Under krisen 2015 kom 160 000 migranter till Sverige för att söka asyl. Fem år senare visar siffror att långt mer än hälften av dessa i dag har uppehållstillstånd.

2015 sökte över en miljon migranter asyl i Europa, något som möjliggjordes av att Turkiet öppnat gränserna norrut. Som mest anlände 10 000 migranter i veckan till Sverige.

Av de 162 500 migranter som sökte asyl i Sverige har 98 500 fått uppehållstillstånd varav drygt två tredjedelar har permanent uppehållstillstånd.

Ytterligare 31 000 har lämnat Sverige och 10 000 finns kvar här som illegala invandrare och ca 14 000 är spårlöst försvunna.

8 000 fall återstår att behandla. Många av dessa gäller personer som sökt asyl på nytt.

I en ökänd artikel från juni 2015 hävdade SVT att ”tusentals välutbildade flyr till Sverige” i ett ”kompetensregn”.