Foto: Pxhere

Inrikes

Mora kommun säljer vindkraftverk – gått miljoner back varje år sedan 2010

Publicerad 4/19/2021
Annons

Mora kommun anskaffade vindkraftverk på Hedbodberget i Rättvik 2010. En ”klimatsmart” investering som skulle ge vinst på sikt var förhoppningen. Efter mer än ett årtionde ger kommunen slutligen upp och gör sig av med förlustverksamheten.

– Intäkterna är lägre än vad vi trodde när vi anskaffade vindkraftverket och de årliga kostnaderna är högre, det blir helt enkelt ett underskott. Dessutom väntar kostsamma underhållsåtgärder, säger Anna Hed (C), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande till Siljan News.

Det var andra tongångar när kommunen införskaffade vindkraftverket. Då beskrevs investeringen som ”mycket fördelaktig” av kommunstyrelsens dåvarande ordförande Peter Helander (C), som idag tjänstgör som riksdagsledamot.

Efter många års strävan har dock kommunledningen insett att det helt enkelt inte blåser tillräckligt på Hedbodbergets topp.

LÄS ÄVEN: Trots kraftiga subventioner går vindkraftsverk med förlust

Vindkraftverkets värde skrivas ned kraftigt

Försäljningsbeslutet grundas på en utredning utförd av en extern aktör som konstaterat att verket, med ett bokfört värde på 21,8 miljoner kronor, har ett verkligt marknadsvärde på endast 10 miljoner kronor. Vindkraftsverkets upphaussade värde i bokföringen föreslås skrivas ned i samband med kommunens bokslut 2020.

Enligt utredningen uppgår verkets årliga kostnader till cirka 3 miljoner kronor, varav 1,8 miljoner kronor är kapitalkostnader. Intäkterna för 2020 har prognostiseras till cirka 1,3 miljoner kronor, vilket ger ett underskott på 1,7 miljoner kronor.

Förlusten uppges ha varit årligen återkommande sedan start. Tidigare i veckan beslöt därför kommunstyrelsen att föreslå en försäljning av vindkraftverket, något som sedan fastställdes i kommunfullmäktige.

Almgren
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1047Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons