sopor soptipp

Foto: Sumaira Abdulali, CC BY-SA 4.0

Inrikes

Miljökatastrofen i Stockholm: Extrema nivåer tungmetaller i grundvatten

Publicerad 7/1/2021
Annons

För en månad sen avslöjades en potentiell miljöskandal på sopberget i Kassmyra i Botkyrka. Brunnarna som ligger under sophögarna saknar partikelfilter trots att tillståndet kräver det. Nu har man konstaterat att där finns farligt höga värden av tungmetaller och dioxiner.

Det var i slutet av maj som Samnytt rapporterade att företrädare för Think Pink, företaget som drivit anläggningen, misstänks för grovt miljöbrott. På anläggningen i Kassmyra har man haft problem sedan 2016 som inte åtgärdats av Think Pink. Där ligger allt avfall kvar sedan företaget försattes i konkurs.

Sopberget har växt över den tillåtna storleken och blockerar sex brunnar där partikelfilter saknas. Kemikalier och oljespill kan därmed gå rakt ut i grundvattentäkten vilket riskerar påverka dricksvattnet i Botkyrka och Salem. Enligt tillståndet ska filtren bytas två gånger om året.

LÄS ÄVEN: Sopberg läcker miljöfarliga kemikalier i vattnet

Nu har man för första gången sedan 2019 tagit vattenprover och det visar sig att det finns extremt höga värden av tungmetaller och dioxiner – nivåer som bedöms innebära påtaglig risk för personers hälsa eller miljö.

Ingegerd Rosborg är teknologie doktor i dricksvatten och mineraler och har granskar proverna för statstelevisionen.

– Varje förhöjt värde kan ju orsaka enorm skada, exempelvis bly- och arsenikhalterna men det är helheten av provsvaren som är mest skrämmande. De som har brunnar måste analysera och ta vattenprover i dessa, säger hon.

Stor skandal

Rosborg konstaterar att det inte finns någon organism som överlever dessa halter och att detta är en mycket större skandal än hon tidigare förstått. Hon påpekar även att både Mälaren och Östersjön inte ligger långt bort och till slut når det ut där.

Faksimil SVT

I Botkyrka kommun tas det kommunala dricksvattnet från vattenverket i Norsborg. Boende med brunnar i närområdet kan dock påverkas av de höga halterna tungmetaller i Kassmyra. Nu kräver brunnsägare också att kommunen tar vattenprover i brunnarna.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1060Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons