Näthatsgranskaren lät sina djur svälta ihjäl – hyllas nu som antirasistisk hjälte av Agria Djurförsäkring

”Näthatsgranskaren” Tomas Åberg, 43, framställs i en stort uppslagen artikel i Aftonbladet som ”nättrollens värsta mardröm”. Han har massanmält 750 personer som skrivit invandringskritiskt på nätet till polisen. Åberg har dock ett mörkt förflutet som djurplågare och belades med djurhållningsförbud efter att på sin gård i Närke låtit ett flertal jakar svälta ihjäl. Detta tycks inte bekymra Agria Djurförsäkring som är en av huvudsponsorerna bakom initiativet ”Svenska hjältar” där Åberg hyllas.

Tomas hette tidigare Bergström i efternamn men bytte till Åberg för att sopa igen spåren efter sig när djurplågeriet uppmärksammades i lokalmedia och väckte stor ilska bland invånarna på orten. Tomas uppges också ha satt i system att hålla sig undan kronofogden, delgivningsmän och andra fordringsägare och har lika systematiskt inte dykt upp i domstol när han kallats i olika ärenden, varför flera mål har fått avgöras genom så kallade tredskodomar.

Systematisk vanskötsel av djur under flera års tid
När Tomas beläggs med djurhållningsförbud är det efter att i flera år vid upprepade tillfällen fått anmärkningar om vanskötsel som han struntat i. I rättshandlingarna påtalas att flera aktörer under lång tid förgäves försökt få Tomas att förstå att djuren måste få mat och vatten och behandlas för de sjukdomar och parasiter de drabbats av. I beslutet står därför att Tomas inte kan komma ifråga för det undantag från djurhållningsförbud som kan meddelas den som kan förväntas inte återfalla i djurplågeribrott.

Inget av detta berättar emellertid Aftonbladet när man i sin artikelserie ”Svenska hjältar” hyllar Tomas Åberg. Däremot talar man om att Tomas tidigare arbetat som polis, för att ge extra legitimitet åt den verksamhet han nu ägnar sig åt. Varför Tomas inte är polis längre uppges däremot inte. Det är oklart om det har något att göra med hans eget klammeri med rättvisan och fordringsägare.

750 polisanmälningar – 9 av 10 oriktiga
Vi får i den vänsterradikala boulevardtabloiden i stället veta att Tomas gjort inte mindre än 750 polisanmälningar mot personer som uttalat sig invandringskritiskt i sociala medier, eller som ”hotat och hatat” som Aftonbladet väljer att formulera det. Det är emellertid bara en typ av ”hot och hat” som Tomas är intresserad av – det som kommer från ”högerextremt” håll.

Detta utgör endast en liten bråkdel av det totala näthatet där andra noterbara inslag är hatet från vänster mot allmänborgerliga och Sverigedemokrater samt hatet från invandrare mot judar, kristna, polisen och svenskar i allmänhet, inte sällan i kombination med hyllningar till muslimsk terrorism.

Det är också endast en liten bråkdel av de 750 anmälningar som Tomas lämnat in som polisen ansett det funnits anledning att överhuvudtaget utreda som eventuella brott och ännu färre som lett till någon form av påföljd.

Andra motiv bakom massanmälningarna
Kritiker menar att Tomas i egenskap av före detta polis borde veta vad som är brottsligt att säga och vad som ligger inom yttrandefrihetens ramar och att det verkliga syftet med de många hundratals polisanmälningarna är att skrämma människor till tystnad. Det kan vara fråga om ett rättshaveristiskt missbruk som rentav kan vara olagligt och som i varje fall till ingen nytta binder upp polisens redan knappa resurser som behövts för att utreda riktiga brott.

Aftonbladets läsare får också veta att Tomas startade sin massanmälningsverksamhet i januari 2017 och tog hjälp av en kompis som är systemutvecklare för att ta fram ett verktyg som trålar brett på Internet och fångar upp kommentarer som Tomas sedan kunnat förvandla till polisanmälningar. Fler personer knyts nu till verksamheten så att antalet polisanmälningar kan mångdubblas.

Tidningen Nya Tider, som var först med att skriva om Tomas förflutna som dömd djurplågare, berättar också att Tomas projekt ”Näthatsgranskaren” av regeringen via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) nu fått ett skattefinansierat bidrag på 600 000 kronor. Det mesta av dessa pengar lägger enligt uppgift Tomas själv beslag på som lön.

Djurförsäkringsbolag sponsrar hyllning av djurplågare
Aftonbladet har upplåtit sin plattform för ett initiativ som getts namnet ”Svenska hjältar” där Tomas Åberg är en av de personer som lyfts fram och hyllas. Bakom initiativet som sponsorer finns bland annat Försvarsmakten och SOS Alarm.

En annan huvudsponsor som framhävs i videovinjetten till intervjuerna med ”hjältarna” är försäkringsbolaget Agria Djurförsäkring. Samhällsnytt söker företaget för en kommentar om varför man sponsrar ett initiativ som hyllar en djurplågare, något som borde vara i uppenbar konflikt med de värderingar kring djurhållning som ett djurförsäkringsbolag står för.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mats Dagerlind

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.