Fokuserar man allt för mycket på att opinionsbilda i “hårda frågor” så riskerar man att fortsätta alienera två viktiga väljargrupper inom vilka stödet för SD i detta val tyvärr minskade relativt övriga befolkningen: unga väljare i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet.

Gapet mellan unga svenska kvinnor och något äldre svenska män ökade ytterligare i detta val och detta är något som SD måste adressera. I takt med den demografiska förändringen av Sverige så blir det allt svårare för SD att öka genom stödet från svenska män och här uppstår målkonflikter: strategierna som krävs för att övertyga väljarna om demografin och behovet av nationalism står åtminstone på kort sikt i motsats till de strategier som kan göra partiet mindre främmande för unga kvinnliga väljare.

Så hur ska man å ena sidan kunna upplysa väljarna om situationens hårda allvar, samtidigt som man adresserar dessa viktiga potentiella väljargrupper som redan idag tycker att SD:s kommunikation är för hård och för fokuserad på migration och demografi? Svaret här måste nog bli att det ska inte SD göra. Åtminstone inte fullt ut. I den kamp mot tiden vi befinner oss i, med marginalerna emot oss, så bör nog SD:s fokus under kommande mandatperiod och inför nästa val vara att väljarmaximera. Dvs att nå nya grupper som är mer liberalt sinnade än dagens sverigedemokratiska kärnväljare.

Den mer långsiktiga uppgiften att förändra svenskarnas världsbild, värderingar, problemformuleringar och självbild faller mer naturligt på oss som idag inte är partipolitiskt engagerade. Vi som skriver krönikor och nyhetsartiklar, gör youtube-dokumentärer, poddar och musik, arrangerar partipolitiskt obundna kampanjer och demonstrationer – det är i första hand vi som måste hitta vägar att stärka vårt inflytande över den allmänna debatten och kulturen. På nätet såväl som i folks fysiska vardag. Drygt fyra procent av väljarna röstar inte på MP pga att MP har övertygat dem om klimatkatastrofer, utan pga att media har gjort det.

Vidare så finns det så klart en rad politiska frågor som SD redan har, eller kommer att behöva, backa eller delvis backa ifrån, eller åtminstone lägga åt sidan i syfte att välja sina strider mer strategiskt. Jag tänker på NATO och EU, aborter, homoäktenskap och homoadoptioner, medborgarskap och integration. Det är här som Alternativ för Sverige kan spela en betydelsefull roll. Politiskt var AfS rätt ute – det råder knappast någon tvekan om att en stor andel av de konservativa och Sverigevänliga väljarna i mycket hög grad sympatiserar med partiets program. Att man trots det inte lyckas ro hem mer än ca tjugo tusen röster beror sannolikt på framförallt två saker:

1) SD är fortfarande det parti som i väljarnas ögon utmanar etablissemanget och har allt momentum. Och det lär så förbli tills dess att SD är del av ett regeringsunderlag, vilket förhoppningsvis kan ske redan denna mandatperiod.

2) Mediatystnaden omkring AfS var närmast total.

Med dessa förutsättningar var det mycket svårt för AfS att slå igenom och skrälla i ett riksdagsval sex månader efter partiets lansering. Men även om tjugo tusen röster sannolikt är långt under vad de flesta hade förväntat sig så bör man ha i åtanke att SD nådde samma nivå först i det fjärde riksdagsvalet man ställde upp i, och efter att partiet hade funnits i tio år. Noteras kan också att om Sverige hade haft ett proportionellt valsystem där varje röst var lika värd så hade AfS tagit ett mandat även med nuvarande resultat.

AfS måste nu förbereda sig på att gå den långa vägen som SD har gått. Bygga organisation, fokusera på kommunala mandat och på att åtminstone nå 1%-spärren i nästa val.  Mellan valen  kommer man behöva ägna tid åt utbildningar och medlemsvård, idé- och programutveckling. Och först av allt bör man göra en djup analys av årets val och partiets målgrupp. Gissningsvis kommer slutsatsen bli att partiet även fortsättningsvis måste provocera i syfte att kunna bryta igenom bruset – men att man kanske behöver vara lite mer finkänsliga i sin balansgång för att inte uppfattas som ett gäng radikala provokatörer.

AfS satsade mycket resurser på att få spridning i sociala medier under valrörelsen. Det föll ut väl i den mån att man lyckades samla 60 000 likes för sin Facebook-sida och nå ut till hundratusentals användare av sociala medier. Aktiviteten var så hög att man lyckades tvinga fram en rad positiva rubriker i etablerad media. Men om alla dessa likes kan komma att visa sig vara en användbar bas framöver så övertygade det inte i valet. Min gissning är att det beror på att man i hög grad spred material av karaktären stökiga torgmöten eller frasradikala reaktioner på invandrarbrott och dylikt.

Under valrörelsen tenderade jag ändå att tro att spridningen och den återkommande exponeringen av varumärket i sig skulle kunna vara tillräckligt för att locka över fler nationalistiska väljare till partiet. Men med facit i hand så tror jag att man framöver mer bör fokusera på att nå potentiella väljare med fler politiska budskap. Här erbjuder Facebook enorma möjligheter: Man kan skräddarsy ett antal sakpolitiska förslag och sen noggrant definiera rätt demografiska målgrupp för varje enskilt budskap.

Ibland under valrörelsen – inte minst vid lanseringen – kändes AfS som ett kaxigt, fräscht och nytt populistparti, förandes tankarna till Ny Demokrati och Donald Trump. Men senare under valrörelsen kom man istället allt mer att framstå som högljudda konfliktsökare, snarare förandes tankarna till Nationaldemokraterna. Denna tendens har även idéhistorikern Jan Olof Bengtsson uppmärksammat. Detta gjorde sannolikt ingen större skillnad varken till eller från i detta val eftersom man ändå hade så svårt att höras och synas. Framöver så tror jag dock att man kommer behöva moderera sig lite om man inte bara vill vinna sympati för ens mod och idealism, utan också stöd för ens politiska plattform.

SD gjorde också det strategiska misstaget att försöka ta tillbaka väljare från AfS, genom att bemöta partiets valprogram med egna utspel om återvandring och asylstopp – givetvis utifrån den av opinionsmätningar understödda bilden att AfS hade ett betydligt starkare stöd än vad som visade sig vara fallet på valnatten. Som jag redan har varit inne på så är det sannolikt bättre att SD istället fokuserar på att göra inbrytningar bland nya väljargrupper för att växa och samtidigt bredda det totala stödet för nationalistiska partier.

Givetvis hade jag hoppats på att få skriva en valanalys om hur 2018 blev det stora parlamentariska genombrottet där SD med råge passerade tjugo procent och blev Sveriges största parti, samtidigt som AfS nådde långt över en procent och därmed redan hade lagt en språngbräda till riksdagen inför nästa val. Nu blev det inte riktigt så. Men summa summarum gick vi ändå starkt framåt  och vi får se detta som en chans till självrannsakan, analys och omprövande av vissa strategier.

Nu har vi fyra år på oss att jobba utom- och inomparlamentariskt med kulturkamp och opinionsbildning på både djupet och bredden. Och drar vi rätt slutsatser av årets val så står det kanske ”Vi är 42%” på de skyltar som SSU, LUF, Grön ungdom, Ung Vänster och CUF viftar med på Norra bantorget om fyra år.

Delningar

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.

617 KOMMENTARER

 1. För mig är endast en sak viktigt i dagsläget. Det är att bli av med Löfven och att S INTE får makten. VI har kört den usla lösningen i fyra år, det kan inte bli värre!
  Nu stödjer vi en alliansregering!

 2. Ja, vad gick fel egentligen? Först och främst, låt mig säga ett par ord om AfS. I grund och botten tror jag på det partiet, MEN de måste mogna. Kasselstrand är bra på att debattera, men framstår samtidigt lite som en ”sprätt” och ”rikemansbarn”. Jag är ledsen, Kasselstrand, men så framstår du lite. Men med erfarenhet, kunskap och bra folk runt omkring tror jag detta parti kan bli något.
  I samma veva vill jag även lyfta fram Medborgelig Samling, som jag undrade var DE var någonstans? Jag tycker mig höra dem tuta i bakgrunden, men de kommer aldrig fram och presenterar sig. Katerina Janouch och Alexander Bard undantaget.

  Så SD då… De har en bra politik, de har bra personer. Men de jobbar otroligt mycket emot fördomar. Folk hör så mycket ”fake fakta”, så de vet inte om det är sant eller inte. Jag fick förklara för flera vad SD verkligen stod för. Reda ut och förklara… Och därmed fick med dem till vallokalen.
  Vad vill jag då ha sagt med det? Beröm och tack från Åkesson? Nej, men däremot tror jag att vi som är övertygade SD:are måste förklara mer, prata mer med våra arbetskollegor, vänner, bekanta osv. Förklara och visa att de ”hårda” frågorna inte är så hårda, utan mer förnuftiga.

  Så ja, partiet kanske måste se om sin strategi lite. Och vi måste vara mer öppna med våra sympatier och förklara vad SD står för EGENTLIGEN! Inte hittepå, inte fake från våra meningsmotståndare, utan vad SD kan göra för oss.

  • Problemet är Svenskarnas attityd. Det bara är så, utan en attitydförändring kommer vi aldrig se en förbättring av läget.

   Folk måste släppa PK fjollet och se verkligheten. En ekonomisk krasch inom snar framtid kanske ger dessa strutshjärnor en käftsmäll

  • Sprätt och rikemansbarn vet jag inte. Varför skulle det vara fel egentligen? Kanske skulle jag råda honom att utåt tona ner sitt höga självförtroende något. Ibland är det lite väl svår att skilja från självgodhet.

   Personligen har jag svårare för Jeff Ahl. Han är för teatralisk och aggressiv i sin framtoning.

  • AFS borgliga stil går inte hem hos svenskarna alls. Samtidigt så saknar sverige helt och hållet ett konservativt parti. Det är där det politiska utrymmet finns. Jag tycker AFS gör rätt som siktar in sig på det. Det skulle också låta SD och AFS komplettera varandra väldigt bra. SD är redan nu ett vänsterparti, AFS siktar på att bli ett högerparti.

 3. Nu har vi Eu val i Juni, eller något och då gäller det för AFS att nå ut till så många som möjligt.
  Sunt förnuft i Eu hade varit något för etablissemanget att bita sönder tänderna på.

 4. Ygeman i rutan varje kväll. Är det belöningen för att han lyckats mobilisera sin valmanskår så väl, uppåt 70%på sina ställen.
  Är det svårt att övertyga när man bestämmer över bankomaten?
  Stödet för sossarna är störst där det brinner flest bilar
  – Vivalla – 69,9%
  – Rinkeby – 68,6%
  – Araby – 61,1%
  – Rosengård – 47,2
  – Bergsjön – 61%
  – Biskopsgården – 53,7%
  – Hammarkullen – 55%
  – Skäggetorp – 58,8%
  – Gårdsten – 57,1%
  – Lövgärdet – 53,7%
  – Oxhagen – 51,7%
  – Valsät./Gottsunda – 58%
  Av arbetarna får Stefan numera fingret.

   • Men da kommer M redan ha implementerat SDs invandringspolitik. SD kommer da bara ha stollar kvar som pratar om struntsaker. Blod, abortforbud, seger.

  • SvDledare‏ @SvDledare

   11 de set

   Det borde inte heta ”särskilt utsatta områden” längre, utan snarare ”särskilt socialdemokratiska områden”, menar @Ivarpi.

  • Det kommer ett muslimsk parti med tiden, kanske redan om fyra år.
   Då bestämmer en handfull imamer vart rösterna skall gå och S kan se sin död, men tyvärr även övriga Sverige, om dom andra partierna fortsätter med sin sjuka inställning att inte samarbeta med SD.

   • Varför starta ett nytt parti, när man lyckats så väl med att infiltrera sossarna och därigenom successivt kan få allt man vill?

    • Islam är egentligen inte intresserade av politik, dom röstar nu bara för att trygga invandringen och bidragen.
     Men deras högsta mål, som står över all politik, är att skapa det islamska riket på jorden, där religösa lagar och levnadssätt är det rådande.

     • Så är det och av den och ovanstående anledning så tvivlar jag på att något nytt stort muslimskt parti kommer att växa fram under de närmaste 5-10 åren..

     • Ovanstående anledning?
      Muslimerna är väl 3 miljoner om 5-10år, om man räknar deras barnafödande som ligger på 4-7 barn per kvinna.

    • Det kravs bara att salafisterna och wahabisterna i Saudiarabien deklarerar att muslimerna skall rosta i vasterlandska val. Du har de bestamt att vara val ar haram och muslimer far inte rosta.

     Jag skulle gissa att imamerna i Saudiarabien later populationen vaxa och darefter ger order om att rosta pa Mp. Det kan vara miljopartiet eller muslimpartiet. saken ar samma.

 5. Skulle vara intressant om någon kunde återge vad som stod i breven som Peter Hultqvist skickade till ev. väljare i Borlängeområdet, där har bl. a. varnade för höga hyreshöjningar om inte de rödgröna blev kvar vid makten.

 6. Många sitter på dyra lån och tror att 7K är det bästa för dom att klara lånen,men snart spricker bubblan och allt fler arbetslösa som inte klarar lånen längre.

 7. Dessvärre har SD spelat ut sin roll som politiskt parti. Man har inte bara helt övergett sina gamla värderingar, men även deras ledamöter och tidigare kärnväljare, men det tycks deras väljare bry sig väldigt lite i. Det visar också att även SD:s väljare är för en fortsatt nedmontering av Sverige. Detta är tragiskt och jag ångrar idag bittert att jag förlitade mig på SD:s politik då jag la min röst på SD, både 2010 och 2014. Nu är det dock försent.
  2022 har vi säkerligen ett nytt parti i riksdagen och det är inte AfS jag tänker på utan jag tänker på Jasin, ett nytt islamistiskt parti. http://www.varldenidag.se/nyheter/islamiskt-nytt-parti-siktar-pa-riksdagen/repqik!x5K3JcNaKWqcgs5k1RINA/ Då har alla nyttiga idioter som förespråkat öppna gränser, EU-medlemskap, fri invandring osv osv spelat ut sin roll och då kommer det politiska landskapet att förändras, inte marginellt utan STORT.
  Efter att SD suttit 8 år i riksdagen, och inget har förändrats till det bättre, utan jag skulle vilja påstå tvärtom, det har bara blivit sämre (hämndpolitik ifrån sjuklövern har gjort det möjligt). Vad har vi då att se fram emot fram till nästa val? Mer utfrysningar och mobbningar, mer hjärntvätt genom skolor och media och SD kommer förmodligen att försöka ännu mer att försöka tvätta bort den rasiststämpel, de flesta icke SD-människor vill påskina att SD är, vilket innebär att sjuklövern nu får förstärkning av en ny konfiguration som förmodligen kommer kallas åttaklövern. Allt det SD tidigare stått för är idag tyvärr bortbytt mot en plats närmare köttgrytorna. Och de senaste månadernas uttalanden och intervjuer av SD och dess ledamöter, inte minst från Jimmie Åkesson själv, har ju tydligt visat detta. Så om det inte blir omval nu pga av allt fusk så lär Sverige gå en mycket svår framtid till mötes.

  • Även med nyval kommer ju 98% rösta galet.
   Spelar ju ingen jätteroll om några % flyttas mellan de 8. Faktiskt.

   Min tro om valet 2018 som sprack fullkomligt:
   SD 25%
   AfS >4%
   MP <4%
   S <20%
   Allt annat vore förödande.
   Och vad hände egentligen..?
   Nu börjar M diskutera med MP och vi är rökta.

   • Om jag säger så här: ALLA kombinationer, om vem som pratar med vem, allians eller block, största eller minsta parti, så kan vi bara vara säkra på EN sak, att SD INTE är med i någon av dessa konfigurationer. SD är lika död som Ny Demokrati, oavsett hur många röster eller mandat SD får. Som sagt, SD har gjort sitt och med sin nya vindflöjelpolitik lär det knappast bättra på oddsen.

     • Läser du mitt tidigare inlägg ovan så borde du inse att tid är ingen faktor du längre kan räkna med. Någon ”tid” finns inte. Den tiden vi hade (8 år) är bortslösad på ALLA sittande politikers sandlådepolitik, påstådd rasism och framförallt SD:s brutna vallöften. Sveriges framtid hängde på AfS men då SD:s väljare anser att SD:s vindflöjelpolitik är den rätta så kommer dessa väljare få ett bryskt uppvaknande. Om max 4 år kommer ni att inse vad en röst på SD gav. Jag kan åtminstone säga: ”Jag gjorde vad jag kunde”.

     • Du har kanske ratt, men Sverige kommer att fungera med 2 miljoner muslimer ocksa. Valfardsstaten kommer att vara borta, men en ny generation etnisksa svenskar kommer att vaxa upp som inte vet nagot annat. Det ar inte nagot jag skull gilla, men vad gor man. Ge aldrig upp.

     • Det blir väldig motsägelsefullt det du skriver. Att Sverige skulle fungera med 2 miljoner mulsimer är det första. Har vi en miljon idag och det inte fungerar, hur menar du då att det ska fungera med det dubbla antalet? Och ju fler barn som föds är ju delen etniska svenskar som kommer växa upp snart ett minne blott. Det blir ju fortfarande invandrare som står för barnafödandet. Hur tror du ett land med styrande muslimer kommer se ut? För att göra det lättare för dig att svara så kan du istället svara på, känner du till ETT enda land i världen, där muslimer och islam dominerar, som fungerar? Inte bara jämlikt utan även ekonomiskt och mänskliga rättigheter.

     • Etniskt svenska kvinnor foder tillrackligt med barn for att halla befolkningen stabil. Muslimerna kommer inte bli majoritiet. Fodelsetalen kommer att ga ned. Det sker i alla lander. Man kan ocksa de dem fri abort

      Sverige fungerar idag battre Italien. Svensk kultur ar stark och klarar 2 miljoner manniskor som lever i ett parallel samhalle. Det ar inte bra, men det funkar

      Malaysia och Indonesien styrs av muslimer och fungerar hyfsat bra, men jag gillar inte manniskor som blandar ihop religion och politik.

     • Du vet att muslimer inte föder barn som andra familjer va? Dessa föds som en skyldighet mot sin religion. Det är också vad imamerna förespråkar. Både abort och preventivmedel är belagda med hårda straff inom religionen. Etniska svenska kvinnor föder i snitt 2 barn då både ekonomi och förvärvsarbete begränsar detta. Då detta inte är ett problem för en muslim, då muslimer står över alla otrogna, så räknar muslimer starkt med att andra ska försörja muslimernas barnafödande. Därav kommer det svenska samhället att fortsätta försörja dessa individer eftersom deras integration aldrig kommer att fungera i Sverige. Vem vill eller kan anställa en muslimsk kvinna som i snitt föder 7 barn? Dessutom med barnbidrag per barn så lär dom heller aldrig behöva eller vilja jobba. Att du påstår att Malaysia och Indonesien fungerar bra så är det inte pga av religionen utan snarare en stenhård ledare. Men att man blandar religion och politik är något som går hand i hand.

     • USA har en svart underklass men landet klarar sig. Sverige far en muslimsk underklass, men landet kommer att klara sig. Jag gillar inte situationen mer an du gor, men det ar inte kort. Aven om SD hade fatt 30% hade inte mycket hant. Det ser illa ut nu, men det kan ocksa vanda.

      Du bad om lander med muslimer som fungerar hyfsat. Jag gav dig tva. Nu hittar du pa andra skal. Men jag haller med islam och valstand verkar inte ga hand i hand

     • Jag hittar väl knappast på ett skäl om jag påstår att islam knappast är orsaken till att ordningen börjar återställas i muslimska dominerade områden. Här ser du orsaken till ordningen: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-har-ar-dutertes-drogkrig
      Sen kan du väl knappastr jämföra USA svarta underklass med Sverige. De svarta i USA är afroamerikaner dvs blandblod. Och eftersom SD står på sjuklöverns sida så lär du aldrig få till en förbättring genom deras insatser. Kanske om du kan få hit Duterte som ny stasminister men det känns som han är upptagen ungefär 100 år framåt med sitt.

     • Inbordeskrig leder ingen vart. Jag vill bara motverka pessimismen i tidigare utttalande. Tror du verkligen sjuklovern skulle dragit ned pa invandringen lika snabbt utan SD? Men jag fragar dig, vad skall man gora? Rosta pa MP eller V sa att granserna oppnas och svenskarna kanske vaknar? Laget ar trakigt men inte katastrofalt.

      Svarta i USA efter att ha levt in USA 200 ar har ungefar samma IQ some MENA. Sa det gar bra att jamfora. Jag sager bara att USA klarar sig bra trots att de tog slavar. Sverige kommer klara sig bra trots MENA. Sedan har naturligtivs USA mer skuld an Sverige har.

      Duterte skulle stoppa brottsligheten i Sverige direkt. Om man vill stoppa den vet nog de flesta vad man borde gora. Mer poliser och hardare straff. Skulle garna onska att SD syjunta pratade om det och inte abort.

     • Det SD:s väljare skulle gjort när dom insåg att SD svek, var att lagt sin röst på AfS istället. Det hade på sikt gjort skillnad. Istället hamnar SD runt 18% till ingen nytta för dessa röster är helt bortkastade då absolut INGET kommer att förändras till det bättre.
      När det gäller svarta i USA så är dessa inte muslimer. Detta är en STOR skillnad. Tyvärr är nog bara ett folkligt uppror det som kan stoppa detta.

     • Aven muslimska kvinnor foder mindre barn nar de blir mer utbildade. Du kan kolla de flesta lander. Sedan har Sverige tagit in en mangd outbildade kvinnor som sakert foder manga barn. Dassbattre ar de flesta som kommit man och vi har fortfarande mojlighet att strypa anhoriginvandringen.

      Utan abortratt i USA hade nog manga svarta fott 4-5 barn. Oppna abortkliniker i Rinkeby dar kvinnor kan ga in och fa gratis abort utan att deras man har en susning om vad som hant.

      Men antag att AFS hade kommit in med 5%. Hade det gjort nagon forandring? Det ar bara % som raknas.

      I dagslaget ar jag mer orolig over alla idoter som finns kvar inom SD. Antiabortsyjuntan ar val det basta exemplet. 25% i undersokningar och da far man hybris och drar fram forslag som en intelligent person vet kommer att dra ned valresultatet. SD maste mogna som parti och bestamma sig vad man vill astadkomma. Att inte acceptera Ekeroth och Kasselstrand var idioti. Aven Soder ar val oonskad. Men svenska folket skiter i dessa herrar. Daremot antiabortsyjuntan har forstort valdigt mycket. Jimme ar duktig och jag kan stodja honom, men inte en massa lagutbildade idioter. Om moderaterna gar mer hogerut och borjar bekampa massinvandringen och brottsligheten kommer jag att ga tillbaka till dem. Eller om Kasselstrand finns kvar om fyra ar skall jag lyssna pa dem. Men jag (och svenskar) gillar inte skrikhalsar. Kasselstrand kan vara stenhard utan att vara en skrikhals.

     • Muslimska kvinnor i Sverige är fler närmare analfabeter än vad de är ”utbildade”. En muslimsk kvinna ska ta hand om man och barn i hemmet.
      Ser du fördelar med bara män som kommer till Sverige???
      Du tycks tro att en öppen abortklinik är som att gå till tandläkaren? Jag tror vi stoppar den diskussionen här. Men jag kan tillägga att om en muslimsk kvinna inte föder barn, inte kan bli gravid, gör en abort (vilket du aldrig kan dölja) eller försöker sig på med preventivmedel, då har du noll koll på vad islam står för.
      Vem talade om AfS med 5%? Hade samtliga SD-väljare insett vad SD står för idag så hade AfS säkerligen fått dessa 18% som SD har nu. Detta hade gjort en större skillnad än SD med samma siffror.

      SD har gjort sitt. De har tagit bort eller fryst ut, sina tyngsta namn, Thoralf, Kent osv men ersatt dessa med muslimer och annat. Jag inser att detta har kunnat skett pga av att många i SD idag är omedvetna om politik men röstar på SD för det SD stod för 2010 och början på 2014.
      Moderaterna däremot visar öppet var dom står, förakt, hat och avsky med ett invandringsliberalt EU med öppna gränser. Ifrån M kommer det bara en massa skrammel.
      Gustav Kasselstrand är den politiker som inte avviker från sitt mål, och det är en av anledningarna att SD kuppade SDU och tog bort Gustav som i sin tur skapade AfS. Allt tack vare SD:S Jimmie Åkesson och Mattias Karlssons toppstyre.
      Att Kasselstrand öppnar käften visar att han har en strak vilja och jämför med Jimmie Åkesson som är så svag så han till och med börjat använda ”hen”-ordet. Det visar att Jimmie Åkesson nu blivit en liten fjant och skapat mesparti.
      Jag har haft på känn länge att Jimmie Åkesson är på väg bort från politiken och att det är Mattias Karlsson som styr men att J Å inte avgått eller blivit avhyst pga att det skulle skadat partiet ännu mer än vad deras ändrade politik redan gjort. Att ändra en lagd politik under resans gång är inget annat än ett politiskt självmord och det är därför jag är helt övertygad om att SD är på väg bort.

     • Muslimska man kan inte foda barn, sa det get Sverige lite mer tid. En abortklinik skulle val vara lite avskrackade och signalera vad det svenska samhallet star for. Jag tror inte en analfabet hajar om kvinnan har gjort abort.

      Internstriden inom SD var inte snygg. Det presenterades aldrig nagra bevis pa att de uteslutna var fascister. Nar sedan Karlsson kan yra om dod eller seger och Jimme bara jamsar med, sa blir jag ocksa fundersam. Jag ser dock inte en chans att Karlsson skulle vara popular om Jimmie lamnar.

      Jag storde mig pa ”hen” men som politiker kan man sanda ut trevare. Tror inte Jimmie ar kulturmarxist.

      Jag gillar Kasselstand, men han ser ut som en rikemansspratt, som nagon pa Samnytt uttryckte sig. Han kan kanske 4% 2022 – med lite tur.

     • Historien om muslimska män kan föda barn eller inte har underordnad betydelse då det kommer in ca 150000 ”ensamkommande” till Sverige per år. Då behövs inga barnafödslar. Dom kommer i färdigt paket. Röstklara.

      Du vet uppenbarligen ingenting om aborter så där ber jag dig inte yttra dig mer. Jag kan bara säga att ett sådant ingrepp ger inte bara psykiska skador, kvinnans inre organ är helt sårigt och full med SMÄRTA. En kåt manlig muslim tar inte ett nej från sin fru, ett brott i Koranen. Så nu kan vi lämna den delen.

      När det gäller Mattias Karlsson så är han mest hatad av alla i SD MEN det är han som styr SD med järnhand. Det är han som beslutar om någon ska sparkas dvs om vederbörande ska få arvoden från riksdagen eller inte.

      Jimmie är en ”hen” idag och det visar hans svagheter. Detta är inte den Jimmie som talade för SD 2010. Detta är alltså ingen ”smart plan” utan snarare rena politiska sjävmordet.

      Döm aldrig en hund efter dess hår. Om du anser att Gustav ser ut som en rikemanssprätt, vad ska vi då säga om Jimmie Åkesson? När det gäller skillnaden mellan SD:s och AfS:s så är ju skillnaden stor som mellan natt och dag.
      Och den politik som har gjort att SD tappat väljare är inte bara en fråga utan titta på detta så förstår du. Och de flesta ändringarna är gjorda 2018. ”Stoppa invandringen” blev istället ”integration med dubbla kvotflyktingar” och frivillig återvandring

      ”Nej till EU” blev istället”Nej till Swexit” och SD har desstom bytt från ”EU kritisk grupp” EFDD i EU-parlamentet till ”EU liberal grupp” ECR.

      ”Nej till adoption för homosexuella” blev ”ja till adoption för homosexuella”,

      ”Nej till Public Service skatt” blev ett ”Ja” som pga av kritik blev ett ”Nej igen” men man vill inte lägga ner Public Service

      ”Nej till NATO” är nu en ”ickefråga och således närmar man sig ett ”Ja”,

      ”Från att ha gått från ”svensk är något man föds till” blev nu ”svensk blir man om man beter sig” (En modifiering av Åsa Romson och tunnebanan).

      Jimmie Åkesson använder i dagsläget ordet ”hen”

      SD närmar sig ALLA partier som svikit dom under 8 år, ingen nämnd och ingen glömd.

      Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson som kallat AfS för ”ett rasistiskt parti” som ett svar på Gustav Kasselstrands utsträckta hand om erbjudet samarbete.

      Detta är bara en liten del. Sen tillkommer dessutom SD:s alla skandaler, lögner och mygel där uteslutningar och intagande av en kvinnlig muslim på riksdagslistan, genom nattliga besök i bostad och annat snaskigt.
      Försvarar man fortfarande SD efter allt detta så anser jag att försvararen har större problem än SD.

 8. Det SD nu måste fokusera på är att vårda förtroendet man fått i många Skånska kommuner. Se till att kunna fylla stolarna med lugna sansade och duktiga människor. Alltså inga rättshaverister som blir politiska vildar efter ngt år. Samt att man där man får möjlighet att vara med att styra verkligen visar sig mogen uppdraget och får kommuninvånarna med sig inte mot sig. Lyckas man med detta kan det bli det ”skyltfönster” man behöver för att i framtiden få förtroendet att leda inte bara en liten skånsk kommun utan ett helt land.

  • Ja i Malmö har de aldrig gjort ett dyft. jag har aldrig hört ett pip från någon SD:are annat än Åkesson och någon av hans vice. Så totalitärt centraliserat är partiet. SD suger upp nationalister och sätter munkavel på dem. Det är därför de förlorat debatten så förnedrande nu.

 9. Jag menar att nyckeln till högt väljarstöd är att först bearbeta opinionen och sedan skörda.

  Men opinionen tar tid att mogna. Det finns, som Erik var inne på, stora kunskapsluckor i breda folklager. Dessa måste överbryggas och sjunka in innan nya åsikter kan bildas.

  Därför duger det inte att bränna hela valbudgeten den sista månaden. Det finns ingen som kan ta till sig kunskap, ändra sin världsbild och byta partisympatier på den korta tiden.

  Mitt tips är att en ansenlig del av valbudgeten satsas på tematiska informationskampanjer, kanske ungefär en gång i halvåret. Då skulle sedan människor bli mottagliga för budskapen i valkampanjen och förhoppningsvis vara mogna att plocka.

  • Motståndarna har hela statskassan till förfogande för propaganda OCH köp av röster.
   Detta är, minst sagt, problematiskt.

  • Fler föreningar, fler föreningsmöten på nya orter, ett större välkomnande av folk som inte vill synas pga tabun de tror finns.

  • Det har inte med valbudget att göra. SD har helt enkelt inte opinionsbildat under de två mandatperioder de suttit i riksdagen. De har åkt opinion istället för att driva opinion.

 10. Vore VÄLDIGT bra om diverse företrädare kunde hålla sig ifrån att skriva ogenomtänkta saker. Media utnyttjar det MAXIMALT!

 11. Det är fel att anpassa sig efter andras missuppfattningar. Det är heller inte ditt ansvar att tillrättavisa andra till den punkt att de ändrar beteende om de haft fel. Att erbjuda ett fungerande alternativ är tillräckligt. Tvinga ingen. SD kan bli mycket bättre om de går högerut och också förordar republik för Sverige. Med republik tar vansinnet slut direkt, vilket måste vara slutmålet för SD.

 12. Tror att SD har nåt sin maximala prestanda nu, 2022 kommer SD att gå sakta neråt och mp komma igen med 15% S35% V14%..

  • Nejdå, 4 år till i opposition gör att vi växer mer. Det kommer hända en hel del grejer i Europa och Mellanöstern inom kort som kommer påverka Svensson till SD:s fördel.

   • Terrordådet på Drottninggatan ifjol och invandringskrisen 2015 och EUs högsta invandring och EUs lägsta BNP-tillväxt hjälpte inte det minsta alls. det blev ett status quo val .Mobboffret har slösat bort fyra år till, trots att han haft hundratals miljoner skattekronor och otaliga timmar i TV till sitt förfogande. Helt inkompetent!

    • Vi växte med ungefär 5 %-enheter vilket inte är så illa med tanke på debattklimatet och hur all pk-media kör med fulmetoder.
     13 till 18 % är en ökning med ungefär 38 % !!!

     Jag har på känn att ett nytt krig i Mellanöstern är i faggorna och likaså lite konflikter inom EU/Europa.

     Med lite tur får vi till ett nytt valsystem med gemensamma röstsedlar för samtliga partier till nästa val, vilket gör valfusk betydligt mer svårt.

     • Vi har redan gemensamma valsedlar!
      Vi har förtryckta också, så varje väljare kan använda det system som man föredrar. Det är därför det svenska valsedelssystemet är det bästa i hela världen. Ingen har lyckats föreslå någon förbättring.

      Detta val var en komplett icke-händelse. Ingen majoritet eller pluralitet förändrades. Nu kommer SD inte att ha uträttat nånting alls, inget inflytande och ingen opinionsbildning och ingen plan för hur att växa meningsfullt, 12 år i rad, till en kostnad för skattebetalarna om miljarder i bidrag och arvoden!

  • Är du miljöpartist? Det finns inte på kartan att mp kommer att komma i närheten av de siffror de hade under sin storhetstid. Väljarna har vid det här laget lärt sig att mp inte värnar ett skvatt om miljön. Många har nu fått se att mp är ett muslimkramarparti med antisvenska och extremsocialistiska amitioner.
   Det är det värsta odemokratiska tvångsparti som någonsin lurat in sig i riksdagen

 13. Jag har lärt mig att SD-toppen hatar och motarbetar de som är duktigare än dem, samt att demokrati suger. Om vi nu tvunget skall ha demokrati, bör systemet göras om. Vilka skall ha rösträtt?

 14. Finns inget nästa val dock, det blir krig snart. Jävligt snart. För tar de in fler så kommer de försöka ta våra bostäder med våld och då måste vi ha ihjäl dom.

 15. Allt valfusk: Rösträknarna var alla vänsterorienterade; flera rapporter om utbytta SD-röster mot S, troligen var detta en regel, det öppna systemet som gör att alla ser vad du röstar, vänsterhegemonin i media, myndigheter, utbildningssystemet, röstskolor för muslimer, troligen oöverskådligt mera fusk som inte upptäckts. Utan allt detta hade SD gått mot 35%, AfS 5-10% och S ner mot 15%. De mest neutrala opinionsundersökningarna visade på trend mot detta trots att även de sållar bort mycket SD och AfS. Men för varje år blir muslimerna fler och fler vilket ökar S vilket slutligen leder till en Islamisk Stat när de får tillräcklig makt att ta över helt. Dock tror jag att en politisk lösning varit försent sedan migrantkrisen. Krig går troligen heller inte då muslimerna + vänster/Pk är i majoritet. Jag tror att allt är över, men jag tänker inte ge upp ännu, jag kan ha fel.

 16. Kuppen mot Åkesson i SVT strax före valet kan ha fått många att gå tillbaka till sitt gamla parti, enbart den kuppen kan vara orsaken till att SD sjunker från troliga 28% till 18% det borde vara orsak till omval.

  Sedan gjordes det många fel vid förtidsröstningen, där jag röstade stoppade dom ner min röstsedel i någonting under skrivbordet, det borde stå någon låst låda uppe på bordet, men den var dold.

  • Ja, jag är säker på att SVT och de andra partiledarna kände till kuppen hon skulle göra, vad än Åkesson skulle säga. Timingen var perfekt, kamerorna hade henne i bild, mikrofonen var på…

 17. Erik Almqvist verkar inte förstå vad demografisk förändring innebär vilket är synd.
  Ögnar man genom den taktiska och ”glaset är halvfullt” smörjan han skriver tycks han tro att Sverige har oändligt med tid på sig att förändra kursen.

  I sak är det säkert inga fel med hans plan och taktik men problemet är att det missar vad som är kärnan av problemet och det utgår från att vi har 50+ år på oss att vända skutan.
  Jag repeterar, vi kommer inte få samma tidsrymd på oss att skapa förändringen (alla invandrare ska ut och återgå till sina hemländer) som vänster kulturmaxistiska idioterna fick. Där finns inga 50-60 år idag att vända utvecklingen,
  Det andra är trögheten, när vänstern påverkade förändringen till mångkultur fanns där liten eller ingen resistans då det lurades på folket men nu när vi ska vända kan du ge dig FAN på att motståndet kommer bli MASSIVT.
  För varje invandrare som kommer och skriker Asyl kommer det ta 50 gånger mer energi och resurser att plocka bort samma invandrare.

  • Nej, skutan kan inte vändas helt och hållet på mindre än ett halvt sekel, dvs det kommer ta två generationer att få till stånd det Sverige vi hade på 70-talet. Men vi får göra det bästa utav det.

   Även de som inte pallar mer och flyttar utomlands kan och måste rösta i kommande riksdagsval.

  • Den enda chansen ar att SD blir stora bland skotsamma invandrare. Da kan man inte saga som Kasselstrand att de skall aka hem. Korkat

    • Las statistik: 11% av invandrare foredrar SD. Det finns potential. Men manga nationalister klumpar sammar alla invandrare. Det ar inte bra.

     • Precis, SD har blivit antisvenskar. De tänker utrota den svenska etniciteten för statsnyttans skulle. Jag vet inte om jag ska kalla det Stalinism eller statsfascism men vidrigt är det.

   • Skötsamma invandrares barn begår brott i nästa generation. En förenkling av vad som är delar av problemet med civic nationalism – du kan helt enkelt inte kontrollera för framtiden.

    De problemen vi ser idag kommer delvis (inte bara men delvis) från barnen av skötsamma invandrare.

    Visst finns där skötsamma invandrare men de har helt enkelt inte här att göra, det är så enkelt och det går inte att bryta ner mer än så.
    Det fungerar inte att blanda vilt främmande kulturer och raser (där ras är en analog för hårdvaran och kulturen är analog för mjukvaran).

    Kasselstrand har aldrig sagt att alla invandrare ska åka hem. Deras manifest var att de som 1. Begått brott 2. De som ljugit sig till ett medborgarskap och 3. De som inte velat integrera sig, lära sig språket, inte accepterat Svenska värderingar och levt på bidrag.

    Faktum är att jag kan vända på det nu och säga att ifall det är så att skötsamma invandrare inte har förstptt detta – vad AfS sa – så är det graverande för dem och ger mig ytterligare bevis på att integration är endas fernissatunn, den existerar bara i den mnån ingen kritiserar eller ifrågasätter och den existerar endast i den proportion som behövs baserat på deras aktuella numerära antal.
    Så fort någon kommer och kritiserar sluter de sig omedebart och säger att alla andra har fel, att just de SKA ha rätten att stanna i Sverige, och att Svenskar är rasister, och att där SKA byggas moskeer och där SKA finnas Halal/Kosher mat osv.
    Den som tror att den dagen 50% av Svenska totalbefolkningen är Araber och att de då kommer fortsätta vara ”integrerade” sig och acceptera Svenska traditioner kommer få en tråkig överraskning för det kommer de inte göra.

  • Du har i och för sig rätt. Men andra dynamiker kan vända migrationsströmmarna i framtiden. Jag tycker politik skall handla om opinionsbildning och om att göra svenskarna till ett legitimt folk igen och att få oss svenskar att känna oss som ett folk. Då står vi bättre rustade inför framtiden.

   SDs svammel om öppen svenskhet och sånt har bara förstört där. Det hade varit mycket bättre om SD lanserade sig som ett medborgarparti än som ett nationalistparti. Eftersom SD inte längre är nationalister.

     • Det ar viktigare att forsvara den svenska kulturen an att ha ett etniskt homogent Sverige. Polacker kan nog bli svenskar i andra generationen. Nagra medelhavsmanniskor klarar genpoolen ocksa. Jag har inget problem med detta.

      Daremot ogillar jag och sakerligen SD att folk kommer till Sverige och har ingen avsikt att lata deras barn bli svenska. Da skall man inte ha PUT.

      Men jag vet inte vad vi diskuterar. Det finns manga pa Samnytt som bara kommer med att allt ar kort.

     • Ni SDare pläderar för en medborgarstat. Inte för en nationalstat. MEN SÅ GÖR DET DÅ? Varför angriper ni svenksheten? Ni vill ha medborgliga dygder. Gott så. Men varför omdefinierar ni vad svensk är? Ni i det antirasistiska mittenpartiet är svenskarnas fiender. Ni angriper vår blotta existens.

     • Bra fraga.

      Vad for terminologi skall man anvanda?
      1. Flykting – bor i landet tillfalligt.
      2. Medborgar-svensk – en turk som lever som en turk i Sverige
      3. Kulturell svensk – en etnisk turk som lever som en etnisk svensk (ater gris, jamstalld mellan man och kvinna, gillar fotbollslandslaget, litar pa grannar som inte tillhor klanen, ar inte troende
      4. Etnisk svensk – jag och antagligen du

      Typ 1 skall hem nar kriget ar over.
      Typ 2 borde vara marginell. <1%
      Typ 3 har kan vetting personer ha olika syn. Jag sager runt 10% ar vettigt.
      Typ 4 det blir 89% kvar till denna grupp.

      Nu har invandringen varit stor och typ 4 sjunker. Vad skall man da gora? SD vill minska typ 1 och typ 2. Gott, men det racker inte. AFS vill ha en atervandring av typ 1 och typ 2.

      Eftersom runt 20% av de som bor i Sverige ar typ 1,2, eller 3, sa kommer manga av typ 4 att ha bekanta som inte tillhor typ 4. Jag tycker SD ar hyfsat tydlig med att de ar okay med typ3, men de borde basunera ut budsskapet bttre. Jag tycker AFS ar totalt otydig vad de answer om typ 3.

      Varken SD eller AFS vill ha en okning av typ 3. Jag tror att utvecklingen har gatt sa att det ar nodvandigt att fylla pa med typ 3 svenskar, annars kommer typ 1 och typ 2 att vaxa. Kan man fa typ 1 och typ 2 och lamna landet vore det naturligtvis battre.

     • Svensk betyder etnisk svensk. Att ni SDare försöker blanda ihop begreppen beror bara på er makthunger. Ni är ett medborgarparti. Jag har ingenting emot det. Men när ni ljuger och kallar er nationalister blir jag hatisk. Ni är det värsta hotet mot svenskarnas existens i dagens sverige.

      Men för all del. Om ”kulturell svensk” betyder så förbannat mycket. Varför tar ni inte en påse pengar och köper reklamtid i Kamerun och startar er ”svenska” ”nationalstat” där istället? Muuuh, det är bara beteende brorsan! Fattru? Beteende! Ursprung är rasistiskt, fattru brorsan? För det har SvT sagt! Och vi är det antirasistiska mittenpartiet! Fattru brorsan?

      Dra. Åt. Helvete. Maktgalningar. Det finns ingenting konservativt med SD. Det finns ingenting nationalistiskt med SD. Det finns bara makthunger och förräderi.

     • Nu pratade jag om polacker, Man skall inte gora reklam i Afrika, vem fan pastar nagot sa dumt?

      Vi behover mer typ 3. Hur lang tid for att bli etnisk svensk for en polack?

     • Ooooooooooooooooook. Så det finns 2miljoner+ utomeuropeer i sverige. Och det är det enda som oroar oss svenskar. Ingen oroar sig för andra. Och då pratar du om POLACKER. Varför? Förklara digt, din förbannade, förvanskande, förvillande kulturmarxist? Varför pratar du om polacker? När ingen svensk oroar sig över polacker? Varför tar du upp polacker som exempel? När diskussionen inte gäller polacker? Förklara dig, nyspråkare? Förklara dig, manipulatör? Förklara dig, svenskarnas fiende? Varför VÄLJER DU att förvrida diskussionen till polacker? När diskussionen handlar om allt annat än polacker? Varför? Förklara dig, din löägnaktiga skithög?

     • Jag har postat en ny trad.

      Hall dig till amnet och diskutera mina fyra typer.

      Vill du bara spy galla sa kan du gora det har.

     • Det finns etniska svenskar. Och sen finns det våra fiender. Såna som du. Dina hittepåtyper kan du ta och stoppa upp där solen aldrig skiner.

     • Vore intressant att hora vad du tycker om killar som Hanif Bali och Tino Sanandaji. Det tillhor inte typ 4. Tolkar jag dig ratt att de ar storre fiender an Fridolin och Pascolidou?

     • Sa du foredrar Annie Loof framfor Hanif Bali. Ar det korrekt uppfattat? Och grunden ar att Annie ar etnisk svensk. Du far garna forklara dig

     • Dina tramskategorier intresserar mig inte. Jag är närmare släkt med Annie Lööf än med Hanif Bali. Hennes existens är värdefullare för mig än Hanif Balis existens. Sen vill jag inte ha någon av dem som politisk ledare.

     • Mina kategorier ar en uppdelning av verkligheten som intresserar manga. Jag ar intresserad av hur du tanker.

      1. Om du blev statsminister skulle Bali och Sanandaji behova lamna landet eftersom de inte tillhor typ 4?
      2. Vad skulle du gora med typ 4 folk som foresprakar mer typ 2 folk?

     • Typ vad
      Medborgare och de som har visum under visumtid bör ha skydd till liv och egendom av rättsväsendet i sverige. Övriga bör ej ha det.
      Mitt intresse är att en allt större andel av medborgarna i sverige är svenskar. Vad övrigt du dillar om förstår jag mig inte på.

     • Sakerligen 70% av dina alskade svenskar (typ 4) ar okay med en stor andel typ 1 och typ 2. Det ar vad jag yrar om.

      Nar blir Balis barn etniska svenskar? 50% svenska gener (andra generationen), 75% (tva generationer)?

 18. Håller med, bra analys!
  SD måste ta sitt ansvar som oppositionsparti och informera folk om att den s.k. ”EUs miniminivån” på invandringen är EUs högsta. Och att den påstått goda BNP-tillväxten är EUs lägsta, för andra året i rad. Normalisering av SD var kanske rätt strategi under första mandatperioden, men nu har alla fått kvitto på att det har nått vägs ände. Nu är hård oppositionspolitik och aggressiv konfrontation mot PK enda vägen framåt ur skyttegraven.

  Kan tillägga att ”inte ta med Swexit till förhandlingsbordet” (som SD aldrig ens kommit fram till) var katastrofalt nu inför EU-parlamentsvalet. Och att nu är det penningpolitik som måste stå i fokus inför den kommande finanskrisen.

 19. Jag tror på valfusk. Redan sett bevis på det. SD borde legat 6-7% högre och sossarna samma mängd lägre. Hur inkompitenta S lyckades samla 28% är för mig och många andra en gåta.

  • Klart dom fuskat anlitat de bästa fuskfixarna Money can buy , Du betalar igen men , det blir svårt att bevisa !´

   – Såssarna hade trott Ryssarna skulle påverka valet så man var väl förberedda !

  • Centraliserat valfusk är ej möjligt i det svenska valsystemet. Du får också tänka på den demografiska förändringen och det ökande valdeltagandet.

 20. Helt fel. Det blir troligtvis ett extraval och dessutom totalkollapsar världsekonomin vilket ger så stora problem att en samlingsregering inte kan uteslutas. Det som med säkerhet kan uteslutas är SD.

   • Om SD är smarta fäller de bägge alternativen. Sedan skapas en blocköverskridande lösning som är dömd att misslyckas
    När det gäller ekonomin är det inte fråga om en lågkonjunktur som Borg lallar om utan ett utbyte av alla fiatvalutor och en ny världsvaluta. Under denna tid kommer det fm avlida lika mycket folk som vid ett kärnvapenkrig

 21. AfS måste få sina talare att sluta försöka vråla och skrika som Adolf. Så skulle jag uttrycka det, helt enkelt! Deras ”exaakt”-vrålande inger heller inget förtroende annat än hos mindre intellektuellt bemedlade människor.

  • Bättre att kalla en spade för en spade än att hålla käften som mobboffret, och gå till val på ”Det där som de andra vill”.

  • Haha, Mittlandet visar att han bara är en gammal sjuklövare. Så fort han blir osäker så börjar han snacka om Hitler och försöka brunmåla de som tycker fel. Motbjudande.

   Sen är Mittlandets teori mer än lovligt obegåvad. AFS fick noll genomslag i media och kan därmed ej ha påverkat SDs valresultat.

     • Jag har väl rätt till min upplevelse och jag blev närmast chockad när jag hörde Adam Berg tokvråla i Kungsträdgården.

     • Nej, jag tycker däremot att det är onödigt att gammelmedia ska få onödigt med vatten på sin kvarn.

     • Du hitlerbabblar mot nationalister. Det är en dödssynd. Du använder exakt precis den retorik som vänsterextremisterna har använt mot svenskarna i årtionden. Exakt den retorik som har satt oss där vi sitter. Nu har du gjort den till din. Exempellöst dåligt gjort.

     • Dödssynd, är det ett hot eller? I vilket fall säger jag precis vad jag tycker om vadhelst som engagerar mig och det får du väl helt enkelt stå ut med. Men du kanske inte tycker att NMR ger hitlervibbar heller…

     • Nej, dödssynd betyder just dödssynd.
      https://sv.wikipedia.org/wiki/De_sju_d%C3%B6dssynderna
      Men du väljer att halmgubba ett uttryck so är vedertaget inom svenska språket till att bli ett hot. Vilket är precis vad vi ser ifrån gammelmedia. Till exempel vad gäller Hanif Balis twitterbild. Mer gammelmediabeteende från dig alltså.

      Nej, NMR är inte jämförbart eftersom de verkligen tycker om Hitler, det är en del av deras ideologi. Men du hitlerbabblar mot ett parti som helt saknar sympati för hitler. I AFS borgliga framtoning och mer konservativa grundsyn så står de betydligt längre bort ifrån Hitlerismen än både SD och SAP. Att du väljer att ta upp ditt osakliga NMR exempel är bara mer Hitlerbabbleri från dig. Mer av den retorik som jag förväntar mig från vänsterextremister och från gammelmedia.

     • Sak samma men de får skärpa till sig vad gäller röstresurserna om jag ska ta dem på allvar. Jag tyckte att deras partiprogram var väldigt bra och önskade dem hela tiden lycka till. Men ju längre fram i torgmötesturnén de kom, desto mer ”förvånad” blev jag.

 22. En idé kan vara att starta små rörelser i form av studiecirklar, precis som vänstern brukar göra och få det att låta som att deras politik har vetenskaplig grund och är allmänkunskap.

  Det behövs en folkrörelse bestående av ett flertal små rörelser och föreningar. Ett sätt mellan att vara medlem i ett parti och att vara helt utanför. En förening som är SD-vänlig är ändå mildare för många än att ta steget till att gå med i ett parti.

  Frågorna måste diskuteras även i småbyarna i Norrlands inland.
  Mycket av det som sker i södra Sverige är helt okänt för folk i Norrland som inte kan föreställa sig hur det är att bo i tex ett ghetto i en förort till Göteborg och de problem som det innebär för de som inte anpassar sig till invandrargrupperna krav.

  SVT är fortfarande den kanal som flest norrlänningar använder för att få sin världsbild eller Sverigebild för den delen, och där måste vi ta upp kampen.

  SD-rörelsen hade behövt ett eget nyhetsprogram på nåt sätt.

  • Nja, det var mycket”snack” om Norrlands inland, har kollat lite , det verkar tex. som kuststäderna är mera traditionella i sina val. Och röstar rött.
   Men trots det så har SD gått framåt i de flesta kommuner i varje fall i Västerbotten.
   Vidare så är det många som vet hur det är i storstäderna, tex på grund av resor och återvändare.
   Dessutom finns nog alla medier i Norrland inland oxå.

 23. Vad 7-klövern kommer att lägga ned mycket energi på de närmaste åren är att försöka ändra de parlamentariska lagarna så de själva kan välja vilka som ska få sitta med i riksdagen. SD ska bort till varje pris om de så ska offra demokrati och rösträtten i Sverige. Islam ska segra till slut och Löfven ska konvertera.

 24. Medierna i samtidens version av DDR har såklart en nyckelroll. Utan den massiva invandringskampanjen, främst från statliga Public Service, vore läget ett annat.
  Men, kort inför valet kom UGs reportage om utländska våldtäktsmän, Aftonbladet och Expressen gjorde liknande reportage. Och Afghanamnestin borde ha givit större konsekvenser på valresultatet.
  Svenska folket vill ha det så här.

 25. Den valboskap som haft rösträtt nu tar ett nytt parti till dom andra sjudårarna. Det blir ett parti som kör landet i botten.

 26. Sossar med sina köpta förorts röster måste stoppas.
  Om de kommer till makten nu står sossar i skuld och vi vet vilka som får ta deras Springnota!

 27. Viktigt att fokusera på välfärd. Vilka kostnader kan vi dra ner på för att ha råd med välfärd? Handlar välfärd bara om att höja eller sänka skatten? Hur mycket välfärd vill Svenska folket dra ner på för att ”värna asylrätten” Vad gör våra politiker för att förhindra missbruket av asylrätten. Ingen av dessa frågor fick jag något svar på i valdebatten.

  • Om politikerna handhade pizzor skulle en pizza kosta 500 kr och komma 6 månader för sent och vara rutten. Varför fattar inte svenskar detta? Folkhemmet var lockelsen för att sossarna ska få införa diktatur. Det var aldrig meningen att det skulle fungera.

  • Offentlig sektor spenderar över 2 200 000 000 000 kronor om året, det är en kvarts miljon per invånare och år. Man kan helt avskaffa inkomstskatt, bolagsskatt, moms och alla punktskatter och ändå ha råd att försörja alla sjuka (några få procent av befolkningen) och ge alla hemlösa tak över huvudet. Så gott som alla offentliga utgifter betalas ut till människor med förmögenhet och hög inkomst.

   Ett socialt skyddsnät är behovsprövat. Dagens system är ren korruption som tar från de fattiga och ger till de rika. Ju högre skatter desto större sociala klyftor skapas

 28. Angående opinionsmätningarnas jättefel (Yougov överskattade SD med en halv miljon röster de tre senaste mätningarna i rad, och ”övriga” med en faktor fem) så var väl de begränsade till Yougov och Sentio? Och de har väl båda ett annat slags urval med självrekryterade online-paneler? Det är möjligt att de som sympatiserat med SD och nya partier varit mycket mer entusiastiska i att delta i deras mätningar och att urvalet därför blivit helt fel.

  • Tror att S underskattats eftersom imamernas följare i Rinkeby osv inte är med alls i dessa webbpaneler.
   Dessa har S lyckats rekrytera i år i än större utsträckning än någonsin tidigare.

 29. Om man skrapar lite på ytan, när man pratar med folk, märker man hur missnöjda många är med invandringens konsekvenser. Sen röstar dom på S.
  Börjar tro att SD har nått sin peak nu, 80% är vilse i den politiska pannkakan.

  • Nej, i Skåne blev valresultatet som jag trodde, ca 30% har definitivt fattat.

   Det är tyvärr i Stockholm och Norrland, alla idioter bor.

  • Tror att svartmålningen mot SD fortfarande har effekt för sådana väljare tyvärr. Vi får alla arbeta med att få bort den i olika sociala sammanhang.

  • Jag tror att har man blivit hjärntvättad i många år kan det ibland krävas lika många år av upplysande information och avprogrammering, för att våga se verkligheten såsom den är.

  • Ett stort problem är att man inte kan ge ungdomarna en sann bild. Obegripligt att inte varenda svensk ung man röstar SD. Flickorna är en sak, men pojkarna …!?

 30. Kloka ord om opinionsbildningens roll.

  Det bör kanske förtydligas att det är 4%-spärren till riksdagen som gör att rösterna på mindre partier blir bortkastade i det avseendet. Proportionellt valsystem brukar kontrasteras mot majoritetsvalsystemen som USA och Storbritannien har. Men visst, man kan se det som att Sverige har proportionellt system endast för röster som läggs på partier som får över 4% av rösterna.

 31. Orkade inte läsa hela krönikan.

  Det blir inga fler val för mig.
  Tröttnat på människor som ska rösta SD men fegar ut!

 32. Enligt mitt tycke har SD blivit så ivriga i att vara mittenparti att de har glömt de gamla väljarna som stött dem från början. Vi såg också föraktet i SD’s ledning över de som tyckte så. De väljarna kan SD glömma att få tillbaka och det ligger nog i linje hur partiet och svansen tänker med. Tystnaden och den låga profilen samt räddhågsenheten för regimens media gör SD till ett typiskt svenskt ”vågar inte” parti. SD var för 3-4 år sedan mycket mer orätt och på bettet. Är man så otydlig och ur kurs med sin tidigare politik så drabbas man av bakslag. Ta med er det till nästa gång. Tydlighet, principfasthet, ej liera sig med expo och andra subversiva organisationer är A och O för att behålla samt locka nya människor som vill återgå till ett tryggt Sverige. De nyfrälsta liberaler och moderater kommer snart att överge SD när de tycker att respektive partier normaliserats.

  • Jag röstade på SD. Jag tycker att SD borde stödja alliansen. Eftersom jag tycker det viktigaste just nu är att få bort Stefan och Annie.

   • SD stöder alliansen eller åtminstone moderaterna problemet är att de inte vill stödja SD. Att få bort Stefan och Annie är helt rätt.

   • Det är bara Moderaterna som kan få bort Annie. M måste väcka misstroendevotum mot Stefan Löfven. Men det skulle de ju gjort förra valrörelsen. Så att de tar ifrån C dess oppositionsroll. Hade M gjort det den här valperioden hade C och L inte kunnat tävla om borgliga röster utan fått tävla om MP och Vs röster. M hade växt massor och småpartierna hade riskerat att åka ur riksdagen.

  • Fast nu finns ju AFS som kan plocka upp oss som inte kommer rösta på SD igen. När man läser artikeln ovan så blir SDs agerande mer logiskt.
   Jag är fortfarande superkritisk till SDs brist på opinionsbildning dock.

 33. SD måste sluta vara vindflöjlar. I åtminstone 5 frågor har de gjort en 180 graders sväng. Paula Bieler, Jomshof och Karlsson håller inte. Segra eller dö uttalandet verkar vara ett hjärnsläpp kanske medvetet. Dessa tre har sett till att de är oavsättliga då de omger sig med folk med noll erfarenhet.

 34. Jag tror ett tips till SD är att inte uttrycka sig på annat sätt än att svenskar är detsamma som svenska medborgare. Det är den korrekta definitionen och att använda ordet svensk på ett tvetydigt sätt kan orsaka veckolånga media drev och flera procent nedgång i opinionen, helt i onödan. Exempelvis, istället för att säga ”de är inte svenskar” kan man säga ”de uppfattas inte som svenskar”, ”de följer inte de svenska traditionerna” eller ”de kan inte svenska”.

  • Problemet är att vara svensk är att vara en naiv och feg gnällare. Ingen vill vara det. Sossarna har hjärntvättat svenskarna. Ingen normal person vill vara ”svensk”.

   • Kom igen. Att vara svensk ar att vara tystlaten men beslutsam. Att vara svensk ar att vaga saga att chefen har fel. Sverige var urfattigt for 200 ar sedan och ar idag rikt.

    Manga ar hjarntvattade och det kommer skada landet, men ha fortrostan Men du vagar ju inte ens rosta i Sverige 🙂

  • Haller inte med. Alla i partiet borde stodja Soder och forklara vad han menar. Folk ar inte korkade och det fattar. Fordumma inte valjarna

 35. Gustav Kasselstrands aggressiva linje kommer att bli oundviklig framöver.
  Frågan är, om SD är kapabla att förändras åt det hållet, eller om det till slut blir AfS som drar längsta stråt.

 36. Att endast 17% av väljarna förstår allvaret i den situation Sverige befinner sig är mycket allvarligt och säger en hel del om hur kompakt propagandan är gentemot vanligt folk. För att bryta detta måste fokus ligga på att nå ut med fakta och upplysning till allmänheten. Nationsvänlig media har ett stort jobb framför sig.

  • De normala svenskarna har redan lämnat Sverige, och de som känner sig normala i Sverige planerar sin utlandsflytt. Kvar är sosseoffrena.

 37. Tyvärr Erik om det blir något val om fyra år så har förmodlingen en halv mille till kommit hit alltså ett nytt Malmö.
  Vad dom ska bo vet i tusan för samtidigt så ska människorna här också ha en lägenhet.
  Det skulle behövas bygga två nya Malmö till nästa val vilket alla förstår utom 7-klövern.

 38. Det finns for manga stolpskott inom SD. Idioter som vill begransa abort. Min syster sa ”dom kan man aldrig rosta pa de vill forbjuda abort”. Skaffa nagra kvinnliga foretradare som inte ser ut som en frikyrklig syjunta.
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sankning-av-gransen-for-fri-abort_H5021625

  Att foresla EU uttrade for ett litet exportland ar sa korkat sa att man kan grata blod.

  Akesson ar en massiv tillgang med det verkar inte finnas sa mycket nytt blod i partiet. Oscar Sjostedt verkar okay. Soder och Ekerot ar bra blaslampor. Men det maste in nytt blod i ledningen annars haller det inte. Mattias Karlsson verkar vara instabil. Ingen etablerad politiker skulle vaga ga in i ledningen sa partiet maste skapa egna talanger. Katastrof hittills.

  Att kasta skit pa Kasselstrad visar en enorm inskrakthet. Battre att Akesson hade sagt nagra vanliga ord.till Kasselstrand, Om nu Kasselstrand ar en forkladd nazist sa borde man lagt fram bevis.

  Tino Sanandaji hade en viktig kommentar om invandraromraden. Det finns en massa invandrare som rostar pa SD i utanforskapsomradena. SD maste aka dit under beskydd och prata. Skotsamma invandre maste valkomnas. Man skulle kunna lata partimedlemmar vara faddrar till skotsamma invandrare. Det ar kort om alla invandrare rostar pa V eller S.

  • Ett klok och välbalanserat inlägg! Delar i stort sett alla dina synpunkter – utom att du stryker Kasselstrand medhårs. Jag såg/lyssnade på AfS:s valmöte och Malmö och fick avsmak för partiledarens och Jeff Ahls framträdande. Uppfattade dem som två onyanserade vrålapor – om man får uttrycka sig vanvördigt.

   • Tack. Haller delvis med dig om Kasselstand men han kan ocksa lata vettig ibland. Kanske SD hade bra skal att utesluta hela SDU men inga bevis lades from.

   • Vrålapor. Imponerande för att komma från en som gömmer sig bakom ett anonymt konto. Antingen säger man sanningen och föreslår den politik som krävs eller så låter vi landet gå under.

    • ”gömmer sig bakom ett anonymt konto”. Lite dålig stil att attackera just det, när du mycket väl vet varför det var nödvändigt att skriva anonymt.

     Jag har sett videoupptagningar från AfS torgmöten. I Umeå härmade Kasselstrand Åkessons dialekt och tal. Sånt imponerar inte Jeff.

     Att AfS inte kom in i riksdagen berodde på att för få röstade på partiet. Trots att Samnytt upplät en plattform här för partiets valkampanj. Inga dåliga förutsättningar för ett parti som bildades tidigare detta år…

     • Jag vänder mig inte mot alla som använder anonyma konton – det är din märkliga fritolkning, men jag vänder mig mot personer som drygar sig bakom anonyma konton.

      Åkessons ”Alternativ för Sparkade” eller nazist-stämpling av oss från flera ledande SD:are imponerar inte heller. Ska vi har präktiga politiker som producerar kattskit eller opräktiga politiker som uträttar något? Kent Var opräktig, men producerade – belöningen blev en kniv i ryggen från bland annat herr Åkesson. Politik blir smutsigt emellanåt, särskilt under ett val och oavsett det så önskar jag SD lycka till under denna mandatperiod. Finns många vettiga inom SD – t.ex. Nataly Wright, Robert Stenkvist, Roger Richtoff med flera. Jag hoppas de lyckas påverka.

      Samnytt har inte upplåtit någon plattform för AfS, de har rapporterat delvis och den enda debattartikeln som togs emot var en replik.

      Ja, hade tillräckligt många röstat på oss hade vi kommit in och nu blev det inte fallet. Inget att deppa ihop över, vi kommer fortsätta stå upp för vår politik. Jag kommer aldrig sluta vara obekväm, jag kommer säga sanningen och presentera den politik jag vet krävs för att avveckla det mångkulturella samhället samt återta folkets rätt till sitt eget självbestämmande. Jag tänker aldrig krypa eller taktisera, det är lika med att ge upp.

     • Jag tror att Vendela syftade på kommentarsfälten. Ingen har kunnat undgå att dessa användes vidlyftigt av AfS-aktivister för just aktivism. Det blev rena slagfälten emellanåt!

     • Jeff: Jag rostade pa er eftersom jag vill ha en blaslampa i riksdagen. Det finns ett centralstyre i SD som jag inte gillar. Det verkar vara alltfor mycket kompisgang. Jag forstar delvis situationen, men inte allt

      Kasselstrand verkar vettig, men ger lite ett intryck som en skriking rikemansson, med Hahne som sidekick. Det ar unga killar som sakert vill gora annat med livet, om de inte har tillrackligt med pengar redan. Han maste arbeta med sin image. Hade hoppats pa att AfS vore ett mer intellektuellt parti an SD. Men idoten som klistar judenasor pa tag visar motsatsen.

      Man kan inte ga omkring i bla blazer och sedan verka smavulgar. Man kan vara hard i tonen men inte vulgar. Kasselstrand har kopierat Trump i retoriken och jag tror inte det fungerar. Men visst, val vart ett forsok.

      SD ar emot EU och abort. Fjantiga standpunkter. Jag hade hoppats att AfS var mer utbildade och insag att vi maste ha vissa overstatliga organ. Vi kan reformera EU sa det blir mer en garant for fria Europeiska nationer. Det ar en svar diskussion som varken du eller Kasselstrand verkar klara av att ta.

      Det finns manga som har koppingar till utlanningar. Jag har en utlandsk fru. Hon gillar att bli bekraftad som svensk. Nar AFS sager tvingad atervandring sa gillar hon det inte.En svensk i London gillar inte Brexit. Bade min fru och svensken in London gillar inte retoriken pa ett kanslomassigt plan. Sa enkelt att visa lite empati.

      Kanske overlever AfS. Kanske kan ni arbeta for en klar linje. Om ni som Orban vill verka inom EU sa kan jag tanka mig rosta igen. Killen som klistrar judenasor, hur gammal var han? Fem? Jag kommer troligen inte rosta pa er igen. Med centralstyret inom SD kan eventullt skapa problem. AfS kanske rycker upp sig enormt.

      Det ar naturligtvis djavligt otacksamt att starta ett nytt parti. Ungefar som att vara entreprenor men utan en ekonomis upside. Lycka till och hoppas ni gar i en riktning som jag gillar.

     • Samnytt accepterade att AfS:arna drev valkampanj här. En etablerad sajt med en stor läsarkrets och kommentatorer skapade förutsättningar för AfS att nå ut till många tusen läsare.

      ”producerar kattskit”?
      Nåja, detta tror du väl inte själv på? När SDs valsedlar försvinner från flera svenska ambassader i Europa, måste ju SDs politik svida i skinnet på globalisterna. Som du vet är motståndet mot SDs politik kompakt även i Sverige. Du har sett och mött det inifrån. Du var även en av SDs politiker som inte var ”obekväm” under tiden i riksdagen. Men du fick mycket beröm för dina insatser. Bland annat här.

      Ibland måste man finna sig i spelet bakom kulisserna för att uppnå sina mål. Det gäller säkert också AfS. Kanske redan 2022.

      Därmed önskar jag även AfS lycka till i sin fortsatta politiska kamp!

     • Vi ger oss aldrig! Vi har rätt, vi är AfS!
      All respekt till dig Jeff, jag sviker inte mitt land.
      ALDRIG!

    • När du var riksdagsledamot för SD tyckte jag att du uttryckte dig bra i olika riksdagsdebatter. Sedan du hoppade av och gick med i AfS har kvaliteten på dina inlägg deklinerat. Du uttrycker dig numera ganska rått och primitivt. Jag är ledsen att behöva säga det. Det är min uppriktiga mening.

     Eftersom jag inte är politiker som du är och därmed ingen representant för folket, representerar jag enbart mig själv. Då jag är mycket gammal och har ett ovanligt namn vill jag inte riskera att utsättas för hot och våld av oliktänkande. Så enkelt är det med den saken.

     SD 2022!

     • Det var mer balanserat skrivet och jag har ingenting emot rak kommunikation eller balanserad kritik.
      Tråkigt om du uppfattar det rått och primitivt, men det finns ett gammalt uttryck om att sanningen svider. Vi lever i en tid där demokratin inskränks av regimen allt snabbare, våra unga tjejer kan inte röra sig fritt och snart har EU tillskansat sig all makt. Antingen levererar man som politiker då lösningen hur ”primitiv” och ”rå” den än må vara eller så lägger man sig på rygg, kommer med präktiga inlägg och halvmesyrer till lösningar för att passa in i etablissemangsmallen. Som sagt, jag kommer aldrig sluta säga sanningen – situationen har gått från alarmerande till katastrofal på 4 år och det gäller att anpassa politiken därefter. När till och med SD satte kniven i ryggen på Kent Ekeroth som vågade leverera obekväma och hårda sanningar så insåg jag att SD aldrig kommer räcka till heller.
      Jag är glad att vi från AfS lyckades få dem att börja prata återvandring igen och att de goda krafterna inom SD lyckas påverka ledningen igen, även om deras förslag är frivillig återvandring (vilket redan finns idag med en socialdemokratisk regering, vilket inte gör någon skillnad).

     • Du tycks inte ha lärt dig att man kan formulera sakliga fakta på många olika sätt. Det går att vara både rak och uppriktig – utan att vara grov, rå och primitiv. Det handlar helt enkelt om olika stilnivåer.
      Om man använder ett civiliserat språkbruk, når man betydligt fler väljare än om man uttrycker sig lågsinnat och primitivt.

  • SD har inte velat förbjuda eller inskränka aborträtten. Tolkar man det på det viset så kan man inte skylla på något annat än sin egen lättja.

   • Jag skrev BEGRANSA. Men folk hor forbjuda. Jag gav min syrra som exempel. Du kan forodmjuka henna genom att saga lattja. Men straffet blir mindre roster pa SD. Jag gillar inte SD kvinnor som later som en syjunta, men jag rostade pa dem trots allt.

    Hur kan 18 till 12 veckor inte vara en inskrankning??? Lat nagon annan ta den striden.

   • Paula Bieler som jag annars gillar skarpt, har återkommande tagit upp att SD vill förbjuda aborter efter vecka 12. Det är en klar inskränkning.
    Vi har SMER (Statens medicinetiska råd) som är väl skickade att utreda sådana här svåra etiska dilemman. Där sitter f.ö. även politiker, så det är dumt att föregripa deras bedömningar.

    • Nej, jag har inte alls hört ordet ordet ”förbjuda”. Tvärtom. Däremot ska gränsen anpassas till övriga länder i Europa, och då är det vecka 12 som är gränsen för när man behöver särskilt tillstånd för att få göra abort, d.v.s. den gräns som är vecka 18 idag i Sverige. Numera kan foster räddas före vecka 18 och det är därför man vill anpassa lagstiftningen till verkligheten.

     • Det kallas realpolitik. Man valjer sina fighter.

      Du har fel angaende att radda foster vid vecka 18. Det ar folk som inte har koll pa fakta som irriterar valjarna.

      Jag vet vad andra lander gor. Maste alla i EU tanka lika? En globalist som moderator??

      Poangen med val ar att vinna roster. Lat nagon annan ta striden om abort.

      Kommentera garna mitt nyanserade forslag istallet for att rapa upp SDs policy. If you want to educate the dirty masses on Samnytt try to be more subtle

     • OK, men du svarade faktiskt mig. Inga problem.

      Vi hade en diskussion och du kommer med SD policy. Hedvig och jag kanner till den, men vi ar kritiska till den. Battre om du bidrar till var diskussion. Varfor ar det taktiskt riktigt att ta upp denna fragan 2018?

      Jimmie fick fragan och ha svarade att han inte var sa insatt. Svammel nar det gller en fraga som vi vet mobiliserar manga kvinnor. Det ar lite som att branna svenska flaggan. Det provocerar. {nej jag vill inte branna flaggan, det ar ett exempel)

     • Jag svarade faktiskt Hedvig, som påstod att SD vill förbjuda aborter efter vecka 12. Eftersom detta inte stämmer påpekade jag det så att andra inte ska sprida den felaktigheten vidare.

  • OCH varför upplyste du inte din syster..???????…eller varför letade inte hon själv…??..
   Vem vet vad hon nu la sin röst på…;(;(..

   • Sakerligen KD. Vissa fighter tar man inte 🙂

    Men hon ar en valjare som manga andra. Inte dum, men inte 100% insatt. Hon vaknar nog om 5-10 ar.

 39. OT: Socialdemokraternas förmodade plan för att säkra makten är att locka till sig invandringsvänliga C och L, förutom V och MP, med att lansera en lång utredning om invandringen, med effekten att all politik som rör området
  låses tills utredningen är klar om 3-4 år. Poängen är antagligen att låtsas som att de inte övergivit sin nya mer restriktiva migrationspolitik. ”Makten framför allt” i vanlig ordning alltså.
  https://ledarsidorna.se/2018/09/sa-kommer-morgan-johansson-och-socialdemokraterna-sakra-makten-i-rosenbad/

 40. Afs var är helt rätt ute , men de kan inte konkurrera med den typ av väljare som SD har i milda sossar som är lagom och vill ha viss invandring de kommer alltid välja SD före AFS , AFS väljare finns i gamla SD de som vill gå fortare fram finns kanske en del sossar och moderater också men framförallt i SD. Många SD are tvekade lägga sin röst denna gång känner flera. Men AFS är till för att i första hand driva återvandring och Eu och dels uppstädningen av myndigheter. Det är bra finns i riksdagen när det blir . SD kommer aldrig klara detta själv så många friska svenskar finns inte. Många svenskar är rätt korkade tänker inte på landet bara sig själv. Då blir det så här . Men jag tror fortfarande att detta var ett fejkval och både SD och AFS blev lurade på röster det är inte demoratisk

 41. Expressen-Baas kampanjade ju varenda dag med osakliga artiklar. Fina människor som för 20 år sedan intresserat sig för något mer radikalt skymfades och hånades. Tyvärr vek sig SD:s ledning och uteslöt kandidaterna.

  • 68-vänsterjournalisterna är ganska gamla idag 50 år senare. Som Petterssons blogg brukar skriva.
   ”Det är synd att 99% ska förstöra ryktet för en hel yrkeskår!”

 42. Imponerande och kallhamrad analys. Jag tror att SDs främsta misstag var att inte hamra in migrationsverkets prognoser om 500 000 nya uppehållstillstånd fram till 2021 i alla valdebatter.

  Att skräddarsy sitt budskap till kvinnor är jag tveksam om. Därför att det betyder att gå till val på en helt orealistisk och vansinnig politik. Kvinnorna får helt enkelt ta skeden i vacker hand och rösta på SD ändå, när verkligheten blir hemskare.

  Jag tyckte att AFS verkade vilja provocera fram en reaktion från MSM med hjälp av Hahne och Jeff Ahl och i viss mån Kasselstrand och moderera detta med många talare med mer mjuk framtoning. Jag kaninte se hur man skulle gjort annorlunda där, möjligen låta Kasselstrand själv vara mer neutral och fokusera på etablissemangskritik.

 43. Världsbilden förändras när inte ont anande medelsvensson får känna på en kommande ekonomisk kris för landet när perioden av minusräntor är över.

   • Tvivlar på att de fattar alla fall. För folk som har svårt att tänka själv har vi regimmedia, som kommer att skylla på internationell lågkonjunktur osv.

    • Särskilt som SD håller käften om Sveriges alla problem, för att bli så PK som möjligt, fast PK helt utan något inflytande.

     • du hatar SD men saknar all info från som du skriver..
      BARA SD kan ge…??…
      det går liksom inte ihop men du kan säkert förklara så även
      vi förstår…??…

     • Jag har frågat mig också varför inte SD i debatterna lyft fram och presenterat siffror på hur illa ställt det är med Sverige.
      Vi ligger lägsta BNP i EU per capita.
      Vi ligger på 17 plats vad gäller arbetslösheten, och detta med en valuta som kontinuerlig devalverar, för att hålla sysselsättningen uppe.
      Det finns fler rapporter på vårt urusla ekonomiska läge som SD inte lyckats förmedla och S har fått sina ”svenska” röster av den anledningen att man förmedlat att ekonomin är god.
      Men så idag kommer rapport på att man skriver ner vårt ekonomiska muskler från 3,3 till 2,5 för detta år.
      Man får lätt vibbar av att rapporten är något som inte fick släppas före valet.

     • Jag tror inte SD har någon kompetent person i sina led som begriper nånting om ekonomi. Alla i partiledningen är ju obildade och livslångt arbetslösa.

     • Oscar Sjöstedt har en relevant kandidatexamen. När du skriver att alla är obildade/ arbetslösa så tappar du i en del i trovärdighet.

     • Nu avslöjar du dig som en vänsteranhängare, ni har alltid en arrogant inställning till de som inte är kommunister, och använder just sådana här allmänna nedlåtande värderingar.
      Det är klart att det finns kompetenta personer inom SD, dom har ju långt före andra partier pekat på dom ekonomiska farorna med invandringen, så det du skriver är ju trams.

     • Finanskrisen kommer inte att ha det minsta dugg med invandring att göra. Den orsakas av den negativa räntans politik som har överbelånat svenska hushåll.

     • Har du fortfarande den bisarra inställningen att invandringen berikar oss ekonomiskt.
      Det förstår en femåring att om ett land har stora kostnader som belastar ekonomin så slår en lågkonjuktur oerhört hårt mot ekonomin, än vad den skulle göra om landet har berikat sig under högkonjukturen.
      Krisens orsak kan vara många faktorer som spelar in, men en av det värsta är att som vänstern=MSM mörkar hur illa det är, men nu tvingas man lätta på mörkret.
      Där ligger min kritik mot oppositionen, att man inte kunde förmedla sanningen om vår ekonomi.

     • Fel, finanskrisen har uteslutande med överskuldsättningen, alltså den för låga räntan, att göra. Det har hänt många många många gånger genom världshistorien, sedan antiken. Invandring eller inte invandring är totalt irrelevant i sammanhanget. Det är ett mycket vanligt och enkelt statligt bondfångeri som lurar och ruinerar många miljoner gång på gång på gång. Det är hela anledningen till varför stater envisas med att införa värdelösa fiatvalutor, för att kunna plundra bort det sista som alla dess förslavade undersåtar äger.

     • Skilj på finanskris och lågkonjuktur, jag pratar om lågkonjuktur, som natuligtvis kommer att utlösa en finanskris.
      Så enkelt är det inte att räntorna skulle vara enda orsaken.

     • Jo, räntorna (penningmängdens ökning) är den enda möjliga orsaken till lågkonjunkturer. Det är ett renodlat penningpolitiskt fenomen som skapas av att staten planekonomiskt dikterar att pengar (krediter) ska skapas ur tomma intet så att lånande inte balanseras av sparande. På en oreglerad marknad kan det omöjligen förekomma några konjunkturcykler. Pengar är den ena halvan av varje transaktion och därför är penningmängden den enda faktor som kan påverka en hel ekonomi samtidigt.

  • Själv tror jag att vi kommer att ha extremt låga räntor åtminstone de närmaste 10 åren. Finns inget som tyder på annat- mer än svammel från Borg o andra flummare o domedagsprofeter som tjänar på ”sina” åsikter.

   • Du har dålig koll på ekonomi va…??…
    Missat att kronan på ett år förlorat i värde mot dom flesta valutor..??..
    Att det byggs men ingen köper…??…
    VAD tror du själv det beror på…att ladorna är fulla…??…

    • Att det är problem med försäljningen beror nog på en kombination av stort utbud o krav på amortering. Att kronan faller är naturligt eftersom RB gör sitt bästa för att stödja svensk industri.

     • missat en hel del ser jag…
      Visserligen borde storföretagen valutasäkrat men allt
      kostar mer..allt du äter,allt du köper..ALLT du konsumerar
      som är importerat..bensin..tids nog skrivs även valutasäkrade order om…och då ??…
      elen är rekorddyr…kommer att bli dyrare med nya skatter mm.
      Du verkar även missat det utbud som finns..har inte nya adeln råd med…100,000 per år är redan klart enligt scb.,se
      och du och jag betalar..med höjda skatter på snart allt..
      riksbanken gör allt för att hålla inflationen nere…om du inte visste det så är den även en del att löner stiger..

     • Det finns en misstro mot svenska banker som är kopplat till hög utlåning på en skakig bostadsmarknad som gör att utländska investerare undviker svenska kronan som då sjunker i värde, Sveriges hushåll har bland dom högsta skuldkvoten bland världens länder.

   • Det kanske vi får. Riksbanken kan ju sätta räntan till en liten häst om den vill. Kan ignorera alla konsekvenser. Men då kommer kronan att rasa (efterfrågas ju inte utan ränta och utan tillväxt) och då skenar alla importpriser, alltså alla konsumentpriser. Vi får hög inflation. När priserna fördubblas så halveras reallönerna. Konsumtionen kraschar. Butiksgalleriorna stänger. Och bostadspriserna rasar ändå för folk har inte råd ens med dagens ränta längre efter att betalat det mesta av lönen för basmat.

 44. Eftersom Erik Almqvist enligt wikipedia sedan 2012 bor i Ungern och inte längre är medlem i SD, ekar hans ord mycket falskt. Till det kommer att han gör reklam för AfS som politiskt ligger ganska långt från SD.

  SD 2022!

     • Ja, jag trodde att både SD och AfS skulle få fler röster, vem trodde inte det? Åkesson talade i Almedalen om att gå från att vara tredje till att bli största parti, och så sent som på valdagen sa han att SD räknade med 20-30 procent. Det gjorde uppenbarligen även experter i SVT:s studio innan VALU kom. T o m spelbolagen gav ju odds som tydde på att de räknade med att SD skulle bli största eller näst största parti.

    • Det enda i mina tidigare analyser som inte höll var SD:s och AFS:s förmodade valresultat. Min bedömning baserades på mätningar av de opinionsinstitut som i tidigare val har varit bäst på att mäta SD. Även Åkesson, Bieler, Jonas Sjöstedt och de flesta andra som följt den svenska valrörelsen blev tagna på sängen av valresultatet.

     • Valresultatet är fortfarande helt obegripligt för mig. Valfusk i smått- ja absolut. Avancerat valfusk- vem vet.

 45. Mobboffret utan inflytande har följande på sitt samvete:

  – Nationalistiska partier växer och tar makten i hela västvärlden.
  SD tar avstånd från dem.
  – Alternativ media växer.
  SD tar avstånd från dem.
  – Sverige har EU:s största invandring.
  SD håller tyst om det.
  – Sverige har EU:s lägsta BNP-tillväxt.
  SD håller tyst om det.
  – EU håller på att bli en federation, en fullfjädrar överstat.
  SD byter till en EU-vänlig partigrupp i EU-parlamentet och ”tar inte Swexit till förhandlingsbordet”.

 46. Eller Erik..så hade du kunnat vara lite mer ödmjuk …innan valet skrev du att
  la din röst på framtiden…;(..då var det nästan klart enligt dig att afs skulle komma in..
  att det var afs som hade den bättre politiken och skulle hjälpa SD i riksdagen…

  NU sitter du och talar om att det vore bättre att SD breddar sin politik,vilket du har helt rätt i men före valet fanns inte dom förslagen…
  Jag är säkert inte ensam om att se hur du puschade afs då..
  VEM tusan vet/visste vilket parti man skulle rösta på när även du satt och var tveksam till SD…??..
  och även nu,fast du insett att vi tvingas leva med sjupartiet i 4 år till…
  pushar du för att fler ska rösta på afs…??…GE järnet UPP till EN %….
  samtidigt som du inser att afs i det stora hela tar röster från SD…??…

  • ”då var det nästan klart enligt dig att afs skulle komma in”

   Nej, jag har aldrig förutspått att de skulle komma in detta val.

   ”NU sitter du och talar om att det vore bättre att SD breddar sin politik,vilket du har helt rätt i men före valet fanns inte dom förslagen…”

   Jag vet inte vad du menar med ”breddar”, men jag har under valrörelsen skrivit i en tidigare krönika här exakt i linje med denna, att det är strategiskt rätt av SD att slipa ned kanterna:

   ”Jag köper nu SD:s strategi med regeringsinflytande som ett mål överställt allt annat. Även när det innebär att man förespråkar en ökad invandring av kvotasylanter eller när man kastar ut motståndet mot NATO, EU, homoadoptioner och ’integrationspolitiken’ genom fönstret.”

 47. Det vore roligt och roligast om alla Sverigevänner röstar på FI i nästa val. Och köper en massa chips o cola och följer cirkusen och skrattar ihjäl oss.

 48. Jag kommer inte att rösta vid nästa val. Svenskarna är dumma i huvudet och jag har hunnit bli pensionär och flyttar från dårhuset. SD 2022 existerar inte för mig.

  • Jag har själv flyttat redan och håller med dig att dumsvensken
   är duktigt ”naiv”…
   däremot är jag definitivt ingen egoist och kommer göra vad jag kan för att OFÖDDA Svenska barn kanske en dag kan få uppleva det Sverige
   jag och många andra växte upp i !!!
   Finns det några val 2022 ska jag dra mitt strå till stacken…
   tänker du lite längre kanske din pension försvinner till annat…;(;(

 49. Erik, är det säkert att vi får vänta i fyra år på nästa val?
  En lågkonjunktur är i antågande. Och nästa regering riskerar bli svagare än den förra, oavsett vem som till sist blir vald till statsminister.

    • L istället för VPK räcker inte till egen majoritet. VPK kommer som alltid inte att sitta i regeringen, men stödja de övriga rödgröna inklusive islamistpartiet Centern. C och VPK gjorde ju upp om den enda fråga so mC fick igenom under föregående fyra åren, Afhgan-amnestin, så de är bästa vänner. Inget parti bedriver ju någon som helst ekonomisk politik längre, ämnet nämndes aldrig under valrörelsen, så höger-vänsterskalan har upphört att existera. Det finns bar ett PK-block.

 50. Erik du är nog lite naiv du, inser du inte så korrupta valen är? Imamer predikar att islamister ska rösta på S, valsedlar ”försvinner”, valsedlar ”glöms”, valsedlar kommer ”försent”, även om Sveriges folk röstar 100% på SD kommer SD inte vinna valet.

