I en ny undersökning från Yougov inför det stundande EU-valet har man tittat på vilka frågor som engagerar mest. Man har även mätt hur stor andel av befolkningen i respektive land som anser att man bör stoppa mottagandet av ”flyktingar från konfliktområden”. Bara Italien och Polen har en marginellt större andel än Sverige som vill sätta stopp för inflödet.

Undersökningen har beställts av åtta europeiska dagstidningar och innefattar mer än 8 000 personer i åtta länder. Inför EU-valet 2014 rankades ekonomin, arbetslösheten och statsskulderna som de viktigaste frågorna. 2019 är det istället migrationen och klimatet som oroar européerna mest och ungefär hälften vill inte att deras land tar emot fler asylsökande.

Man anser även att migrationen från länder utanför EU är en av unionens största utmaningar. Frågan engagerar mer bland äldre européer medan det är främst yngre som oroas av klimatet.

Sverige bland de mest migrationskritiska
51 procent av de tillfrågade i Sverige anser att man inte bör ta emot fler asylsökande medan 26 procent inte håller med om påståendet. I Italien och Polen ligger motsvarande andel på 53 procent.

LÄS ÄVEN: Sex av tio vill minska på invandringen

Minst kritiska är man i Tyskland där 34 procent vill ha ett stopp och 41 procent ett fortsatt mottagande.

Majoritet för EU-armé
Nästan hälften av de tillfrågade är positiva till att ge EU större befogenheter avseende säkerhet och försvar och nästan hälften gillar idén om en gemensam EU-armé. I just denna fråga är svenskarna minst positiva.

Områden där man inte vill ge EU mer makt är frågor som rör arbete, pensioner, hälsa och utbildning.

Ytterligare ett område där svenskarna sticker ut är EU-skepticism. Var fjärde svensk instämmer bara lite eller inte alls i påståendet om att ett svenskt EU-medlemskap är bra.

Vilken fråga är viktigast inför EU-valet?