Idag fattade Norrköpings kommunfullmäktige beslut om att använda det kommunala vetot mot Holmens vindkraftsansökan. Ansökan omfattade ursprungligen 78 vindkraftsturbiner inom Finspångs kommun och Norrköpings kommun. Finspångs kommun har tidigare nyttjat vetot mot Holmen. Efter två års arbete med vindkraftsfrågan har nu även Norrköpings kommunfullmäktige fastslagit att inga vindkraftverk ska byggas i kommunen. 

Holmen, företaget som velat etablera vindkraft i Finspång och Norrköping, har funnits i 272 år och är ett företag som är viktigt för Norrköping. Och på måndagsförmiddagen har det debatterats intensivt i Norrköpings kommunfullmäktige om det eventuella vetot mot Holmens tilltänkta etablering av en ny vindkraftsindustri i kommunen, något som den nya kommunstyrelsen hade föreslagit.

I kommunstyrelsens avsiktsförklaring fokuserar man på att vindkraftsindustrier bidrar till en negativ påverkan på djurarter och naturmiljöer, värdeminskning på närliggande fastigheter, negativ påverkan på biologisk mångfald (rubbar ekosystemet), hälsoskadliga effekter för närboende, påverkan av landskapsbild och i en förlängning eventuellt turistnäring, negativ miljöpåverkan även i länder där råvaror till vindkraftsverken produceras som exempelvis skövling av regnskogen i Amazonas.

Man konstaterar även att det som faktiskt behövs är ett kraftsystem som garanterar att hem, skolor, sjukhus och arbetsplatser har el dygnet runt alla dagar om året utan att skada djur, natur, människor eller miljö.

Strax före klockan 13 på måndagen fattade kommunfullmäktige beslut om att mycket riktigt använda det kommunala vetot. 45 ledamöter röstade ja till kommunstyrelsens förslag och 40 röstade nej. Partierna som stod bakom beslutet om att nyttja vetot var L, M, KD och SD.

S beskyller kommunstyrelsen för landets elpriser

När avsiktsförklaringen för användandet av kommunalt veto mot vindkraftsparken presenteras betonar Sophia Jarl (M) vikten av att ta hänsyn till kommuninvånarna. Hon konstaterar att fastighetsägare hade drabbats negativt av etableringen av vindkraft.

Därefter får Olle Vikmång (S) ordet. Han tar upp klimatförändringar och vänder sig till SD:

– Vi precis som ni har en ganska stor väljarbas ute på våra industrier. Vad säger ni till alla de pappersarbetare i Norrköping vars jobb nu faktiskt riskerar vara hotade på grund av de höga elpriserna i Sverige? Och som är helt beroende av en ökad elproduktion i södra Sverige?

Moderaternas Sophia Jarl (M) menar att vänsterblocket lägger fram sin kritik – mot kommunstyrelsens förslag – som att invånarna i lilla Simonstorp ska ansvara för hela Sveriges energiförsörjning.

SE ÄVEN: Vindkraft – räddning eller fördärv? Del 1: Hotet mot människan

MP anklagar L för ”desinformation”

Reidar Svedahl (L) betonar att om man vill rädda klimatet är det kärnkraft som man ska satsa på eftersom det är mycket mer miljövänligt. I talarstolen visar han även upp en nedfallen bit från ett vindkraftverk.

Sedan får Hedda Ottesen (MP) ordet och anklagar då Reidar Svedahl (L) för att ”sprida desinformation i kommunfullmäktige”.

Alexander Winge (S) säger i en replik att det hela handlar om ett ideologiskt motstånd till vindkraft. Moderaterna svarar då med att man måste lyssna på kommunens invånare som inte vill ha mer vindkraft.

– Vänstern med Socialdemokraterna i spetsen har förstört vår planerbara energi, konstaterar Christopher Jarnvall (SD) och syftar på hur den tidigare välfungerande energipolitiken har saboterats på riksnivå av vänsterblocket.

Jarnvall säger även att det är viktigt att se till att kommuninvånarnas fastigheter inte minskar i värde.

LÄS ÄVEN: Husvärdet halveras – på grund av vindkraft