MP-förslag: Straffskatt för hushåll som förbrukar mycket el
Bild: Twitter / Holger Ellgaard

Samtidigt som Miljöpartiet förespråkar en energiväxling för bland annat fordonsflottan, flyg och bostadsuppvärmning från fossil till elektrisk drift vill man straffbeskatta de som använder sådant som drar mycket el. MP menar ändå att ekvationen går ihop och att förslaget förmår konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ.

Klimatminister Per Bolund (MP) kallar sitt partis förslag för en ”Robin Hood-skatt”. I korthet går det ut på att den som använder sig av en vara eller tjänst som drar mycket el ska straffas med hög skatt medan den som förbrukar mindre el får en skattelättnad.

Samtidigt är många produkter som ersätter traditionellt fossildrivna dito stora elslukare. Huruvida förslaget kan komma att hämma en övergång från fossilt till eldrivet är emellertid inte något som Bolund kommenterat.

Ska endast få sälja viss elkvot

I ett parallellt förslag vill det gröna regeringspartiet också förbjuda energibolagen att sälja mer än en viss mängd el till sina kunder, en så kallad kvotplikt med ”vita certifikat”. Det är sedan upp till bolagen att tvinga sina kunder att förbruka mindre el.

I första hand menar MP att detta ska ske genom att elkunderna förmås energieffektivisera. I ett scenario där elbolagen inte når målet och kvoten överskrids, måste man köpa elcertifikat för att få fortsätta leverera el till hushåll och företag.

Bolund menar att det elbolagen ska tvinga sina kunder till är att tilläggsisolera hus, byta ut elutrustning till ny sådan med lägre effektförbrukning och mer allmänt ”uppmuntra svenskarna att minska sin elanvändning”. Påtryckningarna ska enligt MP ske mot både företag och privatpersoner.

Allt osäkrare tillgång på el

Bakgrunden till förslagen är att tillgången på el blir alltmer osäker i takt med att en ökande andel av produktionen kommer från bland annat vindkraft som inte levererar när det inte blåser. Detta samtidigt som energibolagen tvingas stänga kärnkraftverk i förtid och ekonomiska mekanismer införts som gör att det inte går att bygga några nya.

Bolund menar dock i en kommentar till Dagens Industri att vindkraftens otillförlitlighet är ett icke-problem.

– Det finns teknik med batterier i elnätet och vätgaslager för att kunna jämna ut elförsörjningen, och få ett 100 procent förnybart elsystem.

I praktiken finns dock inte några sådana lösningar på plats. Idag kompenseras i stället stillastående vindsnurror med el från andra energislag. Kritik har riktats mot att Sverige i brist på egen förmåga att kompensera bland annat tvingats köpa smutsig el producerad med brunkol i Polen.

Samtidigt som svenska elkonsumenter ska dra åt svångremmen har regeringen med kraftiga subventioner bjudit in nätjättar som Google och Amazon att etablera sig med serverhallar i Sverige. Dessa uppskattas dra el motsvarande vad hela kärnkraftverk producerar.

Bolund: ”Kommer inte att märkas”

Klimatministern menar vidare att det ”inte kommer att märkas” i plånboken för de företag och privatpersoner som träffas av förslagen. Inte heller blir det enligt Bolund några ökade kostnader för staten som måste tas ut via skattsedeln.

– Det där är en farhåga vi fått höra många gånger, som när vi byggde ut förnybar elproduktion, det har visat sig vara fel varje gång. När vi byggt ut förnybar el har kostnader sjunkit för företag och privatpersoner, och det är samma logik för vita certifikat, bedyrar klimatministern i ett svar på en fråga från DI.

Förslagen uppges redan ha fått klartecken av Energimyndigheten som i en utredning sneglat på liknande åtgärder som införts i bland annat Danmark och Frankrike.

Kan bli dyrt för hushållen

Enligt DI har reformen inte skett utan kostnader för elkonsumenterna i Danmark. Investeringar i effektiviseringar inom industri och näringsliv har visserligen lönat sig på sikt men för vanliga hushåll har det blivit dyrt.

Orsaken uppges vara att kostnaderna för energieffektivisering är höga samtidigt som den mängd el som enskilda hushåll kunnat spara varit liten jämfört med den elslukande industrin, där effektiviseringarna gett rejäl utdelning.

Ett tredje förslag från Miljöpartiet är att dra en ny stor kabel mellan fastlandet och Gotland. Detta för att möjliggöra en omfattande utbyggnad av havsbaserade vindsnurror.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mats Dagerlind

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.