Internrapporter, mejl och dokument som SVT Nyheter tagit del av visar att SCB:s huvudleverantör Origo Groups arbete präglats av kaos, personalbrist, kvalitetsproblem och leveranssvårigheter under flera år.

I mars 2018 köptes Mind Research av Origo Group som sedan 2014 genomfört insamlingar till 23 undersökningar som beställts av regeringen eller andra myndigheter. Många av dessa är bland de viktigaste SCB gör, som exempelvis den årliga nationella trygghetsundersökningen.

I så kallad medlyssning, där SCB lyssnar på ett visst antal intervjuer Mind gjort, framkommer att man i ett flertal fall gjort avvikelser från formulären, ställt ledande frågor och feltolkat svar.

Våren 2018 hade en person jobbat ”forcerat och ställde ledande frågor” och ett stort antal intervjuer fick göras om. SCB har också fått gå in med egna resurser då Mind inte lyckats genomföra de intervjuer man åtagit sig.

I ett fall med intervjuer till EU:s statistikmyndighet Eurostat kallades läget ”mycket allvarligt” och arbetsledaren uppgav att det krävdes ”extraordinära insatser” för att rädda undersökningen.

På SCB bekräftar man att det funnits problem med leveranser men enligt Magnus Sjöström, tillförordnad avdelningschef för Befolkning och välfärd, ska inte några avvikelser i de skattningar som gjorts utifrån materialet från Mind funnits.