Anders Danielsson

Ny myndighet för psykologiskt försvar ska ’värna den fria åsiktsbildningen’

963 Shares

En statlig utredning föreslår att en ny myndighet med uppgift att ”stödja, stärka och samordna samhällets samlade motståndskraft inom det psykologiska försvaret” ska inrättas. Enligt utredaren Anders Danielsson syftar det psykologiska försvaret till att bland annat värna den fria åsiktsbildningen och ska se till att folket ges en annan bild än den som ”motståndaren” vill förmedla.

Samhällsnytt har tidigare tagit upp den nya myndigheten vid ett flertal tillfällen. En genomgång av interna mejl mellan MSB:s tjänstemän från januari 2019 visar att myndigheten bland annat använder sig av kända desinformatörer för att förbereda det som i det närmaste kan kallas en antidemokratisk kupp med begränsningar av yttrande- och åsiktsfriheten samt införandet av en statlig kontroll över opinionsbildning.

LÄS ÄVEN: MSBs interna mejl avslöjar: myndigheten förbereder antidemokratisk kupp

Det var i början av 2018 som regeringen genom statsminister Stefan Löfven aviserade inrättandet av en myndighet av detta slag. Som utredare tillsattes förre Säpochefen Anders Danielsson som innan dess även var generaldirektör för Migrationsverket. Sedan tidigare arbetar även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), under ledning av den hårt kritiserade Dan Eliasson, med liknande frågor.

Otillbörlig informationspåverkan

Den nya myndigheten ska leda och samordna Sveriges psykologiska förvar och ska ha ett nära samarbete med försvarsunderrättelsemyndigheterna och få rätt till signalspaning.

Dess uppgift blir att ”stödja, stärka och samordna samhällets samlade motståndskraft inom det psykologiska försvaret” vilket ska ske genom att ”identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen”.

LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: Största medieföretagen i regelbundna möten med statens säkerhetstjänst

Man ska även ”stödja medieföretag vad gäller att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan”.

– Ändamålet med det psykologiska försvaret bör vara att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende, säger utredaren Anders Danielsson.

– Dessa värden är föremål för otillbörlig påverkan från främmande makt i syfte att skapa splittring. Det kan leda till lägre förtroende för demokratin och lägre valdeltagande, säger han.

Påverkansoperationer

Enligt Danielsson utsätts Sverige i dag för angrepp av olika slag, till exempel cyberangrepp och påverkansoperationer riktade mot svenska myndigheter, förtroendevalda, organisationer, företag, redaktioner, journalister, forskare, tjänstemän och debattörer.

I detta sägs till exempel desinformation, ryktesspridning och annan spridning av vilseledande information vara väsentliga beståndsdelar och utgör därför ett hot mot Sveriges demokrati, beslutsfattande och självbestämmande.

LÄS ÄVEN: Anders Danielsson: Regimkritiska åsikter kan liknas vid terrorism

Vidare föreslår man även att det inom myndigheten inrättas ett nationellt centrum för psykologiskt försvar med ansvar för arbetet mot otillbörlig informationspåverkan.

Förmedla rätt bild

– Det kan gränsa till brottslighet och då är det en fråga för säkerhetspolisen och polisen. Men många gånger är det inte brottsligt och då får det hanteras med de demokratiska medel vi har. Det kan handla om diplomatiska kontakter eller motberättelser. Ytterst handlar det om att man ska få en annan bild än den som motståndaren vill förmedla, säger Anders Danielsson.

Utredningen är en del av det så kallade januariavtalet, regeringens samarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Regeringen siktar på att den nya myndigheten ska kunna inrättas 2022.

963 Shares
Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.