Nyligen röstade riksdagens samtliga partier utom SD ja till att betala av 21 miljoner kronor på Somalias skuld till Internationella valutafonden, IMF. Nu kan ytterligare svenska miljoner vara på väg att slussas ut ur landet via IMF.

Skälet till förslaget är att IMF efterfrågar lånemedel till Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT, vars utlåning riktar sig till 70 låginkomstländer. Man bedömer att de ekonomiska effekterna av pandemin gör att ett ökat behov av lån från PRGT till låginkomstländer väntas de närmaste åren.

Det föreslås därför att riksdagen medger att Riksbanken ingår ett avtal om kredit till IMF med ett belopp motsvarande ca 6,9 miljarder kronor.

I en motion skriver Oscar Sjöstedt (SD) med flera bland annat att ”Sverigedemokraternas principiella utgångspunkt är att denna typ av verksamhet ska stå under svensk kontroll och tillsyn”.

Somalia inte första gången

Man påpekar samtidigt att riksdagen 2016 röstade igenom en kredit till IMF på knappt sex miljarder kronor för att finansiera lånemedel till PRGT. Dessutom betalade man 2008 av en del på Liberias skuld till IMF på nästan 57 miljoner i dagens penningvärde.

LÄS ÄVEN: Riksdagsbeslut: Sverige ska betala Somalias miljonskuld till IMF

Att under rådande kris med potentiellt katastrofala följder för samhället, och då Sverige redan bidragit med betydande belopp till IMF, slussa ut ytterligare pengar ur Sverige säger SD nej till.