Misstänkta S-valfusket i Örebro: Kommunens ”hemliga granskning” hittade fler godkända namn
Markus Allard och Peter Springare från Örebropartiet har båda samlat in namn för att få till en folkomröstning. Foto: Örebro kommun/Örebropartiet

Örebro kommun gjorde under jul- och nyårshelgen en ”hemlig granskning” av de namn som samlats in för en folkomröstning om stadens satsning på snabbussar. Vid granskningen hittades hundratals fler godkända namn än den officiella redovisning som förra året överlämnades till kommunstyrelsen. Det kan Samnytt berätta idag. Granskningsledaren Peter Björk (S) kommenterar inte uppgifterna.
– Jag har inte varit inblandad i det här de sista vändorna, säger han till Samnytt.

De märkliga turerna kring den namnsinsamling som gjorts i Örebro för att få igenom en folkomröstning om kommunens satsning på snabbussar, så kallad BRT, fortsätter.

I en tjänsteskrivelse den 16 november ifjol skriver Örebros kommundirektör Peter Larsson att endast 10 762 av de 15 218 inlämnade namnunderskrifterna kunnat godkännas. Enligt beräkningar krävs 11 960 namn, tio procent av de röstberättigade i kommunen, för att frågan om folkomröstning ska tas upp av kommunfullmäktige. Därför menar kommundirektören att frågan om folkomröstning inte ska tas upp.

Efter skarpa protester från bland annat Örebropartiet, som gör en egen granskning av namnen och kommer fram till betydligt fler godkända namn, meddelar Peter Larsson inför julhelgen att kommunen kommer anlita oberoende konsulter för att granska namnen.

LÄS MER: Här granskar ex-polisen Peter Springare misstänkta s-valfusket: ”Sabotage mot demokratin”

Hemlig granskning godkänner ytterligare 820 namn

Kommunen väljer revisions- och konsultföretaget Pricewaterhouse Coopers (PWC). Samma bolag har tidigare bland annat anlitats av det S-ledda styret i Sandviken där det i en uppmärksammad rapport 2014 hävdade att Sandvikens kommun tjänat över en halv miljard kronor på invandringen.

Men de siffror PWC får ta del av från Örebro kommun skiljer sig kraftigt från dem som redovisats för kommunstyrelsen. En Excelfil som skickas till PWC innehåller betydligt fler godkända namn.

Innan underlaget överlämnas till PWC gör nämligen tjänstemännen på kommunstyrelseförvaltningen under jul- och nyårshelgen ytterligare en granskning av namnen.

Markus Allard. Foto: Örebropartiet

– De började en ny granskning i kommunen i hemlighet, förklarar Örebropartiets partiledare Markus Allard för Samnytt och fortsätter:

– Utan att vi fick veta det började tjänstemännen återigen räkna namn.

Enligt den Excelfil som skickas till PWC har 11 582 namnunderskrifter godkänts av kommunens tjänstemän. Det vill säga ytterligare 820 tidigare underkända namn klassas plötsligt som godkända. Av PWC:s rapport, som Samnytt tagit del av, framgår att resultatet av den ”hemliga granskningen” sammanställs i Excelfilen den 30 december.

”Det tycker jag är problematiskt”

Att en ytterligare granskning görs av kommunen, och att PWC får andra siffror än dem som tidigare meddelats, är något som kommunstyrelsen informeras om först vid ett sammanträde den 11 januari i år. Då är konsulterna nästan redan klara med sin rapport.

Marlene Jörhag, kommunalråd för Kristdemokraterna i Örebro som själv stöder och står bakom BRT-projektet, blir förvånad över att en annan siffra med hundratals fler godkända namn plötsligt presenteras.

Marlene Jörhag. Foto: Kristdemokraterna

– Det tycker jag är problematiskt. Den siffran hade inte jag sett innan. Jag fick den informationen på kommunstyrelsemötet 11 januari, säger hon till Samnytt.

Jörhag har förståelse för att det kan vara en svår process att granska namnunderskrifter, men tycker det är anmärkningsvärt att det skiftar så pass mycket mellan olika rapporter.

– Ibland är det inte så lätt att tolka personers underskrifter. Men det har varit ganska stora skillnader, och det tycker jag är problematiskt, säger hon.

PWC hittar ännu fler namn

När PWC gör sin granskning av kommunens granskning hittar de ytterligare namnunderskrifter som de menar bör godkännas enligt kommunens egna riktlinjer. Av rapporten som skickas till kommunen 14 januari framgår att ytterligare 354 namn, som underkänts av kommunens tjänstemän, ska godkännas.

98 av underskrifterna klassar PWC som ”okategoriserade”. Dessa handlar i de flesta fall om personer som skrivit på med namnunderskrift och adress, men där personnumret inte är fullständigt eller inte bedöms vara korrekt ifyllt. Övriga namnunderskrifter som kommunen underkänt i sin granskning håller PWC med om ska fortsätta klassas som underkända.

Över 2 000 av de namn som underkänts av såväl kommunens tjänstemän som av PWC:s konsulter saknar fullständiga eller korrekta uppgifter om personnummer, namn eller adress.

Faksimil PWC-rapport

Saknas 24 namn

Efter granskning av såväl kommunens tjänstemän som av PWC:s konsulter står det klart att minst 11 936 av de insamlade namnen är godkända enligt kommunens riktlinjer. Det saknas alltså 24 namn för att frågan om folkomröstning måste tas upp av kommunfullmäktige där det krävs att två tredjedelar av politikerna röstar nej för att den ska kunna stoppas.

Liberalernas Patrik Jämtvall, som tog initiativ till namninsamlingen, menar emellertid att kommunens granskning av underskrifterna har gjorts betydligt hårdare än lagen säger. Han anser att hundratals namn underkänts på grunder som saknar stöd i lagen.

Patrik Jämtvall. Foto: Liberalerna

– Min uppfattning är att PWC fått ett uppdrag som är kopplat till kommunens egna metodbeskrivningar. Revisionen har gjort det kommunen sagt så jag har ingen kritik mot den, säger Jämtvall till Samnytt.

– Men jag hade önskat att det varit mer laglighetskontroll hur man hanterat processen på ett processuellt sätt, och att man gjort det utifrån den praxis som finns och förarbetena om att man ska behandla ett folkinitiativ med stor respekt.

”Har inte varit inblandad”

Kritik har inte minst riktats mot Peter Björk, den socialdemokratiske regionpolitiker som fungerat som granskningsledare för de tjänstemän på kommunstyrelseförvaltningen som granskat det insamlade namnen. När Samnytt ringer upp honom svarar inte han på våra frågor.

– Jag har inte varit inblandad i det här de sista vändorna. Det är Peter Larsson som håller ihop ärendet, säger han syftandes på kommundirektören.

De 10 762 godkända namnen måste väl ändå du som granskningsledare ha varit inblandad i att komma fram till?

– Det är ett tråkigt svar kanske, men det är Peter Larsson som håller ihop det här ärendet så du får ta det med honom.

Samnytt har gjort flera resultatlösa försök att nå kommundirektören Peter Larsson.

Vänder sig till domstol

Patrik Jämtvall har anmält kommunen och hanteringen av de insamlade namnen till Justitieombudsmannen (JO). Anmälan, som Samnytt tagit del av, riktas mot kommundirektör Peter Larsson, S-politikern och granskningsledaren Peter Björk samt mot ytterligare två tjänstemän.

Jämtvall berättar att han även kommer överklaga hanteringen av de insamlade namnen till förvaltningsrätten.

– Jag ifrågasätter starkt hur man granskat namnen av den anledning att det framkommit så pass mycket felaktigheter i kommunens granskning, säger han till Samnytt.

– Jag tycker att man behandlat våra medborgare på ett styvmoderligt sätt och jag är absolut allt annat än nöjd. Det är ett underbetyg för den demokratiska utvecklingen i Örebro kommun.

Även Örebropartiets Markus Allard överväger rättsliga åtgärder och tänker polisanmäla de ansvariga.

– Det är solklart att de har fuskat, säger Markus Allard till Samnytt.

Bakgrund

Den styrande S-ledda koalitionen, som Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet ingår i, beslutade våren 2020 med stöd från Moderaterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att Örebro ska satsa på snabbussar. Liberalerna, Sverigedemokraterna och lokala Örebropartiet motsatte sig satsningen.

Liberalerna tog därför förra året initiativ till en namninsamlingskampanj för att genom en folkinitiativ begära folkomröstning om satsningen. Sverigedemokraterna, Örebropartiet och Trafikupproret har därefter anslutit sig till kampanjen.

Efter att de insamlade namnen överlämnats till kommunen fick ett 30-tal tjänstemän på kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att granska namnen. De kom fram till att närmare en tredjedel av namnunderskrifterna skulle underkännas – något som väckt stark kritik och som Samnytt tidigare uppmärksammat.

LÄS MER: Här granskar ex-polisen Peter Springare misstänkta s-valfusket: ”Sabotage mot demokratin”

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mattias Albinsson

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.