mats-fredlund-sd-faksimil-svt-video

Faksimil SVT-video

Inrikes

Mats Fredlund tar strid mot LO-fackens politiska förföljelse av Sverigedemokrater

Publicerad 6/15/2020
Annons

Hård kritik har under en längre tid riktats mot hur de vänsterpolitiska LO-facken utövar repressalier mot arbetare som sympatiserar med icke-röda partier, främst Sverigedemokraterna. Den politiska förföljelsen sker bland annat genom uteslutningar, något som i avsaknad av lagstiftning gör anställda delvis rättslösa på svensk arbetsmarknad. En av de drabbade är tidigare Transportanslutna SD-politikern Mats Fredlund i Kiruna som nu valt att ta strid i domstol för att komma till rätta med vad han menar är fackförbundens maktmissbruk.

Den ”svenska modellen” innebär att det är arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer som i avtal kommer överens om löner, villkor och mycket annat. Ansvaret har delegerats till partnerna från lagstiftaren men många menar nu att framför allt LO-facken inte tar detta ansvar och ägnar sig åt maktmissbruk och politisk förföljelse när man rensar ut arbetare med ”fel” åsikter och partitillhörighet.

Att engagera och organisera sig politiskt är en grundlagsskyddad rättighet. Många menar att fackföreningsrörelsen i Sverige trampar på den rätten när man numer systematiskt rensar ut oliktänkande ur förbunden. Beslut som anses grundlagsstridiga har tagits av ett antal förbundsstyrelser om att politiskt engagemang i bland annat Sverigedemokraterna automatiskt ska leda till uteslutning eller nekat medlemskap.

Uteslöts när han blev invald i kommunfullmäktige

En av de som drabbats av de politiska utrensningarna är Mats Fredlund i Kiruna. Han uteslöts ur facket när han engagerade sig som kommunpolitiker för Sverigedemokraterna. Han och många andra arbetare finner detta oacceptabelt – dels rent principiellt och dels mot bakgrund av att SD idag är näst största parti inom LO-kollektivet och bland männen det allra största.

Mats har gått till domstol för att få den politiskt motiverade uteslutningen av honom ogiltigförklarad. Arbetarkampen gäller dock inte endast honom själv. Han hoppas på ett prejudicerande domslut så att LO förbjuds utöva politisk registrering och förföljelse av sina medlemmar i framtiden. Om domen inte går hans väg i Sverige är han beredd att driva ärendet vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

– Jag har sagt redan från första början att jag backar inte. Det här gäller inte mig, det gäller alla sverigedemokrater. Vi har samma rättigheter som alla andra, slår Mats fast i en intervju med Dagens Nyheter.

Vid sidan av sitt jobb som traktor- och lastbilsförare på gruvbolaget LKAB är Mats politiskt intresserad och en varm Sverigevän. Han är bekymrad över den förda invandringspolitikens negativa effekter på samhället. Det var därför naturligt för honom att engagera sig i Sverigedemokraterna och i valet 2018 valdes han in för sitt parti kommunfullmäktige. Han är också medlem i LO-förbundet Transport.

När Mats politiska uppdrag kom till fackledningens kännedom beslöt man att utesluta honom. Transport är ett av de förbund inom LO som i sina stadgar sedan en tid tillbaka strukturellt diskriminerar Sverigedemokrater. Uteslutningen kom bokstavligen ”som ett brev på posten”.

S makt inom LO utmanas

Inom LO är den traditionellt socialdemokratiska makten nu hotad. De började med att många arbetare började rösta borgerligt då man ansåg att man inte längre gynnades av S-politiken. På senare tid har alltfler arbetare också blivit besvikna på den förda invandringspolitiken som man menar tränger undan svenska arbetare på arbetsmarknaden till förmån för utländska och pressar ned lönerna. SD har därför seglat upp som näst största parti inom LO-kollektivet totalt och på den manliga sidan är SD till och med störst.

Inom en inte alltför avlägsen framtid kan Sverigedemokraterna vara Sveriges största parti även parlamentariskt och i LO-förbunden upplever de S-märkta fackledningarna nu sin makt hotad. I kampanjer, som ådragit sig kritik för att slira på sanning och fakta, har LO de senaste åren velat stämpla SD som ett arbetarfientligt och rasistiskt parti.

Kampanjerna har dock inte krönts med framgång. För att garantera ett fortsatt S-styre i LO-förbunden har beslut tagits om att alla politiskt aktiva Sverigedemokrater – personer som kan tänkas utmana S om makten i förbundsledningarna – ska uteslutas.

Ett maktskifte inom LO innebär också ett hot mot Socialdemokraternas maktställning i Sverige. Detta eftersom stora summor av fackmedlemmarnas avgifter slussas vidare till S partikassa och LO aktivt kampanjar för Socialdemokraterna i allmänna val.

Kommande mer socialkonservativa LO-ledningar, centralt eller på förbundsnivå, skulle sannolikt sätta stopp för fackförbundens partipolitiska påverkanskampanjer och renodla uppdraget till att tillvarata arbetstagares intressen oavsett partitillhörighet. Utan socialdemokratisk draghjälp från LO skulle ett parlamentariskt maktskifte i Sverige i mer socialkonservativ riktning sannolikt ske snabbare än annars.

SD-fientlig ny LO-ordförande

Transport är ett av de LO-förbund som är mest hårdföra i sin politiska förföljelse av oliktänkande genom att man helt rensar ut SD-aktiva ur leden. Men diskriminering förekommer i också i många andra av förbunden. I stället för uteslutning åsidosätts där i stället principen om alla människors lika värde genom att Sverigevänner inte tillåts inneha fackliga förtroendeuppdrag.

LO har nu inlett sin kongress, ett event som man bara håller var fjärde år. En ny LO-ledning ska väljas. Många hoppas på att den i motsats till tidigare ledargarnityr ska följa med tiden och självmant sätta stopp för fortsatt strukturell diskriminering och politisk förföljelse av medlemmar.

Något som talar emot det är emellertid att den som av en majoritet av förbunden föreslagits och nu också valts till ny LO-ordförande efter avgående Karl-Petter Thorwaldsson är omvittnat SD-fientliga Susanna Gideonsson med bakgrund i Handels.

Under sin tid i det förbundet har hon varit instrumentell i att diskriminera Sverigedemokrater, bland annat genom att personligen nyligen se till att en SD-politiker fråntogs uppdraget som fackklubbsordförande på en Ica Maxi-butik i Skåne. Inget har framkommit som indikerar att Gideonsson ändrat inställning och hon vill idag inte uttala sig i frågan.

Mats Fredlund i Kiruna har inte några fackliga förtroendeuppdrag, men i Transport behövs inte det för att utsättas för repressalier i form av uteslutning. Det räcker med att vara politiskt aktiv i SD.

Kritisk till den förda invandringspolitiken

Mats avfärdar kategoriskt försöken från facket att demonisera honom och hans partikamrater som rasister som värdegrundsargument för att de inte ska få vara med i facket. Han menar att SD tvärtom har en mer humanistisk värdegrund och pekar bland annat på hur den höga invandringen lett till en urholkad välfärd och ökad otrygghet i samhället.

– Vi tar in så otroligt mycket invandring så vi inte ens har råd till våra gamla, sjuka och skolor.

Vidare vill Mats inte att Kiruna ska gå samma öde till mötes som Stockholm och Malmö. Därför behovs SD lokalt menar han.

– Vi har inte fått hit allt det där. Bilbränderna, skjutningarna och våldtäkterna.

Motiverar uteslutningar med skäl utanför arbetsmarknadspolitiken

På Transport anför man i den pågående rättsprocessen gällande Mats utslutning och som skäl för att systematiskt utesluta aktiva Sverigedemokrater ett antal lösryckta uttalanden från personer som tidigare varit med i SD men inte är det längre.

Man har i de handlingar som lämnats in i målet också plockat ut skrivningar i Sverigedemokraternas principprogram som man menar inte är förenliga med fackets stadgar. Ingen av dessa har dock något med arbetsmarknad att göra.

I stället handlar det om SD:s syn på invandring, islam och mångkultur. Man nämner också partiets tidigare motstånd mot homoadoptioner, en linje som partiet sedan en tid tillbaka övergett. Vilken inställning de politiska partierna i Sverige har i den frågan är samtidigt av mer akademisk art, då de internationella adoptionsbyråerna inte godkänner samkönade par som adoptivföräldrar.

För Mats är det centralt att den som invandrar till Sverige anpassar sig till det svenska samhället. Ständiga rapporter om kriminella gäng, droghantering, låga skolresultat, skolk från SFI, decennielång bidragsförsörjning, hedersförtryck, muslimsk radikalism, jihadresenär och klanstrukturer i de invandrartäta områdena indikerar emellertid att det är illa ställt med integrationen.

– Man måste ta sederna dit man kommer, så har det alltid varit. Men så är det inte längre i Sverige, förklarar Mats för DN.

Facket inte en förening vilken som helst

Mats menar också att Transports argument om att man bara är en förening bland alla andra och därför har rätt att sparka ut eller neka vem man vill inte håller. Facket har en särställning, mer så i Sverige där dessa organisationer delegerats stora delar av ansvaret för arbetsmarknaden jämfört med andra länder där regleringen hanteras parlamentariskt genom lagstiftning.

– Fackförbundet ska vara den anställdes trygghet på arbetsmarknaden och då ska de inte bry sig om religion, politik eller vad jag gör på min fritid. De ska sköta mina frågor angående jobbet. Det är det de har betalt för, sedan ska de skita fullständigt i allt annat, dundrar Mats när han får frågan från DN:s reporter.

Mats visar hur fel den pågående förföljelsen av Sverigedemokrater är genom att exemplifiera med om facket skulle ägna sig åt motsvarande mot andra grupper.

– Vad skulle hända i samhället om facket började säga att muslimer inte fick vara med. Då går du mot en folkgrupp, då är det direkt rasism. Det är samma sak, varför ska man få välja ett parti som inte får vara medlem men inte en folkgrupp?

Transport: ”Uteslutningar uttryck för likabehandling”

Transports förbundssekreterare Lars Mikaelsson håller dock inte med om att det man ägnar sig åt skulle vara diskriminerande eller politisk förföljelse, än mindre hets mot folkgrupp. Tvärtom menar han att den systematiska uteslutningen av Sverigedemokrater är ett uttryck för likabehandling.

– Vi tycker nog såhär i grund och botten: är man medlem hos oss så ska man också vara en fullvärdig medlem och kunna ställa upp och ta på sig uppdrag. Det är grundläggande att vi har likabehandling.

Mats har inte haft några uppdrag inom Transport men det beror inte på att han av partipolitiska skäl inte kan tänka sig sådana. Många av de Sverigedemokrater som blivit föremål för fackliga repressalier har inte bara varit beredda att ta på sig uppdrag utan har också gjort det, men då tvingats bort av just det skälet.

Tror inte SD:are vet vad de röstar på

Mikaelsson anser också att fackets strukturella utrensningar av SD-aktiva är en viktig fråga av en annan anledning. Enligt honom förstår SD-politiker inte vad det är för ett parti de företräder. En uteslutning ur facket kan därför vara den signal som får en SD-aktiv person att komma till insikt

– Jag tror inte att de som röstar på SD fullt ut satt sig in i SD:s partiprogram, spekulerar Mikaelsson.

Inom SD centralt skakar man på huvudet åt Transportledningens spekulationer krig att Sverigedemokrater skulle vara mindre politiskt medvetna och insatta i sitt partis politik jämfört med de som sympatiserar med andra partier.

SD: ”En skandal”

Sverigedemokraternas vice ordförande och gruppledare i riksdagen, Henrik Vinge, kallar uteslutningen av Mats Fredlund för ”en skandal”. Samtidigt håller man partipolitiskt armlängds avstånd till enskilda ärenden och rättsfall.

Allmänt är partiet i likhet med alltfler svenskar på gatan kritisk till fackets partipolitiska kopplingar till framför allt Socialdemokraterna. Det är något man anser inte är förenligt med ett modernt demokratiskt välfärdssamhälle.

Det existerar inte som i den fackliga rörelsens barndom längre några avgrundsdjupa klassklyftor på arbetsmarknaden och det inte självskrivet att vänsterorienterade partier bättre tillvaratar arbetares intressen än partier med annan ideologisk åskådning. Att så många arbetare vänt Socialdemokraterna ryggen till förmån för allmänborgerliga partier, och på senare tid även Sverigedemokraterna, bör enligt SD uppfattas som ett kvitto på det.

LO vägrar samtala med SD

SD har tidigare haft möten med arbetsgivarsidan och Vinge berättar för DN att man även sträckt ut en hand till LO om hur man tillsammans kan arbeta för löntagares intressen bortom snäva partiintressen. Den handen har dock avvisats från LO:s ledning.

Så sent som för en vecka sedan skickade partiledare Jimmie Åkesson ett brev till LO i vilken man föreslog ett möte för att diskutera den av regeringen tillsatta och nu slutförda  LAS-utredningen som vållat stor politisk debatt. Men det blev ett tvärt nej som svar, berättar Vinge.

På sikt menar Vinge dock att LO:s förföljelse av Sverigedemokrater blir ohållbar, antingen genom att den genom domslut beläggs vara olaglig eller att man tvingas backa inför en allt bredare folklig opinion mot agerandet. Fallet med Mats Fredlund kan vara en viktig pusselbit.

– Får vi ett domslut som innebär att man inte kan utesluta sverigedemokrater bara på grunden att de är sverigedemokrater, då innebär det att väldigt många sverigedemokrater kommer våga bli aktiva inom LO. Det är det som LO-ledningen är rädda för. Det är därför de utesluter. De förstår att om den sverigedemokratiska opinionen inom LO blev fackligt aktiv så skulle deras makthegemoni utmanas, berättar han för DN.

Statsvetare om facket: ”en organisation med mycket inflytande, makt och resurser”

Dagens Nyheter har även pratat med statsvetaren Ann-Cathrine Jungar vid vänsterorienterade Södertörns högskola. Hon forskar om det som där kallas ”populistiska och högerradikala partier”, en kategori i vilken man inkluderar Sverigedemokraterna.

Jungar bekräftar att det skulle vara en ytterligare stor vinst för SD om partiets sympatisörer fick det inflytande inom LO som de enligt sin numerär som näst största parti borde ha men idag inte har. Hon berättar för DN att LO tidigt började ”mota Olle i grund” och vidta mått och steg för att stoppa SD:s framfart inom facken, oavsett hur många anslutna som röstar på partiet.

Jungar pekar på att LO i motsats till flera riksdagspartier inte ändrat inställning och börjat respektera den kraftigt ökande andel av svenskarna som röstar socialkonservativt. Man håller i stället hårdnackat fast vid sitt motstånd och har snarare trappat upp kriget mot SD, trots att en allt större andel av fackavgifterna betalas av medlemmar som sympatiserar med det partiet.

Hon förklarar också vilken maktställning de fackliga organisationerna har i Sverige genom sin sammanflätning med staten och det mandat till politiskt beslutsfattande man delegerats av riksdagen.

– De svenska fackförbunden är väldigt speciella. De är fristående organisationer som samtidigt är väldigt tätt sammankopplade med staten. De är delaktiga i politiskt beslutsfattande och har också vissa kompetenser och befogenheter på arbetsmarknaden att förhandla och företräda. Det är en organisation med mycket inflytande, makt och resurser.

Ser ingen snabb förändring framför sig

Jungar tror dock att LO kommer att hålla ställningarna ett tag till innan man tvingas överge sina SD-fientliga metoder. Som en alternativ utveckling ser hon att SD skulle kunna etablera nya fackliga organisationer. Partiet har prövat det tidigare men utan större framgång. Samtidigt var partiet parlamentariskt och folkligt svagare då jämfört med idag.

Mats Fredlund och Transportarbetareförbundet möttes den 3 juni i Stockholms tingsrätt för en muntlig förberedelse inför kommande rättegång. Huvudförhandling kommer inte att hållas förrän den 10 februari nästa år. Förhalandet uppges bero på restriktioner relaterade till coronaepidemin.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
553Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons