De ekonomiska bekymren för mainstreammedia accelererar. De sju första månaderna har tidningarna tappat 200 miljoner i annonsintäkter jämfört med samma period förra året. Störst är tappet för kvällspressen. Det rapporterar Journalistförbundets tidning Journalisten.

Storstadtidningarna har sammantaget tappat en tredjedel av sina annonsintäkter. Men bortfallet slår olika och för kvällstidningarna handlar det om en halvering. Landsortspressen har klarat sig något bättre, där stannar annonstappet på 25 procent.

Hårdast drabbad är kvällspressen som förlorat hälften av annonsintäkterna, eller 24 miljoner kronor jämfört med 2019. Totalt har 200 miljoner annonskronor försvunnit för dagspressen, och en förklaring till det stora raset är coronakrisen. Siffrorna har räknats fram av Sveriges Mediebyråer.

Även etermedierna tappar stort, närmare en fjärdedel av annonsintäkterna för tv och tolv procent för radio. Inte heller fack och populärpressen klarar sig undan, för dem handlar det om ett 30-procentigt tapp.

Utvecklingen har pågått en längre tid i takt med att svenska medier gjort sig allt mindre relevanta för konsumenterna och alternativa medier etablerat sig. Att intäktsbortfallet accelererat ytterligare i år tillskrivs samtidigt coronapandemins effekter på samhällsekonomin.

authorimage