En ny undersökning uppges visa att majoriteten av invandrarna från utomeuropeiska länder har en större stolthet för Sverige än den svenska populationen som helhet. ”De som känner sig allra mest hemma och stolta är somaliska kvinnor. Samma sak gäller eritreaner, säger Bi Puranen vid Institutet för framtidsstudier.

På Sveriges nationaldag uppmärksammar statstelevisionen en studie från det globala forskningsprojektet World Values Survey som mäter värderingar i länder. SVT rubriksätter artikeln med att invandrare är stolta över att vara ’svenskar’ och visar bilder på slöjklädda flickor i Rinkeby som firar Sveriges nationaldag.


Firande av Sveriges nationaldag i Rinkeby. Faksimil Facebook.

Undersökningen genomfördes i 54 kommuner under hösten 2018 och 6 516 personer födda i utomeuropeiska länder deltog. En tredjedel av dessa migranter invandrade till Sverige före 2014, en tredjedel 2015 och resterande personer har kommit tidigare.

Enligt SVT var studien översatt till de vanligaste språken bland migranter: arabiska, dari, somali, tigrinja, turkiska.

Studien visar att 57 procent av de som deltagit i studien känner sig hemma i Sverige, 55 procent trivs där de bor för tillfället och 59 procent vill bo kvar i sin kommun. Ytterligare en fråga är stolthet att vara ’svensk’ där uppger 53 procent att de är mycket stolta över att vara ’svenska’.

Det kan jämföras med den tidigare mätningen som forskningsprojektet genomförde mellan 2010 och 2014 när endast 39,7 procent av den svenska populationen som helhet svarade att de är mycket stolta över Sverige.

Somaliska och eritreanska kvinnor stoltast
Enligt Bi Puranen, generalsekreterare vid Institutet för framtidsstudier och ansvarig för projektet, går integrationen i dag bättre än vad den har gjort tidigare. De som sticker ut särskilt i studien är somaliska och eritreanska kvinnor.

– De som känner sig allra mest hemma och stolta är somaliska kvinnor. Samma sak gäller eritreaner, säger Puranen.

Det är värt att poängtera att somaliska kvinnor tidigare uppmärksammats för att stå långt ifrån arbetsmarknaden. År 2015 rapporterade SR siffror från Statistiska centralbyrån som visade att bara en av tio somaliska kvinnor Sörmland hade ett arbete. En något högre andel, 35 procent, av de somaliska männen i Sörmland har jobb.

Statsradion talade med den 55-åriga kvinnan, Fozia Mohamoud, som slog fast att det är män som ska arbeta medan kvinnorna tar hand om barnen. Mohamoud berättar (på somaliska) att hon aldrig har arbetat varken i Somalia eller Sverige. Hon har däremot läst Svenska för invandrare, SFI i ett år, men säger att det var svårt att lära sig svenska i ett klassrum.

År 2018 publicerade Expressen en artikel om somaliska kvinnor i Rinkeby som står utanför arbetsmarknaden. De talade bland annat med sexbarnsmamman Aisha har varit arbetslös i 16 av sina 18 år i Sverige. Det framgick även att bara 46 procent av alla kvinnor i Rinkeby mellan 20 och 65 år förvärvsarbetar.


Firande av Sveriges nationaldag i Rinkeby. Faksimil Facebook.

Den så kallade ’kulturkartan’ visar en sammanställning av hur värderingarna bland migranter från olika länder skiljer sig från värderingarna i Sverige.


Ser annorlunda på homosexualitet och jämställdhet
Studien visar även att synen på frågor som tolerans för homosexuella och jämställdhet mellan könen skiljer sig kraftigt från majoritetsbefolkningen i Sverige. Det framgår exempelvis att hela 65 procent anser att det det helt eller delvis är sant att det är mannen som ska arbeta i en familj.