➤ Den nya myndigheten kommer att ha 75 anställda och ska ligga i Angered i Göteborg.

Imorgon torsdag ska den nya generaldirektören för JäMy utses officiellt av regeringen. Enligt jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) ska myndigheten bland annat arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd för att nå de jämställdhetspolitiska målen varav ett är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Man ska även arbeta för att stoppa hedersrelaterat våld och med frågor som rör prostitution och människohandel.

– Ansvaret för ett jämställt samhälle vilar på offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och på enskilda. Något som är högaktuellt är #Metoo-kampanjen. Arbetet mot sexualiserat våld och trakasserier har hög prioritet för regeringen, säger Åsa Regnér till Expressen.

– Samtalen i samband med #Metoo sätter ett tydligt fokus på förövare av sexuellt våld och trakasserier, men också på omgivningens betydelse – andra män som deltar i en grabbig jargong, sexistisk arbetsplatskultur och bristande omdöme hos chefer.

– JäMy kommer att kunna spela en viktig roll för myndigheter, organisationer och enskilda som vill förändra samhället och sina egna liv i jämställd riktning.

Regeringens avsikt att inrätta en jämställdhetsmyndighet angavs i budgetpropositionen för 2017 som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet. Myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari.