Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, växer inkomstklyftorna över hela landet. I tre av fyra kommuner ökade andelen invånare som bor i hushåll med låg ekonomisk standard under Socialdemokraternas styre åren 2015–2021.

Enligt SCB bor i dag 14,2 procent av Sveriges befolkning i hushåll med låg ekonomisk standard, en ökning med drygt en halv procentenhet jämfört med 2015. Under perioden ökade andelen med hög ekonomisk standard ungefär lika mycket, till 5,7 procent.

Trenden märks även på kommunnivå.

– I 216 av landets 290 kommuner ökade andelen invånare i hushåll med låg ekonomisk standard mellan 2015 och 2021. Samtidigt ökade andelen med hög ekonomisk standard i 198 kommuner, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.

LÄS ÄVEN: Förstörde elförsörjningen – föreslår nu ’folkhemsel’

Tittar man bara på förändringar på minst 0,5 procentenheter under perioden visar det att andelen personer i hushåll med låg ekonomisk standard ökar i 170 och minskar i 36 av Sveriges kommuner.

– Generellt växer grupperna med låg ekonomisk standard i en större omfattning än grupperna med hög standard. Allra mest ökade andelen invånare i hushåll med låg ekonomisk standard i Hällefors kommun under åren 2015 till 2021, från drygt 19 procent till nästan 26 procent.

– Danderyd och Lidingö hade de största inkomstskillnaderna i landet både 2015 och 2021. Men skillnaderna ökade faktiskt mest i Dorotea de här åren. Av de 20 kommunerna med störst inkomstskillnader var det bara i Gnosjö de minskade, säger Johan Lindberg.

Störst ökning i Båstad

Hushållens ekonomiska standard beräknas utifrån deras totala disponibla inkomst. Denna har ökat varje år sedan mitten av 1990-talet men ser olika ut i olika kommuner.

– De minsta ökningarna var i Eda, Sigtuna, Högsby och Hultsfred. Där ökade hushållens medianinkomst med 0,5–1,5 procent mellan 2015 och 2021. Motsvarande siffra för hela Sverige var nästan 7 procent, säger Johan Lindberg.

Den största ökningen var i Båstad med närmare elva procent.

– I en kommun minskade faktiskt den disponibla medianinkomsten de här åren. I Strömstad sjönk den med drygt en procent, vilket främst beror på en nedgång under pandemiåren 2020–2021.

LÄS ÄVEN: Stor ekonomisk oro bland pensionärer