FM

Migrationsdomstolen i Malmö. Faksimil Google Maps

Inrikes

Migrationsdomstolen i Malmö inför ett nytt asylskäl – trafikolycka

Publicerad 3/2/2018
Annons

En man från Irak uppgav sig ha kört på en annan man i Bagdad, vilket ska ha retat upp den påkörde mannens familj. Den olycklige föraren tar med sig sin familj och flyr till Sverige. Nu får de alla permanenta uppehållstillstånd – därför att det saknas anledning att inte bevilja dem enligt domstolen.

En irakisk familj med ursprung i Bagdad sökte asyl i Sverige den 13 november 2015 – kort innan den tillfälliga lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd aviserats. Som sitt asylskäl anförde familjen att i september 2015 hade familjens överhuvud kört på en man i Irak som blev svårt skadad och förlamad till följd av händelsen. Den påkörda mannen ska ha tillhört klanen Al Jobori som ansåg att mannen i familjen var skyldig till olyckan – och sökte hämnd.

Begav sig till Sverige

Under asylutredningen anförde familjen att oidentifierade män vandaliserat deras lägenhet. Myndigheterna i Irak kunde inte hjälpa dem eftersom gärningsmännen var okända. De ska ha fruktat klanens hämnd och i november 2015 lämnade familjen hemlandet – för Sverige.

Vid asylutredningen har de inte presenterat några skriftliga bevis till stöd för sin ansökan, men deras muntliga berättelse ansågs trovärdig. Med andra ord menade myndigheten att det inte är uteslutet att det kan förhålla sig så som familjen hade berättat. I asylrätten tillämpas en så kallad bevislättnadsregel vilket innebär att alla tvivelsmål tolkas till fördel för asylsökanden – därav den generösa tolkningen.

I mars 2017 kom Migrationsverket i ett beslut fram till att familjen ska nekas uppehållstillstånd i Sverige och hänvisas till internflykt i Irak – närmare bestämt till staden Basra, där klanen Al Jobori inte finns enligt Migrationsverkets landinformation.

Migrationsverkets avslag överklagades till migrationsdomstolen i Malmö med hjälp av en advokat. Den 31 januari i år avkunnades domen i målet.

”Det saknas skäl att inte bevilja”

Domstolen har bortsett från att den klagandes berättelse om själva olyckan ”inte är väl underbyggd i alla detaljer”. Migrationsdomstolen anmärker att det bland annat är oklart hur han – utan att ha stannat sin bil – kunde uppmärksamma vad som hände alldeles efter att han i hög fart kört på mannen.

Detta hindrar dock inte domstolen att slå fast att berättelsen är trovärdig – bland annat därför att mannen kunde ”berätta på ett trovärdigt sätt hur han inte kunnat förhindra att köra på mannen, hur han greps av panik och hur han reflekterade över allvaret i situationen”.

På det sättet godtogs den klagandes muntliga berättelse och lades till grund för bedömningen.

Därefter bortser migrationsdomstolen helt från av Migrationsverket föreslagna internflyktsalternativ till Basra, utan slår svepande fast att hotbilden från klanen Al Jobori gäller hela Irak – detta utan några hänvisningar till någon landinformation eller andra källor.

I vanliga fall brukar ett konkret asylskäl citeras av en migrationsdomstol för att motivera en ändring av Migrationsverkets avslagsbeslut. I slutklämmen av den här domen återfinns dock en märklig formulering:

”Domstolen finner vidare att det saknas skäl att inte bevilja klagandena uppehållstillstånd. Klagandena ska således beviljas permanenta uppehållstillstånd och förklaras vara alternativt skyddsbehövande.”

Därmed ändras Migrationsverkets avslagsbeslut och familjen får stanna medan familjens advokat får 32.206 kronor i ersättning för sin hjälp med överklagandet. Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet på följande länk: UM_3123-17.

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
842Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons