Migrationsverket erkänner: Vi gjorde ingen konsekvensanalys av vårt beslut

Delningar

För två veckor sedan kunde Samhällsnytt avslöja att Migrationsverket använt sig av en bredare tolkning av EU-domen om anhöriga för ”ensamkommande” än själva domen ger utrymme till. Konsekvensen av detta blir att inte bara ”ensamkommande” med flyktingstatus – en relativt begränsad grupp – kommer att kunna bjuda in sina familjer till Sverige, utan alla ”ensamkommande” med någon form av skyddsstatus. Nu svarar Migrationsverkets presstjänst på de frågor som vi ställt till myndigheten två veckor tidigare.

Enligt ändringen kommer ”ensamkommande” att kunna återförenas med sina föräldrar och syskon i Sverige oavsett deras faktiska ålder vid ansökan om familjeåterförening. Migrationsverket har även flaggat för att samma ordning kan komma att gälla de asylsökande vars vuxna ålder har bestämts genom en medicinsk ålderbedömning.

Samhällsnytt har ställt flera frågor till Migrationsverket – däribland om myndigheten har gjort en konsekvensanalys av vad ändringen kommer att innebära för Sverige – dels i form av en ökning av ansökningar om anhöriginvandring, dels i form av ökat incitament att ljuga om sin ålder och således ett ökat antal ensamkommande.

LÄS MER: Migrationsverket feltolkar EU-dom – öppnar dörren för tusentals nya migranter till Sverige

Igår har myndigheten svarat på denna fråga via mejl till Samhällsnytt följande:

”Migrationsverket har inte gjort en analys av hur domen eller tillämpningen av domen påverkar samhället i stort. Att göra en sådan analys ingår inte i vårt uppdrag.”

En annan fråga gällde på vilken grund myndigheten använt en bredare tolkning av domen än domen tillåter. I svaret på den frågan menar Migrationsverket att EU-domen ska ses i kontext av Europeiska familjeåterföreningsdirektivet, eftersom fallet i domen prövades mot den. När direktivet införlivades i den svenska lagstiftningen gick riksdagen längre än vad som krävdes av direktivet och stipulerade att rätten till familjeåterförening gäller inte enbart flyktingar, utan även andra former av skyddsstatus:

” I EU-domstolens dom av den 12 april 2018, A och S, C-550/16, prövades rätten till familjeåterförening enligt Familjeåterföreningsdirektivet. Detta direktiv gäller endast flyktingar. När direktivet införlivades i svensk lag utvidgade dock lagstiftaren rätten till familjeåterföringen att även gälla andra skyddsbehövande. Enligt den svenska utlänningslagen är det således inte endast ensamkommande barn som är flyktingar som kan vara anknytningsperson utan även barn som fått alternativ skyddsstatus. Detta framgår uttryckligen av 5 kap. 3 § första stycket 4 § UtlL. I förarbetena (prop. 2005/06:72 s. 44 ff) var även lagstiftaren mycket tydlig med att alternativt skyddsbehövande barn skulle ha samma rättigheter.”

LÄS ÄVEN: Se Migrationsverkets reklamfilm för flyktingar: rymliga lägenheter med lyxsäng och sminkbord

Ändringen medför att mångdubbelt fler familjemedlemmar till de så kallade ensamkommande ska få rätt att invandra till Sverige. Enligt Migrationsverkets prognos från 2016 kommer nästan 400 tusen anhöriginvandrare att flytta till Sverige till och med 2020. Den nya ordningen innebär att denna siffra kommer att stiga ytterligare.

Delningar

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.

457 KOMMENTARER

 1. Finns det inga ansvariga chefer på Migrationsverket? Är det ett aktivist-verk där ansvaret alltid ligger någon anannstrans?

 2. Detta måste ändras. Ny regering/ny lag eller snarare ta bort den lagen. Rösta rätt i September. Sverige är redan fullt.

  • Hur många muslimer fick svenskt pass sedan 2014, tror du ? De kommer att rösta ”rätt”, var så säker. Det bör tilläggas att valfusk blir omfattande… svensken är rökt

 3. ”Sverige har råd, Sverige är ett rikt land”… Det har vi hört rätt länge. Medan sanningen är att vi får strypa budgeten på de flesta håll, för att tillfredsställa alla dessa ”flyktingar”.

  De ska inte bara ha sjukvård, bostad och bidrag, sen ska de leva efter sin kultur. Och så undrar våra politiker varför vi är förbannade, varför vi röstar SD. Det hette ju att de behövdes för att rädda våra pensioner, de var ju så högutbildade… När den bubblan sprack, och det visade sig att de är analfabeter, då måste vi jobba längre, betala mer skatt, få sämre vård, osv.

  Och nu då, nu ”MÅSTE” vi ta emot dem. Och inte bara dem, utan deras familj, släkt, klan. Annars kanske de blir ledsna. De som i början kom som ”ensamkommande”, alla var döda… Men genom guds heliga mirakel återuppstår alla igen, så fort första personen har fått uppehållstillstånd. Och nej, vi kan ju inte skicka tillbaka dem, utan vi MÅSTE ta hit dem…

  Nå, jag hoppas SD börjar kavla upp ärmarna och återta Sverige efter valet. Annars lär AfS göra ett rekord-dunder-stort val 2020.

 4. Undanflykter , alla som ska ta beslut är skyldiga att kolla saken först !

  Utan tjänstemannaansvar kollapsar Sverige !

  • Det var O Palme som tog bort tjänstemannaansvaret och ingen är intresserad att införa detta igen.

   • Det stämmer och Ruinfeldt lär ha avskaffat de sista resterna av lagen , nu är makthavare och elit fria att göra vad de vill !

    • Var inte båda dessa luringar stockholmare? Nu har vi ytterligare en annan stolle från födsel och ohejdad vana, som också är från Stackhalm. Ingen nation överlever tre sådana med sådana storhetsvansinne på så kort tid. Så landet är tillspillogivet till 95% till 85% av medborgarnas önskan. Ingen behöver längre ifrågasätta var man hittar jordens dummaste folk.

 5. Migrationsverket använt sig av en bredare tolkning av EU-domen ,Varför detta? Någon ansvarig måste finnas för detta handlande.

 6. På ren Svenska har de gett bort våra förfäders livsverk till människor som hatar Sverige, Svenskarna och demokrati..

  DET ÄR OFÖRLÅTLIGT..!!!

  Jag talar nu till er som fortfarande har vettet och det sunda förnuftet i behåll efter 7-klöverns hjärntvätt som pågått i decennier..

  Det är nu vår förbannade plikt att återställa ordningen igen..

  GÖR SVERIGE SVENSKT IGEN..!

 7. Sverige måste få en konstitutionsdomstol, som kan granska lagförslag ( och sätta stopp när det behövs), innan lagarna börjar att användas.
  Det här hafset kan ju inte fortsätta!

 8. Migrationsverket bör läggas ner och dom anställda bör utredas, vilka beslut dom fattat i olika ärenden och varför.

  • De som jobbar på migrationsverket bryr sig inte om Sverige det är invällare till 100% de hjälper sina egna dvs.araber och muslimer.
   Lägg ner migrationsverket.

 9. Enda vägen ut för Sverige, om domen står sig, är att antingen riva upp lagstiftningen och därmed dra tillbaka amnestin för de iransk-afghanska hazarerna eller lämna Schengenområdet och i förlängningen förbereda för ett lämnande av EU.

  Skulle regeringen välja det senare förenas Sverigedemokraterna med regeringen i EU-politiken. Men av diametralt olika skäl där de ena vill skärpa migrationspolitiken och de andra agerar för att gå tillbaka

  https://ledarsidorna.se/2018/07/gymnasielagen-kan-tvinga-sverige-att-lamna-schengensamarbetet/

 10. Doktor GUD ordinerar REPATRIERING morgon, middag och kväll för ett snabbt tillfrisknande..

  Annars är döden ett faktum..

 11. Migrationsverkets handlingsfrihet måste begränsas, smygaktivisterna på verket ska kunna fråntas sin ansvarsfrihet när de gör övertramp

  • Kultur-Marxismen är ett tredje världskrig. Som vanligt så börjar kriget i Europa, och även om Sverige är värst så får nog Tyskland och Merkel anses bära hundhuvudet den här gången.

 12. Politikerna som styr landet har p g a sin feghet och handlingsförlamning kobinerat med brist på kreativt och strategiskt tänkade lämnat över makten till anställda och ett tydligt exempel är Migrationsverket som nu gått alldeles för långt. Det är inte myndigheter och dess anställda som ska styra landet utan de folkvalda politikerna (ministrar är inte fokvalda utan enbart tjänstemän/anställda).

  Vilka befattningar på Miggverket är folkvalda?

  Efter valet kommer det stort räfs och rättarting för det verket och många fler.

 13. Muslimska flyktingar hör hemma i den muslimska världen som har gott om egna resurser och territorium att ta hand om dem. Det finns ingen som helst anledning att släppa in en enda migrant därifrån.

  Man släpper inte in vargarna i fårhagen om man inte vill ha ett blodbad.

  De regeringar som har beslutat om massinvandringen av muslimer är personligen ansvariga för alla problem som den orsakar.

 14. Ett statligt verk som underlåter att göra en konsekvensanalys före ett stort beslut bryter mot förvaltnigslagen och dess chef ska entledigas. Problemet är nog att det inte finns fler um att sätta dem i på elefantkyrkogården.

    • Det var väl uppgjort att han skulle få sticka. Man ’frigjorde’
     bara en plats på anstalten. Kallas att vara ’flexibel’ och
     praktisk.
     Kanske man kan fråga sig hur mycket väktarna fick som
     tack?

   • Det kommer aldrig att, bli ett inbördeskrig med svenskar inblandade.
    De har redan kapitulerat utan villkor. Ingen kan kriga liggande gömd under sin säng.

 15. Inga som helst problem …..säger Löfven.
  Vi bygger bostäder så det knakar, och jobb finns i massor samt inte minst…Svenskarna är inställda på, att få jobba tills 75 – årsåldern…
  En journalist hinner fråga Löfven, innan han hinner sticka i foten i regeringsbilen. ”Kommer sjukvård och skola att klara av anstormningen?”
  ”Skit i det, Du….säger Löfven…Vi tar en dag i sänder.”

 16. Oavsett ålder så skulle aldrig några anhöriga komma hit de skulle få enkel biljett tillbaka där de kom ifrån eller de som de vill ha hit.
  Hur fungerar de som sitter på Mig. saknar de något eller ?
  De tänker över huvud taget inte som jag ser på det.
  Men konsekvenserna blir stora för våra penisonärer och skattebetalare.

 17. Suck… Återigen suck………
  Att rösta SD 2018 är viktigare än någonsin för oss som vill försöka rädda resterna av Sverige. Vid 2022 val blir det svårare att försöka rädda Sverige som välfärdsnation. Vid 2026 är det sannolikt kört med 7-klövern vid rodret.

  De problem Sverige har att hantera ökar inte linjärt med tiden. Problemen ökar exponentiellt med tiden, om 7-klövern får fortsätta på den inslagna vägen med den ”lönsamma” migrationspolitiken. Flera decennier av idioti och rena lögner måste få ett slut.

  SD 2018

 18. Varför skulle migrationsverket göra en konsekvensanalys? Det gjorde inte Reinfeldt och det gör inte Löfven. De bara springer på i vansinnig riktning istället för att våga se på vad de gjort!

 19. Det är som Margot W vill ha hit fler från Nigeria med flyg, såna som Nigeria inte vill ha själva för att det är grovt krimminella.
  Sossen vill öka sin takt på landsförstörelse när de vet att de kommer och förlora makten, de vill lämna efter sig brännd mark principen ungefär.

 20. Det är så löjligt att det inte finns ord för det. Migrationsverket säger att det inte finns någon konsekvensanalys vilket givetvis är en lögn.

  Regeringen säger att man måste följa internationella regler och åtaganden vilket också givetvis är lögn.

  Regeringen och Alliansen har kommit överens om att importera en miljon muslimer och afrikaner samtidigt som man ljuger om orsaken. Det är sanningen.

  • Konsekven blir att EU går in och styr upp svensk ekonomi och då ryker AP fonderna och pensionerna precis som de gjorde i vanskötta Grekland.

 21. Återinför tjänstemannaansvaret!
  skapa en sann och riktig konstitutionsdomstol.
  Avskeda 25% av alla statligt anställda byråkrater
  Askaffa 50% av alla jobb som tillsätts politiskt och tillsätt resterande på ett normalt sätt.

 22. Att ett ensamkommande barn på tio år ska få ta hit sin mamma och pappa ser jag inga fel i, men att vuxna män ska ta hit hela tjocka släkten och ett par till kommer jag aldrig att acceptera.

 23. Det kommer fler Muhammedaner idag än under Reinfeldt. Bara under 2017 kom över 135 000. Kontrollerna vid Öresundsbron är bara en kuliss. Jag tror inte ens Löfvén fattar vad som händer. Det kommer 32 procent fler i snitt idag än under Reinfeldt.

 24. Hur i helvete kan man göra sådana här saker utan en konsekvens analys. Hur svårt är det ta tre papper och gör beskrivningar av vad man tror ska hända med en miljon invandrare med tiotusen eller helt utan. Dom borde bara få lämna sina jobb och gå hem.

  • Efter att hen Persson kommunaliserat grundskolan – för att ge alla tanter
   i Unga Örnar jobb – finns det ingen ur den svenska skolan som kan
   räkna. Det ”kommer inte att behövas, vi inför datorer i alla skolor” sa
   framtidskommittén inom SSU.

   • Hen Göran Persson ”lånade” ju 300 miljarder av Sveriges pensionärer under 90-talet. Ingen återbetalning har skett. Var är pensionärernas intjänade 300 miljarder nu 2018?

  • De borde utvisas tokarna migrationsverk inför tjänstemannaansvaret igen nu gör de i flock nya regler

   • VARFÖR PRATAS DET OFTAST OM DOM HEMSKA VINSTERNA I VÄLFÄRDEN MEN ALDRIG OM FÖRLUSTERNA SOM ÄR OFANTLIGT MYCKET STÖRRE

 25. Frågan kvarstår. Är de så naiva som de vill ge sken av – eller är de onda? Det kan bara vara det ena eller det andra.

 26. Hur är det möjligt att vi i Sverige har en myndighet som är totalt retarderade! Är dessa jävla nötter överhuvudtaget medvetna om vad dom sysslar med?

 27. Sveriges asylregler ligger i teorin på EU:s mininivå. Men i praktiken med alla undantag från dessa miniregler ligger vi på maxnivå bland världens alla länder.

  • Det stämmer inte. Enligt internationell statistik tar Syrien(?) Jordanien, Turkiet, Kenya och exemplevis Etiopien betydligt fler flyktingar per capita än vad Sverige gör. Det statistiken dock glömmer bort är att bAra Sverige förpliktar sig att ge dessa ”flyktingar” en livsstandard som är skyhögt över de nämnda länderna.

 28. Migrationsverket är inte längre en myndighet av det gamla traditionella snittet med obrottsligt lojala och hederliga tjänstemän. Det är numera en samhällsdestruktiv institution full av vänsteraktivister och handläggare med invandrarbakgrund som jobbar för högtryck med att bevilja asyl och PUT i syfte att förändra befolkningssammansättningen. Migverket är så infiltrerat av människor som saknar ansvarskänsla och lojalitet med Sverige att det inte längre går att förändra och borde därför läggas ned och återupprättas från grunden med strikta och kravfyllda anställningsrutiner. Det är den enda möjligheten då det inte längre går att utkräva ansvar av ”godhjärtade” myndighetsanställda med ”rätt värdegrund”. Den politiska makten är kapad av människor som vill omvandla Sverige till oigenkännlighet. Den enda chansen att vända denna Titanic-resa är att rösta RÄTT i september!

 29. Ta bort rätten till familjeåterförening. Om inte annat är det bra signalpolitik att ta bort familjeåterförening för den som söker asyl i Sverige.

  • Vilket val menar du? Det år 1972 o fram till 2014 eller årets val, redan 1972 började det gå åt fel håll, nu är det försent vad än optimisten säger.

   • Jag tycker nog som du men omvärderat lite. Vad är det för sent för? Jo de är väl landet som de ser ut nu. Du ö jag ö folket kan vara kvar i en annan form. Men just Sverige som sådant är nog rätt kört.

 30. Haha.Så finns det så många som fortfarande inte insett att den absolut ENDA politiska fråga som betyder någonting ÄR återvandring ,i massor.

 31. Den svenska regeringen och Alliansen har öppnat Sveriges portar på vid gavel så det är fritt fram att plundra landet. Samtidigt sätts polisen på att hålla svenska folket i schack. Demokratin hänger på en skör tråd nu.

 32. 7-klövern och deras hantlangare består enbart av klåpare som förstör Sverige bit för bit. Valet är vår sista och enda chans!

  • Vi har 400 miljoner riktiga européer på vår sida så även om Sverige ligger risigt till är det inte kört.

   • Knappast. Ingen avser att hjälpa Sverige. Är vi så dumma får
    vi skylla oss själva – det tycker t.o.m. våra grannländer. Särskilt
    när dom blir attackerade av stor-hen, Statsministerrådgivaren,
    Pansarmalajen Arnstad.

 33. Ex:
  Vi höjer lägsta hastighetsbegränsningen till 300 km/h på alla vägar i landet.
  Hjärnan gör en snabb konsekvensanalys…
  Jag kan åka fast, fängelse, skador, oskyldiga blir lidande, sllitage mm.
  Migrationsverkets personal och chefer tänkte inte på det… Inte deras problem?
  Fy faen vilka lama idioter som fått leda landet rakt in i fördärvet!
  Hur orkar de leva med dina misstag och sig själva?

 34. Ensamkommande gifta småflickor är det nog bara naiva Sverige som välkomnar! Miljonerna som investeras i dessa är garanterat bortkastade!

 35. Migrationsverket består till 99% av vänsterextrema asylaktivister. Det är rent pinsamt att se en myndighet agera på detta sätt. Dock är det föga förvånande när den leds av en tjänsteman tillika vänsterextrem asylaktivist vid namn Michael Ribbenvik. Det var han som simpel tjänsteman gav PUT till alla som sa att de kom från Syrien. Snacka om att vara född utan hjärna.

 36. En ensamkommande blir i snitt 8 st i verkligheten, och de andra 7 är oftast helt obildade och ännu äldre äldre!!!
  De eventuella konventioner som svenska politiker alltid påstår att de måste följa, måste vara speciella för Sverige, då inget annat land har sådana???!!!
  Skulle det mot all förmodan finnas någon sådan åtagelse, så är det väl bara att säga upp den!!!!
  För en förändring nästa mandatperiod, —-SD 2018!!!

 37. Svenska myndigheter kontrollerar inte medborgarskap på de som anställs?

  Vilket också kan tolkas som en strategi?

 38. För h-e INFÖR TJÄNSTEMANNAANSVARET NU!!

  Det måste bli åtalbart att få hålla på så här med våra skattepengar.

 39. Konsekvensanalys. Alla myndigheter ska göra en konsekvensanalys innan ett beslut fattas, och all ni myndigheter som inte förstår vad en konsekvensanalys betyder.
  Konsekvensanalys =En analys av som kommer att ske efter ett beslut.
  Alla syrier som kommer till Sverige får permanent uppehållstillstånd. Det är Ett typisk exempel på att inte göra en konsekvensanalys. Migrationsverket beslutat med anledning av att krisen i Syrien. Där missade man att göra en konsekvensanalys. Att det sedan visade sig att 60 – 70 %sa att dom kom från Syrien, hade man ingen aaaaning om.

 40. Massinvasionen är en del utav ett kulturmarxistiskt krig som vi för mot oss själva. Marxisterna hatar samhället och söker att förstöra det. De är på god väg att lyckas.

  Än en gång så står Tyskland i centrum. Merkel har tagit emot en miljön, minst, och drivit på kriget.

 41. Kan man verkligen kräva att miggan skall göra konsekvensanalyser när regeringen själv skiter totalt i det?

  Hela migrationspolitiken baseras inte på något annat än Schyffertonomics och Arnstaderi.

  Men inte lär folket rösta för något annat nu heller. ”The stupid is strong in this one”.
  #självmordsklövern2018

  Riksrevisionens granskning : https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2017/konsekvensanalyser-infor-migrationspolitiska-beslut.html

  • Det går nog knappas att föra något djupare och mer krävande frågor eller analyser med regeringen med Löfven i spetsen då sådana mentala och utbildningmässiga förutsättningar saknas.

   Hur skulle en skomakare kunna följa elle förstå komplicerade algoritmer?

 42. Att förstå orsak och verkan är inte migrationsverkets starka sida..

  Inte heller 7-klöverns eller 75% av Svenskarna heller för den delen..

 43. De kriminella Sverigefientliga vänsterextremisterna på Migrationsverket måste ställas inför rätta.

 44. Klart de inte har gjort en konsekvensanalys. Vem vill bli av med jobbet? Generaldirektören vill surfa vidare till nästa toppjobb och alla anställda, inte minst rekryteringsansvariga, lever därför under strängt åsiktsförtryck, som sprider sig från toppen ner den yngsta prao-eleven.

  Alla vet vad som gäller. Även våra topppolitiker har missat den lilla detaljens om konsekvensanalys. Alla som har bemästrat konststycket att få till en konsekvensanalys samt haft modet att framföra den, har gått ut i kylan och valt SD. Därför är det oerhört skönt att idag kunna säga med hög stämma: ”Vad var det jag sa?”.

 45. Jag tycker verkligen att politikerna ska tolka lagarna och ge direktiv. Man kan inte lämna över svensk migration och säkerhet till en enskild myndighet. Som har ett extremt tryck från olika högljudda organisationer och media. Politiker måste ställa sig upp och ta ansvar. Inte bara skylla på omständigheter och EU samt någon enskild myndighet.
  Sossarna har noll handlingskraft. De är offer för sin egen flummighet och aktivister i de egna leden. Sverige är jävligt dåligt skött. Det var de under moderaternas tid också.

 46. ELVA miljoner närmar sig med stormsteg !!
  Vid årsskiftet passerade vi TIO miljoner…SEX månader senare
  var”VI” 10,2 miljoner…
  Runt midsommar nästa år kan vi passera 11 miljoner….
  DÅ har vi 2-4 miljoner människor som ska ha bostad och försörjas….:(:(..
  och av dom c.a 8 ursprungliga miljoner kanske det är max 5 som arbetar och betalar skatt…
  GRATTIS DUMSVERIGE !!

 47. Det är horribelt att våra egna myndigheter ser som sin uppgift att sabotera vår trygghet och välfärd i stället för tvärtom som vi tar för givet att de ska göra.

 48. Då får vi ändra lagen så att den endast gäller flyktingar, inte ”övrigt skyddsbehövande” som är en omskrivning för befolkningsutbyte med illegala utlänningar som inte har skyddsbehov.

 49. sverige er eu medlem med stemmerett og kan derfor på 1-2-3 stenge grensene for migranter uten at eu kan gjøre noe som helst. om eu prøver seg på sanksjoner så vil ungarn,polen,østerrike og italia støtte sverige med veto så hva fan er løfven og resten er de tomsinger.(idioter)

 50. Migrationsverket är en statligt finansierad aktivistorganisation….all skattefinansiering skall omedelbart upphöra till detta bädrägeri

 51. kun 7% er muligens på flukt resten er banditter og økonomi migranter. den svenske riksdagen er full av svindlere. sverige er konkurs.

  • Det vet de om att det är mest kriminella som kommer hit, men det vill politikerna inte erkänna!

   Vad de gör nu är att skyla över misstaget som påbörjades för många år sedan!

 52. Sverige styrs av en regering med svåra funktionsvariationer. Sök akut hjälp hos Viktorias välgörenhetsfond!

  • De vet inte hur snabbt de ska förstöra sverige före valet! De jobbar för högtryck nu innan SD chockar dem med 30-40%!

 53. ” I vårt uppdrag ingår inte att analysera vad vi gör””….
  ÄR det inte det människan säger..??…
  Menar..att det måste väl vara svårare än så att arbeta på migverket,att få anställning där….??…
  Man måste väl för hela helvette..vara så pass närvarande att man förstår vad man gör…annars sitter anställda och vidarebefodrar beslut och det har man väl datorer till…??..
  En normalt funtad person,har en inbyggd automatisk ”klocka”..
  som säger att:: ”kör du bilen över kajkanten så är det inte bra”
  Dom flesta har en känsla för rätt eller fel..men på migverket verkar det ha samlats
  alla med kronisk/notorisk glömska/förvirring vad gäller att närvaroplikt och som

  inte anses nödvändigt för anställning…

  • Deep state, migrationsverket måste läggas ned och alla sägas upp. Därefter byggs Återvandringsverket upp. Allt detta kommer tyvärr ta 20 år.

   • Tyvärr är det så…jag kan bara hoppas att under min livstid
    åter få se ett Sverige jag inte sett på 30 år….

 54. 400,000 anhöriginvandrare plus 100,000 asylsökande = 500,000 på 5 år, 2016-2020

  500,000 bosättare x 125,000 kr/år = 62 miljarder ytterligare

  på toppen av de 300 miljarder per år vi redan betalar.

  Om 10 år kommer halva statsbudgeten gå åt till gökungarna. Då bor jag inte här längre.

  • Din uträkning haltar
   Norge beräknade för några år sedan att varje utomeuropeisk invandrare kostar 4,1 miljoner NOK dvs över 4,5 miljoner SEK (Norska ”SCB” är nog ganska trovärdiga men min egen gissning är att svenska invandrarkostnader inte är lägre än norska)
   Försök att hålla reda på nollorna så blir det något svindlande;
   2250 MILJARDER
   Hela statliga skatten är lite över 800 miljarder.
   Svenska skattebetalare; Ladda upp för svält !
   Pensionsräddarna skall försörjas !

 55. En myndighet utan ansvar med oändlig kassa kan ju helt enkelt skita i att göra några som helst analyser.
  uppdraget fyll sverige med b…r ska genomföras oavsett kostnad.

  • Antagligen säger mig-verket bara det styrande politiker vill de ska säga! Mig-verket är ju deras förlängda arm!

 56. Det ingår inte i vårt uppdrag att värdera konsekvenser. Fantastiskt!!! Är det verkligen korrekt citat?

  Det måste vara enkelt att vara GD i Sverige. Det är bara att köra på som man själv tycker är trevligt. Inga konsekvenser.

 57. Undrar om de ens vet vad konsekvensanalys är. I stort sett hela den offentliga sektorn drivs ju utan hänsyn till konsekvenser. Analysen har ersatts av tro. Förr visste man att gjorde man A fick man B, nu får vi bara C.

 58. Sverige är en underlydande EU-region, utan egen officiellt antagen Nationalsång.

  Det är en bit kvar till Landet Sverige?

 59. Det är dags att generaldirektör Ribbenvik ställs till svar på allvar för sin landsförstörande aktivistverksamhet. Det är alldeles tydligt att lagar satts åt sidan och dåliga bortförklaringar är legio.
  Något för SD att ta tag i. Ingen annan lär göra det.

 60. Tänk att det skulle ta 30 år + innan dumsvensken inser att ett+ett
  inte räcker att dela med sig av….
  det blev aldrig 8 miljoner trehundra tusen för varje nysvensk som kom i vinst….
  det blev inte ens en krona i vinst……
  Det BLEV 4-5 HUNDRA miljarder i FÖRLUST varje ÅR !!

  VÄLJ SD 9/9 !!

 61. ”politik är att vilja förändra”

  sa den som började allt detta tycka syndom
  en gång i tiden(palme)……
  Jag hoppas svenska folket ger JIMMIE ÅKESSON chansen att göra detsamma

  9/9 2018 !!
  Att stänga igen DEN cirkeln för gott och återgå till att värna om Sverige
  och Svenskarnas väl och ve !!
  Gör Sverige stort igen JIMMIE !!

 62. På hela jorden finns troligtvis miljoner och åter miljoner människor som har skyddsskäl enligt svensk lagstiftning och kan alla dessa, om de lyckas korsa EU;s gräns beredas en framtid i Sverige och hur ska detta betalas ?
  Frågan kommer upp beroende på att nästan ingenting positivt för landet rapporteras ,i media , i spåren av massinvandringen.
  Hur många skyddsbehövande kan Sverige härbärgera ? 20 miljoner,50 miljoner eller rent av 100 miljoner människor-var går gränsen?

  • tjaa…är nästa 3 miljoner som ska komma lika som dom som redan ÄR här…
   så klarar vi inte en miljon till…

 63. Om SD ikke får 51% i neste valg er det over og ut med Sverige som sivilisert nasjon. Gale mennesker i diverse maktposisjoner ødelegger Sverige med velgernes store støtte. 87% vil ha idiotpolitikk i siste valg. Folk må våkne og forstå at dette valget er faktisk siste mulighet til å berge landet. Fremdeles vil 75-80% av velgerne ha idiotpolitikk. En periode til med 7k regime betyr sannsynligvis slutten. Vi har det ikke riktig så sinnsykt i Norge enda, men vi følger sakte etter mot undergangen. De nye koster så ufattelig mye penger og skaper veldig mye bråk, splid og uro i samfunnet. Hvordan er det mulig og ikke se galskapen idette? Våkner ikke de etniske folkene i Sjandinavia før de er på fattighuset, eller må ligge i bønn fem ganger for dagen?

 64. Svensk lag och regeringen verkar inte vara kompatibla när det kommer till den sk gymnasielagen. Det sitter en man på sin kammare och försöker även tolka Regeringsformen på sitt eget sätt. Kan vi inte få ett slut på dessa pajaskonster någon gång.

 65. Nu börjar jag ta åt mig svartjobb.. Så lite skatt som möjligt från mig i fortsättningen!

 66. Efter valet kanske SD har makt nog att tvinga fram en genomgång av Migrationsverket. Det luktar aylbedrägerier lång väg.

 67. Det var något nytt, när skulle Migrationsverket någonsin ha gjort en konsekvensanalys? Alla deras beslut var mer eller mindre tagit ur luften, för att inte använda ett helt annat ord, som dock beskriver de faktiska förhållanden mycket bättre.

 68. Det känns hopplöst. Detta kommer att fortsätta även om SD får 30 %. I nästa finanskris kommer svenskarna tvingas från sina hem och myndigheter kommer ge dem till asylmigranter. Och betala med skattepengarna från de hemlösa svenskarna.

    • När nazityskland invaderade sovjet brände röda armen hela byar med spannmålsförråd, husdjur och allt efter de retirerade österut. För att inget av värde eller näring skulle falla i nazzarnas klor.
     Så när bubblan spricker och människors tvingas från hem o hus kan man se till att inget finns att beslagta.

  • De kommer inte att tvingas från sina hem, deras hem kommer bara sjunka i värde som en sten. MEA folket fortsätter att bo i sina lyx hyresrätter och hyrorna betalas av andra.

 69. Det här helvetet tar tydligen aldrig slut. Hoppas bara att svenne banan förstår att detta 7-klöver etablissemang bara kör landet mer och mer i botten.

  SD 2018 allt annat är otänkbart.

 70. Men ta hit sin fru från annat land är värre , men alla dessa kriminella och is krigare då vräker de in hur mycket som helst utan ID Sverige är helt stolligt myndigheter mmm

 71. Om man läser utländsk alternativ media (Zero Hedge tex) deras bedömning är det att Sverige går inte längre att rädda, det är för sent, det kan förstås blir värre, vilket sannolikt kommer det. Våra etablerade politiker spenderar massv med skattemedel på värdelösa vapen mot Ryssland som inte gör oss ett sk.mot oss medan kaos, våldtäkter, etc pågår non stop.

  • Det trakiga av allt ar att ryssarna har mot-medel, for robotarna ar sa gamla. Ryssarna kan slacka AEGIS-system (Trafikledning-system) pa US fregatter och jagare fran sina jakt- och attack-flygplan.

  • Den stora faran, islamska massimmigrationen, måste förtigas och nedtonas mest möjligt. Då passar det bra att skrämmas med farbror Putin. För att vända folkets blickar åt annat håll. Ryssland skulle kunna erövra Sverige på mindre än en vecka och Trump skulle knappast reagera. Men Putin har ingen sådan avsikt.

   • Man måste förstå att Rysslands enda intresse är att göra ”business” med Severige, EU, alla, de har alltså, ingen intresse (med deras väldiga land o naturresurser) att inta lilla Sverige. Det är USAs krigsindustri enorma rädsla (fred, alltså) för att då kan de inte sälja mer vapen.

 72. En som glömts bort här i tråden är den värste av dem alla;
  Anders Danielsson som förmodligen fick sparken som chef för SÄPO och som hämnades detta genom att helt på egen hand ge PUT till alla från Syrien.
  (Rätta mig om jag har fel)

  Belöningen blev en landshövdingepost !

  Tror det är dags att höra med Frankrike om de har några giljotiner kvar !
  Eller förresten, de skyldiga är ju redan huvudlösa ! Måste de vara !

 73. Tack för det miggverket, ni är en av myndigheterna som precis har förstört ett väl fungerande land. Hoppas ni är nöjda!

 74. Anhöriginvandringen är större än asylinvandringen, men vart tog det vägen att anhöriga skulle försörja sig själva här, eller få komma när den som fått asyl här fått ett jobb, ännu en gång lurar politikerna svenska folket när det gäller invandring, då är alla lögner tillåtna.

  • Politikerna LURAR oss hela tiden..
   Nu orkar de bara INTE att
   HÅLLA MASKEN…
   Dessutom de börjar bli desperata .
   Farligt.

  • Dom försökte väl med en lag där det fanns försörjningskrav för anhöriginvandring.

   Men det gäller inte om man är barn.

   Och vem som är barn, ja det har vår regering ensam beslutsrätt på.

 75. Idag var jag och min hustru i en affär i kålhuvudstaden. Till min förskräckelse befann sig två utspökade fulaskrämmor – fågelskrämmor framför oss. Man kan bli rädd för mindre! Värmen till trots var de påbyltade med svarta lumpor från topp till tå. Jag undrade då högt om frös om öronen? Ingen sill (imbecill) svensk yttrade sig men , blängde, som kossor gör. Väl ute satt en av dumsvenskens brödrafolk och tiggde fram steg en isterbuk och gödslade hennes mugg därefter kom en av Svens¨kor och offrade i muggen. Hans Jensevi har helt rätt när han säger att, afrikaner, som bor långt ute i Afrikas bush har mer intelligens än dumsvensken den fege. Det sorgliga är att, de lär sig aldrig någonting.

 76. Äldreboenden på andra språk ökar, det är visst ok, ”det är tryggt för dem med eget språk och mat som i hemlandet”

  Men när svenska gamlingar vill ha hjälp av någon i hemtjänst som pratar svenska, då är det ”rasism” enligt SVT.

  Förräderiet når allt högre nivåer.

 77. Vem ska arbeta i framtidens Sverige? Med världens högsta skatter är vi snart där då flertalet inte längre känner motivation för att arbeta.

 78. Har sagt det och säger det igen.

  Det ankom 50 000 män, som enligt regeringsbeslut är barn.

  Varje ”barn” tar in ytterligare 6 släktingar som skall födas, kläs och huseras.

  https://www.sydsvenskan.se/2018-05-26/fembarnsfamiljen-aterforenades-efter-tre-ar-nu-ar-de-hemlosa?utm_source=tw&utm_term=389f2818-81ef-45aa-bc64-58cecb270da2&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares

  Då jag till skillnad från våra beslutsfattare besitter grundläggande mattekunskaper blir detta då 50 000 x 6 = 300 000 släktingar, totalt blir dom 350 000 som skall tas om hand.

  Till detta tillkommer den ”vanliga” invandringen på 100 000 + om året.

  Vänta er stoooora skattehöjningar, för det kommer verkligen att behövas.

 79. Så blir det när man fyller mig-verket med skrikande vänsteraktivister , INGEN tänker men har massor av ”goda” åsikter som de förmodligen har dragit ut ur arslet !

 80. Vi har visst gjort konsekvensanalyser hela tiden. Vi räknade bara med att klara vårt eget skinn ett tag till.
  M v h migränvärket.

 81. Nu lär väl SD som politiskt parti förbjudas av sossarna. Som ett sista desperat försök för att förhindra ett maktskifte. Tolkningsrätten tillfaller naturligtvis sossarna. Regeringen vill förbjuda rasistiska organisationer, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Ekot. Han hänvisar till en paragraf i regeringsformen som inte tillämpats tidigare.

 82. Läser man ”Vårdguiden” går man nästan i taket. Jag själv har jobbat hela mitt liv, men nog fan har främlingar i detta land större rättigheter än vad jag har. De som inte ens har rätt att vistas i detta land. Ta det där med integrationen och stoppa upp det där varken sol eller måne lyser.

  • Efter att i april fått meddelande om,att den årliga läkarkontrollen dragits i på grund av läkarbrist skrev jag en insändare med bl a nedanstående text:

   ”Efteratt ha tagit del av nedanstående information från
   Migrationsverket,är min uppfattning,att det inte är brist på
   läkare,utan snarare är ”utmaningen”,att alltför många
   vårdsökande tillkommit under de senaste åren!.
   ”Om du som
   vuxen söker asyl, eller vistas i Sverige utan tillstånd ska du
   erbjudas sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Om du är
   under 18 år ska du erbjudas hälso- och sjukvård på samma
   villkor som alla andra barn som är bosatta i det landsting som du söker vård”.

   Märkligt att ingen kommenterade detta!

 83. Läs detta och begrunda att Annie Lööf säger sig besitta en juridisk utbildning. ”-Vi kom aldrig så långt som Malmö, vi stupade redan på första meningen, säger Kirsi Laakso Utvik, chefsrådman vid Migrationsdomstolen i Stockholm”. Allvarligt talat, hur kan någon ens rösta på den där bedragerskan.

 84. Pratade med en nyligen, som hade kommit från nordvästra Afrika.

  Personen i fråga hade nyligen ringt hem, och dom där hemma hade undrat hur mycket plats vi egentligen hade här i Sverige.

  Hela byar och landsdelar hade nästan helt avfolkats, nästan vem man än frågade efter, så hade dom åkt till Sverige.

  Jodå, finns gott om plats här, och vi är ett rikt land.

  Snart har hela världen åkt på all-inclusive resa hit, så nästa gång vi åker på semester söderöver kommer vi att mötas av tomma städer och byar, alla är här.

 85. Ingen ide att ondgöra sig över ”Migga-verket”, ett av regeringsorganen, de gör bara som de blir tillsagda.

  ”Allas lika värde” gäller som bekant så svenskar, landets befolkning, har ingen favör.

  Nu närmar sig ”Det stora braket snabbt” ,Moder Sveas ekonomiska kollaps, ”gratispengar”=minusränta och ”hitte-på-pengar” köp av s.k. EGNA värdepapper för nyproducerade sedlar fungerar snart inte.

  Svensk valuta reas på världsmarknaden. Har sjunkit i värde ca 15 % på ca 5-10 år och hålls nu under ”armarna” med hjälp av ”reptricket”

  Invandringsnotan knäcker Moder Svea eftersom den bara genererar minus i Moder Sveas kassa.

  Påverkar hela VOMS:en (välfärden).

  • Stora braket skall och måste vara väljarnas dom över regeringen!
   Då kan verksamheten förändras.
   Annars inte!!

 86. Är man flyktingaktivist så behöver man inte göra några konsekvensanalyser, sånt är bara tråkigt…

 87. Det är blir alltså värre än flyktingströmmen 2015 om man kollar antalet. Det blir en ökad invandring, det blir bra det för välfärden som idag är helt katastrof/

 88. Skrivningen är skrämmande…..visar på den naivitet som finns hos våra politiker, Man blir mörkrädd….har de lyssnat med Sveg hur det har fungerat, har de lyssnat på ngn ort över huvud taget? Hur det har fungerat förutom att tala om hur smart de har fördelat platser för migranter?,,,Hur har de fördelat de sanktionerade jobben…? Hur har de arbetsinsatser man förespråkar fördelats,,,, Stockholm, Malmö och Göteborg….. finns det fler städer i Sverige….?

    • Ja, att många av dem ljugit om sin ålder samt har en hel släkt väntande på att få komma hit så fort ”barnet” fått PUT, det är något som media och politiker försökt mörka under många år.

     • Men de måste väl se att de är medelålders gubbar och inga
      barn,ett barn har inget skägg.Detta är det största bedrägeri
      som hänt svenska skattebetalare och med god hjälp av
      politikerna så får det fortgå obehindrat

   • Under finska krigen kom de med skylt i ett snöre runt halsen och en resväska, idag kommer de med mobiltelefoner och selfiepinne.

 89. OT. Nu ska jag försöka övertyga er om ett lands skörhet i dess ekonomi. Under 1700-talets andra hälft uppstod en tanke som grundades av nationalekonomer i Frankrike, de sk fysiokraterna. Inget land kan överleva om det inte har tillgång till produkter av eget eller annat lands jordbruk, men däremot skulle ett jordbrukande land kunna överleva utan industri och handel. Och vad ser vi i dessa dagar? Nu hotas svenskt jordbruk på alla fronter av den varma sommaren, det finns ingen som helst plan B. Dessutom är vi helt självförsörjande bara på vete, socker och morötter. Man talar om tvångsslakt av boskap. Men då frågar sig vän av ordning, vilka ska äta upp allt detta kött och kan man ens slakta i den mängd som anges. Svensk jordbrukspolitik är rent ut sagt skandalös. Men med en jordbruksminister som är från den del av landet där man endast kan odla rovor blir det så. Vilken tur att vi kan skylla på klimatförändringarna.

  • Karl Olov Arnstberg skrev för flera år sedan om faran med att inte vara självförsörjande när det gäller livsmedel men den biten tyckte väl våra politiker inte var så intressant, det var roligare att hurra för att vi nu är 10 miljoner invånare.

   ”Miljöpartiet” har btw helt plötsligt kommit på att de ska driva ett självförsörjande Sverige (livsmedel) som valfråga.

   • Ja det låter väl bra, men vilka ska de få ut och jobba i jordbruket. Bara under dessa 4 år har väl miljöpartiet medverkat till att 275 mjölkbönder lagt ner sin verksamhet varje år, dvs över 1000 stycken på dessa 4 år. Man blir så upprörd över alla dessa hycklare att man saknar ord. Nu när det är två månader kvar på deras regeringstid då ska de sätta in resurser. Man kräks.

 90. Eftersom man har problem med Afrika och Mellersta östern specifikt och det verkar vara en åkomma som inte går över så borde man fundera på om hur spridningen kan begränas.
  Om inte samma generella förmåner som gäller svenska medborgare inte gäller migranterna så borde intresset för invasionen att minska.

  • Vi har snart inga förmåner, tror dock att det kommer bli stökigt när de nyanlända inser det! De har dock infrastrukturer som vi saknar , så de kommer nog ändå inte flytta!

   • Precis, just därför. Samtidigt tillhör man de stora barnkullarna under 50- och 60-talet. Man får glädjas över detta, då Sverige hade framtidstro. Det var annat än det man ser idag. Men då var sossarna ännu starkare. Hur ska man tolka det. Farbror Löfven har verkligen förvaltat socialdemokraternas ideologi. Vilken nolla.

  • Det är en av orsakerna till att vi behöver en viss invandring som balanserar upp den sjunkande nativiteten. –
   Sveriges forskare är tyvärr inte tillräckligt kompetenta, för att kunna ta reda på vilka faktorer det finns, som orsakar den svenska nativitetsdykningen.
   IQ-nivån bland svenska forskare, är tyvärr alldeles för låg.

 91. Det klart att de skiter i konsekvensanalys, då Regeringen anser att skyddsbehov är överliggande allt annat på denna jord. FN-direktiv ses som dekret och anses stå över Sveriges rikes lag. Migrationsverket är underställda regeringen. De har förvisso en egen domstol men regeringen upphäver dessa domar på löpande band.

   • Naturligtvis finns en massa korruption i systemet. Om det kostar 200 000 SEK att komma till Sverige med ett uppehållstillstånd , hur mycket av detta betalas ut för att betala folk i beslutsprocessen? Optionsrätter säljs också för påstådda anhöriga. Hela ”businessen” är väldigt smutsig.

  • Men tar migverket hänsyn till svenskars skyddsbehov då de släpper in alla utan att veta vem eller vilka det är, det är vi svenskar som behöver skydd mot dessa orcher faktiskt!!!!

   • Det gör dem inte! Vad de gör är att utreda ”flyktingens” skyddsbehov och inget annat och uppdragsgivare är Sveriges regering och ingen annan.

 92. Vi måste ompröva samtliga asylärenden sedan år 2000 någonting.
  Det har inte gått rätt till någonstans i denna giggantiska bluff.
  Eller ren rå förskingring handlar det om.

  • Vi behöver inte ompröva dessa alls, bara att ogiltig förklara alla put och tut från 1975 och då får invällarna och deras avkomma åka hem och söka om från sina hemländer!!!!

 93. Ett häpnadsväckande svar:

  ”Migrationsverket har inte gjort en analys av hur domen eller tillämpningen av domen påverkar samhället i stort. Att göra en sådan analys ingår inte i vårt uppdrag.”

  Lägg ner Migrationsverket!

   • knappast. Steffe har storhetsvansinne . Han känner ju Kennedy. Steffe är självutnämnd landsfader . 10.sept är han svetsare igen.

    • steffe duger inte som svetsare heller så det blir nog pension med ett fett bankkonto som är fyllt med våra stulna skattepengar😉

     • Han borde ”blivit vid sin läst” och gjort färdig sin påbörjade utbildning.
      Möjligen hade han i dagsläget varit en kompetent svetsare .

     • Jag tvivlar att han hade kunnat bli en svetsare än om han levt i tusen år, somliga är obildbara helt enkelt😉

    • Han har storhetsvansinne, men han är också efterbliven, och styrs av feministerna som placerade honom vid S-rodret.

   • Huvudsaken är väl att Steffe inte bara följer hemliga direktiv som Bilderbergergruppen har kokat ihop åt honom.

 94. och detta jävla eu som ska styra alla länder via div regler som kan tolkas i flera nyanser och sen ska sverige lyda allt som är dumt

 95. Den svenska asyllagstiftningen (eller tillämpningen av densamma) är ett hån mot svenska folket och inte minst dem som i dag är pensionärer och som har strävat hela livet bara för att i slutändan få en taskig pension. Invandringens kostnader belöper sig direkt på ca 45 miljarder/år. Därutöver kommer kringkostnader. Dividerat med antalet pensionärer i Sverige blir detta ca 27 000/år per pensionär. Och när jag säger svenska folket menar jag inte de som kommit hit under de senaste 10 åren. Jag är fortfarande skattebetalare och vill att mina pengar ska förvaltas på ett förnuftigt sätt. Denna j-a politik som i första hand bedrivs främst av S, MP och även V måste få ett slut.

 96. Det kommer nog att gå bra. Man kan bl.a. ge äldre människor en kvarts ägg, och halva koppar kaffe, Och den svenskfientliga kriminaliteten fixar man genom att stänga ned sajter som Samhällsnytt, och den svenskfientliga kriminaliteten är då puts veck, den existerar inte. Trots att den blivit än mer omfattande. Likaså religionsfriheten för muslimer att inte få konvertera är puts veck. Lika så muslimflickonas islamiska tvångsöde är veck.

  Allah är stor som fixat västvärlden till att dansa efte hans pipa. Ho ho ho! Nej men visst är ondskan mäktig. Vilken historia mänskligheten har. Erövringskrig-barbari, krig och åter krig. Det slutar först när mänskligheten utplånat sig själv. Så här blev det i.o.m synden. Det blev också så hemskt bisarrt, så hemskt följuget, att människor blir kallade för att vara hatare av medmännisko för att man står upp mot förintelse.

  Hatet och stora hotet står först och främst den rena ondskan för, som mäktiga eliter, mammoneliter spridit över världen med sin girighet och agenda. Många förstår ej att det är frågan om luciferianism=satanism.

 97. Jag tror inte Mig-verket feltolkar EU dom, utan det är exakt som dom själva vill ha det,dom vill helt enkelt förstöra landet Sverige.

 98. Att Sverige styrs av folk som inte bry sig om Sveriges framtid, har man förstått sedan länge. Problemen är alltför jobbiga att lösa, dessutom får man inga godhetspoäng av det heller. Mycket enklare att stoppa huvudet i sanden och låtsas att det går fint för Sverige.

 99. 400 000 anhöriginvandrare? Helt absurt. Väljer man att söka lyckan i Sverige på vår bekostnad får man stå sitt kast eller återvända till sina anhöriga i Arabia. Nån jävla ordning får det väl vara!

  • Nu vet du hur indianerna kände sig.
   Våra barnbarn leker kanske Afgahner och Svenskar där alla vill vara Afgahner. Dags att vakna.

 100. De släpper IN till Sverige, så enormt mycket skit, rent ut sagt? Kolla detta
  Här lär Sveriges förenade muslimer, SFM, ut att kvinnor inte får lämna hemmet, inte bära parfym, inte skoja och inte visa hud.AB

 101. Undrar om det strider mot GDPR att upprätta ett personregister med alla som senare borde lagföras. För säkerhets skull kanske man skall ringa dem och få deras samtycke. Det blir säkert uppskattat

 102. Inte så värst, kära migrationsverk.
  För det första bli läskunniga, Ensamkommande betyder just ensamkommande! Så skall dom stanna så gör dom det själva.
  Ev familj, ev hustru, ev barn stannar i hemlandet.
  Att ljuga om ålder och asylskäl ska inte ge ett frikort på något vis!
  Ert jobb är att bedöma vilka som verkligen behöver asyl, inte vara en PK-marionett för något eller några politiska partier. Om några eller många aktivister känner ett behov att påverka politiskt så skall detta ske på fritiden och utanför jobbet.
  Att vara statligt anställd är att sköta sitt arbete utan nära som helst sympatier för politik eller agendor!
  Klarar man icke detta så står det en fritt att avsluta sin anställning och engagera sig i valfri organisation, men detta skall ske utan lön av skattebetalare.
  Är det så himla svårt att begripa?

 103. Konsekven blir att EU går in och styr upp svensk ekonomi och då ryker AP fonderna och pensionerna precis som de gjorde i vanskötta Grekland

  • Ta dig nu en kopp morgonkaffe Jarla. Med en skvätt mjölk i om det passar. Aldrig med socker i. För många kalorier i socker. Och om du tar dig ibland en sup, ta två istället 🙂 Jag lyssnade de första orden i filmen. Jag känner det som ett måste att lyssna till resten också inom nämaste dagarna. Nu ska jag ta mig en prilla och en öl och lyssna på musik. Ha en trevlig helg!

 104. ”Migrationsverket har inte gjort en analys av hur domen eller
  tillämpningen av domen påverkar samhället i stort. Att göra en sådan
  analys ingår inte i vårt uppdrag.”

  Migrationsverket sound like me.

  When I get my paycheck, I go to the nearby casino and lose it all. Then I use a credit card to eat, pay rent and electricity. Now a bit stressed so next paycheck will pay for a 3 day luxury cruise, just to recover mentally. Hello!?!

  WHO the hell is running Sweden?????????????????? WHO is responsible?

  Is Anyone responsible?? Are there ANY repercussions for TANKING the Nation, it’s Culture, Heritage and Future???

  Who’s awake??

  AfS are……

 105. Nu far jag fraga alla som bor i Stockholm. varfor drar ni inte ihop en stor demonstration utanfor Rosenbad nar semestern ar slut och kraver regeringens avgang. Det fungerade i Rumanien. Men NI sitter framfor TV:n och gnaller och skriver kommentarer, jag blir sa trott pa det mesiga svenska folket. Det finns ingen stake i er, gnallpottor.
  Sjalv lamnade jag landet under 90-talet sa det ar lite svart for mig att leda er fran min nya kontinent>

  • Vi har det fortfarande bättre än rumänerna år 1989, de svalt. Men vi kommer snart dit, bara lite fler fattar att vi ska utrotas.

 106. jag var i stan idag. väldigt, väldigt många utländska män. överallt. överallt. gäng, gäng, stora grupper. män från vissa länder släpandes reseväskor efter sig ser man också mänga av. just hemkomna efter semester från landet de flytt ifrån? just komna till Sverige? ja säkert det också. ”excuse me this train to norsborg?” med två tre väskor med sig. ja de kommer säkert till sina släktingar ocskå, för att spä på trångboddheten osv

  ja det är bara titta och grunda själv. inte särskilt mycket svenskt här längre. alla möjliga typer flyttar hit. från MENA, fån Albanien, från georgien, från Kosovo osv osv osv. de kanske känner nån här…..då ökar inflyttningen. och kriminaliteten och fattigdomen.

 107. Från Tino Sanadaij
  ”Farsen fortsätter. Även Migrationsdomstolen i Stockholm slår ned Afghanamnestin som illegal, och är ännu hårdare än förra domstolen.

  Ni kan dock glädjas åt att detta inte spelar någon roll. Denna del berör 4000 av de 9000 ensamkommande. Det tar till september innan rättsprocessen är klar, och under tiden delar Migrationsverket ut amnesty med stöd av den olagliga lagen.
  Eftersom uppehållstillstånd inte kan överklagas kommer alla 4000 troligen hinna få amnesty innan lagen slutligen rivs upp! Löfven och Lööf kommer att få igenom sin amnesty genom att driva igenom en olaglig lag strid mot lagrådet och sen passa på att snabbt dela ut uppehållstillstånd under tidsluckan det tar innan domstolarna hinner ogiltigförklara den.
  Det är vad regeringen menar med ordning och reda i asylprocessen, att styra Sverige som en bananrepublik utan bananer.

  ”Den nya gymnasielagen underkänns nu även av Migrationsdomstolen i Stockholm, en vecka efter att Migrationsdomstolen i Malmö meddelat att lagen inte går att tillämpa. – Vi kom aldrig så långt som Malmö, vi stupade redan på första meningen, säger Kirsi Laakso Utvik, chefsrådman vid Migrationsdomstolen i Stockholm och domare i målet.

  Den nya så kallade gymnasielagen, som ger uppskattningsvis 9 000 ensamkommande afghaner rätt att stanna i Sverige, trädde i kraft den 1 juli och underkändes sex dagar senare av Migrationsdomstolen i Malmö…

  Under tiden fortsätter Migrationsverket att pröva ärenden med den nya lagen som stöd…Om verket väljer att utfärda uppehållstillstånd med stöd av den nya lagen, så blir dessa definitiva och omöjliga att överklaga i efterhand – även om Migrationsöverdomstolen skulle slå fast vad två domstolar nu konstaterat”

 108. ”Justitieminister” Morgan Johansson (S) vill nu ha en lag som forbjuder vissa asikter.
  Om inte regeringen kastas ut fran Rosenbad NU ar snart allt hopp ute.

   • Vill du vanta tills det ar ett faktum (du maste vara hjarntvattad och ar en del av ”Det Sovande Folket”). Det finns ingen rim och reson i den ”liggande” regeringen, har du inte fattat det.
    REVOLUTION

  • Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro Universitet, menar att det kan vara kontroversiellt att förbjuda organisationer på grund av deras åsikter.

   – Om man vill förbjuda vissa typer av organisationer, som har vissa åsikter, då kanske det leder till att vi i ett senare skede förbjuder andra organisationer, med andra åsikter. Det blir svårt med gränsdragningen, menar Nergelius.

   • Har inte den sittande regeringen varit kontroversiell. Vad kan vi forvanta oss i framtiden?
    Gransdragningen skall svenska folket gora NU. Efter finns inget ’Samnytt.se’.

  • Helt korrekt, väl i klass med Nigeriabreven och Ryska datingscams med fler liknande lurendrejeri verksamheter.

   För dom som inte känner till ovanstående verksamheter, sök läs och begrunda.

   Allt går ut på att luras på pengar.

   Och dom som numera kallas ”ensamkommande”, detta trots sin kärlek för gruppvåldtäkter, är en riktig luring eller som det heter på engelska, scam.

   Blir en riktig soppa eller såpa av ylande kärlekskranka batikhäxor, blåljugande om ålder, ”självmord” som egentligen beror på oavsiktliga överdoser av dom gamla knarkarna, gruppvåldtäkter där dom säger att dom inte förstår att dom gör fel – så här gör vi varje dag hemma, storfamiljen dom dagligen haft kontakt med och som glädjande nog återfinner när dom fått PUT och sedan skall hela tjocka släkten hit, kort sagt lurendrejeri scam och skojeri i månghundramiljardklassen – och vi MÅSTE betala och dom HAR FULLT LAGLIG RÄTT ATT TA HIT HELA TJOCKA SLÄKTEN.

   När kommer en TV-såpa om detta, allt finns där – gråtande gamla kärringar, mord, skojeri, knarkhandel och hela regeringen inblandad.

   Och åter som jag tidigare skrivit, varje PUT av dessa ljugande män genererar minst ytterligare 6 PUT, detta enligt Svea Rike Lag – dom SKALL hit, det är deras rätt, och vi SKALL betala, och det har dom rätt till, det vet dom.

   I den exponentiella takten skojeriet fortsätter i, sitter det snart flera miljoner människor i olika skumma dysfunktionella länder som enligt vår lagstiftning genast skall och måste ha en flygbiljett hit, och sedan födas, kläs och huseras på vår bekostnad till döddagar.

   • De har läst hela katalogen av sociala rättigheter. Vi sjuka, svenska pensionärer blir nekade färdtjänst varje dag !

   • Elöverkänsliga barn kommer inom kort.
    De vill bo i norra Sverige och suga.
    Sen har vi hbtq förstörda barn som redan finns inom landets gränser men de flesta får nog en anställning på svt elller aftonbladet.
    Sen har vi ensamkommande knarkare som vill ha ett jobb.
    sen har vi ensamkommande gravida som vil utöka företaget sen…..

   • Ja, dem har det varit väldigt tyst om i ett antal år nu.
    Det var nog något med den svenska luften som bara kunde botas med familje-PUT.

 109. Starka unga och äldre män lämnade sina småsystrar och mammor i fara. Himla duktigt gjort av dessa . Nåja, låt oss vara ärliga. Hade det varit så hemskt så skulle dessa alla starka män dragit iväg med sina alla kära till närmaste grannland. Och klonen från Klonensvik har ej läst en enda artikel där någon kär till dessa starka män blivit mördad av jihadister. Men jag vet att många av dessa är fientligt inställda mot västländer och dess folk, men naturligtvis ej mot bidragen och islamgullandet.

  Men visst kan jag ha missat att någon av dessa starka mäns kära blivit mördad, men det har svenskar också blivit av islamiska bröder, och desto fler har blivit utsatt för en massa annan hatbrottslighet, inkluderat våldtäkter och gruppvåldtäkter. Icke en endaste muslimsk tjej har blivit våldtagen-skändad av en svensk man. Skulle det skett så skulle hela välden fått veta.

  7-partiet släppte barbariet löst över Sverige. Och tänker utveckla det ännu mer med sitt bidrags och islamgullande, på bl.a. gamla stackares bekostnad, på hela svenska folkets bekostnad. Jag dra. Stör mig inte.

  Shit happens. Jag har iaf en gummibåt. Jag drar iväg.

 110. Svikare och förrädare som 7-klöverns politiker och mediernas journalister är har ingen känsla om att de är precis det. Förlåten är du som inte visste om, och ångrar dig, men även du som visste, du blir förlåten, om du ångrar dig. Allt bli förlåtet. Vad säger andra Sverigevänner om det?

  • Det räcker inte.
   Vi kan inte försörja alla människor från Mellanöstern och Afrika som har lockats hit med skattebetalarnas pengar.
   Den månatliga påfyllningen av deras ICA-kort måste avbrytas, och de, som inte betalar hyran ur egen ficka, måste vräkas.
   Då får vi se hur många av dom, som blir kvar här i Sverige.

 111. Gränsen har fallit. Vår enda väg framåt är att bygga inre gränser. Att bygga våra egna svenska klaner.

  • Margot W snyftade/beglade sig över att Finland stänger sina grännser under
   Mr Trump och Putin besöket på måndag, den konan vill ha vidöppna grännser till EU från Afrika,Arabien hon måste va omättlig hur många av dessa hon klarar av i bunken.

 112. Behöver man göra en konsekvensanalys för att förstå katastrofen i detta anhörigbedrägeri? Migrationsverket måste vara sveriges mest inkompetenta penningslukare. De som har så stor längtan efter sina anhöriga flyttar hem igen måste bli slut på denna sockerbitspolitik.

 113. Håller med D Trump / Även i himmelen finns det murar, men helvetet har öppna gränser./ Jo Sankte Per är portvakt där uppe, men där nere, lär det inte finnas
  portvakter alla kan vandra in, apropå murar och gränser.

 114. Det största hotet mot sverige är varken socialdemokrater, moderater eller miljöpartister utan faktisk rätt och slätt inkompetenta politiker som saknar integritet och bara är så kallade mähän som följer mediaströmmarna av rädsla för att fatta obekväma beslut….

 115. Fantastiskt att vi har myndigheter som agerar utanför lagrummet.Helt fristående från resten av samhället.Och parallellt med det vill regeringen inskränka yttrandefriheten för oss andra.Det är minst sagt häpnadsväckande!

 116. Glöm aldrig vilka som bestämt riktlinjerna för Migverket!
  Dom är ytterst ansvariga.
  Det är även samma individer som tillåtit alla dessa aktivister genomföra sina agendor.
  Samma så kallade folkvalda som höjt sina löner och ersättningar till skyarna och låter vanligt folk jobba till 70 års ålder samt tvingar en slita måndag tisdag onsdag och halva torsdagen för andra
  Dock i sin godhet låter dom oss behålla en och en halv dags ersättning som tack minus moms.
  Det är val o höst vill ni slava för dom 4 år till?

 117. Blev någon förvånad?
  Ansvar har man som myndighetschef bara vid sin löneförhandling.
  Politker tar ansvar FÖRE valet.
  Svenskarna har inte ens haft vett att utkräva ansvar av sina folkvalda.
  Det beror givetvis mest på att den yrkeskår som är satt att göra detta åt oss inte heller gjort sitt jobb.
  Det vi ser nu är att folk tröttnat på journalister och andra makthavare.

 118. Svenska almanackan måste uppdateras. Den beskriver skottår vart fjärde år och det stämmer inte med verkligheten där vi nu har skottår varje år.

  • embalera och hem.

   60-80kg kostar några hundra helt humant.

   samla ihop frigolit från köksinstalleringar och tejpa runt det ömtåliga godset och skicka med postnord så kan det fungera.

 119. Otvetydigt vill politikerna byta ut befolkningen i Sverige
  (liksom i övriga Europa).
  Ställer man sig frågan: varför, hittar man svaret..

 120. Det finns för många muslimska handläggare som är anställda hos Migrationsverket. Det är dem som tar beslut, Iranier Salehi är en av dem som erkänner att ofta bortser Migrationsverket. t ex. bedömningar som socialtjänsten gör att ungdomen antagligen är över 18 år.

  Migrationsverket är en skam som kostar staten maaaaaasssor av pengar. Hur är det möjligt att Migrationsverket ger svensk medborgarskap på rekordkort tid utan några id-handlingar och kontroller i polisens databaser?? Det räcker med att muntligen uppge ett namn och en ålder och bums är en ”ny svensk” redo att parasitera. …

  • Väldigt praktiskt det där med ”asyl” – är du IS soldat och har slaktat människor brutalt, eller är du eftersökt av polis och myndigheter i ditt land?

   Bara kom hit och gör en asylansökan, vips har du en ny identitet, hur praktiskt som helst!

 121. Flyktingar har blivit en viktig del av ekonomin faktiskt. Varje flykting behöver bidrag till hus hem mat etc. De pengarna sprider sig i samhället som en enorm ekonomisk stimulans. Helikopterpengar kallas det visst. För att det ska fungera krävs nya flyktingar hela tiden. Förr eller senare kraschar det men under tiden haŕ Sverige högkonjunktur. Kan vara en orsak till att det inte stoppas. En vission ”geniet” Reinfeldt hade var att de nya skulle starta nya storindustrier men det hoppet infriades inte.

  • Ditt resonemang kan i så fall även gälla fattigpensionärer, då behövs ju inte invällningen som motor. Vore en enorm vint för Sverige.

   • Pengarna kunde spritts över svenskar istället. Men det hade det har aldrig varit aktuellt för det ses som nationalekonomiskt fel. Det är lika fel det som görs nu. Ingen investering. Ett företag kan läggas ner eller säljas och så tar man förlusten.

   • Med den skillnad att fattigpensionärer redan röstar såssialistiskt. Varför köpa stödröster man redan har? Jag är ganska övertygad om att massinvandring handlar om att skaffa en ny underklass för såssepatrasket. Den gamla har ju nästan dött ut….

 122. Misstänker att mig.verket befolkas av känslokossor som det här exemplaret:
  https://www.youtube.com/watch?v=45Y8CMs4VY8&t=129s
  Gå till 2:08 om du har bråttom.
  Så hanteras våra pengar. Man känner efter och gråter en skvätt. Om pengarna räcker eller ej? Ja, man kan ju inte ställa grupp mot grupp, eller hur?

  Dessa oduglingar måste bort från alla poster och allt ansvar.

 123. Makalöst nonchalant hantering av något så viktigt ! Och exakt vilka låg bakom förändringen så att mångdubbelt fler kunde komma ?? Samtliga inblandade måste åtalas för detta fullständiga haveri !

 124. Återvandringsverket återförenar familjer utanför Sveriges gränser och deras konsekvensanalys ser mycket god ut för den som betalar notan.

  • Behövs det en ”konsekvensanalys” överhuvudtaget? En efterbliven 5-åring förstår konsekvenser av en huvudlös massinvandring…

 125. Kalergiplanen och övriga planer på att radera det gamla Sverige ska genomföras till varje pris. Vad skulle hindra det? Det går ju som smort.

 126. Japp nu slipper dom ta vägen genom medelhavet utan vi flyger in dom istället. Ska det vara så svårt att säga nej. Vill dom ha sin familj hit ska de kunna försörja sig själv och dem, samt ha eget bostad. Varför ska vi betala för skitet, lägg pengarna på vården och polisen det är akut där just nu.

  • Miljö mupparna hurrar när de flygs in ekonomiska migranter. Miljö påverkan är obetydlig i detta fall hälsar Isabella och Fridolin.

 127. Hur många känner till att våra politiska system borde ha avvecklats om folket genom några årtusenden hade varit skolat och ett bildat folk!
  I sak bestämde romarriket riktlinjerna att varje land måste ha en eller flera ledare, denna underskattning av folks intelligens, har genom makthungriga individer utnyttjats att deras hemländer ska bli en stormakt!
  Så har det politiska systemet skapats som ständigt vill att att all politik går ut på att kväsa sina befolkningar!
  Hur många är medveten om att det nyfödda barnet omedelbart blir registrerat med ett födelsenummer som inte går att tvätta bort, alltså allmänningen är makthavarnas registrerade slavar!
  Hur många känner till att detta slam som vi vill skydda oss emot i datorn, är redan ett registrerat utskick ifrån t.ex FRA och motsvarande organisationer runtom i världen inte minst CIA som vet allt om dig ifrån den dag du föddes.
  Allt vi skriver här är betygsatt av överhögheten, så våra skyddade namn har inte något som helst skydd! Disqus har ett öppet register för FRA och övriga organisationer. Så våra politiker har det som ett vapen emot oss, gissa varför myndigheterna dagtingar med våra registrerade liv och anpassar sig efter, vilken typ vi är??
  De flesta är dumt nog så indoktrinerade av politisk propaganda så dagligdags matar de oss med lögner för att skydda sin egen position, gissa om politiker är ett sammansvuret gäng och kliar varandra på ryggen, ha, ha långt där ifrån!!
  Vassa armbågarnas lag gäller och samtliga politiker vill ha mera pengar, så trots deras höga arvoden så använder de korruption som en extra förtjänst och dessvärre, man skyddar varandra, så inte gärna får vi höra om att vårt land styrs på en korruptionsbasis!
  En sak till anställda tjänstemän hjälper politikerna med den kunskap de saknar och det äckliga är, att just överbetalda tjänstemän kan lätt föra politiker dit de vill ha dem för t.ex storföretagens räkning!
  Så vi lever i en korrupt soppa där kapitalister jublar över deras extrema bedrägeri mot samhället!

 128. Ju fortare de förgör landet desto fortare blir vi av med PK-etablissemanget. SD har fördubblat sitt väljarstöd de senaste valen och kommer att fortsätta göra så. Tills de etablerade partierna har utrotats. Självbevarelsedriften verkar inte vara inprogrammerade i deras gener….

 129. Om inte det ligger på Migrationsverket att göra konsekvensanalys, ska det finnas annan myndighet som sköter det!
  För konsekvensanalys SKA GÖRAS!
  Varför sköter inte Finansdepartementet det, de som tar emot rapporter kring detta av ESO-gruppen, en självständig kommitté under Magdalena Anderssons styre?

  Skadar inte att åter titta på Joakim Ruist eftertänksamma svar på Lotta Bouvins hjärncentrifugerade frågor!
  ”Att SVT önskat en friserad rapport är anmärkningsvärt i sammanhanget. SVT tycks i likhet med Miljöpartiet och Centerpartiet samt organisationer som Tro och Solidaritet anse att en friserad rapport skulle utgöra ett bättre faktaunderlag för nödvändiga beslut än en sann verklighetsbeskrivning.”
  https://ledarsidorna.se/2018/06/eso-rapporten-en-helt-nodvandig-beskrivning-av-de-ekonomiska-konsekvenserna-av-migrationen/

  Att inte Bouvin åkte ut från SVT med huvudet före efter denna intervju, avslöjar hur ruttet det är innanför väggarna där!

 130. hög konjunktur och sverige håller på att gå på knäna hur är
  detta möjligt?? Och magda o lövet säger bara det går bra nu.
  vad i h vete är det som går bra?? De måtte mena invandringen!!
  hur blir det med låg konjunkturen som kommer skal vi fortsätta att
  bara ösa in kulturberikare då också??
  nu vill överheten flyga in 1000 tals mäniskor från afrika och vem skal
  stå för den notan??

  • Kan det verkligen ge röster att komma med nåt sånt nu? Eller har sossarna helt missuppfattat opinionen. Gör de det så riskerar de att väljarna står och buar ut dem, bokstavligt, när de minst anar det. Löfven har redan blivit utskrattad när han försöker vända en diskussion till att handla om LAS och Lindberg hände det när han påstod att media inte var vänster. Tror det bara är början. Det är svenskarna som är deras väljare och folk, inte Libyer eller Nigerianer.

   • Lita på högt uppsatta personer exempelvis Statsvetare, flera utsagor kommer de med, att Stefan Löfven är skolad av LO att de är dem som som har makten över arbetarklassen!
    Det innebär att Löfven ser invandrare som ny arbetskraft och kan inte inse att det är fel kategori av människor han importerar till Sverige! Utan att han förstår att människor med en hel annan sorts mentalitet förstör allt av vår egen svenska mentalitet, som bevisligen redan har hänt!
    Våra belackare ser inte någon skillnad på en utlänning och oss svenskar, just därför hatar de SD politik!

  • När lågkonjunkturen infinner sig – och det gör den förr eller senare – är det ”Game Over” för Sverige. Jag säger som Joseph Goebbels mitt under brinnande världskrig; Passa på och njut av kriget, freden kommer att bli fruktansvärd…..

 131. Det kommer att ta lååång tid, innan EU-regionen Sverige, kan återställas till Landet Sverige.

  Se t.ex. kap 7 i UTLÄNNINGSLAG (2005:716):

  Beslutande myndigheter

  8 §
  Återkallelse av uppehållstillstånd och arbetstillstånd beslutas av
  Migrationsverket. Återkallelse och upphävande av Schengenvisering får
  utöver vad som följer av viseringskodexen beslutas av Migrationsverket.
  Återkallelse av nationell visering beslutas av den myndighet som har
  beviljat viseringen eller av Migrationsverket.

  Kap 8:

  6 a § När en fråga uppkommer om avvisning eller utvisning
  enligt 2, 3 eller 6 § av en utlänning som har ett giltigt
  uppehållstillstånd eller någon annan form av tillstånd som
  ger rätt till vistelse i en annan EU-stat ska den beslutande
  myndigheten uppmana utlänningen att inom en skälig tid
  självmant bege sig till den andra EU-staten. Den beslutande
  myndigheten får avgöra frågan om avvisning eller utvisning
  först om utlänningen inte har följt en sådan uppmaning ”

  Migrationsverket har otroligt stor del i ”avgörandet” !

  • Den dagen då vi kan slopa de flesta myndigheter och bli utav med alla dessa tjänstemän som aldrig har stått på en Valbar politisk lista, skulle strypa alla mentala störningar som påverkar oss alla!
   Man ska ha det klart för oss att varenda kommun i Sverige drivs av ett vanstyre som tjänstemännen dillar i politikerna med en massa fanstyg!
   Antingen slopar vi all politik i landet eller så, ska vi kräva att varje politiker måste ha en arbetslivserfarenhet och bevislig hög utbildning.
   Allt för att få slippa dessa oskolade tjänstemän som driver vårt land in i ett vansinnigt tillstånd.
   Alltså detta eviga bluff och bedrägeriföretag Sverige måste vi få ett stopp på, så är det bara!

 132. Vet Samnytt hur Afghaner som kommer från Iran, har tagit sig till EU-regionen Sverige?

  Har de flugit och därmed inte vistats i någon annan EU-region, före Sverige?

  Om de kommer direkt från Afghanistan:

  Har de flugit och därmed inte vistats i någon annan EU-region, före Sverige?

 133. Vi måste inse hur vårt vanstyre fungerar!

  Den dagen då vi kan slopa de flesta myndigheter och bli utav med alla dessa tjänstemän som aldrig har stått på en Valbar politisk lista, detta skulle strypa alla mentala störningar som påverkar oss alla!
  Man ska ha det klart för oss att varenda kommun i Sverige drivs av ett vanstyre som tjänstemännen dillar i politikerna med en massa fanstyg!
  Antingen slopar vi all politik i landet eller så, ska vi kräva att varje politiker måste ha en arbetslivserfarenhet och bevislig hög utbildning. (SD har endast en person med en hög utbildning Björn Söder som har en Civilingenjör examen)
  Allt för att få slippa dessa oskolade tjänstemän som driver vårt land in i ett vansinnigt tillstånd.
  Alltså detta eviga bluff och bedrägeriföretag Sverige måste vi få ett stopp på, så är det bara!

 134. Man bör göra samma med politiker och offentligt anställda tjänstemän som man gör med blöjor, BYTA UT dem när de är nerskitna.

 135. Migrationsverkets ledning agerar efter ”Husbondens röst”, dvs regeringens, och därför gjordes ingen konsekvensanalys.

  Allt enligt regeringsprincipen, ”Leta inte efter sådant vi inte vill veta”, och som befolkningen inte har med att göra.

  Sedan säkert 15 – 20 år tillbaka finns inte längre några s.k ”ensamkommande barn” som anländer till Sverige.

  Begreppet har upphört att existera helt och hållet.

  Till Sverige kommer enbart av familj, släkt och människosmugglare i andra länder planerade s.k ”ankarbarn” som man vet alltid får uppehållstillstånd.

  ”Barn” som ibland i verkligheten är i 30-års åldern men påstår att de är t.ex 14 år gamla.

  Efter erhållet uppehållstillstånd ansöker dessa ”barn” om anhöriginvandring och som ett skott står hela familjen och mer därtill i Sverige enbart för att familjen skall återförenas.

  Det faktum att ingen försörjning, bostad eller annat för livets nödtorft finnes för dessa ”anhöriga” spelar ingen roll.

  Deras uppehälle får skattebetalarna stå för och ofta livet ut för de flesta av dem.

  Detta trick går Migrationsverket på med öppna ögon hela tiden därför att en inofficiell regeringsorder om detta utgått.

  Så t.ex de s.k ca 9000 ”ensamkommande” afghanerna utgör i själva verket i slutändan ca 90000 individer och totala kostnaden inte ca 3 miljarder utan ca 30 miljarder.

  Dessa galenskaper måste få ett slut efter valet i september.

  Kan enbart uppnås genom ett urstarkt SD.

 136. Miggarna borde entledigas efter sina undermåliga beslut,Vi i Sverige får lida och bekosta deras idiotiska hantering av indrällandet.

  • Nej! Miggarna skulle sättas på tvångsarbete där dom försörjer alla nyinvällare som dom ju älskar så!

 137. Tacka Fredrik Rheinfeldt och Åsa Romson. Dom har sidsteppat och lutar sig numera tillbaka och har det gott, på arbetande svenskars bekostnad.

 138. De ensamkommande skäggbarnen från Pakistan och Iran. En av de största bluffarna i Europas historia !

 139. VAD JAG VILL OCH HOPPAS

  Att dessa Politiker och Tjänstemän som bidrog till detta kaos och gjorde detta möjligt med att invällarna som kom hit skall ställas inför rätta och att ansvar samt åtgärd skall verkställas inom snar framtid efter regeringsskiftet

 140. Det är inte bara Migrationsverket som struntar i konsekvensanalyser, deras arbetsgivare i Rosenbad sysslar inte med sådana analyser när det gäller invandringspolitiken. Så äpplet faller inte långt från trädet.

 141. Sannolikt blev Migrationsverket beordrade av Sosse-regeringen att inte göra någon konsekvensanalys eftersom ”värdegrunden” kräver att landet ska totalförstöras och världsregeringen ta makten över våra liv totalt.

 142. DOM ÄR FANTASTISKA

  Träffade en Afghansk pojke igår på en ICA Butik som har en praktikplats där och vi började prata om hans situation och han berättade för mig om att han kom hit för ca 5 år sedan och han har läst in svenska gymnasiet under den tiden samt numera kommit in på högskolan för att studera vidare Han var glad för utvisningarna av dessa Afghaner drabbar inte han enligt han själv
  Jag frågade han om hans familj och var dom befinner sig och han berättade att hans syskon samt mamma är här nu = Familjeåterförening samt att pappa kommer senare

  Jobbar din mamma frågade jag och svaret blev = Nej Hon får bidrag samt lägenhet och bidrag för dom syskon han har Senare i samtalet sa han att mamma skall lära sig svenska genom SFI

  Jag kommer senare att fråga han om hur och varför dom valde Sverige och vilken info om landet dom tagit del av

  Kan ni tänka er att dessa 9000 Afghaner + övriga som vill hit också åberopar anhöriga att komma hit och vi som jobbar kommer att få många att försörja
  Detta blir 100,000 tals tusen människor som aldrig kommer att jobba

  • Nej, men de kan stifta lagar som förbjuder oss att tänka i vissa riktningar.
   De börjar med NMR, sedan står sannolikt andra invandrarkritiska partier stå på tur. Mef rödingarna kan man aldrig vara säker på något och
   enl. Morgan får inte det nya Sverige stoppas.

 143. Hur kan svenskar gå med på att jobba hela sina liv och sen ge bort större delen till folk som de inte känner och som inte ens är tacksamma för det de får?

  • De har blivit indoktrinerade under ett helt liv. Facken var det röda socialdemokratiska partiets främsta och villiga redskap.

   • Socialismens indoktrinering och extremt höga skatter har krossat Sverige, en gång var vi en stormakt i denna värld. Numera är svenskar inte ens en folkgrupp i denna värld, vi är dessutom en utdöende minoritet trots allt. FY FAN!

   • Det är inte bara facken som står bakom detta. Varenda barn och ungdom fostras i den här andan från dagis till högskola. Ingen vågar ifrågasätta varför vi ska ge stöd när rika arabländer inte ger stöd till sina grannar. En kollektiv dumhet.

 144. En skrämmande och oacceptabel likgiltighet ligger latent hos varje myndighet när det gäller invandringen.

  Att Mig-verket struntar konsekvensanalyser är ett tydligt tecken på att de helt ignorerar att felsteg kostar stora pengar.
  Det kan man naturligtvis kosta på sig att göra, vi har ju så trögtänkta politiker som inte ställer dem till ansvar.

  Den myndigheten, Mig- verket, borde avfolkas och göras om till en deporteringsmyndighet med rätt folk innan det är för sent.
  Vi behöver bli av med stora volymer snyltare.

 145. Alltså… Hur kan de kallas för ensamkommande!? Så fort de fått uppehållstillstånd så får de plötsligt kontakt med hela släkten som de sen tar hit. Det hela är ett sånt uppenbart och skamlöst bedrägeri.

  • Ja det är 56000 anhöriga på väg hit som vill bli försörjda,bedrägeri är bara
   förnamnet

 146. Jag var anställd på ett ställe som också resonerade att ”det är inte min pilsner”.
  Dom har gått i konkurs nu.

 147. Utrikesminister Wallström bör avsättas
  Sverige är det enda EU land som inte stöder EU:s nya gränspolitik. Österrike,Italien och Tyskland(SENT OMSIDER) har nu beslutat att inte ta emot båtar från Libyen med flyktingar. I stället skall man upprätta samlingsläger på olika håll i Afrika. EU har lyckats starkt inskränka flykting trafiken från bl a NIgeria genom ekonomiskt stöd till Niger där flyktingströmmen passerar på väg till Libyen och Medelhavet. Fortfarande är denna smugglingstrafiken inte helt stoppad smugglarna har lyckats muta en hel del av Nigers poliser och tulltjänstemän.
  I dagarna har nu Margot Wallström skickat personal från Migrationsverket för att välja ut flyktingar som fastnat i Niger.Snart kommer minst 200 flyktingar(det uppges att de flesta är somalier eller eritreaner) att transporteras med flyg till Sverige.Och flera sk kvotflyktingar därifrån skall hämtas hit! Totalt 5000 kvotflyktingar per år!!
  Givetvis är Sverige det enda EU land som gör så!!! Tyskland,Österrike och Italien gör det inte!!!!
  Detta vansinne måste upp i dagen! Och Här bör SD agera starkt !!!och kräva Margot Wallströms avgång!!!
  Sverige har redan tagit emot alldeles för många flyktingar och att hämta hit fler per flyg är upprörande.Flyg skall användas för att skicka hem flyktingar!!!!
  Men om man har en så pass obildad och ointelligent utrikesminister som Margot Wallström bör hon avsättas

  • Läs också Ledarsidorna.se. Där framgår Wallströms palestinaflörtande och indirekta hot mot staten Israel. Där kan man också läsa om sosseriets obskyra kontakter med muhammedanska politiska rörelser, vilka bara är rumsrena i Turkiet och dito länder.

   • Tack,Läser på Ledarsidorna.se om Pierre Schori,.Ny Demokrati under Ian Wachtmeister begärde 1993 information via UD om vad som stod om denne vänsterrextremist i de av Tyskland övertagna DDR arkiven. Ärendet gick till utrikesminister af Ugglas som vägrade att ta fram informationen. Varför är den stora frågan? Gissar att Pierre Schori var informatör för Sovjetunionen

 148. Fy fan för socialism och mångkultur. Skillnaden mellan idioti och ondska är hårfin, resultatet brukar bli det samma.

 149. Är det någon som kan föreställa sig Uppdrag Granskning titta närmare på just Migrationsverket förehavanden?
  Skulle inte Stjärne, Helin eller Charlotta Friborg gilla ett enda dugg.
  Löfvens övervakare skulle ringt till ovan trio och upprört undrat om SVT var ute efter att göra SD ännu större.
  Nån f-b måtta får det vara på öppenhet, transparens och genomlysning i Sverige.

 150. En liten travesti på ärade Edward A. Murphy, Jr.
  – ”Om det finns två eller flera sätt att göra något,
  och att ett av dessa sätt leder till katastrof,
  kommer Migrationsverket att göra på det sättet” !

 151. Erkänner ?
  Nej !
  AVSLÖJADE LÖGNHALSAR UTAN MINSTA ANTYDAN TILL RYGGRAD !
  Nu när man ändrat på Migrationsverkets riktlinjer för framtiden, är inte deras gaphalsar så synliga längre.

  Har väl tjackat spikskor o listigt dragit iväg…

 152. Konsekvensanalys bör vara det absolut första och största i alla politiska beslut!
  Och den ska dessutom enligt lag dokumenteras.
  Nu har vi fått stå ut med flera decennier av beslutsfattande baserat på vad man skulle kunna kalla ”feministisk känslosås”.
  Då går det naturligtvis käpprätt åt pipsvängen.

 153. Sverige:
  Rent vatten. Vattenklosett. Arbetsfria bidrag. Naiva politiker. Handlingsförlamad polis.
  Muslimskt land:
  Ohälsosamt vatten – om det ens finns. På sin höjd ett hål i golvet som toalett – men oftast en buske. Inga bidrag. Korrupta politiker. Hårdför polis med blod på händerna.
  ”Flykting”:
  Det är inte konstigt om ”flyktingar” söker sig till och med alla medel försöker klamra sig fast vid Sverige.
  Sverige:
  Naiva och lättlurade politiker, befattningshavare, tjänstemän och beslutsfattare.

 154. Den här hemsidan som länkas till längst ned i denna kommentar måste spridas vidare till alla som fortfarande inte fattat. Finns ingen bättre sammanfattning av problematiken. Tar max 10 min att läsa startsidan. Efter det finns bara 2 val för den som läst: Rösta SD eller rösta blankt. Läs den:
  https://folkhemellermangkultur.webnode.se/

 155. Poiltiker som är ansvariga för landet och folket och inte ens gör en konsekvensanalys av inflödet av muslimer, islam som breder ut sig när kristendomen havererat
  leder till hell. Men Jesus är på väg, är den enda som kan rädda folket eller vv nu
  ingen levande person kan vrida tiden tillbaka, för nu är det kört

 156. Dårar! Dårar! Dårar! Fanns det någon generaldirektör eller var han politiskt tillsatt (=politrukgaljonsfigur) och satt och rullade tummarna? I ett statligt verk tillsätter man en utredning när man befarar ett problem(=utmaning på nysvenska) och i den ingår en konsekvensanalys som baserar sig på det faktaunderlag utredningen tagit fram. Skall det vara så svårt att förstå???? Hur blåst får man vara för att klara kompetensnivån (märker ni den omvända frågeställningen?) för att arbeta på ett statligt verk?

 157. Varenda en med beslutsposition inom Migrationsverket skall ställas till svars. Om man är etniskt svensk ska man fängslas på livstid. Det är min ärliga åsikt.

 158. Kolla in den här hemsidan som länkas till längst ned i denna kommentar. Den måste omedelbart spridas vidare till alla som tvekar och som funderar på att eventuellt rösta på SD. I 10 punkter som tar 10 minuter att läsa sammanfattas hela problematiken kring invandringen och forskningen kring denna. Fullständiga referenser finns. Sprid den vidare. NU ! Om du ska övertyga någon om att rösta SD och du bara har en hemsida att referera till så är det denna:
  https://folkhemellermangkultur.webnode.se/

 159. På Migrationsverket jobbar ofta unga tjejer med bra lön, hjärntvättade med genus och allt annat trams. Oförmögna att förstå innebörden på längre sikt av olika beslut, allt sanktionerat av 7-klövern.

  Allt snack och speciellt M:s ”Nu tar vi tag i Sverige” är ju bra trams och det har vi hört förr.

  Såg en tweet här i högerspalten svepa förbi, ”Alliansen 2018 – För dig som aldrig lär dig”. Mycket passande.

  Det kan ju inte vara någon längre som på riktigt tror att Alliansen är en riktig opposition. Skillnaden nu är att man pratar om stramare flyktingpolitik osv. – men gör en annan sak i praktiken. Det är ju ännu skadligare för landet, Alliansen har haft 4 år på sig att avsätta Stefan Löfvén men inte gjort det, och nu utger man sig för att vara en opposition.

 160. De är ju inte klokt att vi har upplevt ett galet valfusk här i landet. Vänstern har satt i system att fuska fram SD;s ”dåliga” resultat! Sossepacket drar sig inte för att fuska och kan gå över lik för att klamra sig fast vid makten.

 161. Elementärt rimlighetskrav, saknas hos de riksdagsledamöter som röstade JA! till detta. Deras politiska ansvar är bla. att genomföra ”KONSEKVENSANALYS!”.
  >
  Ändringen medför att mångdubbelt fler familjemedlemmar till de så kallade ensamkommande ska få rätt att invandra till Sverige. Enligt Migrationsverkets prognos från 2016 kommer nästan 400 tusen anhöriginvandrare att flytta till Sverige till och med 2020. Den nya ordningen innebär att denna siffra kommer att stiga ytterligare.
  Muslimska grannar till oss sedan 20 år, säger,” Vi flydde undan ”ISLAMISTERNA” och nu har de fotfäste här Tankar och oro gör att de har svårt att sova.” Rurik 2018-09-14

 162. Globalistpolitikerna och Migrationsverket har helt saknat konsekvensanalys för de beslut de har tagit. Dock borde det ha varit lätt att förstå att det här kommer att gå åt helvete. Det har också varit de styrandes mening. Nationalstaten Sverige ska krossas finansiellt, demografiskt, kulturellt och språkligt inför uppgåendet i federationen EU som i sin tur ska vara underordnad världsregeringen i FN.

 163. Riksdagen borde räkna ut kostnaden för bidragsförsörjningen för 100,000 -tals invandrare till Sverige. Sanningen är och statistiken visar att några få procenten av utlänningarna som släpps in i Sverige kommer i riktiga jobb. Den generösa gymnasiereformen är även den ett huvudlöst projekt. Titta på tidigare beteende från ”ungdomarna” i moraliskt samt lagligt hänseende. Tiotals miljarder har kastats bort på ”Integration” som bevisligen inte fungerar. Politikerna vill inte se och helst inte tala om de gigantiska invandrings utmaningarna man oupphörligen antar mot bättre vetande. Istället för en noggrann kontroll över vilka man släpper in över gränsen (som skulle kunna göra att samhället undslapp problemen som oundvikligen kommer i en eller annan form i ett senare skede så väljer de styrande att chansa. De är alla möjligen J. Sjöstedt undantagen medvetna om att Polisen inte kan garantera säkerheten för landet och dess ursprungsbefolkning. Men de är mer rädda för att bryta mot de påbjudna direktiven om öppenhet ifrån EU än för den egna befolkningens åsikter, säkerhet och samhällsförfallet! Hur skulle Ulf Kristersson ((Reinfeldts fd ja-sägare) kunna ta hård ställning i någon viktig fråga när han inte ens vågade säga emot den förre Moderatledaren. Han är ingen ledare han är en följare.

 164. Svenska folket har den förvaltning de väljer. I ett sekel har de röstat efter den egna plånboken. Någon folkgemenskap av betydelse existerar inte sedan många år.

  Det är därför svensken inte bryr sig om invandringstsunamin, våldtäktsepidemin, rånvågen, bilbränningarna eller gangsteruppgörelserna, så länge det inte drabbar den egna familjen eller den egna ekonomin. Det hela är otroligt skickligt upplagt och svenskarna kommer inte att vakna, så länge som makthavarna behärskar inte bara politikerna utan även mediafolket.

  • Jag var myndig och hade rösträtt vid början av 1950-talet, när jag gjorde lumpen och var klar med skolorna.

   På den tiden brydde man sig, man kunde endast med svårighet upptäcka någon färgad person ute på stan (de förekom vid enstaka tillfällen som musiker på Gröna Lund eller liknande). Bilbränning fanns inte, brottsligheten vad avsåg våldsbrott låg 1950 – 1954 och pendlade mellan 12,39 och 13,18 brott per 10 000 invånare. Obs att det står TIO tusen.

   Invandrare förekom inte annat än i ytterst få fall. Färgade nästan aldrig. De mest exotiska personerna brukade vara finländare eller någon enstaka tysk.

   (Vi passerade 74 brott per 10 000 invånare redan 1994. Vad det är nu vet jag inte, men det är värre)..

   Det hela skiftade med Palme. Hans inverkan på Erlander började kring 1960 och han fick en plats i regeringen 1963.

   • Du är halvtannat decennium äldre än jag, förstår jag. Själv växte jag upp i Stockholmsförorten Solna på 50-/60-talet. Vi låste aldrig lägenhetsdörren, inte heller nattetid eller när alla var borta över dagen, min far låste aldrig bilen. Det hände aldrig någonting.

    Kanske är det därför som svenskarna har sänkt garden, så till den milda grad att de nu står fullständigt handfallna. När polisen, domstolsväsendet, politikerna och ’journalisterna’ nu sviker sitt samhällsansvar, finns det ingen tåga i folket längre att ta itu med brottsligheten på egen hand. Inte ens vid valurnorna.

    Satanistiska anarkister och marxister, som älskar att riva ned, förstöra och plåga, har de senaste 50 åren tagit makten överallt i samhället. Deras vision och njutning har alltid varit att ställa kvinnor mot män och barn mot föräldrar. Nu importerar de de folk, som skall slakta oss och förslava oss, så att dessa nihilister skall få den ultimata sadistiska njutningen.

    Min chef sade för 35 år sedan: ”Vad svenskarna behöver är ett krig, för att vakna.” Det var då det. Ett folk, som fortfarande till 82% röstar för att deras samhälle och folk skall förgöras, är förstås chanslöst. Finge vi ett krig på oss nu, doge vi. Allihop.

 165. Inget tillåts göras i Sverige utan en Konsekvensanalys om du är företagare. Starta en produktionsanläggning, gör en skogsavverkning, öppna ett grustag, lägg om en privat väg, borra en brunn, elda ner ett ruckel, etc, etc. Alla skall göra en konsekvennsanalys för allt, – för allt förutom samer med renar.

 166. Alla i 7-klövern har ju varit pårökta i 30 år – Så det finns ingen som är kompetent nog att göra en konsekvensanalys.Dåvarande 85-90% i regeringen inte ens hade fixat det med ett regeringssamarbete, visar ju hur inkokta, outbildade, Inkompetenta och verklighetsfrånvända hela fårskocken är.

LÄMNA ETT SVAR