 51. Jag tror inte att särskilt många väljare drar några slutsatser efter valet. Precis som Jan Tullberg skriver: när väckarklockan ringde, lade svensken en kudde över den och somnade om. Det var lite oroligt ett tag, men nu är valet över och man kan nu planera kökets renovering och nästa charterresan.

  • Tills finanskrisen sysselsätter alla svenskars tankar varje dag hela dagarna. Den fråga som kommer att vinna nästa val med egen nationalistisk majoritet, om något nationalistiskt parti förklarar problemet med att ha en globalistiskt satt nollränta.

 52. Det är bara ge media den största elogen för att ha styrt valet. Vilket dom gör efter valet också. Sen fegheten hos väljarna. Både moderater o sossarna började visa att man tar ansvar för invandringen. Sen är det garanterat att det kommer att bli annorlunda efter valet. Invandringen kommer mer att ske i det tysta för man har ju media med sig. Men vad man skapar inför framtiden är något läskigt när man går emot demokratin gång efter gång. Inbördeskriget närmar sig mellan olika kulturer i Sverige. Men globalismen styr man har sålt ut Sverige och skyllerpå EU. Hoppas på omval.

 53. I media och debatter har det pratats om för väljarna att ”migrationen nu är mycket liten och att andra partier har samma politik som SD”
  Det är för mig en gåta att SD inte öst på med motargument på detta som inte stämmer. Innan år 2022 uppskattas det till 500.000 nya migranter av exempelvis Gunnar Sandelin som skrivit böcker i temat.
  Oavsett så har det funnits 2 partier att rösta på, men svensken vill inte sticka ut, vill inte ha bråk, orkar inte och vill ha lugn och ro. Konflikträdda och fega dessvärre.
  Tankesättet ”någon annan fixar det” är typisk svensk, och den blir våran undergång om inget radikalt sker.

  • Svenska folket är så jävla lättlurade alltså. De är som en skock får som bara följer med ledaren och litar blint på allt ”partiet” säger.

 54. Läst
  Epå Folihattens blogg, båda blocken låtsas att det inte finns en vågmästare. Dessutom har alla partier målat in sig i ett hörn, där samtliga säger, att de aldrig kommer att samarbete eller samtala med SD.
  Värst är Björklund och Lööf! Stefan Löfvén är statsminister och hans uttalande om SD, är inte värdigt.
  Det visar att han inte är en statsman, utan en man med ”skam!” Han borde tänkt till lite, eftersom hans morfar var nazist!

  • Annie Lööf har ju en öppning. De rödgröna får ju riksdagsmajoritet om Centern ansluter sig till dem. Som de redan gjort i Afghanamnestin. Nu är den enda frågan vilken ministerpost hon får. Jag tippar utrikesminister därför att Margot Wallström, enligt bloggen Ledarsidorna, redan har städat upp UD inför att gå vidare till ett FN-uppdrag. Och Annie skulle gilla den internationella glamouren. Och Stefan skulle gilla att spräcka alliansen. Och regimmedia skulle gilla en valvinnande islamistisk kvinna.

 55. Håller i stort med om det mesta. Jag tycker dock INTE Sd skall släppa kraven om återvandring samt utträde ur EU. Detta skall inte vara förhandlingsbart, det är sådana viktiga kärnfrågor för vårt land överlevnad.

  • Sverige ar en exportnation. Bara en IDIOT vill ga ur EU. Spelar ingen roll vad EU gor i ovrigt. Skapa allianser istallet for att springa ivag som en radd hund

 56. Lärdomen för SD:S hela ledning med Jimmie Åkesson inkluderad, bör vara att INTE söka samarbete med något annat parti. Enbart sträva efter att nå egen majoritet. Till slut kommer de övriga partierna att bli tvingade att komma till SD i stället. Jag är helt övertygad om att svansandet för M har fått flera att gå tillbaka till M, eller över till Afs. Titta bara hur det gick för Trump. Han sa klart och tydligt vad han tyckte och tänkte, och inte alltid vidare taktfullt. Han fullständigt krossade sina motståndare när han totalt smulade sönder deras tomma argument och PK floskler. Samma sak kan även SD:S representanter göra, därför att dom har sanningen på sin sida. Eller rättare sagt, gjorde, tills svansandet för M började.

  • Precis så. SD måste sluta vela och sluta försöka anpassa sig och närma sig de andra partierna. Vi ska köra vårt race, stå för det vi tror på.

  • Det har stört mig också. Såg ett 20 årgammalt inslag på you tube med Åkesson . Allt han sade då har besannats, varför ändra på ett bra program. Vad finns det att vinna på att svansa för Reinfeldts knähund?

   • Absolut ingenting. Däremot kan det finnas att vinna på att göra Ulf Kristersson till SD:S knähund. Men då funkar det inte att svassa omkring och fjäska om det ska lyckas. Då måste man visa att man har pondus.

 57. Journalist David Baas på Expressen verkar heltids syssla med att hitta skit och baktala SD. Sista riksdagsvalet skrev han nog bort 3-5% av röster till SD.
  Är han betald av de andra riksdagspartierna?

 58. Det var rösterna på Afs som gjorde V+S+MP+C majoriteten möjlig. Tala om att skita i eget bo för de som röstade på Afs.

  • Jag ser ingen skillnad på åttklövern. SDs förslag om Medborgarplikt är betydligt läskigare och värre än något politiskt förslag som sjukölvern någonsin lagt.

   Om SD inte står för någon förändring alls, bara mer globo-homo, mer cummies, mer total ansvarslösthet, vad är då poängen med dem? Då är de ju bara ett nytt gäng statsdiande räntesökare. Din syster behöver ta sig en allvarlig funderare på vad hon står för. Om hon nu står för någonting alls.

  • Fattas över 20 000 röster för att skifta ett riksdagsmandat. AfS fick 10 000 röster. Varför ljuger du, särskilt som det är så enkelt för alla att kolla att du ljuger?? Du är ond som ljuger, du är också korkad som ljuger så uppenbart.

   • Du ljuger. Mariginalen för SD att behålla mandatet har varierat mellan några hundratal röster till några tusen, och slutlig rösträkning hos länsstyrelsen pågår. 3937 av 6325 valdistrikt räknade. Det kan mycket väl visa sig att V+S+MP+C majoriteten blev möjlig på grund av Afs rösterna.

    • Det var SD som kastade bort nationalistiska röster genom att inte rösta på AfS. AfS hade stött all SDs politik, och föreslagit mer därtill.

  • Svenska folket har det fortfarande för bra för att de ska börja intressera sig på allvar och ta reda på hur saker å ting ligger till. Det är i alla fall min uppfattning. För mig så kvittar det nästan vilken regering vi får nu, det behövs stora och genomgripande förändringar gällande politiken för missanpassade invandrare och vi kan bara vackert vänta in att detta går upp för den stora massan.

  • hmmm jasså… afs fick ju inget stöd alls i sammanhanget. det var lika mkt sd som gjorde bort sig med tex aborttjafset,, det påverkade nog mer. Plus att när M snodde deras invandringspolitik blev de helt plötsligt lite överflödiga, folk röstar M då.

  • Allvarligt.Nu får du ta och ge dig.Aldrig i helvete att jag skulle röstat för SDs liberala integrationspolitik.Man röstar på den politik man tror på.Idiot!#UtMedPacket

 59. Folket är som den är, man röstar på den som gynnar en bäst. Några extra hundra i plånboken och familjeveckan lockar många.

 60. Erik vill att SD skall bli liberala. Ser bara att Afs tjänar på detta vilket inte kan vara meningen.

  Tycker att SD skall rikta in sig på M, KD och S väljare.
  I M vill 70 % samarbeta med SD. Således finns det hela 13.5 % att ta av i M OM inte Kristersson vill samarbeta med SD. Då kommer M att implodera om man inte tar makten denna gången. De vill inte ta makten i dec. 2014 utan gick med på en odemokratisk uppgörelse för att slippa regera. En röst på M skulle i så fall vara en röst på en socialistisk regering..ännu en gång. M skulle idiotförklara sina väljare och alla skulle ställa sig valet 2022 : Varför skall man rösta på M när de ändå inte vill ta makten?

  13,5 % är då potentiella SD- väljare under nästa mandatperiod.
  70 % av KD- väljare vill samarbeta med SD. Detta innebär att 4,4 % nya potentiella SD- väljare under nästa mandatperiod om KD inte vill samarbeta med SD under nästa mandatperiod.

  17.6+13.5+4.4 = 35.5 %

  SD skall bara fortsätta på inslagna vägen och finslipa detaljerna,

 61. Eftersom SD har ca 30 000 medlemmar så borde man ju kunna avsätta ett antal på varje valdistrikt och röstlokal. Några som likt de andra står på strategisk plats för att utdela sedlar. Sen ha personal som kvarstannar på insidan och följer upp så länge som möjligt.
  Bara två detaljer som skulle kunna gjorts bättre.

 62. Svensken lär inte vakna förrän hans egen plånbok är tom och sverige inte är sverige längre utan muslimsk då vaknar svensken vad är det har det hänt något viktigt på tv idag . alla som kan bör tänka på att flytta om man kan medan tid finns

  • Ja jag tror precis som du. Svensken är lat och slö och när de nu fortfarande röstar på övriga partier till 82 % då tror jag loppet är kört. Jag planerar flytt framöver, finns ingen framtid här.

 63. Jimmies inställsamhet och mesighet den senare tiden , allt för att få komma in i det fina rummet sålde inte.

  Svaghet säljer inte.

  Moderaterna känns mer höger.

 64. Att överge den konservativa familjepolitiken(i alla fall mest konservativa i Sverige)kan kosta konservativa röster. Just nu finns så klart inget alternativ att tävla emot så jag tror inte man är speciellt rädd för det. Men jag tror ändå att man kan förlora på det. Man visar att man kanske inte är så olik dom andra partierna ändå som vänder kappan efter minsta lilla vind istället för att stå upp för sina värderingar, 12 veckors abortgräns tex är ju inget ovanligt i andra länder. Efter att ha slipat bort ett antal av dom värderingar som sticker ut så börjar den egna själen på att ta stryk. Titta bara på m! Mer förvirrade väljare än dom som har varit med under hela resan från Reinfelt till nu lär man väl få leta efter! Anledningen till att det gick sämre än väntat för sd tror jag var att så många väljare bytte parti och bestämde sig sent dom sista dagarna. Är man osäker är det alltid lättare att lägga sin röst på ett annat parti än sd, mindre risk att man blir kallad rasist i fikarummet på jobbet osv….

 65. De unga svenskar som växer upp nu kommer i allt högre grad inse vikten av ett parti som SD. Inga unga röstar S knappt. De unga svenskarna kommer överraska oss positivt. Ännu bättre vore om alla stockholmare blev skåningar snart. Inte geografiskt men politiskt. Men ungdomen är nyckeln och de vill ha Sverige tillbaka och inte något halvarabiskt mellanösternghetto.

 66. AfS kommer att få det svårt i fortsättningen.

  Med bombastiska utspel lär man få allt mindre inflytande och vägen till ”Sandlådan” förblir stängd med en ”bom”.

  Så länge symbiosen politiker-MSM existerar och resurserna hos dessa används så är det tvärstopp.

  AfS upplevs av oss som vill se en politisk förändring som splittrande och i mångt för provocerande och orealistisk, inte bra för en organisation som vill slå sig in på ”marknaden”.

  Bättre att samlas under ett ”paraply” , SD, men då måste nog AfS inse hur verkligheten ser ut, ”revolution” lär inte vara en metod.

  Gör man inte det blir det fortsatt ”ökenvandring”.

  • De trivdes ju inte under samma paraply där alla sitter i samma sandlåda alla är likriktade även SD till viss del . Gamla SD kommer att stödja den falangen de tycker ju i stort samma sak men allt får inte sägas som det är. nationella inriktningen kommer ha 2 inriktningar Det gamla SD och det vanliga SD

  • Jag undrar om inte AfS borde ha ställt upp i några kommunalval också, exempelvis partitopparnas hemkommuner. Framför allt för att det vore en bättre utgångspunkt för dem om väljarna visste att de hade erfarenhet från politiskt arbete i praktiken. Och kanske också för att man nu fick intrycket att deras återvandringsprogram dels var deras enda fråga och dels så kunde det bara införas på nationell basis. Att fundera på (för AfS): Hur skulle man förverkliga återvandringen om man var hänvisad att göra det på kommunal basis och utan ett statiligt återvandringsverk? Som en del av den kommunala socialtjänsten?

   • Den absolut enda viktiga och betydande frågan ÄR återvandring.Så länge SD:s väljare och övriga svenskar inte begrper detta faktum så ändras ingeting i Sverige.Absolut ingenting.

   • Kommuner har ingenting alls att säga till om. Regimen kan tvångsplacera 10 000 anonyma islamister (2% av den här mandatperiodens invandring i dagens takt) med kommunal rösträtt i t.ex. Vellinge för att göra sossarna till största parti där, och krossa Moderaterna eftersom hälften av dem då går över till SD.

  • AfS kommer som Sveriges enda EU-motståndare att ta fler platser i EU-parlamentet den 26:e maj än vad SD får behålla. Vad har SD:arna i EU sagt och gjort de 10 år som de har suttit där och tankat skattefria miljoner?

 67. Hur kan de göra anspråk på 82 procent om inte MUF och KDs ungdomsförbund var med? Då är de max 57 procent. En viss skillnad.
  Sedan bör man nog inte kalla de rasifierade och identitetspolitiska förbunden för antirasistiska. De är rasistiska fast på ett annat sätt.

 68. Det trodde jag valet 2014.
  Svenne är lika bestämd fortfarande att ta in salafism i landet, bara inte rasismen gror så.. 2015 och följden på det var inte ens en kalldush utan ett stålbad. Ni är utom räddning.

  • Det förekom inget valfusk, det är ren paranoja helt utan minsta grund. Och om du trodde på valfusk, hur skulle mer av samma kunna ändra på det??? Har du otur när du försöker tänka?

 69. Bra analys, särskilt att SD fick panik pga AfS och tuffade till sig. Det i kombination med SVT-”bråket” blev tydligen för mycket för de ängsliga väljarna. Men det känns fel att SD ska liberaliseras för att anpassas till dessa fredsskadade element, det blir faktiskt ett falskt spel på samma sätt som övriga partier fast omvänt. Ingen överraskning kanske att jag röstade AfS, jag tycker Svensson behöver höra den hårda sanningen tills den sjunker in. Inte mycket av den varan från SD längre, vem ska då upplysa om landets allvarliga situation? SVT?

  • Jag rostade pa dem men kommer nog inte gora det igen. Jag hade hoppats pa ett intelligentare parti an SD. Killen som satte upp en judenasa pa ett pendeltag maste vara ett enormt stolpakott

 70. Måste till en attitydförändring, annars är vi förlorade för gott. Folk måste lägga av med denna sinnessjuka ängslighet och PK-mani.

 71. Om valet kan man väl säga att ”utländsk” påverkan blev ”inhemsk” påverkan. Men det ska vi prata tyst om. För nu är allt som det alltid har varit i Moder Svea. Sossarna är tokstora och inget parti ramlade ur. Och SD ska hållas utanför, till varje pris.
  Och inga nya partier kom in.

 72. Fast jag blev själv förvånad när Kasselstrand blev intervjuad i TV, och detta så kort efter att de hade startat partiet. Fick en känsla av att det mediala etablissemanget ville sätta fokus på detta nystartade parti, för att de skulle kunna sno röster av SD.
  Hade inte SD existerat, så hade heller aldrig AfS fått TV-intervjuer, utan man hade tystat ner dom fullständigt.

  Sedan så tror jag inte att AfS kommer att kunna bli så stora, och detta beroende på att de har samarbetat med Vit makt-rörelsen, och flera av deras Riksdagskandidater sprider antisemitiska konspirationsteorier och propaganda.
  En av kandidaterna, Johan Wadenbäck, påstår dessutom att Förintelsen är en lögn, och som upprätthålls av judarna själva.
  AfS Riksdagskandidat Martin Hagwall filmades tex när han klistrade en jude-näsa på Ulf Kristerssons valaffisch. Vad säger detta om AfS Riksdagskandidater?

  Det går att dra en massa liknande exempel som sprids av andra AfS-Riksdagskandidater, och detta gör att de i egentlig mening är diskvalificerade för att lyckas få folks förtroenden.
  SD:s arbete med att hålla rent i partiet från liknande avarter, gör att de också har fått folks förtroende, vilket visar sig i valen som varit.

  Valfiaskot för AfS, 0,28%, gör att jag ser hoppfullt på framtiden, dvs att de inte kommer att lyckas sno några röster av nämnvärd grad ifrån SD. Gissningsvis så attraherar de folk som röstade på ex Svenskarnas parti och avhoppade NMR-folk.

  • Afs kommer inte försvinna, dom har framtiden för sig. Det tog många år för SD att nå dit Afs är idag dom ökar mycket snabbare.

 73. Dax att emigrera,skall bara ta tillbaka mina inbetalda skatter som har skänkts till världens alla lyckosökare av den värdelösa regering vi har. Tack o adjö. Vill ni ha stalltips om hur man gör? Så är jag villig att delge er detta.

 74. Jag är helt inne på att SD ska försöka nå de delar av folket i Sverige som anser att Sverige är en del av västvärlden och att västvärldens unika civilisation är hotad av massimmigration från icke-västliga länder och kulturer.

  Prata alltså mer om västerländska värderingar och västerländsk kultur än om svenska värderingar och svensk kultur.

  Om man tänker i de banorna är fientligheten mot EU irrationell. Sverige har massor gemensamt med länderna i EU. Däremot är fientligheten mot EUs nuvarande, antieuropeiska och globalistiska ledning rationell.

  Och om Sverigedemokraterna går i en mer västvänlig riktning så kommer det automatiskt att ge en mjukare framtoning som borde öka stödet från kvinnor.

  Det finns inget västvänligt parti i Sveriges riksdag idag. Det borde finnas en jättepotential för Sverigedemokraterna i att väcka den opinionen.

  Samtidigt kan AfS fortsätta med sin Sverigefokuserade linje och ta de väljare som vill att Sverige ska stå helt på egna ben.

  • ”Jag är helt inne på att SD ska försöka nå de delar av folket i Sverige
   som anser att Sverige är en del av västvärlden och att västvärldens
   unika civilisation är hotad av massimmigration från icke-västliga länder
   och kulturer.”

   Mitt i prick! Det är bara i väst som västerländska värderingar och västerländsk kultur existerar fullt ut. Tänk gärna på den framstående franske filosofen och humanisten Paul Ricoeur, som lyfte fram att Europa – trots vidriga krig under 1900-talet – utvecklat ett tänkande som också innehåller kritisk självreflexion.
   Det är bara vår kultur som har förmåga att kritiskt granska våra egna värderingar. – Inte så många av oss kanske, men tillräckligt många för att kunna utveckla och förbättra vår egen kultur. :-))

   • Haler med det ar irriterande, men jag ar villig att acceptera att de kanner det politiska spelet battre an vad jag gor.

    Jag hade hoppats att AFS hade tagit upp den internationella traden. Men tji fick jag

    • Känner SD till det politiska spelet? Det är ju det parlamentariskt mest misslyckade partiet någonsin i svensk historia! Noll inflytande 12 år i rad som vi kommer att se nu. Trots att hela deras strategi går ut på samarbete. De dillar om ”förhandlingsbord” som de aldrig får sitta vid. SD bara gett upp all sin egen politik ensidigt på förhand i utbyte mot ingenting alls. Mobboffret trÅkesson måste vara en infiltratör som ser till att absorbera och sätta munkavel på nationalister för att tysta debatten och hålla nationalism helt utanför något inflytande! Det är åtminstone det enda resultatet av hans gärning.

     Sveriges politiska unicitet är överraskande. Vi påverkas inte på minsta sätt alls av någonting som händer i omvärlden. Folk låter sig tydligen grundluras av regimmedia och leva i sin Nordkorealögn. Trots att bra 40% säger att de har förtroende för regimmedia, så har de facto över 80% blind tilltro till alla deras groteska lögner. Nu kan man överge invandringsfrågan. de som fattar fattar redan, och de som inte gör det behöver hjärnkirurgi. Nu är det penningpolitiken som gäller ,som kommer att vinna egen majoritet i nästa val. Där har tyvärr SD ingen som helst kompetens.

     AfS har att ta steget in i EU-parlamentet och därifrån tillsammans med sina nationalistiska vänner bedriva en Farage-liknande opinionsbildning om den svenska finanskrisen som ruinerar miljoner hushåll och sparkar miljoner svenska från jobb i främst handeln. Det är inte längre meningsfullt att prata om invandring och brottslighet, det skyttegravskriget kommer ingen vart längre. Nu är det globaliseringen av pengarna som gäller.

 75. Något som stört mig oerhört mycket med SD:s ”utveckling” är det totala avståndstagandet från alternativa medier. Dels undergräver det förtroendet för dessa, men framförallt så blir det svårt att förändra folks världsbild när de konsumerar ljugmedier. SD borde istället hänvisa till dessa medier för att väcka folket, varje gång tillfälle erbjuds.

 76. Mitt intryck är att många väljare stöd/taktikröstade detta val, AfS- och NMR-väljare på SD, FI-, RS- och RF-väljare på V och S, MED-väljare på M och KD, KvP-väljare på KD och DD-väljare på L.

  • Vad skönt att slippa den kärringen. Utgår från att Stefan Jakobssons madrass Ghazal Saberian inte kom in på SD:s mandat heller. Hon stod ju på plats 72 tror jag. Där undvek SD ett avhopp liknande Åkessons svärmorsa, garanterat.

 77. Opinion Live idag visade hur S, MP och V har låst in sig i en egen bubbla.
  Hoppas att det finns andra partier som står utanför denna bubbla kan komma överens. Bert Karlsson och Anders Björklund sa det men blev hela tiden avbrutna.
  Kom ur sandlådan SD s väljare är en aktiv tillgång och vad har vi övriga gjort för fel. Man bör ju ställa sig frågan hur kan vi rätta till detta.

 78. Länge sedan man såg en sådan freak show som AfS med gapande, salivsprutande ungdomar som stod och skrek nått på ett torg…
  Djupt oseriöst och ovärdigt.

  Dessutom går Kasselstrand till historien som den politiker som missbedömde sin opinion allra mest. Ljög han medvetet eller är han så korkad? Han pratade ju om 6-7% i varje tal…

  Kasselstrand har aldrig lyckats med någonting och bör såklart stå till ansvar för den här showen.
  Men med tanke på att det endast är dennes närmsta knähundar som röstat på honom så lär det inte hända.

  Partiet kommer såklart inte att existera i nuvarande form år 2022.

   • Tills du eller någon annan moderator sätter stopp för det.
    Fast jag tycker personligen att alla ska få säga vad dom tycker, men man tycker inte har mer rätt för att man säger samma sak fler gånger, eller för att man SKRIKER högre än alla andra.

    • Lugn. Det är inte många som läser allt här inne. Det jag skrivit har förmodligen bara lästs av ett fåtal. Och ännu färre har uppfattat det som att jag skrivit det flera gånger.

     Forumet är ju uppbyggt att det försvinner väldigt fort.

     Finns ju väldigt många andra som skriver samma sak här inne om man följer flödet 🙂
     Som sagt, ett icke problem med tanke på hur forumet är utformat.

     • Jag är lugn, och har inga problem med att andra inte tycker som jag, men varför är du så hatisk mot AfS:arna?

     • Axel är troligen en ”Israel firster” som hatar AfS för att de inte sätter Israel först. Det är den enda förklaring jag kan komma på varför han verkar hata AfS mer än Mp och Fi…

     • Jag hatar ingenting.

      Jag ser inte ens AfS som ett parti utan som en show.

      MP ser jag som ett parti som jag överhuvudtaget inte delar någon åsikt med och hade önskat försvann ur riksdagen.

      Jag skiter fullkomligt i israel konflikten. Jag har nog med Sveriges sådana.

  • Vad är du ute efter?Provocera folk som röstat på ett annat parti än vad du önskat?Du är ju en märklig individ.Grattis till ingenting förresten.Känns bra va?Fyra år till av än värre skit än de föregående.Ni SD-väljare är ju riktiga vinnare!

   • Nej, jag är ute efter att säga min mening i en fråga som artikeln handlar om. Det är ju därför ett forum existerar.

  • AfS har ju helt rätt politik.
   Sverige måste få till återvandring i stor skala av framför allt folk från Mena om det ska gå att få ordning på landet igen.
   Och sätta en stopp för islam, helst avlägsna islam helt.

   Det finns inga andra vägar att gå.

   • Vi bör ta saker i rätt ordning. Först stoppa massinvandringen. Det är steg nummer 1.

    Att hoppa på steg 4-5 utan att ta det andra är inte seriöst.

    Nej, det är verkligen inte rätt politik och det tyckte ingen annan heller.

    Dessutom består Sverige av mer än en fråga.

    • Jo ett stopp är ju givet.
     Trodde det va underförstått på samnytt?

     Tänk några vändor till.
     Det finns inget annat sätt som inte leder till något ännu värre.
     Integrationsprojekt vet vi alla vid det här laget att det inte fungerar med de volymer Sverige tagit emot.

     Och att vi skulle kunna leva i samförstånd med 20, 30 eller 40% som följer islam, kan du med en blick ut i världen snabbt konstatera att det inte fungerar.
     Alternativet är isf fall en polisstat.
     Och det är inget jag vill leva i.

     • Jag tänker många vändor till och det är ju därför jag röstade på SD 🙂

      Ta saker i rätt ordning. Kasta ut en halv miljon människor av gapande ungdomar är inget som någonsin kommer locka väljare. Varken nu eller sen.

     • Men man skulle ju önska – om det var politiskt möjligt. Det måste du ändå hålla med om?
      Vår svenska migrationspolitik har ju varit och är fortfarande en katastrof. Det erkänner ju många av de tidigare tongivande politikerna i både S och M.

     • Nej absolut inget trevligt.
      Men ska Sverige nån gång bli stabilt igen så finns ingen väg omkring.
      Om du nu inte har gett upp på att Sverige ska va fritt från no go zoner, att kvinnor inte ska våga gå ut, bilbränder, böneutrop, masskriminalitet osv osv?

  • De är väldigt tydliga med vad de vill, men folk trodde tyvärr inte att de skulle få 4%. Det blev en ond cirkel när många valde SD i stället. SD har tyvärr inte åstadkommit någonting alls tvärtom. Utan SD hade vi sluppit MP som mer eller mindre styrt invasionspolitiken.
   AfS blir det för min del i nästa val också.

   • Så det är en ond cirkel att nästan 18% valde SD???

    Ja, de är väldigt tydliga med att de vill kasta ut en halv miljon människor och det är också anledningen till att ingen röstade på dem.

    SD har åstadkommit en massa. Hela politiken kretsar kring SD. Ingen diskuterar någonting annat.
    Våran kommande regering kommer SD har stort inflytande på. SD är hela anledningen till att regeringen bildas på det sätt den nu kommer att göra.

    SD har skapat opinion. SD har haft makt.

    Du har missat mycket.

  • SD floppade ju också jämfört med mätningarna. Du trodde stenhårt på Sentio, vilket blev långt ifrån verkligheten. Så kom inte här och spela Allan om missbedömd opinion.

   • Som du kan se tyckte jag det var ett okey resultat mellan 17,5%-20% och ett BRA resultat däröver.

    Att som Kasselstrand missa sin egen opinion med 100000000% är anmärkningsvärt.
    Karln har inte lyckats med mycket och gjorde det inte nu heller. Dessutom ljög han medvetet för sina sympatisörer. Bara det borde vara tillräckligt för att syna honom.

    • Det jag kan se är att Rotdyngan skrev så här den 31 augusti: ”Jag tror snarare på just Sentio som jag precis hänvisar till och som också är den nyaste och färskaste. Dessutom de som haft historiskt mest och bäst rätt.”

     Sentios sista mätning visade SD på 23,8 %. Du missbedömde alltså SD med ett helt KD. Som sagt: kom inte och spela Allan om att alla andra har missbedömt opinionen när du själv också gjorde det.

  • Det tror inte jag heller. Det är förvånansvärt att denna lilla grupp har varit så högljudd och spridit så mycket valreklam. Men jag har läst att AfS har stöttats ekonomiskt av internationella högerextrema finansiärer. Det låter trovärdigt.

   • Ja, nu kan Åkesson verkligen känna sig mitten.

    Patologiskt land att detta skulle anses ”högerextremt”. Det är ju bara sunt förnuft och folkhem!

 79. Antingen har massivt valfusk skett eller så är det helt enkelt så att enorma bilbränder, dagliga skjutningar, våldtäkterna osv. inte väcker svenne. Jag vet inte vad som är värst.

  Teorin att AfS skulle ha sänkt SD ger jag inte mycket för. SD:s mediokra uppgång beror dels på att fler och fler invällare röstar för varje val, dels på att SD har varit för dåliga på att hyvla av sjuklövern. Ta t.ex. de trötta, budskapslösa SD2018-affischerna. Hur tänkte man där?

  Samtidigt hade KD fräckheten att köra med budskapet ”Du ska kunna lita på Sverige”, vilket de antagligen vann enormt på. Den texten skulle ha stått på affischer med Jimmie Åkesson ihop med ”Inga bilbrännare på våra gator”.

  • Instämmer helt. Det var upplagt för smash och Jimmie fastna med skosnöret.

   Han föll för 6 månaders debatt om enkomt 9000 afghaner det är ju för f nada han skulle bara sagt ja till dom men sagt titta på detta istället fler hundra miljarder. Samtidigt kom det lika många var MÅNAD av samma kaliber från andra länder helt utan debatt.

   Han påtalade aldrig demografin att detta var sista chansen för svenskarna.

   Han skulle varje intervju gått hårt åt kristersson istället för att fläska upp rumpan.

   Han skulle berättat att han aldrig kommer att kunna vinna över S pga valboskapet som importeras

  • OBS! OBS! OBS! SD-politiker LÄS!

   ”Ytterst kommer detta leda till, om riksdagen inte
   ser igenom Morgan Johanssons initiativ som ett rent
   förhandlingstaktiskt, att ingenting kommer hända på migrationsområdet
   inom tre år. Det vill säga, dagens situation med de
   överrullningseffekter samt anhöriginvandring och långa etableringstider
   kommer kvarstå fram till nästa riksdagsval.

   Morgan Johansson räknar iskallt med att såväl Moderaterna,
   Kristdemokraterna samt framför allt Sverigedemokraterna kommer svälja
   betet då de då skulle kunna få en majoritet i en parlamentarisk
   utredning för sin politik.”

 80. ”Tack vare” SD kommer vi kanske få X gånger fyra år till av 7-klöverpolitik. Tråkigt men sant. Min röst på SD i tidigare val var meningslösa, och rösten på AfS nu var också meningslös.

  Läget är hopplöst!

  • Man får inte ge upp så snart. En politisk kamp måste pågå under många år. Egentligen under hela vuxenlivet. Jag har röstat på SD sedan år 2006 och kommer att fortsätta med det så lång tid jag kan överblicka.

   SD 2022!

  • Haller med Hedvig. Ge inte upp. Men det gar otroligt langsamt. Kolla tex pa hur lang tid det to att infora allman rostratt i borjan av forra seklat. Politik gar langsammare an ett manskligt liv. Om ditt huvudintresse ar politik sa kan du nog bli galen innan det blir battre.

 81. Ebbs Buch Thor säger att hon hellre förhandlar med Löfven än Åkesson.
  Hon är en muslimvurmare precis som alla andra i 7🍀

   • Jag vet att det inte kommer att bli något extraval. Varför vet inte du det? Regimen har 82.4% majoritet och har inget intresse av att utlysa något extraval, med mindre än att de förbjuder SD först, vilket jag inte utesluter men först närmare nästa ordinarie val när regimen har eskalerat censuren, hatet och våldet mycket ytterligare på traditionellt socialistiskt sätt som i så många många andra länder, inklusive alla massmördande diktaturer under efterkrigstiden, som ju Sverige har stöttat.

     • Jaså? Deras tillväxt har stannat av. De har fördubblats i de tre föregående valen. I andra länder sitter nationalistiska partier i regeringen. I Österrike och Italien och i Visegradsländer är de ensamma regeringspartier. Sverige har världens största invandring, EUs sämsta tillväxt och den mest aggressiva islamistiska regeringen i västvärlden. SD bildar ingen opinion och har övergivit sina kärnfrågor och går till EU-parlamentsvalet som ett parti som vill stanna i EU. Det är uppenbart att SD nu har passerat toppen. Redan i somras som jag kunde konstatera det när de tappade 3% i opinionsmätningar som ändå visade sig vara groteska överskattningar. SD har blivit PK med helt menlösa riksdagsledamöter som lever gott av miljonerna skattepengar de stoppar i egna fickor för att göra ingenting och hålla käften. Ett parti präglat av korruption och viljelöshet och totalitär toppstyrning av en komplett inkompetent partiledning.

     • Orban i Ungern gillar ocksa EU. Detta har inget med EU att gora. Men jag haller med dig om att SD ar toppstyrt. Inga kompetenta vagar sig in i den lejonkulan. De maste bygga kompetens internt, vilket kommer att ta ett decennium

  • Fattar inte varför den bimbon blir så hyllad i kommentarsfältet här av många. En riktig äcklig människa. Falsk rätt igenom.

   Å andra sidan, vad kan man förvänta sig av en vuxen människa som tror på tomtar och troll.

 82. AFS har hela tiden känts som ett microskop-parti, något som är och förblir litet, ett parti som ytterst få kan tänka sig att rösta på så deras resultat förvånar mig inte det minsta, att SD inte kommer över 20% däremot tycker jag är något förvånande men det är bara att konstatera att mätinstituten helt enkelt har i vissa fall haft väldigt rätt och i andra fall viktat för mycket mot SD.

  Så vad har vi då lärt oss av detta?
  Att försöka ta ett steg som är långt bortom vad som är okej inom SD är helt meningslöst (synd inte alla förstod detta innan) och att väljarna i Sverige till stor del röstar med sin plånbok på kort sikt, något som också borde vara självklart för alla egentligen.
  Nu vet vi inte hur regeringsbildningen blir ännu men vi kan konstatera att MP finns kvar vilket är den största besvikelsen i valresultatet och att det i princip inte råder någon som helst skillnad mellan 2014 och 2018.

  Så hur går vi vidare då?
  Först och främst så kan vi lägga AFS och MED eller vad de nu än heter bakom oss, de fungerar inte, de kommer inte göra någon nytta, det är SD som gäller och inget annat.
  Sen kan man redan nu börja planera inför valrörelsen 2022, hur man kan ställa upp med tid för utdelning av reklam och samhällsinformation t.ex, anordna demonstrationer och då menar jag inte fyllt med nazister som gör att ingen vill gå med i den och att media enbart får sin bild bekräftad utan jag pratar om vanliga hårt arbetande människor som visar sin ilska utanför riksdagen eller regeringskansliet eller liknande, detta skulle kunna vara en återkommande demonstration som hålls och anordnas av SD men med väljarna bakom sig, det skulle gå bra att ordna samåkning för de som bor långt borta, man kan ordna med boende hos andra Sverigevänner som har möjlighet att låna ut ett gästrum eller någon lokal för övernattning osv.
  Att ordna så att 10% av de som röstar på SD går med i en sådan demonstration borde vara långt ifrån omöjligt men oj vad 100.000 personer på gatan hade gjort mycket väsen av sig.

  • …”att det i princip inte råder någon som helst skillnad mellan 2014 och 2018.”

   Skillnaden mellan valresultatet 2014 och 2018 är trots allt väldigt stor. Idag är SD ett stort och inflytelserikt riksdagsparti som kommer att göra stor skillnad i riksdagen och i riksdagsutskotten. Det kan vi vara säkra på.

   Politik är ett mycket långsiktigt arbete, även om vi ser att det brinner i knutarna och att regeringspolitiken måste ändras – IGÅR!

   Alla seriösa svenska medborgare måste få klart för sig, att vi – så mycket vi kan och orkar – måste dra vårt politiska strå till stacken.

   SD 2022!

   • Ingenting alls har förändrats i majoriteter och pluraliteter, och det är det enda som betyder någonting i en demokrati. SD kommer inte att få något som helst inflytande kommande fyra år. Ingen kommer ens att prata med dem. Mobboffret kommer att fortsätta mobbas, och tyvärr kommer mobboffret att fortsätta belöna sina plågoandar för det. trÅkesson är en misslyckad idiot och en katastrof som partiledare.

     • Nej! Ingenting har ju förändrats, så borgarna kommer fortsatt att inte att lägga någon gemensam budget. De rödgröna har fler mandat än SD. Som jag sade, ingen pluralitet har förändrats. SD förblir totalt utan minsta inflytande. Tillsammans med C får Afghan-partierna fortsatt riksdagsmajoritet.

     • SD har haft stort inflytande och kommer få ännu större inflytande efter detta val. Som jag sa, exempelvis kan SD nu enkelt fälla alliansbudgetar genom att stödja S budget. C kommer aldrig regera med kommunisterna.

     • JAHA!? SÅ det är SD som har orsakat EUs största invandring med 130 000 beviljade uppehållstillstånd i år!?
      Alliansen lägger ju inga gemensamma budgetar. Ingen kommer någonsin att prata med SD. Att SD kompromissat bort all sin politik, vägrar bilda opinion, kastar ut alla intelligenta företrädare, tar avstånd från alternativmedia, tar avstånd från framgångsrika nationalister i Europa är en förödande strategi för Sverige och har misslyckats totalt eftersom SD inte fått ett iota i gengäld.

    • Du har nog ratt, men vad tror du hander 2022? Tror du de fixar integrationen? SD far sakerligen 25% nasta gang. Da finns ny ledning inom de flesta allianspartier. Samarbete kommer att ske. Varfor skulle Sverge vara annorlunda an Danmark och Norge?

     Sverige kommer fortsatt vara ett fint land aven om vi har 2 miljoner muslimer so lever i getton. Inte vad jag skulle onska mig, men det ar vad svenskarna vill ha. Naturligtvis kommer valfarldsstaten att raderas, men det finns behov av politiker da ocksa. Tyskarna byggde upp efter 1945. Det finns alltid hopp

     • Valet 2022 kommer att handla om penningpolitik. Invandringsfrågan är död. Jag vet inte varför 5 av 6 svenskar röstar för att dödas av våld, svält och pest. Kanske det är de psykologiska sviterna av jordskiftesreformen på 1700-1800-talen som förintade alla byar och gjorde alla svenskar ensamma utan något samhälle? Det skapade ett lättförslavat folk som är totalt beroende av centralstaten i alla avseenden, för information och försörjning.

     • Kanske 200 ar utan krig, dvs varken seger eller dod. Danskarna har vaknat for de kanske insag att nazisterna inte var sa roliga pa 40-talet

     • Ockupationen var ju rena semestern för danskarna. Schweizarna stod också utanför kriget. Jag tror det där är mycket överdrivet.

     • Det är du som är för korkad att fatta ens det enklast möjliga av alla valresultat: status quo. Om alla partier röstar exakt likadant som de gjorde under förra mandatperioden så blir resultatet för alla majoriteter och pluraliteter exakt detsamma. Valet blev en perfekt icke-händelse. Vi är i praktiken nu i mitten av en åttaårig mandatperiod.

     • Du ljuger ju! Och det är direkt uppenbart för alla att du ljuger. Det är du som har övergivit all civilisation. Du hänger dig åt helt verklighetsfrämmande önsketänkande. Det är bara att konstatera att det är nånting fel i ditt huvud. Det här valet förändrade ingenting.

   • Jaha och vad ska du göra åt det Fakta att svenskarna ej kan rösta bort invandringen efter detta valet.

    SD kan pga demografin inte nå mer än 25-30% i nästa val och därefter går det söder ut.

    600.000 nya MENA väljare nästa val.

    Ska du fortsätta skriva SD 2030 tills att vi svenskar är en minoritet

     • Du glömmer förortsblattar som kommer i rösträttålder.

      Sedan är inte ens utdöden av svenskarna med.

      Fokusera på rätt sak. SD2022 som lösning kan du glömma

  • Inte nazister ? Men enligt etablissemanget är princip allt nazism.
   AfS kommer i slutändan komma in, att situationen vi har idag kommer att förändras kan vi faktiskt anta.

   • Budskapet man kommer med måste ju vara ett bra budskap, något som alla kan ställa sig bakom även om de inte kommer göra det för det är SD som kommer med budskapet.
    Det är väldigt viktigt att media ljuger när de säger att det var nazister på gatorna, inte att det faktiskt var sant.

    AFS tror jag inte kommer in någonsin, så småningom så får väl Kasselstrand ta ett vanligt jobb också för att få ekonomin att gå ihop och då kollapsar AFS totalt.

    • SD har försökt anpassa sig i 8 år , alltjämt kallas de nazister.

     Jag håller hoppet vid liv angående AfS eller mer specifikt deras åtgärder. Utan dessa kan vi bara lägga ner allt.

    • du har nog ratt om kasselstrand men man behover inte mala fan pa vaggen.ge dem en chans att overraska.

     kanske de hittar ratt. kanske kasselstrand har en hyfsat valbestalld farsa.

  • Att kräva att ett helt nytt parti kommer in i riksdagen vid första försöket är patetiskt och okunnigt, bara ny demokrati har lyckats med det och dom hade media bakom sig.

   • Jag kräver inte att att de skulle komma in, jag förväntade mig att de skulle få under en procent och det skrev jag säkert 100 gånger innan valet också, det finns väldigt få människor som är beredda att rösta på ett sådant parti, det sade jag innan och bevisligen hade jag rätt.
    Men du förstår fortfarande inte… Mindre än 18% röstade på SD, dvs 82% skulle definitivt aldrig under några som helst omständigheter få för sig att rösta på AFS, av SDs väljare så är benägenheten givetvis lite större men det handlade ändå bara om en en mycket liten andel, säg att potentiellt så skulle SDs väljare i större utsträckning kunna tänka sig att rösta på AFS, säg dubbelt så många vilket är oerhört många, det ger ändå inte AFS några siffror värda att skryta om. AFS kommer alltså inte göra någon som helst nytta, de kommer inte nå riksdagen, de kommer i ”bästa” fall bli lite större vilket innebär att de kommer att skada SD lite mer vilket i praktiken enbart kommer hjälpa 7klövern.
    Så det spelar alltså ingen roll hur illa du tycker om SD eller hur bra du tycker om AFS, AFS blir aldrig en spelare och SD är vad du får leva med ifall du inte vill att 7klövern ska fortsätta sin framfart.

    • SD syn pa invandring var hotfull for 15 ar sedan. Nu tycker atminstone 18% annorlunda. Sakerligen 35%. Kontroversiella fragor maste stotas och blotas. Det paverkar gemene man pa sikt. Man kan inte satsa allt pa ett kort. Karlsson segra eller do retorik hade passat Kasselstrand battre. MED kan ocksa gora nytta. Det trista ar att alla forandringar gar mycket langsamt. Men man kan inte bega kollektivt sjalvmord

 83. Jag tror att ett omfattande valfusk har förekommit. I ett normalt land, vilket Sverige förstås inte längre är, borde det nationalistiska SD ha fått egen majoritet, det nationalistiska AfS ha kommit in i riksdagen, det globalistiska MP ha åkt ut och det globalistiska Löfven-ledda S inte ha blivit det största partiet utan totalt tillintetgjort.

  Det SD borde ha undvikit är följande:

  1. Inte flirtat med Reinfeldts gamla globalistparti Nya Moderaterna
  2. Inte varit fientligt inställda mot det nationalistiska AfS
  3. Inte vacklat vad gäller folkomröstning om EU och SWEXIT
  4. Inte varit positiva till ett svenskt Nato-medlemskap
  5. Inte gett sig på LAS
  6. Inte gett sig in i abortfrågan

  • Om man ska expandera och slå hål på bubblan som folk lever i så behöver man flytta hela Overton-fönstret högerut och det kan man bara göra genom att stöta och blöta kontroversiella frågor, för att utmana de politiska sanningarna som alla Svenssons klamrar sig fast vid för att känna sig trygga. Det gäller att öppna upp för nya perspektiv snarare än att passa in.

  • Valfusk – har du nagra bevis eller indicier?

   1. Inte flirtat med Reinfeldts gamla globalistparti Nya Moderaterna – Florta ar inte samma sak som samlag. SD maste florta med nagon/
   2. Inte varit fientligt inställda mot det nationalistiska AfS – Haller med fullstandingt. Det verkar vara personkonflikter bakom. Med hade inte stor paverkan
   3. Inte vacklat vad gäller folkomröstning om EU och SWEXIT – Sverge ar ett exportland, EU motstand ar idioti. Battre att ga samman med Le Pen och Orban.
   4. Inte varit positiva till ett svenskt Nato-medlemskap – OK
   5. Inte gett sig på LAS – OK
   6. Inte gett sig in i abortfrågan – Bra, Jag tror de forlorade 2% pa bara denna fragan

  • Det ligger något i det. En utesluten ger en annan utesluten en chans. Men alla PK kommer givetvis att se till att Stefan Löfvén regerar vidare, det vet ju alla. Det existerar inga block i svensk politik.

 84. 60-70% av folket tycker att Sverige ska ta emot färre invadrare än idag, enligt många mätningar. De delar redan SD:s uppfattning i den frågan. Problemet är SD:s partiledning, och gräsrötter och allt skit de säger och skriver på sociala medier och kommentarsfält, som skrämmer bort väljarna.

  • Har du något exempel på sån ”skit”? Annat än att SD skriver att de vill ha den livstidsarbetslöse idioten och bostadstjuven Tuffe Uffe som statsminister?

   • Hur mycket skit som helst:
    # Abortmotstand – man kan gissa med roven att svenska kvinnor inte gillar
    # Blod eller dod – fjantigt instabilt sprakbruk, speciellt som Kasselstrand blev utesluten for liknande videos
    # EU motstand – titta pa data hur manga i sverige som gillar EU, det innebar inte att man maste gilla allt.
    Sverige exportlandet som vill ga ur EU. Fullkomlig idioti.
    # SD kvinnor pratar syjuntafragor och inte verkliga fragor. Jag ar lite orattvis och drar alla over en kam, men de har ett massivt imageproblem.

    • Så du har ingenting emot att miljoner svenska barn mördas??? Du vill tysta debatten om det istället för att bilda opinion, allt för att lyda vänstermedias order. Och du har gått på Carl 500% Bildts groteska lögner om att om inte den svenska nationalstaten förintas så blir det omöjligt att handla. Det är ju inte med fylle-Juncker de handlar, utan med andra företag som kommer att fortsätta efterfråga svenska produkter. När du låter dig grundluras, snälla, välj inte den värsta och mest uppenbara idioten att låta dig blåsas av!

     • Din ilska mot nagon som rostade pa SD ar patetisk. Lar dig argumentera som folk. Men okay, jag kan forsta att du ar fobannad over valresultatet.

      Ja, jag skiter fullkomligt i aborter mellan 12 och 18 veckor. Knappast miljoner barn. Hall dig till fakta. Det galler att vinna val inte att vara moralist. Jag gillar inte Israels ockupation av Palestina heller, men det har inget med Sverige att gora.

      Allt gar som pa taget och da kommer syjuntan med blonda SD kvinnor pa att prata abort. Jimmie hade knappt en susning nar han utfragades.

      Ett litet land klarar sig lattare med EU. Se for ovrigt alla pa Samnytt som bor utomlands eller vill flytta fran Sverige. Inte sa latt utan EU. Visst kan Sverige klara sig utan EU, men kolla in hur manga svenskar gillar EU.

      Fylle-Juncker ar en idiot, men fylle-Karlsson inte sa mycket battre. Pratar vitt och brett om att Sverige varit ockuperat och hur Svenskarna har rest sig. Det har inte varit mycket ockupation av Sverige. Seger eller dod – inte ens Kasselstrand skulle komma med ett sa fjantigt uttalande.

      ”Europa gehort zu uns” skallade Kasselstrand i sin video for nagra ar seden. Hur i helsicke ar det varre an fylle-Karlsson?

      For ovrigt anser jag att Karlsson kan gora ett misstage eftersom han var besviken over resultatet. Men da ber man lite fint om ursakt. Inte for sina synpukter men for ett fjantigt uttryckssatt.

     • Jaja, fortsätt lyda kommunist-islamisternas order om vad som inte får diskuteras, istället för att använda din egen hjärna eller tillåta någon annans moraliska ställningstagande. Håll käften om morden på miljoner svenska barn. Förneka förintelsen bara. Det går så bra för dig och ditt mobboffer till partiledare. Fortsätt ha fel och misslyckas. Lyd alltid vänstermedias order.

     • Ibland ar du intelligent och ibland virrig.

      Jag gillar inte Israels ockupation. Det har inget med forintelsen att gora. Jag gillar inte bokstavstroende muslimer. SD ar kommunist-islamist. AFS ar fascister. Vad ar din poang? Vad vill du ha?

 85. Det gar inte att roesta bort EU-kommunistdiktaturen tyvarr. De importerar over 100.000 nya roestare om aret. Det tillsammans med avancreta valfusk gor att arets val var sista chansen att nagonsin kunna roesta bort idioterna som styr. Gissa vad Sveriges arme’ och polis kommer att besta av om tio ar? Mest troligt av dessa ensamkommande barn som nu anlander i tusental.

  • SD har många problem bland annat deras jamsande och vacklande och ständiga dementier.

   Sluta upp med det Jimmie och börja säga som det är.

   Var inte rädd för att kalla en spade en spade

  • Nej, det stämmer – särskilt inte de yngre SD väljarna som oftast inte uppfattar moderata samlingspartiet som ”förnäma”.

 86. Bra och mycket klok analys, hoppas att många i SD läser!

  Vi var tyvärr så nära något mycket bättre. Visst, man hade önskat egen majoritet, eller åtminstone 30%, men det var inte realistiskt. Men det hade faktiskt räckt om vi hade tagit 1,5 procentenheter mer från sossarna och 0,5 procentenheter från Moderaterna. Inte mycket, men då hade:

  1) SD med 19,5% varit Sveriges andra största parti framför Moderaterna med 19,5 mot 19,3%, ett marginellt men symboliskt övertag av stor psykologisk betydelse.

  2) Det socialistiska blocket hade blivit mindre än Alliansen med 39,2% mot 39,7% vilket hade gjort det svårare för Moderaterna och de andra Allians-partierna att lämna över regeringsmakten till socialisterna.

  3) Båda de två traditionella blocken hade haft siffror på under 40% vilket hade gjort dem psykologiskt svagare.

  Låt oss nu inte deppa ner oss utan se framtåt med tillförsikt och framåtanda. Nästa val gör vi ytterlgare stora framsted och då ska vi ändra den politiska kursen på riktigt. Kulturkampen går in i ett hett skede.

  Segra eller dö! SD 2022!

  • Du begriper väl för fn att SD2022 är meningslöst. Det går ju inte att få stopp på detta rent demografisk.

   Stefan importerar valboskap i högre takt än SD kan vinna över nya väljare till nästa val.

  • Man hade önskat mer, helt klart. Men vi har ett bra läge. SD har otroligt mycket makt i detta nu.

   Kristersson KAN INTE regera Sverige utan SD det är fakta. Det är matematiskt omöjligt.

   Om han då lämnar över makten till S så får han stå till svars för sina väljare, skånemoderater och företrädare…
   Partiet kommer implodera inifrån, vilket redan har börjat. Vilket såklart gynnar SD enormt mycket.

   Att vi nu på riktigt synar fjanten Kristersson är helt rätt.

   Men först bestämmer SD vilken talman det blir.

 87. Vi 82% i partiet 7-klövern. De är inte vidare diskreta med att de ser sig som ett och samma parti. De säger också med sin demonstration att den viktigaste frågan för dem är massinvandring. Så ni som har lagt er röst på något av dessa partier pga någon annan fråga kan känna er blåsta, ÄVEN DENNA GÅNG. Man kan nämligen inte få både massinvandring och bättre välfärd. Det är antingen eller

 88. Vad hände med de unga som röstade SD i skolvalet 2014? Blev de tryggare på fyra år och valde att rösta på annat politiskt parti?

  • I min kommun så var det många invandrare som var rösträknare fick jag höra efteråt , vår kommun har tydliga problem med islamism och några har gjort terror i Sverige eller i Europa . . .ÄNDÅ var det få SD-röster här ! !

   De ”moderata” muslimerna ger islamismen uppbackning så gott de kan utan att visa det utåt ! ! ! !

 89. I Finland hade sk. svenska regeringskrisen lösts på ett väldigt enkelt sätt: i decennier har kommunister, moderater, svenska folkpartiet, sossarna etc.etc suttit i gemensamma regeringar. – Är svensken så jävla trög och envis så den modellen är omöjlig här. Hur skall vi ordna gemensam försvarspolitik. Förmodligen kommer Sverige kräva ÖB posten eftersom vi har krigserfarenheter från 1809. Skrota tanken om samarbetet helt och hållet: finnarna sköter sitt och svenskarna sitt.

 90. Nästa val? Då är det försent att göra något…med 500 000 ”ny svenskar” som röster rött för mer bidrag så spelar det ingen roll om SD ökar bland ”ur”-svenskar. SD kommer aldrig över 20%.
  Sista chansen är omval nu före jul och att SD då får mer än 30%.
  Annars är det så att den här ”utvecklingen” inte kommer att gå att backa ifrån. Sverige tillhör invandrarna och jag blir inte förvånad om en anpassning till sharia kommer om 20-30 år.
  Jag hoppas att journalister och politiker är nöjda med det här…för deras barn och barnbarn kommer också att leva i det ”nya” Sverige.
  Frågan är om de tycker det ”nya” Sverige är bra eller dåligt?
  Jag vet vad jag tycker…

  • Om 4 år har vi ett stort islam-parti.
   Politikerna kommer att ha lämnat landet, journalisterna har inga belöningar att hämta ut och tvingas nog stanna i det kommande ”sh*thole-country”.

  • SD har chans på 35 % bara genom att sno från M samt KD..och i S finns också procent att ta av. Sedan finns det ca 1 miljon som inte röstade i år.

   • Ja och så har du 600.000 invandrare som blivit svenska medborgare och får rösta i riksdagsvalet.
    Vad röstar de på?…sossarna.

 91. globalisterna som äger i princip alla stora medier mobiliserar de också till nästa val. Globalisterna sitter med de stora resurserna och vill inte förlora ett land som Sverige som är deras flaggskepp i Europa. Så kampen blir hård för SD att växa. Så jag hoppas att SD nu ändrar sin taktik och blir mera renodlat i sina idéer och skiter i M.

 92. Några saker som jag tror är viktiga:
  1. Se för f-n till att sluta skriva saker som kan utnyttjas av media! Tänk er för.
  2. Jimmie måste nog prestera lite bättre i utfrågningar. Tycker att han ibland framstår som dåligt påläst.
  3. Ta lite mer plats. Tycker att SD varit borttappade i denna valrörelse.

  • Dina tre punkter är definitivt klockrena, då jag har funderat i de banorna också! Samtidigt tror jag att SD har tagit mycket för givet! Hade velat att SD ”räknade” poäng mer ”högljutt”, lyft fram de andras historia mer ”högljutt”, bredare budskap inom de andra sektorerna dyl!

  • sluta skriva saker som kan utnyttjas

   Du maste skriva vassare eftersom allt kan utnyttjas mot SD.Exakt vad ar lampligt att saga:
   1. Det ar for manga muslimer i Sverige
   2. Det ar for manga MENA i Sverige
   3. Det ar for manga outbildade som kommer till Sverige
   4. Kasta ut muslimerna.
   5. Muslimerna hor inte till Sverige
   6. Muslimer ar inte svenskar och har svart att fa jobb
   7. Muslimer som inte tar i hand borde inte fa socialbidrag

   Vad tycker du ar okay att skriva?

 93. Titta vad alla de som röstar på de landsförstörande sjukköverpartierna har ställt till med så att SD inte får majoritet och kan rädda landet. Ett uttalande taget från trollet Göran Greider fast tvärtom.

 94. Önskar att Jimmie vid varje debatt och utfrågning lyft den halva miljon människor, från kulturer med diametralt motsatta värderingar från de svenska, som kommer att välla in de närmsta tre åren. Tror det är en majoritet av väljarna som inte förstått detta. Ur detta perspektiv borde ren självbevarelsedrift ha gett SD majoritet.

 95. Lärdomen till nästa val är att ha realistiska förväntningar.
  4,7%-enheter ökning är inget att skämmas för.

  Vissa formuleringar kan också ha varit olyckliga. (formuleringen i slutdebatten tyckte inte jag var kontroversiell, men kan tänka mig att väldigt många andra tycker annorlunda)

  S har fått blodad tand med sitt fulspel.
  Räkna med mycket mer fulspel i nästa valrörelse. Hur man förebygger/kontrar det får man undersöka noga.

 96. Landets förgörandes lika värde stegrade sig i valet, men jag lovar att folket som röstade i blindo lär invända mot människors lika värde!!
  Förhoppningen finns om att nu gäller det vårt lands överlevnad och vi har ledsnat på att jämställas med Islam och andra kriminella fraktioner i vårt land, likt Vänsterpartiet i första rummet som inte blivit utav med Stalins tankar och värderingar!

 97. I nuvarande (preliminära) parlamentariska läge vore ju det bästa för landet om M + KD bildar regering, på så vis skulle landet sakta men säkert (tyvärr alltför sakta) vända skutan åt rätt håll. Nackdelen med den konstellationen blir då att C ihop med de rödgröna kan fälla regeringen. Låter vi Annie bli statsminister blir hon på så vis neutraliserad och regeringen ihop med C och SD bildar majoritet (175 mot 174). Något annat godtagbart alternativ kan jag för dagen inte se. Bäst hade naturligtvis varit om M + KD + SD kunnat bilda majoritet men nu blev det tyvärr inte så.

 98. ”Högmod går före fall” …. Det är väl en utmärkt beskrivning SDs valkampanj. För detta dåliga valresultat – i förhållande till årets tidigare prognoser – har bara SD sig själva att skylla. Bl a på grund av

  -Valaffiischer utan budskap

  – Skrämma bort väljare som bott i Sverige i tiotals år, genom att berätta för dem att de förbjuds behålla dubbelt medborgarskap. Ett helt idiotiskt förslag.

  – Berätta för hela Sverige två dagar före valet att invandrare ej vår jobb för de är ej som oss svenskar..!! Hur f*n kan man uttrycka sig så urbota korkat? Det är som att lägga bollen på straffpunkt, utan att ha målvakt i mål. Oförlåtligt oskickligt uttalande.

  – I retorik klarar ej Jimmie av att ge igen mot alla de förolämpande attacker som framförallt S och C har vräkt ur sig under valkampanjen. Framförallt i slutet av kampanjen, där det dagligen haglade förolämpningar. Med alla de lik som både C och S har under kriget mot nazisterna, borde det ju ha varit alltför enkelt att dynga till dem med dess mörka historia i sitt stöd till de tyska nazisterna.

  – Helt onödigt att ta en debatt mot retorikexperten och SD hataren Carl Bildt några dagar före val.

  Jimmie har gjort det bästa han orkat och mäktat med, vilket i många fall har varit bra – men det blev inte bättre än så här. För att SD skall kunna lämna dessa grova klavertramp bakom sig, och kunna växa framåt, behöver lagkaptenen bytas ut. I stressade debatter får man inte flippa ut som Jimmie gjorde i fredags. Med alla de års erfarenhet Jimmie har, så vet han detta. Men det är dylika klavertramp som media och politiska motståndare längtar efter att få serverat. Man skall ej heller stillatigande ta emot alla förolämpningar, som slängs ut i partiledardebatter dagar innan valdagen.

  • Håller inte med, jag ser det som att SD inte har behov av personer som påverkas av medias vantolkningar.
   Jag ser det som att de som röstade, inte stod vid valurnorna och tänkte ska jag eller ska jag inte. Dessa röster är ej värda något i längden.
   De är dessa som i nästa opinion undersökning skulle ha sänkt SD, som det är nu så är SDs siffror stigande även efter valet, hoppas jag.

  • Och vem skulle klara sig battre an Akesson?. Skulle nog ge Akesson A- i betyg. Det ar val snarare syjuntan som kommit pa att bli abortmotstandare so sankte SD.

 99. Jag tycker att samhällsutvecklingen är det momentum som skall gälla för SD, jag tycker inte att SD skall bli liberalare , det Almkvist säger är att SD skall lämna över kulturkampen till AFS.
  Det är SD som måste föra kulturkampen, på ett vettigt sätt.
  AFS är enbart ett irriterande inslag i debatten.

  • Nej, det jag säger är att en del av kulturkampen måste ske primärt genom andra aktörer än ett politiskt parti. Folk röstar inte på MP pga klimatskräck som en konsekvens av Miljöpartiets kampanjande. De röstar på MP pga klimatskräck som uppstått efter medias kampanjande.

 100. SD hade inte en chans för i första hand alla svensk MSM förtalade och (förtalar) SD samtidigt. Trump had Fox news, Åkesson har ingentking. Svenska folket litar (tyvärr) för mycket för den etablerad media, svårt att ändra detta. Litar fortfarande på pappa staten, de kommer att få (folket) en mycket traumatisk uppvaknade.

  • Forklarar inte varfor de gick ned under den sista manaden. De borde fatt 23-24%. Det har inte med MSM att gora. Viktigt hitta orsaken och sedan komma igen

   • Orsaken är att det finns stora väljargrupper som vägrar rösta på Sverigedemokraterna, oavsett hur illa ställt det är med landet och tryggheten. Kvinnor i största allmänhet, och unga svenska kvinnor i synnerhet, är målgrupper som är närmast omöjliga att bryta in i. Jag tycker som sagt att man ska sluta fokusera på unga svenska kvinnor helt och hållet. Låt dem skrika sig hesa om sina öppna gränser hur mycket de vill. Det är bara att ignorera dem. Så kommer jag göra i alla fall, för jag har ledsnat på dem.

    En annan målgrupp som är omöjlig att nå är givetvis muslimer. Dessa utgör merparten av alla invandrare som kommit de senaste par decennierna. De röstar unisont, som en enad samlad kraft, som på order. Detta kommer de fortsätta göra. Ju fler de blir, desto fler röster får Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Notera att jag inte säger _alla_ invandrare nu, eller kanske ens _alla_ muslimer. Men faktum är att muslimer generellt röstar på samma partier, så denna målgrupp får bestämma själv hur de vill göra. Att försöka bryta in i denna målgrupp är mer eller mindre omöjligt.

    Ett annat problem är vänsterindoktrineringen i skolorna, där eleverna får lära sig att Sverigedemokraterna minsann är ett rasistiskt parti som inte står upp för ”allas lika värde” (en svensk felöversättning från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter) och allt det där tramset. De får lära sig att om man vill vara god och snäll så ska man rösta vänster – alltså på rasist- islamist- och lögnpartiet Socialdemokraterna eller på kommunistiska Vänsterpartiet eller på islamistinfiltrerade Miljöpartiet. Annars är man dum och elak.

 101. Unga svenska kvinnor är bevisligen en målgrupp som gillar utvecklingen och hatar sverigedemokrater mer och mer för varje val, så varför ödsla tid på denna målgrupp? Det är lönlöst. I min mening finns det två målgrupper som är helt omöjliga att bryta in i, och dessa är – ironiskt nog – invandrare från primärt muslimska länder och unga svenska kvinnor. Alltså de som står för ökningen av sexuella övergrepp, överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter, samt de som faller offer för den. Av någon outgrundlig anledning är dessa två målgrupper de främsta försvararna av öppna gränser. Sluta fokusera på dem helt, tycker jag.

  Istället bör man fokusera på att fortsätta plocka väljare från sossarna i Norrbotten, för där verkar det ha lossnat nu. Man bör även fortsätta plocka väljare i t.ex. Dalarna, där det också verkar ha lossnat. Kvinnor över 25 kan vara värda att satsa på, då de kanske kan inspirera yngre kvinnor att sluta vilja importera våldtäktsmän till landet. Det finns även gott om invandrare som ledsnat på situationen, så där tror jag att SD har många väljare att hämta.

   • Unga svenska kvinnor skrev jag. Inte kvinnor i största allmänhet. Unga svenska kvinnor hatar partiet mer och mer för varje val, så varför ödsla tid på denna målgrupp? Vidare så är inte 12% någon imponerande siffra. Herregud, nästan hundra procent av alla kvinnor är nöjda med utvecklingen – kraftigt eskalerande våldsbrottslighet, ökad polarisering, föraktet för svensk västerländsk kultur, utländska män som gruppvåldtar svenska barn tillsammans på löpande band.

    Nästan hundra procent av kvinnor vill ha mer av allt detta, och då i synnerhet unga svenska kvinnor som nu hatar sverigedemokrater i större utsträckning än någonsin tidigare. Varför fortsätta ödsla tid på denna målgrupp när de bara glider längre och längre bort hela tiden? Fokusera på andra målgrupper istället, där det faktiskt finns en chans att plocka väljare.

