framanbar-inte-naiv-feat
Inrikes

Majoritet av vindkraften i händerna på utländska ägare

Publicerad 3/17/2022
Annons

Kriget i Ukraina har varit ännu en väckarklocka för farorna med att låta andra länder ha kontrollen över den egna energiförsörjningen. Vid övergången till så kallad hållbara energislag gör Sverige dock om samma misstag. Om bara några år kommer en majoritet av vindkraften i Sverige att ha utländska ägare och i vissa områden nära hundra procent.

Olja och gas är energislag som Sverige efter att ha gett upp unionen med Norge varit tvungna att importera, från diktatur- och skurkstater. Även när det gäller kärnkraften har Sverige skaffat sig ett utlandsberoende då denna och tidigare regeringar valt att förbjuda uranbrytning på svensk mark.

Det här skapar en stor osäkerhet kring energiförsörjningen, vilket Rysslands invasion av Ukraina är det senaste konkreta exemplet på. När Sverige nu växlar över till så kallade gröna och hållbara energislag, framför allt vindkraft, görs dock samma misstag om.

Nära 100 procent utländska ägare till vindkraften i norr

I Sverige som helhet har en majoritet på 66 procent av de vindkraftsprojekt som ska stå klara till 2024 utländska ägare. I Norrbotten där den största utbyggnaden sker är siffran för utländskt ägande nära 98 procent.

Vindkraften för i sig själv med sig en rad osäkerhetsfaktorer, bland annat när det gäller omöjligheten att garantera en stabil och kontinuerlig leverans av elektricitet. När vindkraftverken har utländska ägare ökar osäkerheten ytterligare.

Tyska storägare kan vilja sälja elen till Tyskland

En av storägarna till svensk vindkraft är Tyskland. I Norrbotten kontrollerar man närmare hälften av den installerade effekten.

Tyskland brottas nu med enorma energiförsörjningsproblem sedan Die Grüne lyckats övertala regeringen att avveckla kärnkraften och den inte längre ska ersättas med gas från Ryssland via Nordstream 2. Tyska ägare till vindkraft i Sverige skulle kunna besluta att sälja all sin el till Tyskland med svåra konsekvenser för den svenska elförsörjningen.

Svartlistat kinesiskt kraftbolag får verka i Sverige

En annan storägare till vindkraft i Sverige är den kinesiska diktaturen. Via bulvanföretag som China General Nucelar Power äger man redan närmare en femtedel av de svenska vindkraftverken och andelen fortsätter att öka.

CGNP är svartlistat i USA för sina kopplingar till den kommunistiska diktaturregimen, men i Sverige tillåts de fortsätta verka.

Regeringen hävdar: ”Vi är inte naiva”

Energi- och digitaliseringsminister Kashayar Farmanbar (S) hävdar dock att man inom regeringen ”inte är naiva” och att man ”ser över” hur utländska ägare kan påverka drift och leverans av el och därmed utgöra ett hot mot Sveriges elförsörjning.

Regeringens tidigare energipolitiska beslut har samtidigt utlöst den värsta elkrisen i Sverige i modern tid med skenande elpriser, elbrist och en kraftigt eftersatt utbyggnad av infrastrukturen för eldistribution. Såväl hushåll som företag går på knäna i stora delar av landet.

Hård kritik från oppositionen men även internt inom S

Kritiken mot den rödgröna energipolitiken har varit hård från oppositionen. Men även lokalt inom Socialdemokraterna protesteras det nu mot regeringens hantering av detta politikområde.

Björn Karlsson är professor i energisystem vid högskolan i Gävle men också socialdemokratisk lokalpolitiker. Han är kritisk till hur elen och pengarna går till utlandet samtidigt som alla de negativa miljökonsekvenserna som vindkraftsparkerna för med sig drabbar den svenska lokalbefolkningen.

– Man gör dyra investeringar i vindkraft och den elen kommer under överskådlig tid att öka Sveriges export. Väldigt lite pengar stannar kvar i Sverige, vi säljer bort en naturresurs, förklarar Karlsson för SVT.

Folkliga missnöjet växer

Den aggressiva utländska exploateringen av den svenska naturen från utländska vindkraftsbolag fortsätter samtidigt som de folkliga protesterna tilltar i styrka. Stora naturvärden går förlorade.

På många håll känner de boende sig också rättslösa då Mark- och miljööverdomstolen regelmässigt avvisar överklaganden mot beslut att bygga vindkraftsparker.

Se Samnytts dokumentär

Samnytt har kritiskt granskat vindkraften i Sverige i en dokumentärserie i tre delar:

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1049Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons