Otryggheten begränsar unga kvinnors liv – fyra av tio väljer andra vägar hem

81 Shares 68 12 1 På tisdagen släppte Brottsförebyggande rådet, Brå, sin senaste Nationella trygghetsundersökning, NTU. Här framkommer att det framför allt är de unga kvinnornas liv som begränsas i en vardag som upplevs alltmer otrygg. Bland befolkningen generellt väljer nästan en fjärdedel en annan väg eller annat färdsätt på grund av oro för att … Fortsätt läsa Otryggheten begränsar unga kvinnors liv – fyra av tio väljer andra vägar hem