Brottsförebyggande rådets årliga trygghetsundersökning visar att oro för brott ökar i landet. En yrkesgrupp som drabbas hårt av den växande otryggheten är personal i kollektivtrafiken. Allt fler busschaufförer och biljettkontrollanter utsätts för hot och våld i sitt arbete och struntar ofta i att fullgöra sina uppgifter i rädsla. 

Otryggheten ökar runt om i landet, det visar Brottsförebyggande rådets (BRÅ) årliga trygghetsundersökning. En yrkesgrupp som upplever en ökad hotbild är personal i kollektivtrafiken.

Busschaufförer och tågpersonal har i sig ett tufft yrke vars arbetspass kan fördelas under dygnets alla timmar. Till det kommer att turerna kan gå genom utsatta områden där förare ofta hamnar i hotfulla och våldsamma situationer.

Gemensamt för dessa situationer är att passagerare oftast motsatt sig att betala för resan. Busslinje 179 går genom Järvaområdet i västra och norra Stockholm.

Busslinjen är extremt utsatt för systematisk plankning och biljettkontroller genomförs sällan, eftersom kontrollanterna inte känner sig trygga i området. I Järvaområdet gör busschaufförer i snitt två polisanmälningar om hot och våld i veckan, rapporterar Vi i Stockholm (Nr 45).

LÄS MER: Ungdomsgäng hotar bussförare med våld – kräver att få åka

Lokaltidningen tog del av två anmälningar som busschaufförer har upprättat till Arbetsmiljöverket under hösten. I en av anmälningarna framgår det att föraren har blivit misshandlad i Rinkeby av en passagerare som inte kunnat betala för sig. Händelsen inträffade i mitten av augusti och föraren ska ha blivit slagen i ansiktet och tilldelats sparkar mot kroppen.

Den andra anmälningen upprättades några veckor senare, efter att en passagerare som klivit av i Kista åter rusar in genom framdörren och frågar ”varför försökte du stänga dörren när jag skulle av?”. Därefter blev busschauffören slagen hårt i ansiktet.

Enligt Kenny Bungss, trygghetschef på Arriva som kör bussar åt Stockholms länstrafik, är en del av problemet att folk i princip inte får någon påföljd ifall de struntar i att betala biljetten. Utvecklingen i Järvaområdet har gjort att polisen får följa med biljettkontrollanterna för att någon kontroll ska kunna utföras.

Rikstäckande problem
På flera andra platser runt om i landet rapporteras det hur hot och våld mot personal i kollektivtrafiken ökat den senaste tiden. En sökning genom veckans nyheter visar en rad incidenter. I tisdags beslutade Skånetrafiken att stoppa biljettkontrollerna på Pågatågen, efter att två tågvärdar blivit misshandlade under samma dag.

– Vi har 444 inrapporterade ärenden om hot och våld mot tågvärdar i Skåne hittills i år, säger Ola Brunnström till SVT Skåne.

I norra delen av Sverige rapporterade Norrbottens-Kuriren att en busschaufför blivit misshandlad med knytnävsslag och sparkar mot magen, sedan en passagerare vägrat att betala för sin biljett.

I Västsverige har det länge rapporterats om hot och misshandel i kollektivtrafiken. Västtrafik har förklarat det ökande antalet incidenter med att resandet ökat under de aktuella åren.

Busschauffören Martin Andreasson köper inte den förklaringen. Han menar att det är främst vanliga pendlare som ökat sitt resande och det är inte samma klientel som hotar förarna. Det är främst ungdomar mellan 20 och 30 år.

– Otryggheten för oss förare ökar konstant. Man mår dåligt och vet aldrig vad som ska hända nästa gång bussdörren öppnas, säger Andreasson till GT.

LÄS MER: Busslinje till Sveriges största asylboende stoppas efter att chaufförer misshandlats

Kroppskameror
De flesta bussar är i dag utrustade med kameraövervakning för att motverka hot och våld. Dessa kameror har hamnat i skymundan i utvecklingen. I dag diskuterar flera bolag kroppskameror för att stävja den våldsamma utvecklingen.

Lokaltidningen Vi i Stockholm frågade Kenny Bungss på Arriva varför kroppskameror behövs när det redan finns kameror i bussarna?

– Folk slutar tänka på de kamerorna. Vi upplever faktiskt att folk taggar ned med kroppskameror säger, Bungss.