Foto: Blogtrepreneur.

Misstänkta kan släppas fria när nämndemän lämnar återbud

243 Shares

47 procent av Sveriges nämndemän är över 65. När Folkhälsomyndigheten nu rekommenderar att personer över 70 begränsar sina sociala kontakter har många domstolar stora svårigheter med att genomföra förhandlingar på grund av alla återbud.

På flera håll i landet kallas nämndemän som utgör en riksgrupp inte till förhandling och man försöker med kort varsel byta ut de som redan inte är kallade. Många tingsrätter har också ställt in en stor del av förhandlingarna som inte är mål där man enligt lag måste hålla förhandlingar inom en viss tid, i synnerhet där det sitter personer häktade.

Situationen kan nu leda till att misstänkta kommer börja släppas fria.

– Om situationen blir värre så utesluter jag inte att vi hamnar i ett läge där vi helt enkelt inte har nämndemän för de förhandlingar som vi måste genomföra. Det kan innebära att en person inte kan sitta häktad i väntan på att rättegången genomförs, och att personen kan komma att behöva släppas från häktet, säger Fredrik Nydén, rådman vid Södertörns tingsrätt, till Sveriges Radio.

Bara under de senaste dagarna har 50 nämndemän vid Stockholms tingsrätt lämnat återbud. Än så länge har man dock lyckats få in ersättare. Vissa familjemål och lindrigare brottmål kommer att avhandlas utan nämndemän. Men vid allvarligare brottmål kräver lagen tre nämndemän.

– Vad gäller huvudförhandlingar i brottmål så är vi helt beroende av att vi har nämndemän som kan vill och får inställa sig för att arbeta här vid tingsrätten. Får vi inte nämndemän som kan komma hit så kan vi inte genomföra några rättegångar, säger Fredrik Nydén, Södertörns tingsrätt.

243 Shares

På grund av tekniska problem är Disqus kommentarsfält ur funktion för närvarande.

Vi jobbar på att lösa det och tackar för er förståelse!