    Vem har svamlat om abortförbud? Sverigedemokraterna vill inte förbjuda abort – de vill sänka gränsen för fri abort till vecka 12 istället för vecka 18 som vi har nu – för att de bryr sig om fostret. Kvinnorna verkar bara bry sig om sig själva och skiter i barnet. Det är tydligen endast kvinnans rätt till sin egen kropp som är viktig i dessa diskussioner, aldrig barnets rätt till sin egen kropp.

    • Missforstand. Ung for mig ar 18-35.

     De vill forbjuda abort efter vecka 12 utan synnerliga skal. SD syjuntan ar ett massivt sanke for SD.

     Jag forstar det etiska problemet med abort, men det kallas att skjuta sig sjalv i foten.

     • Politik är pragmatism gäller att vinna. Då måste man kompromissa. om du har logik så skulle du förbjuda alla aborter

     • Enligt Palme är politik att vilja.(Men hur får man folk att vilja det som man själv vill ; Mark Twain skrev.. det är lättare att lura någon än det är att övertyga någon att han blivit lurad och varför säger toppolitikerna att de är i en förtroendebransch

     • Vem bryr sig om demagogen Palme. Sa vill du forbjuda all abort?

      SD hade vind i seglen for 6 veckor sedan. Da vaknade syjuntan och andra idioter till liv. Nu kan vi gora vad som helst. Lat oss ta bort dubbla medborgarskap for polacker som till 90% rostar SD. Lat oss inskraka abortratten. Sedan gjorde man retratt. Dubbla medborgarskap ar okay for finnar. Still, fuck the poles. Sedan borjade man svamla om Europeisk samordning av abort. Sedan sjonk SD som en sten.

    • Pat Condell kallar många ur en viss årskull för generation snowflake varav många är unga, självupptagna självcentrerade egoistiska tjejer med en försenad pubertetsutveckling. De är ingen målgrupp att ödsla pengar och tid på

   • Det räckte med en vilja att minska aborträtten med en vecka för att skrämma tjejerna på flykten. Samtidigt vet jag en kvinna som åtminstone genomgått 5 aborter, vilket jag tycker också är fel. Det stora bekymret är att nyanserade budskap tenderar att drunkna under förgrovade budskap

  • Invandrare som sköter sig lider över vår dumhet och skulle vara en utomordentlig grupp att satsa på. Tänk på hur många underliga namn som dykt upp på sistone bland de stora partierna

 102. Det finns for manga stolpskott inom SD. Idioter som vill begransa abort. Min syster sa ”dom kan man aldrig rosta pa de vill forbjuda abort”. Skaffa nagra kvinnliga foretradare som inte ser ut som en frikyrklig syjunta.
  https://www.riksdagen.se/sv

  Att foresla EU uttrade for ett litet exportland ar sa korkat sa att man kan grata blod.

  Akesson ar en massiv tillgang med det verkar inte finnas sa mycket nytt blod i partiet. Oscar Sjostedt verkar okay. Soder och Ekerot ar bra blaslampor. Men det maste in nytt blod i ledningen annars haller det inte.

  Mattias Karlsson verkar vara instabil. Ingen etablerad politiker skulle vaga ga in i ledningen sa partiet maste skapa egna talanger. Yra om seger och dod (antagligen pa fyllan). Katastrof hittills.

  Att kasta skit pa Kasselstrad visar en enorm inskrakthet. Battre att Akesson hade sagt nagra vanliga ord.till Kasselstrand, Om nu Kasselstrand trots formodan ar en forkladd nazist sa borde man lagt fram bevis.

  Tino Sanandaji hade en viktig kommentar om invandraromraden. Det finns en massa invandrare som rostar pa SD i utanforskapsomradena. SD maste aka dit under beskydd och prata. Skotsamma invandre maste valkomnas. Man skulle kunna lata partimedlemmar vara faddrar till skotsamma invandrare. Det ar kort om alla invandrare rostar pa V eller S.Skotsamma invandrare som rostar pa SD (tex polacket) kan vara en motvikt till alla MENA som rostar S

 103. Lärdomar av detta val??
  Invandrare skall inte ha rösträtt snabbare än en som föds i Sverige, våra barn får vänta 18 år, invandrare får rösträtt direkt, dessutom i kommunalvalet utan att vara medborgare, med den makten dom fått blir det inget mer val som är för Sverige och svenskarna.
  Det är stor risk att det spårar ur och leder till våld, detta val var kanske sista möjligheten, och den saboterades i SVT med förvrängning av Åkessons budskap nära inpå valet, där rasade SD säkert 10% enbart den påverkan borde leda till omval.

  • Ja, där rök åtminstone några mandat. Men jag vill även lägga en del av skulden på Åkesson. Han verkar tro att de flesta i grund och botten tycker som han utan att tänka på att de flesta lever i pk-bubblan även om de inte fullt ut delar den.

  • Helt riktigt att invandrare INTE skall ha rösträtt snabbare än vi infödda har fått. Dessutom visar socialdemokraternas framgångar i Tensta-Rinkeby att de varit lyhörda inför locktonerna från mer pengar = ökad trygghet. Samtidigt anser jag att man svartmålar invandrares intellektuella förmågor. Majoriteten invandrare är helt vanliga snubbar, människor med dåliga sidor och bra sidor. Det gamla uttrycket die dummen Schweden är tyvärr fortfarande skrämmande relevant och inte hatar man någon som man tycker är dummare än en själv. Man ger honom en Benny Hillklapp på huvudet och ler bakom hans rygg

 104. Det behövs formuleringar av problemen som människor känner igen sig i. Många av de problem som finns idag är ett resultat av de kostnader och underskott invandringen skapar.
  Med den takt invandringen sker så kommer den att göra så att de som bor i skyddade enklaver snart kommer att drabbas av problemen. De har varit förskonade hitintills.

  Fakta om pensionerna måste lyftas fram, att det inte är en slump att de som arbetat hela sitt liv får det sämre än de som kommer som lycksökare.
  Fakta och resonemang måste ta över plakat-politiken som endast adresserar problemet, men inte orsaken.

  Att de som lever bland invandrarna och i första hand är dem som drabbas av problemen. Det måste upp till ytan att det inte är en fråga om bildning eller parti-tillhörighet, utan ett resultat av den ekonomiska verkligheten samt att de även drabbas hårdast av de nedskärningar och vårdköer som uppstått.

 105. Nog har vi lärt oss alltid . . Och nästa val lär inte bli av pga finansbranschen och politisk instabilitet/panik !

 106. Min enkla förklaring på att så många väljare svek i det sista är att fd moderater gick tillbaka till moderaterna av rädsla att det röda blocket annars hade blivit störst med råge. Alliansen vill ju ändå inte samarbeta med SD, det har de ju varit mycket tydliga med.

   • Dumt av SD att kräva utträde ur EU. Betydligt klokare att arbeta inom EU för en hårdbantning av EU och endast samarbeta kring viktiga överstatliga frågor. Gissar att få politiker utöver Macron och Juncker önskar sig ett federalistiskt EU.

 107. Jimmies uttalande om att invandrare inte passar in var mycket dåligt formulerat, det är han nog själv medveten om. Nu kommer han att få förklara sig i all oändlighet.
  Man får inte säga något som kan tas ur sitt sammanhang och förvrängas. Det ger ödesdigra konsekvenser.
  Jag förstår att han var utmattad och oskärp och dessutom frustrerad över att aldrig få ordet trots upprepade viftningar.

  • Jimmie Åkessons formulering i den här debatten var olycklig. Det blev ju inte bättre av att argbiggan Annie Lööf avbröt honom innan han ens fick tala till punkt.

   Till hans försvar vill jag ändå nämna att det var i slutet av en oerhört hektisk valkampanj och Jimmie Åkesson var liksom de övriga partiledarna slutkörda.
   Till det kom att Jimmie, hans son och sambo just hade fått ta emot ett allvarligt och synnerligen brutalt mordhot. JÅ kunde inte ens åka hem till sin familj pga av valspurten.

   Vilken partiledare/politiker skulle ha klarat sådana extrema påfrestningar utan att påverkas?

    • olamplig i efterhand? tycker inte det var ett storre problem. tror not gemene man fattar 100% vad jimmie menade. abortmotstandet skramde nog ivag fler

     • Det tror jag också. Abortmotstånd och sambeskattning – just när svenska kvinnor äntligen blivit jämlikar.

     • Hej, Jag har inte kommenterat pa flera ar. Du verkar vetting, men det finns manga stolpskott som pratar om forradare osv. Har du nagon uppfattning om hur manga AFS och SD anhangare som finns har pa Samnytt. Verkar vara en hel del personer kritiska till SD.

 108. SD borde ta tag i miljöfrågan och förklara mer om fjärde generationens kärnkraft. Folk kommer inte att söka kunskap själva. Om man pratar miljö på den här sajten misstänks man för att vara vänsterliberal. Helst ska man skryta med att man låter bilen stå på tomgång i tre timmar bara för att man hatar Miljöpartiet. Löjligt.
  Ska man skaffa väljare från ”den breda massan” får man nog ta miljön på allvar. Det är viktigt för väldigt många.

  • Miljöfrågor är en sak som människor inte sällan själva kan ta ställning till. T ex plast som ligger ock skräpar överallt och allt mikroplastavfall som finns i haven. Undrar om inte väljarna själva kan ta del av nyhetsinslag som visar på valar och fiskar som har svalt massor av plast. etc etc.

   Klimatet och klimatförändringen är betydligt svårare. Det är väldigt komplex materia som egentligen ingen klimatforskare helt behärskar – hur framstående han/hon än är.

   Här är en diskussion mellan två framstående klimatforskare och två lekmän, varav den ena ägnat många år åt klimatupplysning. Klimatforskarna har lite olika åsikter, vilket ökar deras trovärdighet, då klimatforskningen ännu inte känner till påverkan från alla tänkbara klimatfaktorer.

   https://kvartal.se/artiklar/expertpanelen-3-vad-bor-alla-veta-om-klimatforandringarna/

 109. Varför påpekar inte SD att Socialdemokraterna stödjer Muslimska Brödraskapet och ser till att organisationer som stödjer dem får våra skattepengar?
  Jag sökte på MSB för att hitta länken till Magnus Norells studie från 2016, men den är väl dold och omöjlig att hitta.
  Varför har inte den använts i debatten?

  • Vi har en väldigt bra och upplysande blogg som ger oerhört mycket intressant och matnyttig information om S-elitens inre liv. Det är S-bloggaren Johan Westerholms Ledarsidorna.se som han startade år 2014.

   Du hittar även ett antal länkar till Magnus Norells artiklar och publikationer.

    • Vet egentligen inte riktigt vad som menas med ”vanligt folk” eller socialdemokrater av den gamla stammen”. Som du kanske vet är jag 75+ och därmed väldigt gammal. Jag tror att det finns massor av gamla människor som läser bloggar och alternativa meder. De har ofta barn och barnbarn som de kommunicerar med på facebook, skype etc.

     • Om SD vill nå ut till alla kan de inte förlita sig på att folk ska ta reda på saker själva. Det måste serveras!
      Socialdemokraternas väljare tex, och nu menar jag inte de nysvenska, har säkert ingen aning om muslimska brdraskapet.

     • Menar du att människor i allmänhet är så passiva? Så att all information måste vara färdigtuggad och lättsmält?

      De jag känner i min omgivning som några grannar och människor man träffar på som hantverkare, i affärer, på T-banan osv har nu i valspurten varit förvånansvärt öppna och outspoken. De har varit så frustrerade och arga och sagt att det bara finns ett parti som man kan rösta på, nämligen SD.

      Vi var många i min generation som använde IT i arbetet och generationerna efter oss måste ju ha betydligt större IT-vana.

      PS. Vilken generation tillhör du?

 110. SD har inte presenterat siffror på invandringen under den senaste 10-20-årsperioden. De har inte varit tydliga med hur framtiden kommer att se ut demografiskt i olika befolkningsgrupper i vårt land. De talar inte tydlig om att invandringen fortfarande pågår och kommer att fortsätta och resultatet av det.

 111. Och skolpolitiken då? Jag lyssnade på ett anförande av han Jacobsson, jag minns inte hans förnamn, Stefan? Fullständigt lysande! En hel generation har gått till spillo! Här finns det mycket att ta tag i!

 112. Mycket kloka tankar. Tre synpunkter:

  1) Tappet sista två veckorna ser ut att bara vara cirka en procentenhet enligt de täta mätningar som gjordes. Och tappet från SD:s kulmen jun-jul är cirka två procentenheter. Avvikelsen mot Sentio och Yougov torde huvudsakligen förklaras av att de denna gång överskattade SD. Folk med SD-sympatier är antagligen mer motiverade att registrera sig till deras paneler. Medan instituten som använder telefonintervjuer blivit bättre på att korrigera för underskattningen.

  2) ”Vi är 82 %” – dock att 36 % enligt Novus ansåg att SD hade den bästa migrationspolitiken. Så att 82 % skulle vara ”mot SD” håller knappast.

  3) Det är kanske inte fyra år kvar till nästa riksdagsval. Bra att hålla beredskap för att det kan komma tidigare.

 113. Jag vet att det finns fortfarande människor som skulle tänka rösta på SD men i deras värld var det viktigaste att se till att makten skulle fråntas från de röd-gröna. De ”stödröstade” på Liberalerna och KD.

  • Det kan stämma, men hur kan någon vara nostalgisk tillbaka till 2000-talet …”Å vad fint”…det påminner om sjuk DDR-Ostalgi …snyft. Alla friska människor över 35 borde ju längta tillbaks till 1980-talet.

   • Absolut, jag håller med. 90-talet kan vara acceptabelt att längta tillbaka till också, beroende på var man bodde. Men sen har det snabbt blivit mer och mer outhärdligt överallt.

 114. Jag råkade tidigare idag skriva in detta under fel inlägg. Det var menat för denna artikel!
  Mina egna cyniska åsikter i denna fråga.

  SD:s partiledning förstår tyvärr inte att människor röstar på SD av den enda anledningen att de vill få stopp på en invandring som helt gått över styr.
  Dessa väljare håller inte med om, eller är helt likgiltiga om det mesta av de övriga frågor som SD:s makthavare envisas med att driva.
  Vanliga människor är absolut inte anhängare av att försämra LAS bestämmelserna, snarare tvärtom!
  Att ett parti som påstår sig vilja vinna kvinnoröster ger sig in i abortträsket är ofattbart och kan bara sluta i katastrof!
  Det är för mig obegripligt att SD:s makthavare anser att alla Sveriges LO-medlemmar som har tröttnat på invandringen per automatik istället skulle vilja ha en moderatregering! Detta speciellt som det var en moderatledd regering som skapade det mesta av dagens totalhavererade invandring.
  Mycket få om ens en enda väljare röstar på SD pga. SD:s partiprogram De röstar på SD för att de ogillar de andra partiernas hanterande av invandringen!
  SD:s väljare är utspridda i nästan alla riksdagspartier. Då gäller det för SD att bli så stora som möjligt för att driva regeringen, till en mer realistisk inställning i invandringafrågan och detta oavsett vilka partier som ingår i denna regering! Att ingå i denna regering är inget självändamål, snarare tvärtom. Gör istället som dansk folkeparti, stå på utsidan som passivt stödparti och påverka på detta sätt istället för att ge sig in regeringsträsket!
  SD:s väljare röstar absolut inte på SD för att SD skall agera dörrmatta för moderaterna.
  Alla undersökningar visar tydligt att en majoritet av det svenska folket uppenbart är emot vinster i välfärden, varför skall då SD:s makthavare i en i invandringssamanhang helt oviktig fråga gå emot en majoritet av befolkningen?
  Homoäktenskap och adoptioner är en ickefråga som borde ha försummats!
  SD:s makthavare borde ha riktat in sig på ett fåtal kärnfrågor och mer eller mindre struntat i en mängd av tämligen ointressanta bagateller som inte ger en enda extra röst men desto mer bekymmer!
  Det finns säkert fler exempel på detta självmordsagerande från SD:s makthavare!

  • Här också skurit tänder över detta och har samma analys .
   En moderat som ville outa SD skrev att SD egentligen är kollektivistiska eftersom de värnar nationen. Vi borde hålla oss till begreppet nationalister helt enkelt. Ta de frågor som rör bevarande av nation och damma av de konservativa idéer som fanns på 70talet, när sossarna rev och slet i allt. Överallt.
   Det ger en långsiktig politik utan att ens nämna invandring. Den frågan kommer med per automatik i ett sånt läge.
   Vi behöver viss kulturmix men på Sveriges villkor

 115. Jag har varit aktiv i kommentarerna nedan. Har ar mitt forsok till att sammanfatta min diskussion med en rad andra personer. Ett forsok att skapa lite ordning i diskussionen

  Antag fyra typer av bosatta i Sverige.
  1. Ej medborgare
  2. Medborgare, ej kulturell svensk (barnen blir ej kulturellt svenska)
  3. Medborgare och kulturell svensk
  4. Medborgare, kulturell och etnisk svensk (inkluderar barn till typ 3)
  (Jag bortser fran samer och andra minioritetsfolk som inte ar kulturellt svenska men som boddi Sverge redan ar 1900)

  Partiledningarna har olika syn pa en ideal fordelning::
  * V. MP, C ar okay med fordelning 10-30-30-30
  * L, S, KD, M vill ha mindre paralllel samhalle, kanske 10-10-30-50
  * Under Reinfeldts tid ville alla som V, MP, C. Idag later M lite hardare an L men i sak tror jag inte skillnaden ar sa stor.
  * SD 4-1-25-70
  * Jag skulle gissa att AFS ligger nara SD. Kanske 4-1-15-80

  MSM vill inte visa vad partierna tycker. De vill garna lata SD/AFS framsta som 4-1-5-90, dvs i storet sett bara plats for etniska svenskar. Denna forvrangning av budskapet har medfort att SD har anpassat sin retorik. MSM vill inte prata hogt hur stor typ 2 ar redan idag.

  SD skulle tjana pa att saga som det ser ut. Typ 1 och typ 2 ar redan sa stora att den svenska kulturen ar hotad pa langre sikt (20+ ar). Eftersom sjukloverna fortsatter fylla pa sa ar den enda losningen att vaxa typ 3. Etniskt svenska kvinnor foder redad idag fler barn an i andra europeiska lander, sa typ 4 kan inte forandras mycket. Ett abortforbud skulle oka typ 4, men ar totalt ogenomforbart (och idioti enligt min syn).

  Samnytt ar fullt med flitiga debattorer som bara verkar vilja se typ 4. Alla andra, inklusive SD, ar svikare. De hoppas pa AFS, men jag tror inte Kasselstrand ar partiet for enbart typ 4, men han ar otydlig. Om han skulle bli ett typ 4 parti far han max 1% av rosterna i Sverige.

  Jag sag en trott och narmast uppgiven Akesson sitta i Skavlan och forsvara Karlssons uttalande om seger eller dod. Det verkade som Karlsson styr Akesson. Hoppas inte det ar fallet. Centralstyret inom SD ar dock ett massivt problem. Jag kan forsta uteslutningar om foretradare sager att typ 3 inte ar svenskar. Det verkar dock som vissa uteslutningar enbart ar orsakade av personkonflikter. Utan nytt blod stagnerar SD.

  Den enda raddningen for den svenska kulturen ar att fylla pa med typ 3 fran utlandet. Nyheter Idag har papekat att 90% av polacker i Sverige gillar SD. Det ar vad sok kravs, men nar jag papekar det sa blir det manga mothugg har pa Samnytt.

  • SD har aldrig pratat om något abortförbud.
   De flesta läsare och kommentatorer på Samhällsnytt är öppna SD-sympatisörer.

   • Du ar flitig, men far garna kommentera vad jag skriver. Du har gjort samma kommentar om abort tidigare. Jag skrev ”svamla om abort”. Var namner jag abortforbud???

    Men okay, om sex ledande SD kvinner skriver en proposition om att inskraka fri abort till 12 veckor och partiledaren inte verkar ha en susning om detaljer sa blir jag orolig. Jag skulle gissa att flera av dessa kvinnor vill inskranka abortratten ytterligare. Sjalv skiter jag i abortfragan men den beror manga svenskar. Som Erik Almqvist papekade maste SD bredda sig och inte skramma ivag folk. Inte ens KD kan fa roster pa abortmotstand. Det tog dem 20 ar att fatta.

    • Du skrev även längre upp ” Ett abortforbud skulle oka typ 4, men ar totalt ogenomforbart (och idioti enligt min syn).”.
     Jag har märkt att det inför valet spreds falska rykten om SD och abort. Därför är det viktigt att påpeka detta.
     (Du skrev ju även att din syster trodde att SD vill förbjuda abort).

     • Det var en generell diskussion om hur man kan fa fler etniska svenskar. Abortforbud skulle fungera.

      Tack for din arlighet att lagga tillbaka tidigare kommentar.

      Om SD nu vill begransa abortratten sa kunde man gatt ut med statistik som visar att INGET annat EU land har fri abort till 18 veckor. Det visar faktiskt SOU som de refererar. Vidare borde de tankt pa att visa trovardighet. Svenska kvinnor tror naturligtivs att SD-kvinnorna vill forbjuda abort i flera steg. De skulle kunna ha gatt ut och sagt ”Vi vill aldrig begransa den fria abortratten under de forsta 12 veckorna.” Men det sa man inte. Jag vet fortfarande inte vad de egentligen tycker.

 116. Nerskärningar i välfärden är priset som vi får betala nu efter decenniers ohämmad asyl/bidragsturism, jag föredrar dock det mot att SD pressar igenom sina viktigaste kärnfrågor. Skyll inte på SD, skyll på sjuklövern!

LÄMNA ETT SVAR