Inrikes

Nacka-polygamisten kommer kosta samhället miljoner innan han går i pension

Publicerad 9/25/2017
Annons

Drygt 8,2 miljoner – så mycket kommer polygamistens familj att kosta samhället för de 8 år som är kvar tills hans pension. En del av dessa pengar kommer att betalas ut från den kommunala budgeten som försörjningsstöd. Efter 8 år väntar en garantipension – som också betalas av samhället.

Samhällsnytt har bett Försäkringskassan att ta fram en beräkning på hur mycket polygamisten i Nacka med tre fruar och 16 barn som blev en stornyhet förra veckan kommer att kosta samhället. Beräkningen baseras på uppgifter från folkbokföringen om barnens ålder och fördelning mellan de tre hushållen.

Enligt Niklas Löfgren, som arbetar som familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, kommer barnbidraget att landa på totalt 27 020 kronor per månad – utifrån att barnen är fördelade på tre hushåll: ett där mannen själv är skriven tillsammans med den yngsta frun och sju barn och två andra med ensamstående fruar med fem respektive fyra barn.

Förutsatt att alla vuxna i familjen går på SFI, har de även rätt till etableringsersättning – en särskild ersättning för nyanlända migranter som infördes genom Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) år 2010. I det här fallet kommer  etableringsersättningen att bli 27 104 kronor per månad.

Utöver etableringsersättningen har invandrare med barn rätt till etableringstillägg som i fallet med den här familjen kommer att bli 12 800 kronor per månad.

LÄS MER: Bekräftat – Nacka kommun köpte tre bostadsrätter för månggift nyanländ från Syrien

Förutom dessa ersättningar har familjen också rätt till bostadsbidrag. För att räkna ut storleken på bostadsbidraget använde Samhällnytt tillgängliga uppgifter om storlek på de lägenheter som familjen fått av Nacka kommun och en beräkningstjänst på Försäkringskassans webbplats. Det sammanlagda bostadsbidraget för alla tre lägenheter blir enligt denna beräkning 13 900 kronor per månad.

Mannen står registrerad endast på ett hushåll av tre vilket medför att de andra två räknas som ensamstående mammor med rätt till underhållsstöd från mannen. Eftersom mannen saknar inkomst blir det i stället Försäkringskassan som ska betala ut underhållsstödet – 1 573 kronor per barn per månad. Detta ger sammanlagt 14 157 kronor per månad för de 9 barn som bor utanför hushållet med den yngsta frun och mannen.

Dessutom har familjen rätt till en särskild ersättning för resekostnader – för resor till ”etableringssamtal” och SFI. Storleken på den ersättningen beror på de faktiska kostnaderna – därför utelämnar vi det bidraget från den här beräkningen.

Enligt beräkningen ovan kommer familjen att få minst 94 981 skattefria kronor per månad vilket blir drygt 1,14 miljoner kronor per år.

Etableringsersättningen betalas ut under längst två år. Efter det övergår familjen till det kommunala försörjningsstödet om den inte har lyckats att hitta ett jobb.

Enligt en RUT-rapport som gjorts på beställning av riksdagsledamot Staffan Danielsson (C) har endast 25% av asylmigranter ett heltidsarbete efter 8 år i Sverige. Sannolikheten att en syrisk man som är 57 år gammal hittar ett jobb efter 2 år är därmed låg. Det mest realistiska är att räkna med att familjen övergår till den kommunala försörjningen genom socialbidrag efter de första två åren i Sverige.

LÄS MER: Jurist – Nacka kommun bryter mot grundlagen

För att beräkna storleken på socialbidraget använde Samhällsnytt sig av en beräkningstjänst på Socialstyrelsens hemsida som räknar ut bidraget utifrån en riksnorm.

Resultatet blir att efter de första två åren kommer familjen att gå miste om cirka 13 tusen kronor per månad som utgörs av etableringstillägget. Etableringsersättningen kommer i stort sett att ersättas av försörjningsstödet helt medan bostadsbidraget och underhållsstödet inte är beroende av etableringstiden och fortsätter att betalas ut på samma sätt som i dagsläget.

Barnbidraget kommer att minskas successivt genom åren när barnen växer och går över till andra former av samhällsstöd – antingen socialbidrag för vuxna eller studiestöd.

Invandrare som aldrig arbetat i Sverige har rätt att få en garantipension när de fyller 65 år. Eftersom mannen är 57 år gammal nu och de första två åren täcks av Försäkringskassan, räknade vi med att han kommer att uppbära socialbidrag från kommunen i 6 år till. Utifrån gällande riksnorm för försörjningsstöd kommer familjen att ha rätt till drygt 980 tusen kronor per år skattefritt, när de går över till kommunens omsorg.

Summa summarum blir att familjen kommer att kosta svenska skattebetalare drygt 8,2 miljoner kronor i diverse bidrag under de första 8 åren i Sverige. Detta utöver drygt 14 miljoner kronor som Nacka kommun spenderade på tre bostadsrätter i exklusiva Sältsjöbaden.  Vilka kostnader som uppstår efter att fadern i familjen övergår till statlig garantipension är svårt att överblicka i nuläget.

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
624Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons