Matproducenterna flaggar nu för nya prishöjningar och hänvisar till en svag krona och ”extremväder”. Att priserna kommer att falla tillbaka till nivåerna före Ukrainakriget ses som osannolikt och istället ska svenska folket vänja sig vid historiskt höga priser.

Det är branschorganisationen Livsmedelsföretagen som har publicerat ett pressmeddelande i vilket man lyfter att marginalerna för svenska livsmedelsföretag har pressats nedåt under sex kvartal i rad och att försäljningen har fallit fyra kvartal i rad.

LÄS ÄVEN: Kronan fortsätter rasa: ”Vi ser ingen lättnad”

Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal säger att medlemsföretagen kommer att behöva höja priserna för att täcka kostnadsökningarna.

– Fyra av fem av våra medlemsföretag säger trots att de fått igenom prishöjningar att de ligger efter med de prishöjningar man skulle behöva göra för att ligga plus-minus-noll och komma upp i den genomsnittliga lönsamheten, säger Eckerdal till Expressen.

”Extremväder”

Branschorganisationen hänvisar till den svaga kronan som har tappat fem till sex procent mot euron och dollarn i år. Men även så kallat ”extremväder” med bränder och torka i södra Europa på försommaren samt blöta på sensommaren i Sverige.

– Ett alltmer extremt väder och en fortsatt växande global befolkning är två makrotrender som kommer att hålla uppe kostnaderna på livsmedelsråvara även på längre sikt. För svensk del förvärras situationen av kronans ständigt minskande värde, konstaterar Eckerdal i pressmeddelandet och fortsätter:

– Under de här förutsättningarna ser jag det som osannolikt att livsmedelspriserna ska sjunka tillbaka till nivåerna som förelåg innan Rysslands invasion av Ukraina eller än mindre innan pandemin.

Prisfall ”helt orimligt”

Eckerdal hävdar att prisfall på livsmedel ned till nivåerna före Ukrainakriget inte kommer att bli verklighet utan istället ligga kvar på historiskt höga nivåer framöver.

– Det går inte att se i en prognoshorisont på 1-2 år. Det är helt orimligt. Det finns inget i omvärlden som pekar i den riktningen utifrån ett kostnadsperspektiv, säger Eckerdal till Expressen.

LÄS ÄVEN: Riksbanken: Räntan behöver vara hög under lång tid framöver