Regeringens ambition att kunna lägga fram en proposition baserat på migrationskommitténs arbete som avslutas på fredag ser ut att misslyckas. Något helhetsförslag som backas upp av en majoritet kommer inte att finnas. Från Miljöpartiet vill man se nya förhandlingar för att detta ska kunna ske.

På grund av motsättningarna partierna emellan om hur den framtida svenska migrationspolitiken ska se ut finns i dagsläget bara enskilda lagförslag som det finns hoppande majoriteter bakom.

Förslaget kommittén väntas presentera är att den tillfälliga lagen permanentas, vilket innebär mer generösa regler på vissa områden som en ny så kallad humanitär skyddsgrund medan andra områden blir mer restriktiva.

Nya förhandlingar

Miljöpartiets representant i kommittén Annika Hirvonen Falk tror att det kommer krävas nya förhandlingar och dessa vill hon se mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna.

– I huvudsak blir politiken inhuman. Det är en otroligt kortsiktig politik som är dålig för integrationen, säger hon till TT.

LÄS ÄVEN: Parlamentarisk utredning ska ta fram en ny asylpolitik

Det Miljöpartiet främst sätter sig emot är tillfälliga uppehållstillstånd och strängare försörjningskrav vid familjeåterförening. Även den nya humanitära skyddsgrunden har man problem med då den anses bli för svag.

– Våra invändningar har man inte tagit hänsyn till alls. Sverigedemokraternas röst har vägt dubbelt så tungt. Men jag tror att vi har goda förutsättningar att nå en uppgörelse om en humanitär flyktingpolitik, om andra partier är beredda att sätta sig ned och förhandla, säger Annika Hirvonen Falk.

Senast den 15 augusti ska kommittén lägga fram sitt förslag inför regeringen.

LÄS ÄVEN: SD kommer inte delta i migrationsöverenskommelsen