Migrationsverket direktraderar nästan alla fingeravtryck
Bild på fingeravtryck skapad av Metrónomo. CC BY-SA 4.0.

Migrationsverket tar fingeravtryck på både asylsökande, anhöriginvandrare, studenter och arbetskraftsinvandrare. Enbart de asylsökandes fingeravtryck lagras i en sökbar databas. Övrigas fingeravtryck direktraderas. Verket är på väg att införa ansiktsigenkänning för att bekämpa fusket med multipla identiteter

Efter ett EU-beslut 2008 tvingades Migrationsverket börja ta fingeravtryck på alla över 14 år från utanför EU/EES som vill ha uppehållstillstånd. Det handlar förutom om asylsökande även om arbetskraftsinvandrare, studenter och anhöriginvandrare. I ett mejl till Samnytt från den 14 januari försäkrar verkets presstjänst:

Det stämmer att alla utanför EU/EES som vill komma till Sverige för att studera, arbeta, söka skydd och även få ett besöksvisum lämnar fingeravtryck och fotografi.

Verksamheten med fingeravtryck är dock inte så seriös som den i förstone kan framstå.

Endast asylsökandes fingeravtryck i databas

Det visar sig att bara en liten del av de fingeravtryck som tas sedan lagras i en sökbar databas så att fusk med falska/multipla identiteter kan bekämpas och bedragarna lagföras.

När det gäller de som söker asyl i Sverige så lagras dessas fingeravtryck i fingeravtrycksdatabasen Eurodac i tio år. Under denna tid går det inte att söka asyl igen i ett land inom EU/EES utan att det upptäcks vid en rutinmässig kontroll mot Eurodac som görs när någon söker asyl. Men det finns några undantag.

Personer som godtas vara under 14 år vid asylansökningstillfället slipper lämna fingeravtryck och kan därför söka asyl igen i en eller flera andra identiteter utan att riskera att upptäckas. Om en asylsökande hinner få medborgarskap i Sverige inom tio år efter asylansökanstillfället så förtidsraderas fingeravtrycket från Eudodac.

Även de som hämtas till Sverige som så kallade kvotflyktingar slipper få sina fingeravtryck lagrade hos Eurodac. Så fort de kommit till Sverige kan de alltså sätta igång och skaffa sig flera identiteter genom att söka asyl, utan att riskera åka fast i en fingeravtryckskontroll.

Övrigas fingeravtryck direktraderas

I ett mejl från den 19 januari förklarar Migrationsverket vad som gäller för övriga grupper som Migrationsverket tar fingeravtryck på:

Vid ansökan om alla andra tillstånd raderas de biometriska uppgifterna efter att ett ärende har avslutats. Migrationsverket har inget lagstöd för att spara dessa biometriska data, vilket då uteslutande är frågor för lagstiftarna att hantera.

I ett senare mejl förklarar Migrationsverket att det är 9 kap 8 a § utlänningslagen som förhindrar lagring av fingeravtryck för dessa grupper. I paragrafen står det att:

Ett fotografi och två fingeravtryck ska sparas i ett lagringsmedium i uppehållstillståndskortet. Fingeravtryck som inte sparats i ett sådant medium och de biometriska data som tas fram ur fingeravtrycken och ur fotografiet ska omedelbart förstöras när uppehållstillståndskortet har lämnats ut eller ärendet om uppehållstillstånd har avgjorts utan att utlänningen har beviljats uppehållstillstånd.

Hur stor andel direktraderas?

För att kunna uppskatta hur stor del av de tagna fingeravtrycken som direktraderas så kan vi anta att andelen personer under 14 år är lika stor inom varje uppehållstillståndskategori. Så behöver inte nödvändigtvis vara fallet i verkligheten.

Under de två första månaderna 2022 var det enligt Migrationsverkets statistik 3 538 personer som fick uppehållstillstånd under paraplybegreppet ”anknytning”. Under samma månader var det 5 831 som fick uppehållstillstånd under begreppet ”arbete” och 1 072 under ”studier”.

Under tidsperioden var det 1 075 personer som fick uppehållstillstånd under begreppet ”asyl” men av dessa var det 430 som kom hit som kvotflyktingar. Det var alltså under årets första två månader 645 personer som fick uppehållstillstånd på grunder som gjorde att deras fingeravtryck lagras hos Eurodac om de är över 14 år.

Samtidigt var det 10 871 personer som fick uppehållstillstånd på grunder som om de är äldre än 14 år kräver att fingeravtryck tas men sedan måste kastas bort och inte får lagras i en central databas. Det innebär att drygt 94 procent av de tagna fingeravtrycken kan uppskattas bli direktraderade.

Grupperna tredjelandsmedborgare som kommer hit via uppehållstillstånd i annat land inom EU/EES och de som får stanna på grund av verkställighetshinder har inte tagits med i denna uppskattning.

Migrationsverket väntas införa ansiktsigenkänning

Samnytt har tidigare rapporterat om att Migrationsverket inte ansökt hos IMY om att få använda ansiktsigenkänning. På frågan om det finns några lagtekniska hinder som sätter stopp för Migrationsverkets möjligheter att använda ansiktsigenkänning så svarar verket:

Nej, det finns lagstöd för att göra det och vi arbetar med att införa det.

På frågan om när Migrationsverket tänker skicka in en så kallad ”begäran om förhandssamråd” till IMY i förhoppning om att få tillstånd att använda ansiktsigenkänning så svarar myndigheten att de inte vet.

Varför Migrationsverket inte redan sett till att börja med ansiktsigenkänning trots att lagtekniska hinder saknas är okänt.

LÄS MER: Härva med somalier utan taxileg hos Umeå Taxi
LÄS MER: Transportstyrelsen struntar i somaliska bedrägerier med körkort
LÄS MER: Identitetsfusket: Transportstyrelsen har inte begärt att få ansiktsigenkänna
LÄS MER: Transportstyrelsen -Vår databas är för dålig för att hindra identitetsfusk
LÄS MER: Fingeravtryck i pass meningslöst – kollas ej mot databas
LÄS MER: Skatteverket: Vi kontrollerar bara om bedragaren själv vill
LÄS MER: Trafikverket: Viktigt radera fingeravtryck
LÄS MER: Poliser: Svårt få information från myndigheter

LÄS MER: Finland: Nationella databasen för fingeravtryck 13 år
LÄS MER: Ansvarig myndighet kan inte svara på om nya och gamla id-foton får jämföras
LÄS MER: Rikspolischefen: Så enkelt sätter vi stopp för de multipla identiteterna

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Tomas Svantesson

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.