En skola i Västra Götaland har ifrågasatts efter att det framkommit uppgifter om att muslimska elever tillåts att be i skolans lokaler under skoltid. Skolan och även Skolverket svarar med att det inte finns några hinder.

En insändare i lokaltidningen Markbladet (vecka 47) frågade öppet huruvida den kommunala grundskolan Tingvallaskolan i Marks kommun i Västra Götaland accepterar att elever tillåts öppet utöva sin religion i skolans lokaler under skoltid.

LÄS MER: Muslimsk massbön på skolan i Nässjö under skolavslutningen

Skolans biträdande rektor, Fredrik Wieck svarade insändaren med att det är fullt tillåtet men att skolan i sig inte leder bönen.

Skolverket svarar
Enligt Skolverket finns det reglerat att utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell. Det innebär att det inte kan förekomma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse.

Det går däremot inte att förbjuda någon att be, det finns inget hinder i skolans författningar mot att låta elever be i skolans lokaler. Men skolan har ingen skyldighet att upplåta plats för bön.

– Vi har ingen vidare vägledning när det gäller religionsfrihet, eftersom det inte är en lagstiftning som räknas in i skollagstiftningen, förklarar Marcus Rooth vid Skolverkets upplysningstjänst i ett mejl.

– Ofta kan man lokalt komma överens om en lösning. Bönen ska i så fall vara något som eleverna tar ett eget initiativ till, fortsätter Rooth.

Söker rektorn
Samhällsnytt har sökt biträdande rektor Fredrik Wieck om hur han anser detta går ihop med icke-konfessionell skola, hur skolledningen ser på att elever kan avbryta andra elevers studiero för att lämna för bön samt hur andra elever upplever öppen muslimsk bön i skolans lokaler.

Wieck har inte besvarat telefonsamtal eller e-post från oss.