På onsdag presenterar regeringen med stödpartier statsbudgeten för 2020. I denna ingår bland annat ett förslag om en successiv återgång till 3 miljarder per år i investeringsstöd för byggande av fler hyresrätter. Samtidigt vill man att minst 5 procent av hyresrätterna ska öronmärkas för ”särskilt utsatta personer”.

Enligt bostadsminister Per Bolund ska förhandlingarna mellan S, MP, C och L om investeringsstödet varit tuffa. Att avsätta en viss andel till sociala lägenheter ska dock vara väl förankrat.

– Det finns en rädsla att det blir hela hus för socialt utsatta. Men det är inte alls vad vi talar om. Här handlar det om social integration, säger Per Bolund.

”Blandad stad”
Villkoret ska gälla för investeringsstöd för samtliga kommuner i landet och påstås syfta till att hjälpa det stora antal kommuner som i dag har svårigheter med att hitta bostäder för medborgare utan att kostnaderna skenar.

– Det gäller att få en blandad stad. Det ger positiva sociala effekter, säger Bolund.

I januariöverenskommelsen stipulerades att stödet skulle ”koncentreras och effektiviseras samt riktas mot hyresrätter i hela landet” vilket tolkades som ett försök till att införa ”social housing” av allmännyttans samarbetsorganisation Sabo. Enligt Bolund kan dock även Sabo acceptera en låg andel sociala kontrakt som villkor för stödet.

Bygga bort segregationen
Då endast bostadsytor upp till 35 kvadratmeter ges maximalt stöd har kritiker pekat på att det kan resultera i en överproduktion av små lägenheter. Per Bolund håller dock inte med och menar att behoven är stora samt hävdar att rent demografiskt blir det fler och fler ensamhushåll.

”Vi vill bygga bort segregation. Bygg fler billiga hyresrätter i villaområden – och bygg fler bostadsrätter och småhus i områden där de flesta bor i hyresrätt idag”, är en av Miljöpartiets uttalade ambitioner.

I budgetpropositionen föreslås anslaget att ökas med 600 miljoner kronor för år 2020.