margot wallström

Foto: Frankie Fouganthin.

Inrikes

Margot Wallström vill inte lägga sig i fallet Tommy Robinson

Publicerad 6/11/2018
Annons

Den 30 maj ställde Björn Söder (SD) en skriftlig fråga till utrikesministern om fallet Tommy Robinson i Storbritannien. Nu har Margot Wallström (S) svarat.

I sin fråga till Wallström menar Söder att omständigheterna kring gripandet framstår som så pass anmärkningsvärda att fallet förtjänar genomlysning för att säkerställa hur rättsstatens principer efterlevs av Storbritannien.

LÄS MER: Tusentals demonstrerade i London för att Tommy Robinson ska frias

Han vill veta om ministern och regeringen i sina förbindelser med Storbritannien efterhört, eller avser att efterhöra, hur man ser på gripandet av Robinson.

Söder vill även veta om det enligt ministerns bedömning i något avseende anses vara principiellt problematiskt att i en EU-medlemsstat belägga journalister med rapporteringsförbud om ingripanden mot politiska aktivister.

Svaret från Wallström blir blott ett konstaterande om hur brittisk lag i vissa fall tycks fungera och att det inte föreligger någon anledning att ifråga det brittiska rättsväsendet.

Det är enligt brittisk lag i vissa fall förbjudet att rapportera om en pågående rättegång, detta för att inte påverka rättegången. Detta tycks ha varit fallet i Leeds, där Tommy Robinson, då han filmade vid en domstol, befanns ha brutit mot denna regel.

Vi ser ingen anledning att ifrågasätta brittiska rättsvårdande instansers tillämpning av brittisk lag, som vi kan utgå från står i överensstämmelse med internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefrihet.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1249”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons