Kvinnor har ett något högre förtroende för rättsväsendet än män.

På tisdagen släppte Brottsförebyggande rådet, Brå, en sammanställning av den senaste Nationella trygghetsundersökningen.

Här framgår bland annat att 29 procent av befolkningen oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället, vilket är en ökning från 25 procent förra året.

Efter en minskning tog ökningen fart 2014 då andelen oroliga var 19 procent.

Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de oroar sig över brottsligheten i samhället, men oron ökar för båda könen.

Hela 30 procent av kvinnorna uppger att de känner sig mycket eller ganska otrygga då de går ut sent på kvällen i det egna bostadsområdet – vissa så pass att de hellre avstår helt. Motsvarande andel bland män är nio procent.

Den typ av brottslighet som oroar svenska folket mest generellt är bostadsinbrott. 20 procent uppger att de oroar sig för att bli utsatta för just detta. Även här finns en större oro hos kvinnor (23 procent) än hos män (17 procent).

När det gäller oron för att utsättas för misshandel är denna starkast hos kvinnorna, 23 procent medan motsvarande andel hos männen är nio procent.

Bara drygt hälften, 55 procent, uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet. Även förtroendet för polisen är lågt, 54 procent.

När det gäller domstolarna är det än värre, bara 47 procent uppger att de har stort förtroende för dessa.